Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Wuxi Jingyuan Mic. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Wuxi Jingyuan Mic. zariadení 4 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CSC24C02 CSC24C02 (ISP) Poznámka: 138 CSC24C02 [SOP8] Poznámka: 950 CSC24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE