Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam XBLW zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných XBLW zariadení 23 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24C02 24C02 (ISP) Poznámka: 138 24C02 [SOP8] Poznámka: 950 24C02 [SOT23-5] Poznámka: 523
24C04 24C04 (ISP) Poznámka: 138 24C04 [SOP8] Poznámka: 950 24C08
24C08 (ISP) Poznámka: 138 24C08 [SOP8] Poznámka: 950 24C08 [SOT23-5] Poznámka: 523 24C16
24C16 (ISP) Poznámka: 138 24C16 [SOP8] Poznámka: 950 24C16 [SOT23-5] Poznámka: 523 24C32
24C32 (ISP) Poznámka: 138 24C32 [SOP8] Poznámka: 950 24C32 [SOT23-5] Poznámka: 523 24C64
24C64 (ISP) Poznámka: 138 24C64 [SOP8] Poznámka: 950 24C64 [SOT23-5] Poznámka: 523 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE