Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam White Electronics zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných White Electronics zariadení 4 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

WE128K32NP [PGA66] Poznámka: 5137 WMF128K8-xxxC WMF128K8-xxxFF Poznámka: 98 WMF512K8-xxxC
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 5137 - DIL48/PGA66-1 ZIF WE-1 (70-5275)
🍪
Naspäť HORE