Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Westberry Tech. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Westberry Tech. zariadení 56 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

WB24C01 (ISP) Poznámka: 138 WB24C01 [SOP8] Poznámka: 950 WB24C01 [SOT23-5] Poznámka: 523 WB24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121
WB24C01 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB24C02 (ISP) Poznámka: 138 WB24C02 [SOP8] Poznámka: 950 WB24C02 [SOT23-5] Poznámka: 523
WB24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C02 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB24C04 (ISP) Poznámka: 138 WB24C04 [SOP8] Poznámka: 950
WB24C04 [SOT23-5] Poznámka: 523 WB24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB24C08 (ISP) Poznámka: 138
WB24C08 [SOP8] Poznámka: 950 WB24C08 [SOT23-5] Poznámka: 523 WB24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C08 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
WB24C128 (ISP) Poznámka: 138 WB24C128 [SOP8] Poznámka: 950 WB24C128 [SOT23-5] Poznámka: 523 WB24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
WB24C128 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB24C16 (ISP) Poznámka: 138 WB24C16 [SOP8] Poznámka: 950 WB24C16 [SOT23-5] Poznámka: 523
WB24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C16 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB24C256 (ISP) Poznámka: 138 WB24C256 [SOP8] Poznámka: 950
WB24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C32 (ISP) Poznámka: 138 WB24C32 [SOP8] Poznámka: 950 WB24C32 [SOT23-5] Poznámka: 523
WB24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C32 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB24C512 (ISP) Poznámka: 138 WB24C512 [SOP8] Poznámka: 950
WB24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C64 (ISP) Poznámka: 138 WB24C64 [SOP8] Poznámka: 950 WB24C64 [SOT23-5] Poznámka: 523
WB24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 WB24C64 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB34C02 (ISP) Poznámka: 138 WB34C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
WB34C02 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB34C02 [WDFN8-2x3] Poznámka: 2995 WB34C04 (ISP) Poznámka: 138 WB34C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
WB34C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 WB34C04 [WDFN8-2x3] Poznámka: 2995 WB34TS04 (ISP) Poznámka: 138 WB34TS04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 2995
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE