Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Tsingteng zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Tsingteng zariadení 32 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

TH24C128LA (ISP) Poznámka: 138 TH24C128LA [SOP8-150] Poznámka: 950 TH24C128LA [SOT23-5] Poznámka: 523 TH24C128LA [TSOT23-5] Poznámka: 523
TH24C128LA [TSSOP8] Poznámka: 121 TH24C128UA (ISP) Poznámka: 138 TH24C128UA [SOP8-150] Poznámka: 950 TH24C128UA [SOP8-208] Poznámka: 46
TH24C128UA [SOT23-5] Poznámka: 523 TH24C128UA [TSOT23-5] Poznámka: 523 TH24C128UA [TSSOP8] Poznámka: 121 TH24C128UA [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
TH24C64UA (ISP) Poznámka: 138 TH24C64UA [SOP8-150] Poznámka: 950 TH24C64UA [SOP8-208] Poznámka: 46 TH24C64UA [SOT23-5] Poznámka: 523
TH24C64UA [TSOT23-5] Poznámka: 523 TH24C64UA [TSSOP8] Poznámka: 121 TH24C64UA [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 TH24C64UB (ISP) Poznámka: 138
TH25Q32HA [SOP8-150] Poznámka: 5645 TH25Q32HA [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 TH25Q32HA [SOP8-208] Poznámka: 5394 TH25Q32HA [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
TH25Q32HA [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 TH25Q32HA [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 TH25Q64HA [SOP8-150] Poznámka: 5645 TH25Q64HA [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
TH25Q64HA [SOP8-208] Poznámka: 5394 TH25Q64HA [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 TH25Q64HA [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 TH25Q64HA [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE