Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Unknown mfr. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Unknown mfr. zariadení 44 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

10P53A1 10P53A1 (ISP) Poznámka: 138 10P53A1 [SOP8] Poznámka: 950 10P53A2
10P53A2 (ISP) Poznámka: 138 10P53A2 [SOP8] Poznámka: 950 10P53A3 10P53A3 (ISP) Poznámka: 138
10P53A3 [SOP8] Poznámka: 950 10P53A4 10P53A4 (ISP) Poznámka: 138 10P53A4 [SOP8] Poznámka: 950
28C020 70023B BAW658049 EM27C010
EM27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 EM27C020 EM27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 EM27C040
EM27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 EM27C042 EM27C042 [PLCC44] Poznámka: 67 EM27C1024
EM27C1024 [PLCC44] Poznámka: 67 EM27C160 EM27C160 [PLCC44] Poznámka: 67 EM27C256
EM27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 EM27C512 EM27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 EM27C64
EM27C64 [PLCC32] Poznámka: 59 KKZ06F OT27C010 OT27C010 [PLCC32] Poznámka: 59
OT27C020 OT27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 OT27C040 OT27C040 [PLCC32] Poznámka: 59
OT27C256 OT27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 OT27C512 OT27C512 [PLCC32] Poznámka: 59
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE