Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam TI (TMS) zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných TI (TMS) zariadení 4289 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

81036072A [LCCC20] Poznámka: 632 8103607RA 81036082A [LCCC20] Poznámka: 632 8103608RA
81036092A [LCCC20] Poznámka: 632 8103609RA 81036102A [LCCC20] Poznámka: 632 8103610RA
81036112A [LCCC20] Poznámka: 632 8103611RA 81036142A [LCCC20] Poznámka: 632 BQ2022ADBZR [SOT-23] Poznámka: 1257
BQ2022ALPR [TO-92] BQ26100 [SON6] Poznámka: 1554 BQ26500 [TSSOP8] Poznámka: 121 9999 BQ26501 [TSSOP8] Poznámka: 121 9999
BQ27000 [VSON10] Poznámka: 2967 9999 BQ27010 [VSON10] Poznámka: 2967 9999 BQ27520-G4 [DSBGA15] Poznámka: 4090 BQ27530-G1 [DSBGA15] Poznámka: 4090
BQ27620-G1 [CSP15] Poznámka: 4090 BQ33100PW [TSSOP24] (Script File) Poznámka: 1090 9999 BQ34z100 [TSSOP14] Poznámka: 4081 BQ35100 [TSSOP14] (Flash Stream) Poznámka: 4081
BQ4010 BQ4010L BQ4011 BQ4011L
BQ4013 BQ4013L BQ4014 BQ4015
BQ4015L BQ4016 BQ4017 BQ40Z60 [VQFN32] Poznámka: 4138
BQ78350-R1 [TSSOP30] Poznámka: 5012 BUF08630 [VQFN20] Poznámka: 1398 BUF08821 [HTSSOP20] Poznámka: 1089 BUF08821A [HTSSOP20] Poznámka: 1089
BUF08821B [HTSSOP20] Poznámka: 1089 BUF08822 [HTSSOP20] Poznámka: 1089 BUF16820 [HTSSOP32] Poznámka: 505 BUF16821 [HTSSOP28] Poznámka: 172
BUF16821A [HTSSOP28] Poznámka: 172 BUF16821B [HTSSOP28] Poznámka: 172 BUF20820 [HTSSOP38] Poznámka: 884 BUF22821 [HTSSOP38] Poznámka: 884
CC1010 (ISP) Poznámka: 138 CC1010 [TQFP64] Poznámka: 507 CC1110 (ISP) Poznámka: 138 CC1110 [QLP36] Poznámka: 838
CC1110F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1110-F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1110F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC1110-F16 [QLP36] Poznámka: 838
CC1110F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1110-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1110F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC1110-F32 [QLP36] Poznámka: 838
CC1110F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1110-F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1110F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC1110-F8 [QLP36] Poznámka: 838
CC1111F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1111-F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1111F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC1111-F16 [QLP36] Poznámka: 838
CC1111F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1111-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1111F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC1111-F32 [QLP36] Poznámka: 838
CC1111F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1111-F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1111F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC1111-F8 [QLP36] Poznámka: 838
CC1310F128 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678 CC1310F128 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1310F128 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677 CC1310F128 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1310F128 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1310F128 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1310F32 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678 CC1310F32 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1310F32 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677 CC1310F32 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1310F32 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1310F32 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1310F64 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678 CC1310F64 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1310F64 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677 CC1310F64 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1310F64 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1310F64 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1311P31T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1311P31T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1311R31T0 [QFN40] Poznámka: 6612 CC1311R31T0 [QFN40](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1311R31T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1311R31T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1312R1F3 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1312R1F3 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1312R1F3 [QFN48](rev E) Poznámka: 3679 CC1312R1F3 [QFN48](rev E)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1312R74T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1312R74T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1314R106T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1314R106T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1314R106T0 [QFN64] Poznámka: 6613 CC1314R106T0 [QFN64](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1350F128 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678 CC1350F128 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1350F128 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677 CC1350F128 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1350F128 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1350F128 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1352P1F3 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1352P1F3 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1352P1F3 [QFN48](rev E) Poznámka: 3679 CC1352P1F3 [QFN48](rev E)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1352P74T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1352P74T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1352R1F3 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1352R1F3 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1352R1F3 [QFN48](rev E) Poznámka: 3679 CC1352R1F3 [QFN48](rev E)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1354P106T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1354P106T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1354P106T0 [QFN64] Poznámka: 6613 CC1354P106T0 [QFN64](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC1354R106T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC1354R106T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC1354R106T0 [QFN64] Poznámka: 6613 CC1354R106T0 [QFN64](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2430 (ISP) Poznámka: 138 CC2430 [QLP48] Poznámka: 837
CC2430F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2430-F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2430F128 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430-F128 [QLP48] Poznámka: 837
CC2430F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2430-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2430F32 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430-F32 [QLP48] Poznámka: 837
CC2430F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2430-F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2430F64 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430-F64 [QLP48] Poznámka: 837
CC2431 (ISP) Poznámka: 138 CC2431 [QLP48] Poznámka: 837 CC2510 (ISP) Poznámka: 138 CC2510 [QLP36] Poznámka: 838
CC2510F16 (ISP) Poznámka: 138 CC2510-F16 (ISP) Poznámka: 138 CC2510F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510-F16 [QLP36] Poznámka: 838
CC2510F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2510-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2510F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510-F32 [QLP36] Poznámka: 838
CC2510F8 (ISP) Poznámka: 138 CC2510-F8 (ISP) Poznámka: 138 CC2510F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510-F8 [QLP36] Poznámka: 838
CC2511F16 (ISP) Poznámka: 138 CC2511-F16 (ISP) Poznámka: 138 CC2511F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511-F16 [QLP36] Poznámka: 838
CC2511F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2511-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2511F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511-F32 [QLP36] Poznámka: 838
CC2511F8 (ISP) Poznámka: 138 CC2511-F8 (ISP) Poznámka: 138 CC2511F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511-F8 [QLP36] Poznámka: 838
CC2530F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2530F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F128 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2530F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2530F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F256 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2530F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2530F32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F32 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2530F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2530F64 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F64 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2531F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2531F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F128 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2531F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2531F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F256 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2531F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2531F32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F32 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2531F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2531F64 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F64 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2533AF32 (ISP) Poznámka: 138 CC2533A-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2533AF32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2533A-F32 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2533AF64 (ISP) Poznámka: 138 CC2533A-F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2533AF64 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2533A-F64 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2533AF96 (ISP) Poznámka: 138 CC2533A-F96 (ISP) Poznámka: 138 CC2533AF96 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2533A-F96 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2533F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2533-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2533F32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2533-F32 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2533F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2533-F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2533F64 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2533-F64 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2533F96 (ISP) Poznámka: 138 CC2533-F96 (ISP) Poznámka: 138 CC2533F96 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2533-F96 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2534 (ISP) Poznámka: 138 CC2534 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2538NF11 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2538NF11 [QFN56] Poznámka: 4191
CC2538NF23 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2538NF23 [QFN56] Poznámka: 4191 CC2538NF53 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2538NF53 [QFN56] Poznámka: 4191
CC2538SF23 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2538SF23 [QFN56] Poznámka: 4191 CC2538SF53 (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2538SF53 [QFN56] Poznámka: 4191
CC2540F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2540-F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2540F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2540-F128 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2540F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2540-F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2540F256 (ISP)(SDAE) Poznámka: 138 CC2540-F256 (ISP)(SDAE) Poznámka: 138
CC2540F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2540-F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2540F256 [QFN40](SDAE) Poznámka: 1277 CC2540-F256 [QFN40](SDAE) Poznámka: 1277
CC2540TF256 (ISP) Poznámka: 138 CC2540T-F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2540TF256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2540T-F256 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2541F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2541-F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2541F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2541-F128 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2541F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2541-F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2541-F256 (ISP)(HTV-01) Poznámka: 138 9999 CC2541F256 [QFN40] Poznámka: 1277
CC2541-F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2541-Q1 (ISP) Poznámka: 138 CC2541-Q1 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2541xxxxxQ1 (ISP) Poznámka: 138
CC2541xxxxxQ1 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2543 (ISP) Poznámka: 138 CC2543 [QFN32] Poznámka: 2802 CC2544 (ISP) Poznámka: 138
CC2544 [QFN32] Poznámka: 2428 CC2545 (ISP) Poznámka: 138 CC2545 [QFN48] Poznámka: 2855 CC2620F128 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678
CC2620F128 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2620F128 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677 CC2620F128 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2620F128 [QFN48] Poznámka: 3679
CC2620F128 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2630F128 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678 CC2630F128 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2630F128 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677
CC2630F128 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2630F128 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2630F128 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640F128 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678
CC2640F128 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640F128 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677 CC2640F128 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640F128 [QFN48] Poznámka: 3679
CC2640F128 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640R2F [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678 CC2640R2F [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640R2F [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677
CC2640R2F [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640R2F [QFN48] Poznámka: 3679 CC2640R2F [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640R2F-Q1 [QFN48] Poznámka: 3679
CC2640R2F-Q1 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640R2FTWxxxQ1 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2640R2FTWxxxQ1 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640R2L [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677
CC2640R2L [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2640R2L [QFN48] Poznámka: 3679 CC2640R2L [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2642R1F [QFN48] Poznámka: 3679
CC2642R1F [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2642R1F [QFN48](rev A->D) Poznámka: 3679 CC2642R1F [QFN48](rev A->D)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2642R1F [QFN48](rev E) Poznámka: 3679
CC2642R1F [QFN48](rev E)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2642R1F-Q1 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2642R1F-Q1 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2642R1TWFxxxxQ1 [QFN48] Poznámka: 3679
CC2642R1TWFxxxxQ1 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2650F128 [QFN32 (4x4)] Poznámka: 3678 CC2650F128 [QFN32 (4x4)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2650F128 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677
CC2650F128 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2650F128 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2650F128 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2650MODA Poznámka: 5754
CC2650MODA (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2651P31T0 [QFN40] Poznámka: 6612 CC2651P31T0 [QFN40](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2651P31T0 [QFN48] Poznámka: 3679
CC2651P31T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2651R31T0 [QFN40] Poznámka: 6612 CC2651R31T0 [QFN40](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2651R31T0 [QFN48] Poznámka: 3679
CC2651R31T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2651R3SIPAT0 [QFM59] Poznámka: 6702 CC2652P1F [QFN48](rev E) Poznámka: 3679 CC2652P1F [QFN48](rev E)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC2652P74T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2652P74T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2652R1F [QFN48] Poznámka: 3679 CC2652R1F [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC2652R1F [QFN48](rev A->D) Poznámka: 3679 CC2652R1F [QFN48](rev A->D)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2652R1F [QFN48](rev E) Poznámka: 3679 CC2652R1F [QFN48](rev E)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC2652R74T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2652R74T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2652RB1F [QFN48](rev E) Poznámka: 3679 CC2652RB1F [QFN48](rev E)(ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC2662R1F-Q1 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2662R1F-Q1 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2662R1TWFxxxxQ1 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2662R1TWFxxxxQ1 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC2674P106T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2674P106T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2674P106T0 [QFN64] Poznámka: 6613 CC2674P106T0 [QFN64](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC2674R106T0 [QFN48] Poznámka: 3679 CC2674R106T0 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 CC2674R106T0 [QFN64] Poznámka: 6613 CC2674R106T0 [QFN64](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
CC430F5123 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5123 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749 CC430F5125 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5125 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749
CC430F5133 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5133 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749 CC430F5135 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5135 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749
CC430F5137 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5137 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749 CC430F5143 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5143 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749
CC430F5145 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5145 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749 CC430F5147 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F5147 [QFN48](JTAG) Poznámka: 2749
CC430F6125 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6125 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762 CC430F6126 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6126 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762
CC430F6127 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6127 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762 CC430F6135 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6135 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762
CC430F6137 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6137 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762 CC430F6143 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6143 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762
CC430F6145 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6145 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762 CC430F6147 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 CC430F6147 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2762
CC8520 (ISP) Poznámka: 138 9997 CC8520 [QFN40] Poznámka: 2313 CC8521 (ISP) Poznámka: 138 9997 CC8521 [QFN40] Poznámka: 2313
CC8530 (ISP) Poznámka: 138 9997 CC8530 [QFN40] Poznámka: 2313 CC8531 (ISP) Poznámka: 138 9997 CC8531 [QFN40] Poznámka: 2313
CDCE62002 [VQFN32] Poznámka: 5911 CDCE6214 [VQFN24] Poznámka: 6013 CDCE6214-Q1 [VQFN24] Poznámka: 6013 CDCE706 [TSSOP20] Poznámka: 1089
CDCE72010 [VQFN64] Poznámka: 3731 CDCE906 [TSSOP20] Poznámka: 1089 CDCE913 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CDCE913-Q1 [TSSOP14] Poznámka: 1087
CDCE925 [TSSOP16] Poznámka: 1088 CDCE937 [TSSOP20] Poznámka: 1089 CDCE949 [TSSOP24] Poznámka: 1090 CDCEL913 [TSSOP14] Poznámka: 1087
CDCEL913-Q1 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CDCEL925 [TSSOP16] Poznámka: 1088 CDCEL937 [TSSOP20] Poznámka: 1089 CDCEL949 [TSSOP24] Poznámka: 1090
CDCI6214 [VQFN24] Poznámka: 6013 COP87L20CJ COP87L20CJ [SOIC28] Poznámka: 4045 COP87L22CJ
COP87L22CJ [SOIC20] Poznámka: 119 COP87L40CJ COP87L40CJ [SOIC28] Poznámka: 4045 COP87L42CJ
COP87L42CJ [SOIC20] Poznámka: 119 COP87L84BC [SOIC28] Poznámka: 4045 COP87L84EG COP87L84EG [SOIC28] Poznámka: 4045
COP87L84RG COP87L84RG [SOIC28] Poznámka: 4045 COP87L88CF COP87L88CF [PLCC44] Poznámka: 67
COP87L88CL COP87L88CL [PLCC44] Poznámka: 67 COP87L88EG COP87L88EG [PLCC44] Poznámka: 67
COP87L88FH COP87L88FH [PLCC44] Poznámka: 67 COP87L88GD [PLCC44] Poznámka: 67 COP8AME9
COP8AME9 [SOIC28] Poznámka: 4045 COP8ANE9 COP8ANE9 [SOIC28] Poznámka: 4045 COP8CBR9 [LLP44] Poznámka: 886
COP8CBR9 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8CBR9 [PLCC68] Poznámka: 888 COP8CBR9 [TSSOP48] Poznámka: 860 COP8CCR9 [LLP44] Poznámka: 886
COP8CCR9 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8CCR9 [PLCC68] Poznámka: 888 COP8CCR9 [TSSOP48] Poznámka: 860 COP8CDR9 [LLP44] Poznámka: 886
COP8CDR9 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8CDR9 [PLCC68] Poznámka: 888 COP8CDR9 [TSSOP48] Poznámka: 860 COP8SAA716
COP8SAA716 [SOIC16] Poznámka: 1060 COP8SAA720 COP8SAA720 [SOIC20] Poznámka: 119 COP8SAA728
COP8SAA728 [SOIC28] Poznámka: 4045 COP8SAB720 COP8SAB720 [SOIC20] Poznámka: 119 COP8SAB728
COP8SAB728 [SOIC28] Poznámka: 4045 COP8SAC720 COP8SAC720 [SOIC20] Poznámka: 119 COP8SAC720Q3
COP8SAC728 COP8SAC728 [SOIC28] Poznámka: 4045 COP8SAC728Q3 COP8SAC740
COP8SAC740Q3 COP8SAC744 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8SAC744J3 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8SBR9 [LLP44] Poznámka: 886
COP8SBR9 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8SBR9 [PLCC68] Poznámka: 888 COP8SBR9 [TSSOP48] Poznámka: 860 COP8SCR9 [LLP44] Poznámka: 886
COP8SCR9 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8SCR9 [PLCC68] Poznámka: 888 COP8SCR9 [TSSOP48] Poznámka: 860 COP8SDR9 [LLP44] Poznámka: 886
COP8SDR9 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8SDR9 [PLCC68] Poznámka: 888 COP8SDR9 [TSSOP48] Poznámka: 860 COP8SGE728
COP8SGE728 [SOIC28] Poznámka: 4045 COP8SGE740 COP8SGE744 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8SGE744 [PQFP44] Poznámka: 94
COP8SGR728 COP8SGR728 [SOIC28] Poznámka: 4045 COP8SGR728Q3 COP8SGR740
COP8SGR740Q3 COP8SGR744 [PLCC44] Poznámka: 67 COP8SGR744 [PQFP44] Poznámka: 94 COP8SGR744Q3 [PLCC44] Poznámka: 67
DRV91670 [TQFP48](SBW) Poznámka: 5703 EP1800 [PLCC68] Poznámka: 784 EP1810 [PLCC68] Poznámka: 784 EP1830 [PGA68](ADP Aprilog) Poznámka: 541
EP1830 [PGA68](ADP ET) Poznámka: 2323 EP1830 [PLCC68] Poznámka: 784 EP610 EP610 [PLCC28] Poznámka: 48
EP630 EP630 [PLCC28] Poznámka: 48 EP910 EP910 [PLCC44] Poznámka: 67
FRE014 [QFN32 (5x5)] Poznámka: 3677 FRE014 [QFN32 (5x5)](ISP-UART) Poznámka: 138 9997 FRE014 [QFN48] Poznámka: 3679 FRE014 [QFN48](ISP-UART) Poznámka: 138 9997
LM25062 [WQFN24-5x4] Poznámka: 6206 LM26430 [VQFN48] Poznámka: 5106 LM3549 [LLP24] Poznámka: 731 LM3S101 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S101 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S101 [SOIC28] Poznámka: 4045 LM3S101-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S101-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S102 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S102 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S102 [SOIC28] Poznámka: 4045 LM3S102-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S102-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S1110 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1110 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1110 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1133 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1133 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1133 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1138 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1138 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1138 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1150 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1150 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1150 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1162 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1162 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1162 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1165 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1165 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1165 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1166 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1166 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1332 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1332 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1332 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1435 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1435 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1435 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1439 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1439 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1439 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1512 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1512 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1512 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1538 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1538 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1538 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1601 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1601 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1601 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1607 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1607 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1608 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1608 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1608 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1620 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1620 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1620 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1621 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1621 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1625 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1625 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1626 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1626 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1627 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1627 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1635 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1635 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1635 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1636 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1636 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1637 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1637 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1637 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1651 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1651 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1751 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1751 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1751 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1776 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1776 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1811 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1811 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S1811 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1816 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1816 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1850 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1850 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1850 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1911 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1911 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1911 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1918 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1918 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1918 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1937 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1937 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1937 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1958 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1958 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1958 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1960 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1960 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1960 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1968 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1968 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1968 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1969 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1969 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1B21 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1B21 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S1B21 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1C21 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1C21 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S1C21 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S1C26 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1C26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1C58 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1C58 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S1C58 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1D21 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1D21 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S1D21 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S1D26 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1D26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1F11 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1F11 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S1F11 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1F16 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1F16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1G21 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1G21 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S1G21 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1G58 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1G58 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S1G58 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1H11 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1H11 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S1H11 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S1H16 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1H16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1J11 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1J11 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S1J11 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1J16 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1J16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1N11 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1N11 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S1N11 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1N16 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1N16 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S1P51 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1P51 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1R21 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1R21 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S1R21 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1R26 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1R26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1W16 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S1W16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1Z16 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S1Z16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S2110 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2110 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2110 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2139 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2139 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2139 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2276 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2276 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2410 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2410 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2410 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2412 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2412 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2412 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2432 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2432 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2432 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2533 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2533 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2533 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2601 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2601 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2601 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2608 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2608 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2608 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2616 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2616 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2620 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2620 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2620 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2637 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2637 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2637 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2651 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2651 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2651 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2671 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2671 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2678 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2678 [LQFP64] Poznámka: 1199
LM3S2730 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2730 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2730 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2739 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2739 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2739 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2776 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2776 [LQFP64] Poznámka: 1199
LM3S2793 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2793 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S2793 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S2911 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2911 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2911 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2918 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2918 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2918 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2939 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2939 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2939 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2948 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2948 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2948 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2950 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2950 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2950 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2965 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2965 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2965 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2B93 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2B93 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S2B93 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S2D93 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S2U93 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S2U93 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S2U93 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S300 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S300 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S300-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S300-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S301 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S301 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S301-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S301-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S308 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S308 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S308-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S308-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S310 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S310 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S310-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S310-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S315 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S315 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S315-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S315-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S316 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S316 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S316-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S316-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S317 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S317 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S317-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S317-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S328 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S328 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S328-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S328-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S3651 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3651 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S3654 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3654 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S3739 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3739 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S3748 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3748 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S3749 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3749 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S3759 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3759 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S3768 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3768 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S3826 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3826 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S3J26 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3J26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S3N26 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3N26 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S3W26 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3W26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S3Z26 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3Z26 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S5632 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5632 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5652 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5652 [LQFP64] Poznámka: 1199
LM3S5662 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5662 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5732 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5732 [LQFP64] Poznámka: 1199
LM3S5737 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5737 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5739 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5739 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S5747 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5747 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5749 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5749 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S5752 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5752 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5757 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5757 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S5762 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5762 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5767 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5767 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S5768 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5768 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5769 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5769 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S5791 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5791 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5951 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5951 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S5951 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5956 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5956 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5B91 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S5B91 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5B91 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5C31 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5C31 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S5C31 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5C36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5C36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5C51 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S5C51 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5C51 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5C56 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5C56 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S5D51 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5D51 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5D51 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5D56 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S5D56 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5D91 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5D91 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5D91 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S5G31 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5G31 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5G31 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5G36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S5G36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5G51 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5G51 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5G51 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S5G56 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5G56 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5K31 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5K31 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S5K31 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5K36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5K36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5P31 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S5P31 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5P31 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5P36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5P36 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S5P3B (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5P3B [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5P51 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5P51 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S5P51 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5P56 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5P56 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5R31 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S5R31 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5R31 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5R36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5R36 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S5T36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5T36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5U91 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5U91 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S5U91 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5Y36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5Y36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S600 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S600 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S600-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S600-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S601 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S601 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S601-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S601-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S608 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S608 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S608-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S608-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S610 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S610 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S6100 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6100 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6100 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S610-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S610-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S611 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S611 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S6110 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6110 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6110 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S611-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S611-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S612 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S612 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S612-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S612-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S613 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S613 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S613-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S613-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S615 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S615 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S615-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S615-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S617 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S617 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S617-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S617-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S618 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S618 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S618-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S618-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S628 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S628 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S628-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S628-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S6420 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6420 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6420 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S6422 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6422 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6422 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6432 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S6432 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6432 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6537 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6537 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6537 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6610 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6610 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6610 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S6611 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6611 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6611 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6618 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S6618 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6618 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6633 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6633 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6633 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6637 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6637 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6637 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S6730 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6730 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6730 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6753 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S6753 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6753 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6911 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6911 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6911 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6918 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6918 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6938 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S6938 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6938 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6950 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6950 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6950 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6952 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6952 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6952 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S6965 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6965 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6965 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6C11 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S6C11 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S6C11 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S6C65 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6C65 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S6C65 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S6G11 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6G11 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S6G11 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S6G65 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6G65 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S6G65 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S800 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S800 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S800-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S800-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S801 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S801 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S801-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S801-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S808 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
LM3S808 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S808 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S808-C2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 LM3S808-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S808-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S811 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 LM3S811 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S811 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S811-C2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 LM3S811-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S811-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S812 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S812 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S812-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S812-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S815 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S815 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S815-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S815-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S817 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S817 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S817-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S817-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S818 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S818 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S818-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S818-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S828 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S828 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S828-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S828-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S8530 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S8530 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8530 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8538 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8538 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S8538 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8630 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8630 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8630 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S8730 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8730 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8730 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8733 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S8733 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8733 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8738 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8738 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S8738 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8930 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8930 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8930 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S8933 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8933 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8933 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8938 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S8938 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8938 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8962 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8962 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S8962 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8970 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8970 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8970 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S8971 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8971 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8971 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8C62 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S8C62 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S8C62 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S8G62 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S8G62 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S8G62 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9781 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9781 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9781 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9790 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9790 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9790 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9791 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9792 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9792 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9792 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9971 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S9971 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9997 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9997 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9997 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9B81 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9B81 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9B81 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9B90 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S9B90 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9B90 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9B92 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9B92 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9B92 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9B95 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9B95 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9B95 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9B96 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9B96 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9B96 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9BN2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S9BN2 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9BN2 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9BN5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9BN5 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9BN5 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9BN6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9BN6 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9BN6 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9C97 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9C97 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9C97 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9CN5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S9CN5 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9CN5 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9D81 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9D81 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9D81 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9D90 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9D90 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9D90 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9D92 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9D92 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9D92 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9D96 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S9D96 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9D96 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9DN5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9DN5 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9DN5 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9DN6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9DN6 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9DN6 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9G97 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9G97 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9G97 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9GN5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S9GN5 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9GN5 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9L71 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9L71 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9L71 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9L97 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9L97 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9L97 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9U81 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9U81 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9U81 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9U90 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S9U90 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9U90 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9U92 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9U92 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9U92 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9U95 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9U95 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9U95 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9U96 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9U96 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9U96 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM4F110B2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F110B2 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F110C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F110C4 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F110E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F110E5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F110H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F110H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F111B2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F111B2 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F111C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F111C4 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F111E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F111E5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F111H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F111H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F112C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F112C4 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F112E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F112E5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F112H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F112H5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F112H5 [LQFP144] Poznámka: 2735 LM4F120B2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F120B2 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F120C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F120C4 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F120E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F120E5 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F120H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F120H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F121B2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F121B2 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F121C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F121C4 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F121E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F121E5 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F121H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F121H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F122C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F122C4 [LQFP100] Poznámka: 2734
LM4F122E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F122E5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F122H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F122H5 [LQFP100] Poznámka: 2734
LM4F122H5 [LQFP144] Poznámka: 2735 LM4F130C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F130C4 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F130E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F130E5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F130H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F130H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F131C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F131C4 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F131E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F131E5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F131H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F131H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F132C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F132C4 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F132E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM4F132E5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F132H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F132H5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F132H5 [LQFP144] Poznámka: 2735
LM4F210E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F210E5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F210H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F210H5 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F211E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F211E5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F211H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F211H5 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F212E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F212E5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F212H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F212H5 [BGA157] Poznámka: 2955
LM4F212H5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F212H5 [LQFP144] Poznámka: 2735 LM4F230E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F230E5 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F230H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F230H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F231E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F231E5 [LQFP64] Poznámka: 2733
LM4F231H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F231H5 [LQFP64] Poznámka: 2733 LM4F232E5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F232E5 [LQFP100] Poznámka: 2734
LM4F232H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM4F232H5 [BGA157] Poznámka: 2955 LM4F232H5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LM4F232H5 [LQFP144] Poznámka: 2735
LM4FSXHH5 [BGA157] Poznámka: 2955 LMK03318 [WQFN48] Poznámka: 4644 LMK03328 [WQFN48] Poznámka: 4644 LMK03328 [WQFN48](HPE-01) Poznámka: 4644
LMK05318 [VQFN48] Poznámka: 5292 LP8860-Q1 [HLQFP32] Poznámka: 5862 LX4F230H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LX4F230H5 [LQFP64] Poznámka: 2733
LX4F232H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LX4F232H5 [LQFP100] Poznámka: 2734 LX4FS11H5 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LX4FS11H5 [BGA157] Poznámka: 2955
MSC1200Y2 (new rev.)[TQFP48] Poznámka: 174 MSC1200Y2 (old rev.)[TQFP48] Poznámka: 962 MSC1200Y3 (new rev.)[TQFP48] Poznámka: 174 MSC1200Y3 (old rev.)[TQFP48] Poznámka: 962
MSC1201Y2 [QFN36] Poznámka: 1076 MSC1201Y3 [QFN36] Poznámka: 1076 MSC1202Y2 [QFN36] Poznámka: 1076 MSC1202Y3 [QFN36] Poznámka: 1076
MSC1210Y2 (ISP) Poznámka: 138 MSC1210Y2 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1210Y3 (ISP) Poznámka: 138 MSC1210Y3 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1210Y4 (ISP) Poznámka: 138 MSC1210Y4 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1210Y5 (ISP) Poznámka: 138 MSC1210Y5 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1211Y2 (ISP) Poznámka: 138 MSC1211Y2 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1211Y3 (ISP) Poznámka: 138 MSC1211Y3 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1211Y4 (ISP) Poznámka: 138 MSC1211Y4 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1211Y5 (ISP) Poznámka: 138 MSC1211Y5 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1212Y2 (ISP) Poznámka: 138 MSC1212Y2 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1212Y3 (ISP) Poznámka: 138 MSC1212Y3 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1212Y4 (ISP) Poznámka: 138 MSC1212Y4 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1212Y5 (ISP) Poznámka: 138 MSC1212Y5 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1213Y2 (ISP) Poznámka: 138 MSC1213Y2 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1213Y3 (ISP) Poznámka: 138 MSC1213Y3 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1213Y4 (ISP) Poznámka: 138 MSC1213Y4 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1213Y5 (ISP) Poznámka: 138 MSC1213Y5 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1214Y2 (ISP) Poznámka: 138 MSC1214Y2 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1214Y3 (ISP) Poznámka: 138 MSC1214Y3 [TQFP64] Poznámka: 158
MSC1214Y4 (ISP) Poznámka: 138 MSC1214Y4 [TQFP64] Poznámka: 158 MSC1214Y5 (ISP) Poznámka: 138 MSC1214Y5 [TQFP64] Poznámka: 158
MSP430AFE221 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090 MSP430AFE222 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090 MSP430AFE223 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090 MSP430AFE231 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090
MSP430AFE232 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090 MSP430AFE233 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090 MSP430AFE251 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090 MSP430AFE252 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090
MSP430AFE253 [TSSOP24](JTAG) Poznámka: 1090 MSP430BT5190 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 1519 MSP430CG4616 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430CG4616 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430CG4616 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430CG4616 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430CG4617 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430CG4617 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430CG4617 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430CG4617 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430CG4618 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430CG4618 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430CG4618 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430CG4618 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430CG4619 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430CG4619 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430CG4619 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430CG4619 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F110 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F110 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F110 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F110 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F110 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F110 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089
MSP430F1101 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1101 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1101 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F1101 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119
MSP430F1101 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F1101 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089 MSP430F1101A (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1101A (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F1101A [QFN24](BSL) Poznámka: 731 MSP430F1101A [QFN24](JTAG) Poznámka: 731 MSP430F1101A [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F1101A [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119
MSP430F1101A [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F1101A [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089 MSP430F1101A [TVSOP20](BSL) Poznámka: 700 MSP430F1101A [TVSOP20](JTAG) Poznámka: 700
MSP430F1111A (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1111A (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1111A [QFN24](BSL) Poznámka: 731 MSP430F1111A [QFN24](JTAG) Poznámka: 731
MSP430F1111A [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F1111A [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F1111A [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F1111A [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089
MSP430F1111A [TVSOP20](BSL) Poznámka: 700 MSP430F1111A [TVSOP20](JTAG) Poznámka: 700 MSP430F112 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F112 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F112 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F112 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F112 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F112 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089
MSP430F1121 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1121 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1121 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F1121 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119
MSP430F1121 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F1121 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089 MSP430F1121A (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1121A (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F1121A [QFN24](BSL) Poznámka: 731 MSP430F1121A [QFN24](JTAG) Poznámka: 731 MSP430F1121A [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F1121A [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119
MSP430F1121A [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F1121A [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089 MSP430F1121A [TVSOP20](BSL) Poznámka: 700 MSP430F1121A [TVSOP20](JTAG) Poznámka: 700
MSP430F1122 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1122 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1122 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F1122 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221
MSP430F1122 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F1122 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F1122 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F1122 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089
MSP430F1132 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1132 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1132 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F1132 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221
MSP430F1132 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F1132 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F1132 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F1132 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089
MSP430F122 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F122 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F122 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F122 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221
MSP430F122 [SOWB28](BSL) Poznámka: 4045 MSP430F122 [SOWB28](JTAG) Poznámka: 4045 MSP430F122 [TSSOP28](BSL) Poznámka: 172 MSP430F122 [TSSOP28](JTAG) Poznámka: 172
MSP430F1222 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1222 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1222 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F1222 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221
MSP430F1222 [SOWB28](BSL) Poznámka: 4045 MSP430F1222 [SOWB28](JTAG) Poznámka: 4045 MSP430F1222 [TSSOP28](BSL) Poznámka: 172 MSP430F1222 [TSSOP28](JTAG) Poznámka: 172
MSP430F123 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F123 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F123 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F123 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221
MSP430F123 [SOWB28](BSL) Poznámka: 4045 MSP430F123 [SOWB28](JTAG) Poznámka: 4045 MSP430F123 [TSSOP28](BSL) Poznámka: 172 MSP430F123 [TSSOP28](JTAG) Poznámka: 172
MSP430F1232 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1232 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1232 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F1232 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221
MSP430F1232 [SOWB28](BSL) Poznámka: 4045 MSP430F1232 [SOWB28](JTAG) Poznámka: 4045 MSP430F1232 [TSSOP28](BSL) Poznámka: 172 MSP430F1232 [TSSOP28](JTAG) Poznámka: 172
MSP430F133 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F133 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F133 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F133 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F133 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F133 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F133 [TQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F133 [TQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F135 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F135 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F135 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F135 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F135 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F135 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F135 [TQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F135 [TQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F147 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F147 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F147 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F147 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F147 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F147 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F147 [TQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F147 [TQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F1471 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1471 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1471 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F1471 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F1471 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F1471 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F148 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F148 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F148 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F148 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F148 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F148 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593
MSP430F148 [TQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F148 [TQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F1481 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1481 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F1481 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F1481 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F1481 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F1481 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593
MSP430F149 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F149 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F149 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F149 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F149 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F149 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F149 [TQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F149 [TQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F1491 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1491 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1491 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F1491 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F1491 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F1491 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F155 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F155 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F155 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F155 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F155 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F155 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593
MSP430F156 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F156 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F156 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F156 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F156 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F156 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F157 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F157 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F157 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F157 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F157 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F157 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593
MSP430F1610 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1610 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1610 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F1610 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F1610 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F1610 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F1611 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1611 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F1611 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F1611 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F1611 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F1611 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593
MSP430F1612 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F1612 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F1612 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F1612 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F1612 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F1612 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F167 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F167 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F167 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F167 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F167 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F167 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593
MSP430F168 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F168 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F168 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F168 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F168 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F168 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F169 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F169 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
MSP430F169 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F169 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F169 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F169 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593
MSP430F2001 MSP430F2001 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2001 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2001 [QFN16] Poznámka: 883
MSP430F2001 [TSSOP14] Poznámka: 1087 MSP430F2002 MSP430F2002 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2002 (ISP-SBW) Poznámka: 138
MSP430F2002 [QFN16] Poznámka: 883 MSP430F2002 [TSSOP14] Poznámka: 1087 MSP430F2003 MSP430F2003 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138
MSP430F2003 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2003 [QFN16] Poznámka: 883 MSP430F2003 [TSSOP14] Poznámka: 1087 MSP430F2011
MSP430F2011 (BYD-01) Poznámka: 9999 MSP430F2011 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2011 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2011 [QFN16] Poznámka: 883
MSP430F2011 [QFN16](BYD-01) Poznámka: 883 9999 MSP430F2011 [TSSOP14] Poznámka: 1087 MSP430F2011 [TSSOP14](BYD-01) Poznámka: 1087 9999 MSP430F2012
MSP430F2012 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2012 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2012 [QFN16] Poznámka: 883 MSP430F2012 [TSSOP14] Poznámka: 1087
MSP430F2013 MSP430F2013 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2013 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2013 [QFN16] Poznámka: 883
MSP430F2013 [TSSOP14] Poznámka: 1087 MSP430F2101 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2101 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2101 [QFN24](BSL) Poznámka: 731
MSP430F2101 [QFN24](JTAG) Poznámka: 731 MSP430F2101 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F2101 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F2101 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089
MSP430F2101 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089 MSP430F2101 [TVSOP20](BSL) Poznámka: 700 MSP430F2101 [TVSOP20](JTAG) Poznámka: 700 MSP430F2111 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2111 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2111 [QFN24](BSL) Poznámka: 731 MSP430F2111 [QFN24](JTAG) Poznámka: 731 MSP430F2111 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119
MSP430F2111 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F2111 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F2111 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089 MSP430F2111 [TVSOP20](BSL) Poznámka: 700
MSP430F2111 [TVSOP20](JTAG) Poznámka: 700 MSP430F2112 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2112 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2112 (ISP-SBW) Poznámka: 138
MSP430F2112 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F2112 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221 MSP430F2112 [TSSOP28](BSL) Poznámka: 172 MSP430F2112 [TSSOP28](JTAG) Poznámka: 172
MSP430F2121 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2121 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2121 [QFN24](BSL) Poznámka: 731 MSP430F2121 [QFN24](JTAG) Poznámka: 731
MSP430F2121 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F2121 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F2121 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089 MSP430F2121 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089
MSP430F2121 [TVSOP20](BSL) Poznámka: 700 MSP430F2121 [TVSOP20](JTAG) Poznámka: 700 MSP430F2122 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2122 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2122 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2122 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F2122 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221 MSP430F2122 [TSSOP28](BSL) Poznámka: 172
MSP430F2122 [TSSOP28](JTAG) Poznámka: 172 MSP430F2131 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2131 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2131 [QFN24](BSL) Poznámka: 731
MSP430F2131 [QFN24](JTAG) Poznámka: 731 MSP430F2131 [SOWB20](BSL) Poznámka: 119 MSP430F2131 [SOWB20](JTAG) Poznámka: 119 MSP430F2131 [TSSOP20](BSL) Poznámka: 1089
MSP430F2131 [TSSOP20](JTAG) Poznámka: 1089 MSP430F2131 [TVSOP20](BSL) Poznámka: 700 MSP430F2131 [TVSOP20](JTAG) Poznámka: 700 MSP430F2132 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138
MSP430F2132 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2132 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2132 [QFN32](BSL) Poznámka: 221 MSP430F2132 [QFN32](JTAG) Poznámka: 221
MSP430F2132 [TSSOP28](BSL) Poznámka: 172 MSP430F2132 [TSSOP28](JTAG) Poznámka: 172 MSP430F2232 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2232 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2232 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2232 [DSBGA49](BSL) Poznámka: 3461 MSP430F2232 [DSBGA49](JTAG) Poznámka: 3461 MSP430F2232 [QFN40](BSL) Poznámka: 885
MSP430F2232 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F2232 [TSSOP38](BSL) Poznámka: 505 MSP430F2232 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 505 MSP430F2234 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138
MSP430F2234 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2234 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2234 [DSBGA49](BSL) Poznámka: 3461 MSP430F2234 [DSBGA49](JTAG) Poznámka: 3461
MSP430F2234 [QFN40](BSL) Poznámka: 885 MSP430F2234 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F2234 [TSSOP38](BSL) Poznámka: 505 MSP430F2234 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 505
MSP430F2252 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2252 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2252 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2252 [DSBGA49](BSL) Poznámka: 3461
MSP430F2252 [DSBGA49](JTAG) Poznámka: 3461 MSP430F2252 [QFN40](BSL) Poznámka: 885 MSP430F2252 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F2252 [TSSOP38](BSL) Poznámka: 505
MSP430F2252 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 505 MSP430F2254 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2254 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2254 (ISP-SBW) Poznámka: 138
MSP430F2254 [DSBGA49](BSL) Poznámka: 3461 MSP430F2254 [DSBGA49](JTAG) Poznámka: 3461 MSP430F2254 [QFN40](BSL) Poznámka: 885 MSP430F2254 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885
MSP430F2254 [TSSOP38](BSL) Poznámka: 505 MSP430F2254 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 505 MSP430F2272 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2272 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2272 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2272 [DSBGA49](BSL) Poznámka: 3461 MSP430F2272 [DSBGA49](JTAG) Poznámka: 3461 MSP430F2272 [QFN40](BSL) Poznámka: 885
MSP430F2272 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F2272 [TSSOP38](BSL) Poznámka: 505 MSP430F2272 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 505 MSP430F2274 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138
MSP430F2274 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2274 (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2274 [DSBGA49](BSL) Poznámka: 3461 MSP430F2274 [DSBGA49](JTAG) Poznámka: 3461
MSP430F2274 [QFN40](BSL) Poznámka: 885 MSP430F2274 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F2274 [TSSOP38](BSL) Poznámka: 505 MSP430F2274 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 505
MSP430F2274-EP (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2274-EP (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2274-EP (ISP-SBW) Poznámka: 138 MSP430F2274-EP [QFN40](BSL) Poznámka: 885
MSP430F2274-EP [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F233 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F233 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F233 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F233 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F233 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F233 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F2330 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2330 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2330 [QFN40](BSL) Poznámka: 885 MSP430F2330 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F235 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F235 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F235 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F235 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F235 [QFN64](BSL) Poznámka: 593
MSP430F235 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F2350 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2350 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2350 [QFN40](BSL) Poznámka: 885
MSP430F2350 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F2370 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2370 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2370 [QFN40](BSL) Poznámka: 885
MSP430F2370 [QFN40](JTAG) Poznámka: 885 MSP430F2410 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2410 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2410 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2410 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2410 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F2410 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F2416 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2416 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2416 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F2416 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2416 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108
MSP430F2416 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F2417 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2417 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2417 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2417 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2417 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108 MSP430F2417 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F2418 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2418 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2418 [BGA113](BSL) Poznámka: 4883 MSP430F2418 [BGA113](JTAG) Poznámka: 4883 MSP430F2418 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2418 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2418 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108 MSP430F2418 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F2418 [NFBGA113](BSL) Poznámka: 4883
MSP430F2418 [NFBGA113](JTAG) Poznámka: 4883 MSP430F2419 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2419 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2419 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2419 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2419 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108 MSP430F2419 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F247 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F247 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F247 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F247 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F247 [QFN64](BSL) Poznámka: 593
MSP430F247 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F2471 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2471 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2471 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2471 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2471 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F2471 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F248 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F248 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F248 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F248 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F248 [QFN64](BSL) Poznámka: 593
MSP430F248 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F2481 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2481 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2481 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2481 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2481 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F2481 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F249 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F249 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F249 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F249 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F249 [QFN64](BSL) Poznámka: 593
MSP430F249 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F2491 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2491 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2491 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2491 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2491 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F2491 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F2616 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2616 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2616 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F2616 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2616 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108
MSP430F2616 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F2617 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2617 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2617 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2617 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2617 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108 MSP430F2617 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F2618 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F2618 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2618 [BGA113](BSL) Poznámka: 4883 MSP430F2618 [BGA113](JTAG) Poznámka: 4883 MSP430F2618 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2618 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2618 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108 MSP430F2618 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F2618 [NFBGA113](BSL) Poznámka: 4883
MSP430F2618 [NFBGA113](JTAG) Poznámka: 4883 MSP430F2619 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F2619 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F2619 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F2619 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F2619 [LQFP80](BSL) Poznámka: 1108 MSP430F2619 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 1108 MSP430F412 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F412 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F412 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F412 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F412 [QFN64](BSL) Poznámka: 593
MSP430F412 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F413 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F413 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F413 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F413 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F413 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F413 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F4132 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138
MSP430F4132 [LQFP64](BSL) Poznámka: 1542 MSP430F4132 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 1542 MSP430F4132 [QFN48](BSL) Poznámka: 567 MSP430F4132 [QFN48](JTAG) Poznámka: 567
MSP430F415 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F415 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F415 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F415 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180
MSP430F415 [QFN64](BSL) Poznámka: 593 MSP430F415 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F4152 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4152 [LQFP64](BSL) Poznámka: 1542
MSP430F4152 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 1542 MSP430F4152 [QFN48](BSL) Poznámka: 567 MSP430F4152 [QFN48](JTAG) Poznámka: 567 MSP430F417 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F417 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F417 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F417 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F417 [QFN64](BSL) Poznámka: 593
MSP430F417 [QFN64](JTAG) Poznámka: 593 MSP430F423 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F423 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F423 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F423 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F423A (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F423A (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F423A [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F423A [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F425 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F425 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F425 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F425 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F4250 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F4250 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4250 [QFN48](BSL) Poznámka: 567
MSP430F4250 [QFN48](JTAG) Poznámka: 567 MSP430F4250 [SSOP48](BSL) Poznámka: 194 MSP430F4250 [SSOP48](JTAG) Poznámka: 194 MSP430F425A (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F425A (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F425A [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F425A [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F4260 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F4260 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4260 [QFN48](BSL) Poznámka: 567 MSP430F4260 [QFN48](JTAG) Poznámka: 567 MSP430F4260 [SSOP48](BSL) Poznámka: 194
MSP430F4260 [SSOP48](JTAG) Poznámka: 194 MSP430F427 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F427 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F427 [LQFP64](BSL) Poznámka: 180
MSP430F427 [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F4270 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F4270 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4270 [QFN48](BSL) Poznámka: 567
MSP430F4270 [QFN48](JTAG) Poznámka: 567 MSP430F4270 [SSOP48](BSL) Poznámka: 194 MSP430F4270 [SSOP48](JTAG) Poznámka: 194 MSP430F427A (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F427A (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F427A [LQFP64](BSL) Poznámka: 180 MSP430F427A [LQFP64](JTAG) Poznámka: 180 MSP430F435 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F435 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F435 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F435 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F435 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580
MSP430F435 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F4351 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F4351 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4351 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234
MSP430F4351 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4351 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580 MSP430F4351 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F436 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F436 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F436 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F436 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F436 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580
MSP430F436 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F4361 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F4361 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4361 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234
MSP430F4361 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4361 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580 MSP430F4361 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F437 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F437 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F437 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F437 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F437 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580
MSP430F437 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F4371 (ISP-BSL) Poznámka: 138 MSP430F4371 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4371 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234
MSP430F4371 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4371 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580 MSP430F4371 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F438 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F438 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F438 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580 MSP430F438 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F439 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F439 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F439 [LQFP80](BSL) Poznámka: 580 MSP430F439 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 580 MSP430F447 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F447 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F447 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F447 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F448 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F448 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F448 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F448 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4481 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F4481 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4481 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4481 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F449 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F449 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F449 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F449 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4491 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F4491 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4491 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4491 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4616 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F4616 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4616 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4616 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F46161 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F46161 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F46161 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F46161 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4617 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F4617 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4617 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4617 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F46171 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F46171 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F46171 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F46171 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4618 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F4618 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4618 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4618 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F46181 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F46181 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F46181 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F46181 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4619 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F4619 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F4619 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4619 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F46191 (ISP-BSL) Poznámka: 138
MSP430F46191 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F46191 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F46191 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F47126 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269
MSP430F47127 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47163 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47166 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47167 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269
MSP430F47173 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47176 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47177 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47183 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269
MSP430F47186 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47187 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F47187 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47193 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269
MSP430F47196 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F47197 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 2269 MSP430F477 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F477 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 2712
MSP430F478 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F478 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 2712 MSP430F4783 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4783 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234
MSP430F4784 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4784 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F479 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 MSP430F479 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 2712
MSP430F4793 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4793 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234 MSP430F4794 [LQFP100](BSL) Poznámka: 234 MSP430F4794 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 234
MSP430F5131 [DSBGA40](JTAG) Poznámka: 5988 MSP430F5131 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 2820 MSP430F5131 [WQFN40](JTAG) Poznámka: 2819 MSP430F5132 [DSBGA40](JTAG) Poznámka: 5988
MSP430F5132 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 2820 MSP430F5132 [WQFN40](JTAG) Poznámka: 2819 MSP430F5151 [DSBGA40](JTAG) Poznámka: 5988 MSP430F5151 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 2820
MSP430F5151 [WQFN40](JTAG) Poznámka: 2819 MSP430F5152 [DSBGA40](JTAG) Poznámka: 5988 MSP430F5152 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 2820 MSP430F5152 [WQFN40](JTAG) Poznámka: 2819
MSP430F5171 [DSBGA40](JTAG) Poznámka: 5988 MSP430F5171 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 2820 MSP430F5171 [WQFN40](JTAG) Poznámka: 2819 MSP430F5172 [DSBGA40](JTAG) Poznámka: 5988
MSP430F5172 [TSSOP38](JTAG) Poznámka: 2820 MSP430F5172 [WQFN40](JTAG) Poznámka: 2819 MSP430F5210 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5211 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800
MSP430F5212 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5213 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5214 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5215 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799
MSP430F5216 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5217 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5217 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5218 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799
MSP430F5219 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5219 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5220 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5221 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800
MSP430F5222 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5223 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5224 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5225 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799
MSP430F5226 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5227 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5227 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5228 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799
MSP430F5229 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5229 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5232 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5234 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800
MSP430F5237 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5237 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5239 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 9997 MSP430F5239 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894
MSP430F5239 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5242 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5244 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2800 MSP430F5247 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894
MSP430F5247 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5249 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5249 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5252 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894
MSP430F5252 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5253 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5253 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5254 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894
MSP430F5254 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5255 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5255 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5256 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894
MSP430F5256 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5257 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5257 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5258 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894
MSP430F5258 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5259 [BGA80](JTAG) Poznámka: 3894 MSP430F5259 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2799 MSP430F5304 [LQFP48](JTAG) Poznámka: 2410
MSP430F5304 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2382 MSP430F5308 [BGA80](JTAG) Poznámka: 2975 MSP430F5308 [LQFP48](JTAG) Poznámka: 2410 MSP430F5308 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2382
MSP430F5308 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2301 MSP430F5309 [BGA80](JTAG) Poznámka: 2975 MSP430F5309 [LQFP48](JTAG) Poznámka: 2410 MSP430F5309 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2382
MSP430F5309 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2301 MSP430F5310 [BGA80](JTAG) Poznámka: 2975 MSP430F5310 [LQFP48](JTAG) Poznámka: 2410 MSP430F5310 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2382
MSP430F5310 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2301 MSP430F5324 [BGA80](JTAG) Poznámka: 2975 MSP430F5324 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2301 MSP430F5325 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 2321
MSP430F5326 [BGA80](JTAG) Poznámka: 2975 MSP430F5326 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2301 MSP430F5327 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 2321 MSP430F5328 [BGA80](JTAG) Poznámka: 2975
MSP430F5328 [VQFN64](JTAG) Poznámka: 2301 MSP430F5329 [LQFP80](JTAG) Poznámka: 2321 MSP430F5333 [BGA113](JTAG) Poznámka: 4826 MSP430F5333 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 3074
MSP430F5333 [NFBGA113](JTAG) Poznámka: 4826 MSP430F5335 [BGA113](JTAG) Poznámka: 4826 MSP430F5335 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 3074 MSP430F5335 [NFBGA113](JTAG) Poznámka: 4826
MSP430F5336 [BGA113](JTAG) Poznámka: 4826 MSP430F5336 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 3074 MSP430F5336 [NFBGA113](JTAG) Poznámka: 4826 MSP430F5338 [BGA113](JTAG) Poznámka: 4826
MSP430F5338 [LQFP100](JTAG) Poznámka: 3074 MSP430F5338 [NFBGA113](JTAG) Poznámka: 4826 MSP430F5340 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2818 MSP430F5341 [VQFN48](JTAG) Poznámka: 2818
MSP430F5342 (ISP-4wire JTAG) Poznámka: 138 9997 MSP430F5342 [VQFN48](JTAG) Poznámka: