Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Turbo IC zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Turbo IC zariadení 67 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

28C256A 28C256A [PLCC32] Poznámka: 59 28C256A [SOIC28] Poznámka: 4045 28C256A [TSOP28] Poznámka: 54
28C64A 28C64A [PLCC32] Poznámka: 59 28C64A [SOIC28] Poznámka: 4045 28C64A [TSOP28] Poznámka: 54
28LV256 28LV256 [PLCC32] Poznámka: 59 28LV256 [SOIC28] Poznámka: 4045 28LV256 [TSOP28] Poznámka: 54
28LV64 28LV64 [PLCC32] Poznámka: 59 28LV64 [SOIC28] Poznámka: 4045 28LV64 [TSOP28] Poznámka: 54
TU24C01B TU24C01B (ISP) Poznámka: 138 TU24C01B [SOIC8] Poznámka: 950 TU24C02B
TU24C02B (ISP) Poznámka: 138 TU24C02B [SOIC8] Poznámka: 950 TU24C04B TU24C04B (ISP) Poznámka: 138
TU24C04B [SOIC8] Poznámka: 950 TU24C08B TU24C08B (ISP) Poznámka: 138 TU24C08B [SOIC8] Poznámka: 950
TU24C128 TU24C128 (ISP) Poznámka: 138 TU24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 TU24C16B
TU24C16B (ISP) Poznámka: 138 TU24C16B [SOIC8] Poznámka: 950 TU24C256 TU24C256 (ISP) Poznámka: 138
TU24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 TU24C32 TU24C32 (ISP) Poznámka: 138 TU24C32 [SOIC8] Poznámka: 950
TU24C64B TU24C64B (ISP) Poznámka: 138 TU24C64B [SOIC8] Poznámka: 950 TU25C128
TU25C128 (ISP) Poznámka: 138 TU25C128 [SOIC8] Poznámka: 950 TU25C256 TU25C256 (ISP) Poznámka: 138
TU25C256 [SOIC8] Poznámka: 950 TU93C46 (x16) TU93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 TU93C46 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
TU93C46 (x8) TU93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 TU93C46 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 TU93C56 (x16)
TU93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 TU93C56 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 TU93C56 (x8) TU93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
TU93C56 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 TU93C66 (x16) TU93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 TU93C66 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
TU93C66 (x8) TU93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 TU93C66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE