Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam VDATA zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných VDATA zariadení 1 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

VD102N3NC53 [TSOP48] Poznámka: 3075 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
🍪
Naspäť HORE