Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Unigen zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Unigen zariadení 46 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

UG24C01 UG24C01 (ISP) Poznámka: 138 UG24C01 [SOP8] Poznámka: 950 UG24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121
UG24C02 UG24C02 (ISP) Poznámka: 138 UG24C02 [SOP8] Poznámka: 950 UG24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
UG24C04 UG24C04 (ISP) Poznámka: 138 UG24C04 [SOP8] Poznámka: 950 UG24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
UG24C08 UG24C08 (ISP) Poznámka: 138 UG24C08 [SOP8] Poznámka: 950 UG24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
UG24C16 UG24C16 (ISP) Poznámka: 138 UG24C16 [SOP8] Poznámka: 950 UG24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
UG93C46-A (x16) UG93C46-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 UG93C46-A (x8) UG93C46-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950
UG93C46-A/B (x16) (ISP) Poznámka: 138 UG93C46-A/B (x8) (ISP) Poznámka: 138 UG93C46-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 UG93C46-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950
UG93C56-A (x16) UG93C56-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 UG93C56-A (x8) UG93C56-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950
UG93C56-A/B (x16) (ISP) Poznámka: 138 UG93C56-A/B (x8) (ISP) Poznámka: 138 UG93C56-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 UG93C56-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950
UG93C56-C (ISP) Poznámka: 138 UG93C56-C [SOP8] Poznámka: 950 UG93C66-A (x16) UG93C66-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950
UG93C66-A (x8) UG93C66-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 UG93C66-A/B (x16) (ISP) Poznámka: 138 UG93C66-A/B (x8) (ISP) Poznámka: 138
UG93C66-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 UG93C66-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE