Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam YMC zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných YMC zariadení 36 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

Y24LC02 Y24LC02 (ISP) Poznámka: 138 Y24LC02 [SOIC8] Poznámka: 950 Y24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
Y24LC02A Y24LC02A (ISP) Poznámka: 138 Y24LC02A [SOIC8] Poznámka: 950 Y24LC02A [TSSOP8] Poznámka: 121
Y25LF05 [SOIC8] Poznámka: 5645 Y25LF256 [SOIC8] Poznámka: 5645 Y54LC64 Y54LC64 (ISP) Poznámka: 138
Y54LC64 [SOIC8] Poznámka: 950 Y54LC64 [TSSOP8] Poznámka: 121 Y93LC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 Y93LC46 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
Y93LC46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 Y93LC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 Y93LC46 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 Y93LC46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
Y93LC46A (x16) Y93LC46A (x16) (ISP) Poznámka: 138 Y93LC46A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 Y93LC46A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
Y93LC46A (x8) Y93LC46A (x8) (ISP) Poznámka: 138 Y93LC46A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 Y93LC46A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
Y93LC46-B (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 Y93LC46-B (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 Y93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 Y93LC66 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
Y93LC66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 Y93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 Y93LC66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 Y93LC66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE