Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam TOPRO zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných TOPRO zariadení 12 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

TP2804H TP2804H [PLCC44] Poznámka: 67 TP2804H [PQFP44] Poznámka: 108 TP2804L
TP2804L [PLCC44] Poznámka: 67 TP2804L [PQFP44] Poznámka: 108 TP2808H TP2808H [PLCC44] Poznámka: 67
TP2808H [PQFP44] Poznámka: 108 TP2808L TP2808L [PLCC44] Poznámka: 67 TP2808L [PQFP44] Poznámka: 108
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
🍪
Naspäť HORE