Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Wing Shing zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Wing Shing zariadení 18 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

WS24C02 WS24C02 (ISP) Poznámka: 138 WS24C02 [SOP8] Poznámka: 950 WS24W04
WS24W04 (ISP) Poznámka: 138 WS24W04 [SOP8] Poznámka: 950 WS24W08 WS24W08 (ISP) Poznámka: 138
WS24W08 [SOP8] Poznámka: 950 WS24W16 WS24W16 (ISP) Poznámka: 138 WS24W16 [SOP8] Poznámka: 950
WS24W32 WS24W32 (ISP) Poznámka: 138 WS24W32 [SOP8] Poznámka: 950 WS24W64
WS24W64 (ISP) Poznámka: 138 WS24W64 [SOP8] Poznámka: 950 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE