Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam VersaChips zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných VersaChips zariadení 6 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

V87C54 V87C54 [PLCC44] Poznámka: 67 V87C54 [QFP44] Poznámka: 108 V87C58
V87C58 [PLCC44] Poznámka: 67 V87C58 [QFP44] Poznámka: 108 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
🍪
Naspäť HORE