Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Weltrend zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Weltrend zariadení 66 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

WT5109 [MSOP10] Poznámka: 984 WT5109 [PDIP14] WT5109 [PDIP18] WT5109 [PDIP8]
WT5109 [SOP14] Poznámka: 951 WT5109 [SOP18] Poznámka: 1061 WT5109 [SOP24] Poznámka: 1062 WT5109 [SOP8] Poznámka: 950
WT5129 [PDIP18] WT5129 [SOP14] Poznámka: 951 WT5129 [SOP18] Poznámka: 1061 WT5129 [SOP8] Poznámka: 950
WT5129 [SSOP16] Poznámka: 2326 WT51F516-OG200 [SSOP20] Poznámka: 2678 WT51F516-RG480 [LQFP48] Poznámka: 2677 WT51F516-SG080 [SOIC8] Poznámka: 2680
WT51F516-SG160 [SOIC16] Poznámka: 2679 WT51F516-UG320 [QFN32] Poznámka: 2676 WT61P4K420 [SPDIP42] Poznámka: 164 WT61P4K421 [SPDIP42] Poznámka: 164
WT61P4L440 [PLCC44] Poznámka: 67 WT61P4L441 [PLCC44] Poznámka: 67 WT61P4N400 WT61P4N401
WT61P6SLN440 [PLCC44] Poznámka: 67 WT61P6SRN440 [LQFP44] Poznámka: 94 WT61P6SRN480 [LQFP48] Poznámka: 174 WT61P7L440 [PLCC44] Poznámka: 67
WT61P7RN440 [LQFP44] Poznámka: 94 WT61P7RN480 [LQFP48] Poznámka: 174 WT61P802RG480 [LQFP48] Poznámka: 1582 WT61P803RG480 [LQFP48] Poznámka: 1582
WT61P804RG480 [LQFP48] Poznámka: 1582 WT61P806RG480 [LQFP48] Poznámka: 1582 WT61P806RG48A [LQFP48] Poznámka: 1582 WT61P8RG440 [LQFP44] Poznámka: 94
WT61P8RG480 [LQFP48] Poznámka: 174 WT61P8SRG440 [LQFP44] Poznámka: 94 WT61P8SRG480 [LQFP48] Poznámka: 174 WT61P9RG640 [LQFP64] Poznámka: 978
WT61P9RG641 [LQFP64] Poznámka: 977 WT6573FRG480 [LQFP48] Poznámka: 2766 WT6573FRG640 [LQFP64] Poznámka: 2770 WT6573FRG641 [LQFP64] Poznámka: 2771
WT6573FUG320 [QFN32] Poznámka: 2768 WT6573FUG400 [QFN40] Poznámka: 2767 WT6702F-OG200 [SSOP20] Poznámka: 2353 WT6702F-OG240 [SSOP24] Poznámka: 2341
WT6702F-SG161 [SOIC16] Poznámka: 44 WT6702F-SG162 [SOIC16] Poznámka: 44 WT6702F-SG163 [SOIC16] Poznámka: 44 WT6702F-SG200 [SOIC20] Poznámka: 119
WT6702F-SG240 [SOIC24] Poznámka: 1062 WT6703F-OG200 [SSOP20] Poznámka: 2353 WT6703F-OG240 [SSOP24] Poznámka: 2341 WT6703F-SG161 [SOIC16] Poznámka: 44
WT6703F-SG163 [SOIC16] Poznámka: 44 WT6703F-SG240 [SOIC24] Poznámka: 1062 WT69P3-OG200 [SSOP20] Poznámka: 2353 WT69P3-OG201 [SSOP20] Poznámka: 2353
WT69P3-OG240 [SSOP24] Poznámka: 2341 WT69P3-OG241 [SSOP24] Poznámka: 2341 WT69P3-OG280 [SSOP28] Poznámka: 1548 WT69P3-SG161 [SOIC16] Poznámka: 44
WT69P3-SG163 [SOIC16] Poznámka: 44 WT69P803RG480 [LQFP48] Poznámka: 2769 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 977 - DIL48/QFP64-1 ZIF WT-1 (70-0796)
Poznámka 978 - DIL48/QFP64-2 ZIF WT-1 (70-0797)
Poznámka 984 - DIL10/SSOP10 ZIF 120mil (70-0794)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1548 - DIL28/TSSOP28 ZIF 150mil (70-1439)
Poznámka 1582 - DIL48/QFP48-1 ZIF WT-1 (70-1461)
Poznámka 2326 - DIL16/SSOP16 ZIF 155mil (70-2253)
Poznámka 2341 - DIL24/SSOP24 ZIF 155mil (70-2254)
Poznámka 2353 - DIL20/SSOP20-1 ZIF 155mil (70-2306)
Poznámka 2676 - DIL48/QFN32 ZIF WT-1 (70-2620)
Poznámka 2677 - DIL48/QFP48 ZIF WT-2 (70-2625)
Poznámka 2678 - DIL48/SSOP20 ZIF WT-1 (70-2626)
Poznámka 2679 - DIL48/SOIC16 ZIF WT-1 (70-2627)
Poznámka 2680 - DIL48/SOIC8 ZIF WT-1 (70-2628)
Poznámka 2766 - DIL48/QFP48 ZIF WT-3 (70-2707)
Poznámka 2767 - DIL48/QFN40 ZIF WT-1 (70-2708)
Poznámka 2768 - DIL48/QFN32 ZIF WT-2 (70-2709)
Poznámka 2769 - DIL48/QFP48 ZIF WT-4 (70-2715)
Poznámka 2770 - DIL48/QFP64-1 ZIF WT-2 (70-2705)
Poznámka 2771 - DIL48/QFP64-2 ZIF WT-2 (70-2706)
🍪
Naspäť HORE