Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ZemPro Electronic zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ZemPro Electronic zariadení 21 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

TS25L010A (ISP) Poznámka: 138 TS25L010A [SO8-150] Poznámka: 5645 TS25L010A [SO8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 TS25L010A [SO8-200] Poznámka: 5394
TS25L010A [SO8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 TS25L020A TS25L020A (ISP) Poznámka: 138 TS25L020A [SO8-150] Poznámka: 5645
TS25L020A [SO8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 TS25L020A [SO8-200] Poznámka: 5394 TS25L020A [SO8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 TS25L16AP
TS25L16AP (ISP) Poznámka: 138 TS25L16AP [SO8-150] Poznámka: 5645 TS25L16AP [SO8-200] Poznámka: 5394 TS25L16P (ISP) Poznámka: 138
TS25L16P [SO8-150] Poznámka: 5645 TS25L16P [SO8-200] Poznámka: 5394 TS25L80P (ISP) Poznámka: 138 TS25L80P [SO8-150] Poznámka: 5645
TS25L80P [SO8-200] Poznámka: 5394 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE