Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Xilinx zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Xilinx zariadení 766 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

JTAG chain (ISP-Jam) Poznámka: 138 JTAG chain (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA2C128 (ISP) Poznámka: 138 XA2C128 (ISP-Jam) Poznámka: 138
XA2C128 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA2C128 [CP132] Poznámka: 787 XA2C128 [CP132](Jam) Poznámka: 787 XA2C128 [CP132](SVF) Poznámka: 787
XA2C128 [VQFP100] Poznámka: 176 XA2C128 [VQFP100](Jam) Poznámka: 176 XA2C128 [VQFP100](SVF) Poznámka: 176 XA2C256 (ISP) Poznámka: 138
XA2C256 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XA2C256 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA2C256 [TQFP144] Poznámka: 612 XA2C256 [TQFP144](Jam) Poznámka: 612
XA2C256 [TQFP144](SVF) Poznámka: 612 XA2C256 [VQFP100] Poznámka: 176 XA2C256 [VQFP100](Jam) Poznámka: 176 XA2C256 [VQFP100](SVF) Poznámka: 176
XA2C32A (ISP) Poznámka: 138 XA2C32A (ISP-Jam) Poznámka: 138 XA2C32A (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA2C32A [VQFP44] Poznámka: 94
XA2C32A [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XA2C32A [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XA2C384 (ISP) Poznámka: 138 XA2C384 (ISP-Jam) Poznámka: 138
XA2C384 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA2C384 [TQFP144] Poznámka: 612 XA2C384 [TQFP144](Jam) Poznámka: 612 XA2C384 [TQFP144](SVF) Poznámka: 612
XA2C64A (ISP) Poznámka: 138 XA2C64A (ISP-Jam) Poznámka: 138 XA2C64A (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA2C64A [VQFP100] Poznámka: 176
XA2C64A [VQFP100](Jam) Poznámka: 176 XA2C64A [VQFP100](SVF) Poznámka: 176 XA2C64A [VQFP44] Poznámka: 94 XA2C64A [VQFP44](Jam) Poznámka: 94
XA2C64A [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XA95144XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XA95144XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA95144XL [Flex Tape CSP144] Poznámka: 949
XA95144XL [Flex Tape CSP144](Jam) Poznámka: 949 XA95144XL [Flex Tape CSP144](SVF) Poznámka: 949 XA95144XL [Laminate CSP144] Poznámka: 949 XA95144XL [Laminate CSP144](Jam) Poznámka: 949
XA95144XL [Laminate CSP144](SVF) Poznámka: 949 XA9536XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XA9536XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XA9536XL [VQFP44] Poznámka: 94
XA9536XL [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XA9536XL [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XA9572XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XA9572XL (ISP-SVF) Poznámka: 138
XA9572XL [TQFP100] Poznámka: 176 XA9572XL [TQFP100](Jam) Poznámka: 176 XA9572XL [TQFP100](SVF) Poznámka: 176 XA9572XL [VQFP44] Poznámka: 94
XA9572XL [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XA9572XL [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XA9572XL [VQFP64] Poznámka: 588 XA9572XL [VQFP64](Jam) Poznámka: 588
XA9572XL [VQFP64](SVF) Poznámka: 588 XC1701 XC1701 [PLCC20] Poznámka: 47 XC1701 [SOIC20] Poznámka: 119
XC1701L XC1701L [PLCC20] Poznámka: 47 XC1701L [SOIC20] Poznámka: 119 XC1702L [PLCC44] Poznámka: 67
XC1702L [VQFP44] Poznámka: 94 XC1704L [PLCC44] Poznámka: 67 XC1704L [VQFP44] Poznámka: 94 XC17128D
XC17128D [PLCC20] Poznámka: 47 XC17128E XC17128E [PLCC20] Poznámka: 47 XC17128E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17128EL XC17128EL [PLCC20] Poznámka: 47 XC17128EL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17128L
XC17128L [PLCC20] Poznámka: 47 XC17128X XC17128X [PLCC20] Poznámka: 47 XC1718D
XC1718D [PLCC20] Poznámka: 47 XC1718L XC1718L [PLCC20] Poznámka: 47 XC17256D
XC17256D [PLCC20] Poznámka: 47 XC17256E XC17256E [PLCC20] Poznámka: 47 XC17256E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17256EL XC17256EL [PLCC20] Poznámka: 47 XC17256EL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17256L
XC17256L [PLCC20] Poznámka: 47 XC17256X XC17256X [PLCC20] Poznámka: 47 XC1736A
XC1736D XC1736D [PLCC20] Poznámka: 47 XC1736E XC1736E [PLCC20] Poznámka: 47
XC1736E [SOIC8] Poznámka: 950 XC1736E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC1736L XC1736L [PLCC20] Poznámka: 47
XC1736L [SOIC8] Poznámka: 950 XC17512L XC17512L [PLCC20] Poznámka: 47 XC17512L [SOIC20] Poznámka: 119
XC1765D XC1765D [PLCC20] Poznámka: 47 XC1765E XC1765E [PLCC20] Poznámka: 47
XC1765E [SOIC8] Poznámka: 950 XC1765E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC1765EL XC1765EL [PLCC20] Poznámka: 47
XC1765EL [SOIC8] Poznámka: 950 XC1765EL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC1765L XC1765L [PLCC20] Poznámka: 47
XC1765L [SOIC8] Poznámka: 950 XC1765X XC1765X [PLCC20] Poznámka: 47 XC1765X [SOIC8] Poznámka: 950
XC17S05 XC17S05 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S05L XC17S05L [SOIC8] Poznámka: 950
XC17S05L [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S05XL XC17S05XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S10
XC17S10 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S100A XC17S100A [SOIC20] Poznámka: 119 XC17S100A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17S100L XC17S100L [SOIC20] Poznámka: 119 XC17S100XL XC17S100XL [SOIC20] Poznámka: 119
XC17S10L XC17S10XL XC17S10XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S150A
XC17S150A [SOIC20] Poznámka: 119 XC17S150A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S150L XC17S150L [SOIC20] Poznámka: 119
XC17S150XL XC17S150XL [SOIC20] Poznámka: 119 XC17S15A XC17S15A [SOIC20] Poznámka: 119
XC17S15A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S20 XC17S20 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S200A
XC17S200A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S200A [VQFP44] Poznámka: 94 XC17S20L XC17S20L [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17S20XL XC17S20XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S30 XC17S30 [SOIC8] Poznámka: 950
XC17S30 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S300A [VQFP44] Poznámka: 94 XC17S30A XC17S30A [SOIC20] Poznámka: 119
XC17S30A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S30L XC17S30XL XC17S30XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17S40 XC17S40 [SOIC20] Poznámka: 119 XC17S40L XC17S40L [SOIC20] Poznámka: 119
XC17S40XL XC17S40XL [SOIC20] Poznámka: 119 XC17S50A XC17S50A [SOIC20] Poznámka: 119
XC17S50A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S50L XC17S50L [SOIC20] Poznámka: 119 XC17S50XL
XC17S50XL [SOIC20] Poznámka: 119 XC17V01 [PLCC20] Poznámka: 47 XC17V01 [SOIC20] Poznámka: 119 XC17V01 [SOIC8] Poznámka: 950
XC17V01 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17V02 [PLCC20] Poznámka: 47 XC17V02 [PLCC44] Poznámka: 67 XC17V02 [VQFP44] Poznámka: 94
XC17V04 [PLCC20] Poznámka: 47 XC17V04 [PLCC44] Poznámka: 67 XC17V04 [VQFP44] Poznámka: 94 XC17V08 [PLCC44] Poznámka: 67
XC17V08 [VQFP44] Poznámka: 94 XC17V16 [PLCC44] Poznámka: 67 XC17V16 [VQFP44] Poznámka: 94 XC18V01 (ISP) Poznámka: 138
XC18V01 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC18V01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC18V01 [PLCC20] Poznámka: 47 XC18V01 [PLCC20](Jam) Poznámka: 47
XC18V01 [PLCC20](SVF) Poznámka: 47 XC18V01 [SOIC20] Poznámka: 119 XC18V01 [SOIC20](Jam) Poznámka: 119 XC18V01 [SOIC20](SVF) Poznámka: 119
XC18V01 [VQFP44] Poznámka: 94 XC18V01 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC18V01 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC18V02 (ISP) Poznámka: 138
XC18V02 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC18V02 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC18V02 [PLCC44] Poznámka: 67 XC18V02 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67
XC18V02 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC18V02 [VQFP44] Poznámka: 94 XC18V02 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC18V02 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94
XC18V04 (ISP) Poznámka: 138 XC18V04 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC18V04 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC18V04 [PLCC44] Poznámka: 67
XC18V04 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC18V04 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC18V04 [VQFP44] Poznámka: 94 XC18V04 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94
XC18V04 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC18V128 (ISP) Poznámka: 138 XC18V128 [PLCC20] Poznámka: 47 XC18V128 [PLCC20](Jam) Poznámka: 47
XC18V128 [PLCC20](SVF) Poznámka: 47 XC18V128 [SOIC20] Poznámka: 119 XC18V128 [SOIC20](Jam) Poznámka: 119 XC18V128 [SOIC20](SVF) Poznámka: 119
XC18V256 (ISP) Poznámka: 138 XC18V256 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC18V256 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC18V256 [PLCC20] Poznámka: 47
XC18V256 [PLCC20](Jam) Poznámka: 47 XC18V256 [PLCC20](SVF) Poznámka: 47 XC18V256 [SOIC20] Poznámka: 119 XC18V256 [SOIC20](Jam) Poznámka: 119
XC18V256 [SOIC20](SVF) Poznámka: 119 XC18V256 [VQFP44] Poznámka: 94 XC18V256 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC18V256 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94
XC18V512 (ISP) Poznámka: 138 XC18V512 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC18V512 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC18V512 [PLCC20] Poznámka: 47
XC18V512 [PLCC20](Jam) Poznámka: 47 XC18V512 [PLCC20](SVF) Poznámka: 47 XC18V512 [SOIC20] Poznámka: 119 XC18V512 [SOIC20](Jam) Poznámka: 119
XC18V512 [SOIC20](SVF) Poznámka: 119 XC18V512 [VQFP44] Poznámka: 94 XC18V512 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC18V512 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94
XC2C128 (ISP) Poznámka: 138 XC2C128 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC2C128 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC2C128 [CP132] Poznámka: 787
XC2C128 [CP132](Jam) Poznámka: 787 XC2C128 [CP132](SVF) Poznámka: 787 XC2C128 [TQFP144] Poznámka: 612 XC2C128 [TQFP144](Jam) Poznámka: 612
XC2C128 [TQFP144](SVF) Poznámka: 612 XC2C128 [VQFP100] Poznámka: 176 XC2C128 [VQFP100](Jam) Poznámka: 176 XC2C128 [VQFP100](SVF) Poznámka: 176
XC2C256 (ISP) Poznámka: 138 XC2C256 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC2C256 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC2C256 [CP132] Poznámka: 787
XC2C256 [CP132](Jam) Poznámka: 787 XC2C256 [CP132](SVF) Poznámka: 787 XC2C256 [FTBGA256] Poznámka: 779 XC2C256 [FTBGA256](Jam) Poznámka: 779
XC2C256 [FTBGA256](SVF) Poznámka: 779 XC2C256 [PQFP208] Poznámka: 812 XC2C256 [PQFP208](Jam) Poznámka: 812 XC2C256 [PQFP208](SVF) Poznámka: 812
XC2C256 [TQFP144] Poznámka: 612 XC2C256 [TQFP144](Jam) Poznámka: 612 XC2C256 [TQFP144](SVF) Poznámka: 612 XC2C256 [VQFP100] Poznámka: 176
XC2C256 [VQFP100](Jam) Poznámka: 176 XC2C256 [VQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC2C32 (ISP) Poznámka: 138 XC2C32 (ISP-Jam) Poznámka: 138
XC2C32 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC2C32 [CP56] Poznámka: 789 XC2C32 [CP56](Jam) Poznámka: 789 XC2C32 [CP56](SVF) Poznámka: 789
XC2C32 [PLCC44] Poznámka: 67 XC2C32 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC2C32 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC2C32 [VQFP44] Poznámka: 94
XC2C32 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC2C32 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC2C32A (ISP) Poznámka: 138 XC2C32A (ISP-Jam) Poznámka: 138
XC2C32A (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC2C32A [CP56] Poznámka: 789 XC2C32A [CP56](Jam) Poznámka: 789 XC2C32A [CP56](SVF) Poznámka: 789
XC2C32A [PLCC44] Poznámka: 67 XC2C32A [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC2C32A [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC2C32A [QFG32] Poznámka: 221
XC2C32A [QFG32](Jam) Poznámka: 221 XC2C32A [QFG32](SVF) Poznámka: 221 XC2C32A [QFN32] Poznámka: 221 XC2C32A [QFN32](Jam) Poznámka: 221
XC2C32A [QFN32](SVF) Poznámka: 221 XC2C32A [VQFP44] Poznámka: 94 XC2C32A [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC2C32A [VQFP44](SVF) Poznámka: 94
XC2C32A as XC2C32 (ISP) Poznámka: 138 XC2C32A as XC2C32 [CP56] Poznámka: 789 XC2C32A as XC2C32 [PLCC44] Poznámka: 67 XC2C32A as XC2C32 [QFG32] Poznámka: 221
XC2C32A as XC2C32 [QFN32] Poznámka: 221 XC2C32A as XC2C32 [VQFP44] Poznámka: 94 XC2C384 (ISP) Poznámka: 138 XC2C384 (ISP-Jam) Poznámka: 138
XC2C384 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC2C384 [FBGA324] Poznámka: 1175 XC2C384 [FBGA324](Jam) Poznámka: 1175 XC2C384 [FBGA324](SVF) Poznámka: 1175
XC2C384 [FTBGA256] Poznámka: 779 XC2C384 [FTBGA256](Jam) Poznámka: 779 XC2C384 [FTBGA256](SVF) Poznámka: 779 XC2C384 [PQFP208] Poznámka: 812
XC2C384 [PQFP208](Jam) Poznámka: 812 XC2C384 [PQFP208](SVF) Poznámka: 812 XC2C384 [TQFP144] Poznámka: 612 XC2C384 [TQFP144](Jam) Poznámka: 612
XC2C384 [TQFP144](SVF) Poznámka: 612 XC2C512 (ISP) Poznámka: 138 XC2C512 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC2C512 (ISP-SVF) Poznámka: 138
XC2C512 [FBGA324] Poznámka: 1175 XC2C512 [FBGA324](Jam) Poznámka: 1175 XC2C512 [FBGA324](SVF) Poznámka: 1175 XC2C512 [FTBGA256] Poznámka: 779
XC2C512 [FTBGA256](Jam) Poznámka: 779 XC2C512 [FTBGA256](SVF) Poznámka: 779 XC2C512 [PQFP208] Poznámka: 812 XC2C512 [PQFP208](Jam) Poznámka: 812
XC2C512 [PQFP208](SVF) Poznámka: 812 XC2C64 (ISP) Poznámka: 138 XC2C64 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC2C64 (ISP-SVF) Poznámka: 138
XC2C64 [CP56] Poznámka: 789 XC2C64 [CP56](Jam) Poznámka: 789 XC2C64 [CP56](SVF) Poznámka: 789 XC2C64 [PLCC44] Poznámka: 67
XC2C64 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC2C64 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC2C64 [VQFP100] Poznámka: 176 XC2C64 [VQFP100](Jam) Poznámka: 176
XC2C64 [VQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC2C64 [VQFP44] Poznámka: 94 XC2C64 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC2C64 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94
XC2C64A (ISP) Poznámka: 138 XC2C64A (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC2C64A (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC2C64A [CP56] Poznámka: 789
XC2C64A [CP56](Jam) Poznámka: 789 XC2C64A [CP56](SVF) Poznámka: 789 XC2C64A [PLCC44] Poznámka: 67 XC2C64A [PLCC44](Jam) Poznámka: 67
XC2C64A [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC2C64A [QFG48] Poznámka: 567 XC2C64A [QFG48](Jam) Poznámka: 567 XC2C64A [QFG48](SVF) Poznámka: 567
XC2C64A [QFN48] Poznámka: 567 XC2C64A [QFN48](Jam) Poznámka: 567 XC2C64A [QFN48](SVF) Poznámka: 567 XC2C64A [VQFP100] Poznámka: 176
XC2C64A [VQFP100](Jam) Poznámka: 176 XC2C64A [VQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC2C64A [VQFP44] Poznámka: 94 XC2C64A [VQFP44](Jam) Poznámka: 94
XC2C64A [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC2C64A as XC2C64 (ISP) Poznámka: 138 XC2C64A as XC2C64 [CP56] Poznámka: 789 XC2C64A as XC2C64 [PLCC44] Poznámka: 67
XC2C64A as XC2C64 [QFG48] Poznámka: 567 XC2C64A as XC2C64 [QFN48] Poznámka: 567 XC2C64A as XC2C64 [VQFP100] Poznámka: 176 XC2C64A as XC2C64 [VQFP44] Poznámka: 94
XC3S1400AN (ISP-SVF) Poznámka: 138 9997 XC3S1400AN [FBGA676] Poznámka: 1559 XC3S1400AN [FBGA676](SVF) Poznámka: 1559 XC3S200AN (ISP-SVF) Poznámka: 138 9997
XC3S200AN [FTBGA256] Poznámka: 948 XC3S200AN [FTBGA256](SVF) Poznámka: 948 XC3S400AN (ISP-SVF) Poznámka: 138 9997 XC3S400AN [FBGA400] Poznámka: 1423
XC3S400AN [FBGA400](SVF) Poznámka: 1423 XC3S400AN [FTBGA256] Poznámka: 948 XC3S400AN [FTBGA256](SVF) Poznámka: 948 XC3S50AN (ISP-SVF) Poznámka: 138 9997
XC3S50AN [FTBGA256] Poznámka: 948 XC3S50AN [FTBGA256](SVF) Poznámka: 948 XC3S50AN [TQFP144] Poznámka: 1085 XC3S50AN [TQFP144](SVF) Poznámka: 1085
XC3S700AN (ISP-SVF) Poznámka: 138 9997 XC3S700AN [FBGA484] Poznámka: 1177 XC3S700AN [FBGA484](SVF) Poznámka: 1177 XC95108 (ISP-Jam) Poznámka: 138
XC95108 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC95108 [PLCC84] Poznámka: 89 XC95108 [PLCC84](Jam) Poznámka: 89 XC95108 [PLCC84](SVF) Poznámka: 89
XC95108 [PQFP100] Poznámka: 161 XC95108 [PQFP100](Jam) Poznámka: 161 XC95108 [PQFP100](SVF) Poznámka: 161 XC95108 [PQFP160] Poznámka: 1127
XC95108 [PQFP160](Jam) Poznámka: 1127 XC95108 [PQFP160](SVF) Poznámka: 1127 XC95108 [TQFP100] Poznámka: 176 XC95108 [TQFP100](Jam) Poznámka: 176
XC95108 [TQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC95144 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC95144 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC95144 [PQFP100] Poznámka: 161
XC95144 [PQFP100](Jam) Poznámka: 161 XC95144 [PQFP100](SVF) Poznámka: 161 XC95144 [PQFP160] Poznámka: 1127 XC95144 [PQFP160](Jam) Poznámka: 1127
XC95144 [PQFP160](SVF) Poznámka: 1127 XC95144 [TQFP100] Poznámka: 176 XC95144 [TQFP100](Jam) Poznámka: 176 XC95144 [TQFP100](SVF) Poznámka: 176
XC95144XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC95144XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC95144XL [Flex Tape CSP144] Poznámka: 949 XC95144XL [Flex Tape CSP144](Jam) Poznámka: 949
XC95144XL [Flex Tape CSP144](SVF) Poznámka: 949 XC95144XL [Laminate CSP144] Poznámka: 949 XC95144XL [Laminate CSP144](Jam) Poznámka: 949 XC95144XL [Laminate CSP144](SVF) Poznámka: 949
XC95144XL [TQFP100] Poznámka: 176 XC95144XL [TQFP100](Jam) Poznámka: 176 XC95144XL [TQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC95144XL [TQFP144] Poznámka: 612
XC95144XL [TQFP144](Jam) Poznámka: 612 XC95144XL [TQFP144](SVF) Poznámka: 612 XC95144XV (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC95144XV (ISP-SVF) Poznámka: 138
XC95144XV [Flex Tape CSP144] Poznámka: 949 XC95144XV [Flex Tape CSP144](Jam) Poznámka: 949 XC95144XV [Flex Tape CSP144](SVF) Poznámka: 949 XC95144XV [Laminate CSP144] Poznámka: 949
XC95144XV [Laminate CSP144](Jam) Poznámka: 949 XC95144XV [Laminate CSP144](SVF) Poznámka: 949 XC95144XV [TQFP100] Poznámka: 176 XC95144XV [TQFP100](Jam) Poznámka: 176
XC95144XV [TQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC95144XV [TQFP144] Poznámka: 612 XC95144XV [TQFP144](Jam) Poznámka: 612 XC95144XV [TQFP144](SVF) Poznámka: 612
XC95216 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC95216 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC95216 [HQFP208] Poznámka: 813 XC95216 [HQFP208](Jam) Poznámka: 813
XC95216 [HQFP208](SVF) Poznámka: 813 XC95216 [PQFP160] Poznámka: 1127 XC95216 [PQFP160](Jam) Poznámka: 1127 XC95216 [PQFP160](SVF) Poznámka: 1127
XC95288 (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC95288 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC95288 [HQFP208] Poznámka: 813 XC95288 [HQFP208](Jam) Poznámka: 813
XC95288 [HQFP208](SVF) Poznámka: 813 XC95288XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC95288XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC95288XL [FBGA256] Poznámka: 786
XC95288XL [FBGA256](Jam) Poznámka: 786 XC95288XL [FBGA256](SVF) Poznámka: 786 XC95288XL [PQFP208] Poznámka: 813 XC95288XL [PQFP208](Jam) Poznámka: 813
XC95288XL [PQFP208](SVF) Poznámka: 813 XC95288XL [TQFP144] Poznámka: 612 XC95288XL [TQFP144](Jam) Poznámka: 612 XC95288XL [TQFP144](SVF) Poznámka: 612
XC95288XV (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC95288XV (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC95288XV [FBGA256] Poznámka: 786 XC95288XV [FBGA256](Jam) Poznámka: 786
XC95288XV [FBGA256](SVF) Poznámka: 786 XC95288XV [PQFP208] Poznámka: 813 XC95288XV [PQFP208](Jam) Poznámka: 813 XC95288XV [PQFP208](SVF) Poznámka: 813
XC95288XV [TQFP144] Poznámka: 612 XC95288XV [TQFP144](Jam) Poznámka: 612 XC95288XV [TQFP144](SVF) Poznámka: 612 XC9536 (ISP-Jam) Poznámka: 138
XC9536 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC9536 [CSP48] Poznámka: 744 XC9536 [CSP48](Jam) Poznámka: 744 XC9536 [CSP48](SVF) Poznámka: 744
XC9536 [PLCC44] Poznámka: 67 XC9536 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC9536 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC9536 [VQFP44] Poznámka: 94
XC9536 [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC9536 [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC9536XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC9536XL (ISP-SVF) Poznámka: 138
XC9536XL [CSP48] Poznámka: 744 XC9536XL [CSP48](Jam) Poznámka: 744 XC9536XL [CSP48](SVF) Poznámka: 744 XC9536XL [PLCC44] Poznámka: 67
XC9536XL [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC9536XL [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC9536XL [VQFP44] Poznámka: 94 XC9536XL [VQFP44](Jam) Poznámka: 94
XC9536XL [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC9536XL [VQFP64] Poznámka: 588 XC9536XL [VQFP64](Jam) Poznámka: 588 XC9536XL [VQFP64](SVF) Poznámka: 588
XC9536XV (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC9536XV (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC9536XV [CSP48] Poznámka: 744 XC9536XV [CSP48](Jam) Poznámka: 744
XC9536XV [CSP48](SVF) Poznámka: 744 XC9536XV [PLCC44] Poznámka: 67 XC9536XV [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC9536XV [PLCC44](SVF) Poznámka: 67
XC9536XV [VQFP44] Poznámka: 94 XC9536XV [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC9536XV [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC9572 (ISP-Jam) Poznámka: 138
XC9572 (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC9572 [PLCC44] Poznámka: 67 XC9572 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC9572 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67
XC9572 [PLCC84] Poznámka: 89 XC9572 [PLCC84](Jam) Poznámka: 89 XC9572 [PLCC84](SVF) Poznámka: 89 XC9572 [PQFP100] Poznámka: 161
XC9572 [PQFP100](Jam) Poznámka: 161 XC9572 [PQFP100](SVF) Poznámka: 161 XC9572 [TQFP100] Poznámka: 176 XC9572 [TQFP100](Jam) Poznámka: 176
XC9572 [TQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC9572XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC9572XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XC9572XL [CSP48] Poznámka: 744
XC9572XL [CSP48](Jam) Poznámka: 744 XC9572XL [CSP48](SVF) Poznámka: 744 XC9572XL [PLCC44] Poznámka: 67 XC9572XL [PLCC44](Jam) Poznámka: 67
XC9572XL [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC9572XL [TQFP100] Poznámka: 176 XC9572XL [TQFP100](Jam) Poznámka: 176 XC9572XL [TQFP100](SVF) Poznámka: 176
XC9572XL [VQFP44] Poznámka: 94 XC9572XL [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC9572XL [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XC9572XL [VQFP64] Poznámka: 588
XC9572XL [VQFP64](Jam) Poznámka: 588 XC9572XL [VQFP64](SVF) Poznámka: 588 XC9572XV (ISP-Jam) Poznámka: 138 XC9572XV (ISP-SVF) Poznámka: 138
XC9572XV [CSP48] Poznámka: 744 XC9572XV [CSP48](Jam) Poznámka: 744 XC9572XV [CSP48](SVF) Poznámka: 744 XC9572XV [PLCC44] Poznámka: 67
XC9572XV [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XC9572XV [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XC9572XV [TQFP100] Poznámka: 176 XC9572XV [TQFP100](Jam) Poznámka: 176
XC9572XV [TQFP100](SVF) Poznámka: 176 XC9572XV [VQFP44] Poznámka: 94 XC9572XV [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XC9572XV [VQFP44](SVF) Poznámka: 94
XCF01S (ISP) Poznámka: 138 XCF01S (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCF01S (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCF01S [TSSOP20] Poznámka: 1089
XCF01S [TSSOP20](Jam) Poznámka: 1089 XCF01S [TSSOP20](SVF) Poznámka: 1089 XCF02S (ISP) Poznámka: 138 XCF02S (ISP-Jam) Poznámka: 138
XCF02S (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCF02S [TSSOP20] Poznámka: 1089 XCF02S [TSSOP20](Jam) Poznámka: 1089 XCF02S [TSSOP20](SVF) Poznámka: 1089
XCF04S (ISP) Poznámka: 138 XCF04S (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCF04S (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCF04S [TSSOP20] Poznámka: 1089
XCF04S [TSSOP20](Jam) Poznámka: 1089 XCF04S [TSSOP20](SVF) Poznámka: 1089 XCF08P (ISP) Poznámka: 138 XCF08P (ISP-Jam) Poznámka: 138
XCF08P (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCF08P [TFBGA48] Poznámka: 654 XCF08P [TFBGA48](Jam) Poznámka: 654 XCF08P [TFBGA48](SVF) Poznámka: 654
XCF08P [TSOP48] Poznámka: 57 XCF08P [TSOP48](Jam) Poznámka: 57 XCF08P [TSOP48](SVF) Poznámka: 57 XCF128X [FTBGA64] Poznámka: 589
XCF16P (ISP) Poznámka: 138 XCF16P (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCF16P (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCF16P [TFBGA48] Poznámka: 654
XCF16P [TFBGA48](Jam) Poznámka: 654 XCF16P [TFBGA48](SVF) Poznámka: 654 XCF16P [TSOP48] Poznámka: 57 XCF16P [TSOP48](Jam) Poznámka: 57
XCF16P [TSOP48](SVF) Poznámka: 57 XCF32P (ISP) Poznámka: 138 XCF32P (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCF32P (ISP-SVF) Poznámka: 138
XCF32P [TFBGA48] Poznámka: 654 XCF32P [TFBGA48](Jam) Poznámka: 654 XCF32P [TFBGA48](SVF) Poznámka: 654 XCF32P [TSOP48] Poznámka: 57
XCF32P [TSOP48](Jam) Poznámka: 57 XCF32P [TSOP48](SVF) Poznámka: 57 XCR22LV10 XCR22LV10 [PLCC28] Poznámka: 48
XCR22LV10 [SOIC24] Poznámka: 1062 XCR22LV10 [TSSOP24] Poznámka: 1090 XCR22V10 XCR22V10 [PLCC28] Poznámka: 48
XCR22V10 [SOIC24] Poznámka: 1062 XCR22V10 [TSSOP24] Poznámka: 1090 XCR3032 [PLCC44] Poznámka: 67 XCR3032 [VQFP44] Poznámka: 94
XCR3032XL (ISP) Poznámka: 138 XCR3032XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCR3032XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCR3032XL [CSP48] Poznámka: 745
XCR3032XL [CSP48](Jam) Poznámka: 745 XCR3032XL [CSP48](SVF) Poznámka: 745 XCR3032XL [PLCC44] Poznámka: 67 XCR3032XL [PLCC44](Jam) Poznámka: 67
XCR3032XL [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 XCR3032XL [VQFP44] Poznámka: 94 XCR3032XL [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XCR3032XL [VQFP44](SVF) Poznámka: 94
XCR3064 [PLCC44] Poznámka: 67 XCR3064 [PLCC68] Poznámka: 77 XCR3064 [PLCC84] Poznámka: 88 XCR3064 [VQFP44] Poznámka: 94
XCR3064XL (ISP) Poznámka: 138 XCR3064XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCR3064XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCR3064XL [CP56] Poznámka: 789
XCR3064XL [CP56](Jam) Poznámka: 789 XCR3064XL [CP56](SVF) Poznámka: 789 XCR3064XL [CSP48] Poznámka: 745 XCR3064XL [CSP48](Jam) Poznámka: 745
XCR3064XL [CSP48](SVF) Poznámka: 745 XCR3064XL [PLCC44] Poznámka: 67 XCR3064XL [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 XCR3064XL [PLCC44](SVF) Poznámka: 67
XCR3064XL [VQFP100] Poznámka: 162 XCR3064XL [VQFP100](Jam) Poznámka: 162 XCR3064XL [VQFP100](SVF) Poznámka: 162 XCR3064XL [VQFP44] Poznámka: 94
XCR3064XL [VQFP44](Jam) Poznámka: 94 XCR3064XL [VQFP44](SVF) Poznámka: 94 XCR3128 [PLCC84] Poznámka: 88 XCR3128 [TQFP128] Poznámka: 5668
XCR3128 [VQFP100] Poznámka: 162 XCR3128XL (ISP) Poznámka: 138 XCR3128XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCR3128XL (ISP-SVF) Poznámka: 138
XCR3128XL [Flex Tape CSP144] Poznámka: 1016 XCR3128XL [Flex Tape CSP144](Jam) Poznámka: 1016 XCR3128XL [Flex Tape CSP144](SVF) Poznámka: 1016 XCR3128XL [Laminate CSP144] Poznámka: 1016
XCR3128XL [Laminate CSP144](Jam) Poznámka: 1016 XCR3128XL [Laminate CSP144](SVF) Poznámka: 1016 XCR3128XL [TQFP144] Poznámka: 696 XCR3128XL [TQFP144](Jam) Poznámka: 696
XCR3128XL [TQFP144](SVF) Poznámka: 696 XCR3128XL [VQFP100] Poznámka: 162 XCR3128XL [VQFP100](Jam) Poznámka: 162 XCR3128XL [VQFP100](SVF) Poznámka: 162
XCR3256XL (ISP) Poznámka: 138 XCR3256XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCR3256XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCR3256XL [FTBGA256] Poznámka: 778
XCR3256XL [FTBGA256](Jam) Poznámka: 778 XCR3256XL [FTBGA256](SVF) Poznámka: 778 XCR3256XL [PQFP208] Poznámka: 814 XCR3256XL [PQFP208](Jam) Poznámka: 814
XCR3256XL [PQFP208](SVF) Poznámka: 814 XCR3256XL [TQFP144] Poznámka: 696 XCR3256XL [TQFP144](Jam) Poznámka: 696 XCR3256XL [TQFP144](SVF) Poznámka: 696
XCR3384XL (ISP) Poznámka: 138 XCR3384XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCR3384XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCR3384XL [FBGA324] Poznámka: 1484
XCR3384XL [FBGA324](Jam) Poznámka: 1484 XCR3384XL [FBGA324](SVF) Poznámka: 1484 XCR3384XL [FTBGA256] Poznámka: 778 XCR3384XL [FTBGA256](Jam) Poznámka: 778
XCR3384XL [FTBGA256](SVF) Poznámka: 778 XCR3384XL [PQFP208] Poznámka: 814 XCR3384XL [PQFP208](Jam) Poznámka: 814 XCR3384XL [PQFP208](SVF) Poznámka: 814
XCR3384XL [TQFP144] Poznámka: 696 XCR3384XL [TQFP144](Jam) Poznámka: 696 XCR3384XL [TQFP144](SVF) Poznámka: 696 XCR3512XL (ISP) Poznámka: 138
XCR3512XL (ISP-Jam) Poznámka: 138 XCR3512XL (ISP-SVF) Poznámka: 138 XCR3512XL [FBGA324] Poznámka: 1484 XCR3512XL [FBGA324](Jam) Poznámka: 1484
XCR3512XL [FBGA324](SVF) Poznámka: 1484 XCR3512XL [FTBGA256] Poznámka: 778 XCR3512XL [FTBGA256](Jam) Poznámka: 778 XCR3512XL [FTBGA256](SVF) Poznámka: 778
XCR3512XL [PQFP208] Poznámka: 814 XCR3512XL [PQFP208](Jam) Poznámka: 814 XCR3512XL [PQFP208](SVF) Poznámka: 814 XCR5032 [PLCC44] Poznámka: 67
XCR5032 [VQFP44] Poznámka: 94 XCR5064 [PLCC44] Poznámka: 67 XCR5064 [PLCC68] Poznámka: 77 XCR5064 [PLCC84] Poznámka: 88
XCR5064 [VQFP44] Poznámka: 94 XCR5064C [PLCC44] Poznámka: 67 XCR5064C [VQFP44] Poznámka: 94 XCR5128 [PLCC84] Poznámka: 88
XCR5128 [TQFP128] Poznámka: 5668 XCR5128 [VQFP100] Poznámka: 162 XQ1701L [CC44] Poznámka: 67 XQ1701L [SOIC20] Poznámka: 119
XQ1704L [CC44] Poznámka: 67 XQ1704L [PLCC44] Poznámka: 67 XQ17V16 [CC44] Poznámka: 67 XQ17V16 [VQFP44] Poznámka: 94
XQ18V04 (ISP) Poznámka: 138 XQ18V04 [VQFP44] Poznámka: 94 XQF32P (ISP) Poznámka: 138 XQF32P [TSOP48] Poznámka: 57
XQR1701L [CC44] Poznámka: 67 XQR17V16 [CC44] Poznámka: 67 XQR17V16 [CK44] Poznámka: 4764 XQR17V16 [VQFP44] Poznámka: 94
XQR18V04 (ISP) Poznámka: 138 XQR18V04 [CC44] Poznámka: 67 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 47 - DIL20/PLCC20 ZIF-CS (70-0329) OR DIL20W/PLCC20 ZIF (discontinued)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 57 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm (70-0065)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 77 - DIL48/PLCC68 PZx064 (wiring: see adapters.txt file)
Poznámka 88 - DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1 (70-0079)
Poznámka 89 - DIL48/PLCC84 ZIF PLD-2 (70-0085)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 161 - DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1 (70-0133)
Poznámka 162 - DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1 (70-0150)
Poznámka 176 - DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2 (70-0186)
Poznámka 221 - DIL32/MLF32-1 ZIF-CS (70-0190)
Poznámka 567 - DIL48/QFN48 ZIF-CS (70-0300)
Poznámka 588 - DIL48/QFP64 ZIF PLD-1 (70-0333)
Poznámka 589 - BGA-0324/0259 (70-0324/0259) = BGA-Bottom-8 (70-0324) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 612 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-2 (70-0362)
Poznámka 654 - BGA-0400/0612 (70-0400/0612) = BGA-Bottom-22 (70-0400) + BGA-Top-110 ZIF-CS (70-0612)
Poznámka 696 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-4 (70-0444)
Poznámka 744 - BGA-0458/0462 (70-0458/0462) = BGA-Bottom-33 (70-0458) + BGA-Top-56 ZIF-CS (70-0462)
Poznámka 745 - BGA-0459/0462 (70-0459/0462) = BGA-Bottom-34 (70-0459) + BGA-Top-56 ZIF-CS (70-0462)
Poznámka 778 - BGA-0528/0453A (70-0528/0453A) = BGA-Bottom-44 (70-0528) + BGA-Top-44 ZIF (a) (70-0453A)
Poznámka 779 - BGA-0540/0453A (70-0540/0453A) = BGA-Bottom-47 (70-0540) + BGA-Top-44 ZIF (a) (70-0453A)
Poznámka 786 - BGA-0529/0453A (70-0529/0453A) = BGA-Bottom-45 (70-0529) + BGA-Top-44 ZIF (a) (70-0453A)
Poznámka 787 - BGA-4148/4126 (70-4148/4126) = BGA-Bottom-417 (70-4148) + BGA-Top-410 ZIF (70-4126)
Poznámka 789 - BGA-0558/0559 (70-0558/0559) = BGA-Bottom-20 (70-0558) + BGA-Top-43 ZIF-CS (70-0559)
Poznámka 812 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-2 (70-0588)
Poznámka 813 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-3 (70-0589)
Poznámka 814 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-4 (70-0590)
Poznámka 948 - BGA-0754/0453A (70-0754/0453A) = BGA-Bottom-79 (70-0754) + BGA-Top-44 ZIF (a) (70-0453A)
Poznámka 949 - BGA-0745/0746 (70-0745/0746) = BGA-Bottom-80 (70-0745) + BGA-Top-115 ZIF (70-0746)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1016 - BGA-0829/0746 (70-0829/0746) = BGA-Bottom-70 (70-0829) + BGA-Top-115 ZIF (70-0746)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1085 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-9 (70-0906)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
Poznámka 1127 - DIL48/QFP160 ZIF-CS PLD-1 (70-0959)
Poznámka 1175 - BGA-0954/0955 (70-0954/0955) = BGA-Bottom-127 (70-0954) + BGA-Top-119 ZIF (70-0955)
Poznámka 1177 - BGA-0992/0955 (70-0992/0955) = BGA-Bottom-150 (70-0992) + BGA-Top-119 ZIF (70-0955)
Poznámka 1423 - BGA-1122/1121 (70-1122/1121) = BGA-Bottom-157 (70-1122) + BGA-Top-187 ZIF (70-1121)
Poznámka 1484 - BGA-1280/0955 (70-1280/0955) = BGA-Bottom-147 (70-1280) + BGA-Top-119 ZIF (70-0955)
Poznámka 1559 - BGA-1423/1424 (70-1423/1424) = BGA-Bottom-218 (70-1423) + BGA-Top-244 ZIF (70-1424)
Poznámka 4764 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041)
Poznámka 5668 - DIL48/QFP128-1.02 ZIF PLD-9 (70-5846)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE