Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Xicor zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Xicor zariadení 650 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

4652005 X2001 X2002 X2004
X20C04 X20C04 [LCC32] Poznámka: 561 X20C04 [PLCC32] Poznámka: 59 X20C04 [SOIC28] Poznámka: 4045
X20C05 X20C05 [LCC32] Poznámka: 561 X20C05 [PLCC32] Poznámka: 59 X20C05 [SOIC28] Poznámka: 4045
X20C16 X20C16 [LCC32] Poznámka: 561 X20C16 [PLCC32] Poznámka: 59 X20C16 [SOIC28] Poznámka: 4045
X20C17 X20C17 [SOIC28] Poznámka: 4045 X20C64 X2201
X2201A X2210 X2210A X2212
X2212A X22C10 X22C12 X24001
X24012 X24012 (ISP) Poznámka: 138 X24012 [SOIC8] Poznámka: 950 X2402
X2402 (ISP) Poznámka: 138 X2402 [SOIC14] Poznámka: 951 X24022 X24022 (ISP) Poznámka: 138
X24022 [SOIC8] Poznámka: 950 X24022 [TSSOP8] Poznámka: 121 X2404 X2404 (ISP) Poznámka: 138
X24042 X24042 (ISP) Poznámka: 138 X24042 [SOIC8] Poznámka: 950 X24164
X24164 (ISP) Poznámka: 138 X24164 [SOIC8] Poznámka: 950 X24165 X24165 (ISP) Poznámka: 138
X24165 [SOIC8] Poznámka: 950 X24165 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X24320 X24320 [SOIC8] Poznámka: 950
X24320 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X24320-1.8 X24320-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X24320-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087
X24321 X24321 (ISP) Poznámka: 138 X24325 X24325 (ISP) Poznámka: 138
X24325 [SOIC8] Poznámka: 950 X24325 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X2444 X24640
X24640 [SOIC8] Poznámka: 950 X24640 [TSSOP20] Poznámka: 1089 X24640-1.8 X24640-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X24640-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 X24641 X24641 (ISP) Poznámka: 138 X24645
X24645 (ISP) Poznámka: 138 X24645 [SOIC14] Poznámka: 951 X24645 [SOIC8] Poznámka: 950 X24645 [TSSOP20] Poznámka: 1089
X24C00 X24C00 (ISP) Poznámka: 138 X24C00 [MSOP8] Poznámka: 605 X24C00 [SOIC8] Poznámka: 950
X24C01 X24C01 (ISP) Poznámka: 138 X24C01 [MSOP8] Poznámka: 605 X24C01 [SOIC8] Poznámka: 950
X24C01A X24C01A (ISP) Poznámka: 138 X24C01A [SOIC8] Poznámka: 950 X24C02
X24C02 (ISP) Poznámka: 138 X24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 X24C04 X24C04 (ISP) Poznámka: 138
X24C04 [MSOP8] Poznámka: 605 X24C04 [SOIC14] Poznámka: 951 X24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 X24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
X24C04-1.8 X24C04-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X24C04-1.8 [MSOP8] Poznámka: 605 X24C04-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X24C04-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 X24C08 X24C08 (ISP) Poznámka: 138 X24C08 [SOIC14] Poznámka: 951
X24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 X24C16 X24C16 (ISP) Poznámka: 138 X24C16 [SOIC14] Poznámka: 951
X24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 X24C16 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X24C16-1.8 X24C16-1.8 (ISP) Poznámka: 138
X24C16-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X24C16-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X24C44 X24C44 [SOIC8] Poznámka: 950
X24C45 X24C45 [SOIC8] Poznámka: 950 X24F016 X24F016 [SOIC8] Poznámka: 950
X24F016 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X24F016-5 X24F016-5 [SOIC8] Poznámka: 950 X24F016-5 [TSSOP14] Poznámka: 1087
X24F032 X24F032 [SOIC8] Poznámka: 950 X24F032 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X24F032-5
X24F032-5 [SOIC8] Poznámka: 950 X24F032-5 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X24F064 X24F064 [SOIC8] Poznámka: 950
X24F064-5 X24F064-5 [SOIC8] Poznámka: 950 X24F128 X24F128 [SOIC16] Poznámka: 44
X24F128-5 X24F128-5 [SOIC16] Poznámka: 44 X25010 X25010 (ISP) Poznámka: 138
X25010 [SOIC8] Poznámka: 950 X25010 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25020 X25020 (ISP) Poznámka: 138
X25020 [SOIC8] Poznámka: 950 X25020 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25021 X25021 (ISP) Poznámka: 138
X25021 [SOIC8] Poznámka: 950 X25021 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25040 X25040 (ISP) Poznámka: 138
X25040 [SOIC8] Poznámka: 950 X25040 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25041 X25041 (ISP) Poznámka: 138
X25041 [SOIC8] Poznámka: 950 X25043 X25043 (ISP) Poznámka: 138 X25043 [SOIC8] Poznámka: 950
X25043 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25043-1.8 X25043-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25043-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X25043-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25045 X25045 (ISP) Poznámka: 138 X25045 [SOIC8] Poznámka: 950
X25045 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25045-1.8 X25045-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25045-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X25045-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25057 X25057 (ISP) Poznámka: 138 X25057 [MSOP8] Poznámka: 605
X25057 [SOIC8] Poznámka: 950 X25057 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25057-1.8 X25057-1.8 (ISP) Poznámka: 138
X25057-1.8 [MSOP8] Poznámka: 605 X25057-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25057-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25080
X25080 (ISP) Poznámka: 138 X25080 [SOIC8] Poznámka: 950 X25080 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25097
X25097 (ISP) Poznámka: 138 X25097 [SOIC8] Poznámka: 950 X25097 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25097-1.8
X25097-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25097-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25097-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25128
X25128 (ISP) Poznámka: 138 X25128 [SOIC14] Poznámka: 951 X25128 [SOIC16] Poznámka: 44 X25128 [SOIC8] Poznámka: 950
X25128 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25138 X25138 (ISP) Poznámka: 138 X25138 [SOIC14] Poznámka: 951
X25138 [SOIC16] Poznámka: 44 X25138 [SOIC8] Poznámka: 950 X25138 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25160
X25160 (ISP) Poznámka: 138 X25160 [SOIC8] Poznámka: 950 X25160 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25163
X25163 (ISP) Poznámka: 138 X25163 [SOIC8] Poznámka: 950 X25163 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25163-1.8
X25163-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25163-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25163-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25164
X25164 (ISP) Poznámka: 138 X25165 X25165 (ISP) Poznámka: 138 X25165 [SOIC8] Poznámka: 950
X25165 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25165-1.8 X25165-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25165-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X25165-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25166 X25166 (ISP) Poznámka: 138 X25168
X25168 (ISP) Poznámka: 138 X25168 [SOIC8] Poznámka: 950 X25168 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25168-1.8
X25168-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25168-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25168-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25169
X25169 (ISP) Poznámka: 138 X25169 [SOIC8] Poznámka: 950 X25169 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25169-1.8
X25169-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25169-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25169-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25170
X25170 (ISP) Poznámka: 138 X25170 [SOIC8] Poznámka: 950 X25170 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25320
X25320 (ISP) Poznámka: 138 X25320 [SOIC8] Poznámka: 950 X25320 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25323
X25323 (ISP) Poznámka: 138 X25323 [SOIC8] Poznámka: 950 X25323 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25323-1.8
X25323-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25323-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25323-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25324
X25324 (ISP) Poznámka: 138 X25325 X25325 (ISP) Poznámka: 138 X25325 [SOIC8] Poznámka: 950
X25325 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25325-1.8 X25325-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25325-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X25325-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25326 X25326 (ISP) Poznámka: 138 X25328
X25328 (ISP) Poznámka: 138 X25328 [SOIC8] Poznámka: 950 X25328 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25328-1.8
X25328-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25328-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25328-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25329
X25329 (ISP) Poznámka: 138 X25329 [SOIC8] Poznámka: 950 X25329 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25329-1.8
X25329-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25329-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X25329-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25330
X25330 (ISP) Poznámka: 138 X25330 [SOIC8] Poznámka: 950 X25330 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X25383
X25383 (ISP) Poznámka: 138 X25385 X25385 (ISP) Poznámka: 138 X25401
X25401 (ISP) Poznámka: 138 X25401 [SOIC8] Poznámka: 950 X25640 X25640 (ISP) Poznámka: 138
X25640 [SOIC14] Poznámka: 951 X25642 X25642 (ISP) Poznámka: 138 X25642 [SOIC14] Poznámka: 951
X25642 [SOIC8] Poznámka: 950 X25643 X25643 (ISP) Poznámka: 138 X25643 [SOIC14] Poznámka: 951
X25643-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25643-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X25644 X25644 (ISP) Poznámka: 138
X25645 X25645 (ISP) Poznámka: 138 X25645 [SOIC14] Poznámka: 951 X25645-1.8 (ISP) Poznámka: 138
X25645-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X25646 X25646 (ISP) Poznámka: 138 X25648
X25648 (ISP) Poznámka: 138 X25648 [SOIC14] Poznámka: 951 X25648-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X25648-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951
X25649 X25649 (ISP) Poznámka: 138 X25649 [SOIC14] Poznámka: 951 X25649-1.8 (ISP) Poznámka: 138
X25649-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X25650 X25650 (ISP) Poznámka: 138 X25650 [SOIC14] Poznámka: 951
X25650 [SOIC8] Poznámka: 950 X25650 [TSSOP20] Poznámka: 1089 X25C02 X25C02 (ISP) Poznámka: 138
X25C02 [MSOP8] Poznámka: 605 X25C02 [SOIC8] Poznámka: 950 X25F008 X25F008 (ISP) Poznámka: 138
X25F016 X25F016 (ISP) Poznámka: 138 X25F032 X25F032 (ISP) Poznámka: 138
X25F047 X25F047 (ISP) Poznámka: 138 X25F047 [SOIC8] Poznámka: 950 X25F047 [TSSOP8] Poznámka: 121
X25F047-5 X25F047-5 (ISP) Poznámka: 138 X25F047-5 [SOIC8] Poznámka: 950 X25F047-5 [TSSOP8] Poznámka: 121
X25F064 X25F064 (ISP) Poznámka: 138 X25F087 X25F087 (ISP) Poznámka: 138
X25F087 [SOIC8] Poznámka: 950 X25F087 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25F087-5 X25F087-5 (ISP) Poznámka: 138
X25F087-5 [SOIC8] Poznámka: 950 X25F087-5 [TSSOP8] Poznámka: 121 X25F128 X25F128 (ISP) Poznámka: 138
X2804A X2804C X2816A X2816A [LCC32] Poznámka: 561
X2816A [PLCC32] Poznámka: 59 X2816B X2816B [LCC32] Poznámka: 561 X2816B [PLCC32] Poznámka: 59
X2816C X2816C [LCC32] Poznámka: 561 X2816C [PLCC32] Poznámka: 59 X2816C [SOIC24] Poznámka: 1062
X28256 X28256 [PLCC32] Poznámka: 59 X2864A X2864A [PLCC32] Poznámka: 59
X2864B X2864B [PLCC32] Poznámka: 59 X2864H X2864H [PLCC32] Poznámka: 59
X28C010 X28C010 [FP32] Poznámka: 1546 X28C010 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C010 [SOIC32] Poznámka: 98
X28C010 [TSOP40] Poznámka: 56 X28C16 [LCC32] Poznámka: 561 X28C16 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C256
X28C256 [FP28] Poznámka: 1546 X28C256 [LCC32] Poznámka: 561 X28C256 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C256 [SOIC28] Poznámka: 4045
X28C256 [TSOP32] Poznámka: 56 X28C256B X28C256B [LCC32] Poznámka: 561 X28C256B [PLCC32] Poznámka: 59
X28C512 X28C512 [FP32] Poznámka: 1546 X28C512 [LCC32] Poznámka: 561 X28C512 [PLCC32] Poznámka: 59
X28C512 [TSOP40] Poznámka: 56 X28C513 [LCC32] Poznámka: 561 X28C513 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C64
X28C64 [FP28] Poznámka: 1546 X28C64 [LCC32] Poznámka: 561 X28C64 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C64 [SOIC28] Poznámka: 4045
X28C64 [TSOP32] Poznámka: 56 X28HC16 X28HC16 [LCC32] Poznámka: 561 X28HC16 [PLCC32] Poznámka: 59
X28HC16 [SOIC24] Poznámka: 1062 X28HC256 X28HC256 [FP28] Poznámka: 1546 X28HC256 [LCC32] Poznámka: 561
X28HC256 [PLCC32] Poznámka: 59 X28HC256 [SOIC28] Poznámka: 4045 X28HC256 [TSOP32] Poznámka: 56 X28HC64
X28HC64 [FP28] Poznámka: 1546 X28HC64 [LCC32] Poznámka: 561 X28HC64 [PLCC32] Poznámka: 59 X28HC64 [SOIC28] Poznámka: 4045
X28HC64 [TSOP32] Poznámka: 56 X28HT010 X28HT010 [FP32] Poznámka: 1546 X28HT512
X28HT512 [FP32] Poznámka: 1546 X28LC512 X28LC512 [LCC32] Poznámka: 561 X28LC512 [PLCC32] Poznámka: 59
X28LC512 [TSOP40] Poznámka: 56 X28LC513 [PLCC32] Poznámka: 59 X28LV010 X28LV010 [PLCC32] Poznámka: 59
X28LV010 [TSOP40] Poznámka: 56 X28VC256 X28VC256 [FP28] Poznámka: 1546 X28VC256 [LCC32] Poznámka: 561
X28VC256 [PLCC32] Poznámka: 59 X28VC256 [SOIC28] Poznámka: 4045 X28VC256 [TSOP32] Poznámka: 56 X4043 [MSOP8] Poznámka: 605
X4043 [SOIC8] Poznámka: 950 X4045 [MSOP8] Poznámka: 605 X4045 [SOIC8] Poznámka: 950 X4163 [SOIC8] Poznámka: 950
X4163 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4165 [SOIC8] Poznámka: 950 X4165 [TSSOP8] Poznámka: 121 X5043
X5043 (ISP) Poznámka: 138 X5043 [MSOP8] Poznámka: 605 X5043 [SOIC8] Poznámka: 950 X5043 [TSSOP14] Poznámka: 1087
X5043-1.8 X5043-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5043-1.8 [MSOP8] Poznámka: 605 X5043-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X5043-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5045 X5045 (ISP) Poznámka: 138 X5045 [MSOP8] Poznámka: 605
X5045 [SOIC8] Poznámka: 950 X5045 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5045-1.8 X5045-1.8 (ISP) Poznámka: 138
X5045-1.8 [MSOP8] Poznámka: 605 X5045-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5045-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5083
X5083 (ISP) Poznámka: 138 X5083 [SOIC8] Poznámka: 950 X5083 [TSSOP8] Poznámka: 121 X5083-1.8
X5083-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5083-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5083-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 X5163
X5163 (ISP) Poznámka: 138 X5163 [SOIC8] Poznámka: 950 X5163 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5163-1.8
X5163-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5163-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5163-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X51638
X51638 (ISP) Poznámka: 138 X51638 [SOIC8] Poznámka: 950 X51638 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X51638-1.8
X51638-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X51638-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X51638-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5165
X5165 (ISP) Poznámka: 138 X5165 [SOIC8] Poznámka: 950 X5165 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5165-1.8
X5165-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5165-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5165-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5168
X5168 (ISP) Poznámka: 138 X5168 [SOIC8] Poznámka: 950 X5168 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5168-1.8
X5168-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5168-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5168-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5169
X5169 (ISP) Poznámka: 138 X5169 [SOIC8] Poznámka: 950 X5169 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5169-1.8
X5169-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5169-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5169-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5323
X5323 (ISP) Poznámka: 138 X5323 [SOIC8] Poznámka: 950 X5323 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5323-1.8
X5323-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5323-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5323-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5325
X5325 (ISP) Poznámka: 138 X5325 [SOIC8] Poznámka: 950 X5325 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5325-1.8
X5325-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5325-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5325-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5328
X5328 (ISP) Poznámka: 138 X5328 [SOIC8] Poznámka: 950 X5328 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5328-1.8
X5328-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5328-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5328-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5329
X5329 (ISP) Poznámka: 138 X5329 [SOIC8] Poznámka: 950 X5329 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5329-1.8
X5329-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5329-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X5329-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5563 (ISP) Poznámka: 138
X5563 [SOIC8] Poznámka: 950 X5643 X5643 (ISP) Poznámka: 138 X5643 [SOIC14] Poznámka: 951
X5643-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5643-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X5645 X5645 (ISP) Poznámka: 138
X5645 [SOIC14] Poznámka: 951 X5645-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5645-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X5648
X5648 (ISP) Poznámka: 138 X5648 [SOIC14] Poznámka: 951 X5648-1.8 (ISP) Poznámka: 138 X5648-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951
X5649 X5649 (ISP) Poznámka: 138 X5649 [SOIC14] Poznámka: 951 X5649-1.8 (ISP) Poznámka: 138
X5649-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X68C64 X68C64 [SOIC24] Poznámka: 1062 X76F041A [SOP8] Poznámka: 46
X76F041A-3 [SOP8] Poznámka: 46 X76F041P X76F041P-3 X84041
X84041 [SOIC8] Poznámka: 950 X84041 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X84041-3 X84041-3 [SOIC8] Poznámka: 950
X84041-3 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X84047 [SOIC8] Poznámka: 950 X84047 [TSSOP8] Poznámka: 121 X84047-2 [SOIC8] Poznámka: 950
X84047-2 [TSSOP8] Poznámka: 121 X84087 [SOIC8] Poznámka: 950 X84087 [TSSOP8] Poznámka: 121 X84087-2 [SOIC8] Poznámka: 950
X84087-2 [TSSOP8] Poznámka: 121 X84128 X84128 [SOIC14] Poznámka: 951 X84128 [TSSOP28] Poznámka: 172
X84128-1.8 X84128-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951 X84128-1.8 [TSSOP28] Poznámka: 172 X84129
X84129 [SOIC14] Poznámka: 951 X84129 [TSSOP28] Poznámka: 172 X84129-1.8 X84129-1.8 [SOIC14] Poznámka: 951
X84129-1.8 [TSSOP28] Poznámka: 172 X84160 X84160 [SOIC8] Poznámka: 950 X84160 [TSSOP8] Poznámka: 121
X84160-1.8 X84160-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X84160-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 X84161
X84161 [SOIC8] Poznámka: 950 X84161 [TSSOP8] Poznámka: 121 X84161-1.8 X84161-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X84161-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 X84256 [SOIC16] Poznámka: 44 X84256 [SOIC8] Poznámka: 950 X84256 [TSSOP14] Poznámka: 1087
X84256-1.8 [SOIC16] Poznámka: 44 X84256-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X84256-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X84640
X84640 [SOIC8] Poznámka: 950 X84640 [TSSOP20] Poznámka: 1089 X84640-1.8 X84640-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
X84640-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 X84641 X84641 [SOIC8] Poznámka: 950 X84641 [TSSOP20] Poznámka: 1089
X84641-1.8 X84641-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 X84641-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 X88C64
X88C64 [SOIC24] Poznámka: 1062 X88C75 X88C75 [PLCC44] Poznámka: 67 X88C75 [TQFP44] Poznámka: 94
XM28C010 XM28C010 [PLCC32] Poznámka: 59 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 172 - DIL28/TSSOP28 ZIF 170mil (70-0164)
Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1546 - DIL44/FlatPack44-1 ZIF (70-1419)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE