Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam TMC zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných TMC zariadení 63 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24A01 24A01 (ISP) Poznámka: 138 24A01 [SOP8] Poznámka: 950 24A01 [TSSOP8] Poznámka: 121
24A02 24A02 (ISP) Poznámka: 138 24A02 [SOP8] Poznámka: 950 24A02 [SOT25] Poznámka: 523
24A02 [TSSOP8] Poznámka: 121 24A04 24A04 (ISP) Poznámka: 138 24A04 [SOP8] Poznámka: 950
24A04 [TSSOP8] Poznámka: 121 24A08 24A08 (ISP) Poznámka: 138 24A08 [SOP8] Poznámka: 950
24A08 [SOT25] Poznámka: 523 24A08 [TSSOP8] Poznámka: 121 24A16 24A16 (ISP) Poznámka: 138
24A16 [SOP8] Poznámka: 950 24A16 [SOT25] Poznámka: 523 24A16 [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC46 (x16)
93LC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 93LC46 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC46 (x8)
93LC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 93LC46 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC56 (x16)
93LC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 93LC56 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC56 (x8)
93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 93LC56 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC57 (x16)
93LC57 (x16) (ISP) Poznámka: 138 93LC57 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC57 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC57 (x8)
93LC57 (x8) (ISP) Poznámka: 138 93LC57 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC57 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC66 (x16)
93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 93LC66 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC66 (x8)
93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 93LC66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC86 (x16)
93LC86 (x16) (ISP) Poznámka: 138 93LC86 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC86 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 93LC86 (x8)
93LC86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 93LC86 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 93LC86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE