Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Zhengxin zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Zhengxin zariadení 20 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

LX24C01 LX24C01 (ISP) Poznámka: 138 LX24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 LX24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121
LX24C02 LX24C02 (ISP) Poznámka: 138 LX24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 LX24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
LX24C04 LX24C04 (ISP) Poznámka: 138 LX24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 LX24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
LX24C08 LX24C08 (ISP) Poznámka: 138 LX24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 LX24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
LX24C16 LX24C16 (ISP) Poznámka: 138 LX24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 LX24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE