Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Uni Semiconductor zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Uni Semiconductor zariadení 30 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

U24C02 U24C02 (ISP) Poznámka: 138 U24C02 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 U24C02 [SOP8] Poznámka: 950
U24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 U24C04 U24C04 (ISP) Poznámka: 138 U24C04 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995
U24C04 [SOP8] Poznámka: 950 U24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 U24C08 U24C08 (ISP) Poznámka: 138
U24C08 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 U24C08 [SOP8] Poznámka: 950 U24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 U24C16
U24C16 (ISP) Poznámka: 138 U24C16 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 U24C16 [SOP8] Poznámka: 950 U24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
U24C32 U24C32 (ISP) Poznámka: 138 U24C32 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 U24C32 [SOP8] Poznámka: 950
U24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 U24C64 U24C64 (ISP) Poznámka: 138 U24C64 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995
U24C64 [SOP8] Poznámka: 950 U24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE