Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Zilog zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Zilog zariadení 724 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

S3F80P5 (ISP) Poznámka: 138 S3F80P5 [QFN24] Poznámka: 3032 S3F80P5 [SOP24] Poznámka: 1062 S3F80P9 (ISP) Poznámka: 138
S3F80P9 [QFP44] Poznámka: 108 S3F80PB (ISP) Poznámka: 138 S3F80PB [QFP44] Poznámka: 108 S3F80QB [QFP44] Poznámka: 3064
S3F84B8 S3F84B8 [SOP20] Poznámka: 119 S3F8S24 S3F8S24 [SOP20] Poznámka: 119
S3F8S24 [SOP24] Poznámka: 1062 S3F8S24 [SSOP20] Poznámka: 1089 S3F8S28 S3F8S28 [SOP20] Poznámka: 119
S3F8S28 [SOP24] Poznámka: 1062 S3F8S28 [SSOP20] Poznámka: 1089 S3F8S28 [TSSOP24] Poznámka: 1090 S3F8S35 [SDIP32] Poznámka: 175
S3F8S35 [SOP32] Poznámka: 3363 S3F8S39 [SDIP32] Poznámka: 175 S3F8S39 [SOP32] Poznámka: 3363 S3F8S45 [QFP44] Poznámka: 3064
S3F8S45 [SDIP32] Poznámka: 175 S3F8S45 [SDIP42] Poznámka: 164 S3F8S5A [QFP44] Poznámka: 3064 S3F8S5A [SDIP42] Poznámka: 164
S3F8S6B [QFP64] Poznámka: 2320 S3F8S7B [TQFP80] Poznámka: 1501 S3F94C4 [DIP20] S3F94C4 [SOP20] Poznámka: 119
S3F94C4 [SSOP20] Poznámka: 1089 S3F94C8 [DIP20] S3F94C8 [SOP20] Poznámka: 119 S3F94C8 [SSOP20] Poznámka: 1089
Z16F2810 (ISP) Poznámka: 138 Z16F2810 [LQFP64] Poznámka: 966 Z16F2810 [PLCC68] Poznámka: 965 Z16F2810 [QFP80] Poznámka: 631
Z16F2811 (ISP) Poznámka: 138 Z16F2811 [QFP80] Poznámka: 631 Z16F3211 (ISP) Poznámka: 138 Z16F3211 [QFP80] Poznámka: 631
Z16F6411 (ISP) Poznámka: 138 Z16F6411 [QFP80] Poznámka: 631 Z16FMC28 [LQFP64] Poznámka: 966 Z16FMC32 [LQFP64] Poznámka: 966
Z16FMC64 [LQFP64] Poznámka: 966 Z51F3220 [MQFP44] Poznámka: 108 Z51F3220 [SOP32] Poznámka: 233 Z86733
Z86733 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86743 Z86743 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86743 [TQFP44] Poznámka: 106
Z86D73 Z86D73 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86D73 [QFP44] Poznámka: 106 Z86D73 [SSOP48] Poznámka: 194
Z86E02 SL1903 Z86E02 SL1903 [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E02 SL1925 Z86E02 SL1925 [SOIC18] Poznámka: 1061
Z86E02 SL1925 [SSOP20] Poznámka: 91 Z86E02-186X Z86E02-186X [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E04
Z86E04 [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E04 SL1903 Z86E04 SL1903 [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E04 SL1925
Z86E04 SL1925 [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E04-186X Z86E04-186X [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E08
Z86E08 [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E08 SL1903 Z86E08 SL1903 [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E08 SL1925
Z86E08 SL1925 [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E08-186X Z86E08-186X [SOIC18] Poznámka: 1061 Z86E122
Z86E122 [SOIC20] Poznámka: 119 Z86E123 Z86E123 [SOIC20] Poznámka: 119 Z86E124
Z86E124 [SOIC20] Poznámka: 119 Z86E125 Z86E125 [SOIC20] Poznámka: 119 Z86E126
Z86E126 [SOIC20] Poznámka: 119 Z86E132 Z86E132 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86E133
Z86E133 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86E134 Z86E134 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86E135
Z86E135 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86E136 Z86E136 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86E142
Z86E143 Z86E144 Z86E145 Z86E146
Z86E18 Z86E21 Z86E21 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E21 [TQFP44] Poznámka: 106
Z86E23 Z86E23 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E30 Z86E30 [PLCC28] Poznámka: 48
Z86E30 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86E31 Z86E31 [PLCC28] Poznámka: 48 Z86E31 [SOIC28] Poznámka: 4045
Z86E33 Z86E33 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z86E34 Z86E34 [SOIC28] Poznámka: 4045
Z86E40 Z86E40 [LQFP44] Poznámka: 94 Z86E40 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E40 [TQFP44] Poznámka: 106
Z86E43 Z86E43 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E43xxA [LQFP44] Poznámka: 94 Z86E43xxF [TQFP44] Poznámka: 106
Z86E44 Z86E44 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E44xxA [LQFP44] Poznámka: 94 Z86E44xxF [TQFP44] Poznámka: 106
Z86E61 Z86E61 [LQFP44] Poznámka: 94 Z86E61 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E61 [TQFP44] Poznámka: 106
Z86E63 Z86E63 [LQFP44] Poznámka: 94 Z86E63 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E63 [TQFP44] Poznámka: 106
Z86E72 Z86E72 [LQFP44] Poznámka: 94 Z86E72 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E72 [TQFP44] Poznámka: 106
Z86E73 Z86E73 [LQFP44] Poznámka: 94 Z86E73 [PLCC44] Poznámka: 67 Z86E73 [SSOP48] Poznámka: 194
Z86E73 [TQFP44] Poznámka: 106 Z8F0113 [PDIP20] Z8F0113 [PDIP28] Z8F0113 [PDIP8]
Z8F0113 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0113 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0113 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0113 [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F0113 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0113 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0113xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0113xH (ISP) Poznámka: 138
Z8F0113xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F011A [PDIP20] Z8F011A [PDIP28] Z8F011A [PDIP8]
Z8F011A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F011A [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F011A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F011A [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F011A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F011A [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F011AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F011AxH (ISP) Poznámka: 138
Z8F011AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0123 [PDIP20] Z8F0123 [PDIP28] Z8F0123 [PDIP8]
Z8F0123 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0123 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0123 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0123 [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F0123 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0123 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0123xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0123xH (ISP) Poznámka: 138
Z8F0123xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F012A [PDIP20] Z8F012A [PDIP28] Z8F012A [PDIP8]
Z8F012A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F012A [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F012A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F012A [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F012A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F012A [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F012AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F012AxH (ISP) Poznámka: 138
Z8F012AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0130 (ISP) Poznámka: 138 Z8F0130 [PDIP20] Z8F0130 [PDIP28]
Z8F0130 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F0130 [QFN28] Poznámka: 576 Z8F0130 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0130 [SOIC28] Poznámka: 4045
Z8F0130 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0130 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0131 (ISP) Poznámka: 138 Z8F0131 [PDIP20]
Z8F0131 [PDIP28] Z8F0131 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F0131 [QFN28] Poznámka: 576 Z8F0131 [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F0131 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0131 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0131 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0213 [PDIP20]
Z8F0213 [PDIP28] Z8F0213 [PDIP8] Z8F0213 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0213 [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F0213 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0213 [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F0213 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0213 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F0213xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0213xH (ISP) Poznámka: 138 Z8F0213xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F021A [PDIP20]
Z8F021A [PDIP28] Z8F021A [PDIP8] Z8F021A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F021A [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F021A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F021A [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F021A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F021A [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F021AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F021AxH (ISP) Poznámka: 138 Z8F021AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0223 [PDIP20]
Z8F0223 [PDIP28] Z8F0223 [PDIP8] Z8F0223 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0223 [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F0223 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0223 [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F0223 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0223 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F0223xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0223xH (ISP) Poznámka: 138 Z8F0223xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F022A [PDIP20]
Z8F022A [PDIP28] Z8F022A [PDIP8] Z8F022A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F022A [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F022A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F022A [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F022A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F022A [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F022AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F022AxH (ISP) Poznámka: 138 Z8F022AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0230 (ISP) Poznámka: 138
Z8F0230 [PDIP20] Z8F0230 [PDIP28] Z8F0230 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F0230 [QFN28] Poznámka: 576
Z8F0230 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0230 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0230 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0230 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F0231 (ISP) Poznámka: 138 Z8F0231 [PDIP20] Z8F0231 [PDIP28] Z8F0231 [QFN20] Poznámka: 1398
Z8F0231 [QFN28] Poznámka: 576 Z8F0231 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0231 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0231 [SSOP20] Poznámka: 91
Z8F0231 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0411 Z8F0411 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0412
Z8F0412 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0413 [PDIP20] Z8F0413 [PDIP28] Z8F0413 [PDIP8]
Z8F0413 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0413 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0413 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0413 [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F0413 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0413 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0413xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0413xH (ISP) Poznámka: 138
Z8F0413xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F041A [PDIP20] Z8F041A [PDIP28] Z8F041A [PDIP8]
Z8F041A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F041A [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F041A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F041A [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F041A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F041A [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F041AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F041AxH (ISP) Poznámka: 138
Z8F041AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0421 Z8F0421 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0422
Z8F0422 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0423 [PDIP20] Z8F0423 [PDIP28] Z8F0423 [PDIP8]
Z8F0423 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0423 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0423 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0423 [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F0423 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0423 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0423xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0423xH (ISP) Poznámka: 138
Z8F0423xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F042A [PDIP20] Z8F042A [PDIP28] Z8F042A [PDIP8]
Z8F042A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F042A [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F042A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F042A [SOIC8] Poznámka: 950
Z8F042A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F042A [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F042AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F042AxH (ISP) Poznámka: 138
Z8F042AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0430 (ISP) Poznámka: 138 Z8F0430 [PDIP20] Z8F0430 [PDIP28]
Z8F0430 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F0430 [QFN28] Poznámka: 576 Z8F0430 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0430 [SOIC28] Poznámka: 4045
Z8F0430 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0430 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0431 (ISP) Poznámka: 138 Z8F0431 [PDIP20]
Z8F0431 [PDIP28] Z8F0431 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F0431 [QFN28] Poznámka: 576 Z8F0431 [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F0431 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0431 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0431 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F043A (ISP) Poznámka: 138
Z8F043A [PDIP20] Z8F043A [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F043A [QFN28] Poznámka: 576 Z8F043A [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F043A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F043A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F043A [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0811
Z8F0811 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0812 Z8F0812 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0813 [PDIP20]
Z8F0813 [PDIP28] Z8F0813 [PDIP8] Z8F0813 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0813 [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F0813 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0813 [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F0813 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0813 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F0813xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0813xH (ISP) Poznámka: 138 Z8F0813xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F081A [PDIP20]
Z8F081A [PDIP28] Z8F081A [PDIP8] Z8F081A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F081A [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F081A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F081A [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F081A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F081A [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F081AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F081AxH (ISP) Poznámka: 138 Z8F081AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0821
Z8F0821 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0822 Z8F0822 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0823 [PDIP20]
Z8F0823 [PDIP28] Z8F0823 [PDIP8] Z8F0823 [QFN8] Poznámka: 577 Z8F0823 [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F0823 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0823 [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F0823 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0823 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F0823xB (ISP) Poznámka: 138 Z8F0823xH (ISP) Poznámka: 138 Z8F0823xJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F082A [PDIP20]
Z8F082A [PDIP28] Z8F082A [PDIP8] Z8F082A [QFN8] Poznámka: 577 Z8F082A [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F082A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F082A [SOIC8] Poznámka: 950 Z8F082A [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F082A [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F082AxB (ISP) Poznámka: 138 Z8F082AxH (ISP) Poznámka: 138 Z8F082AxJ (ISP) Poznámka: 138 Z8F0830 (ISP) Poznámka: 138
Z8F0830 [PDIP20] Z8F0830 [PDIP28] Z8F0830 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F0830 [QFN28] Poznámka: 576
Z8F0830 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0830 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0830 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0830 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F0831 (ISP) Poznámka: 138 Z8F0831 [PDIP20] Z8F0831 [PDIP28] Z8F0831 [QFN20] Poznámka: 1398
Z8F0831 [QFN28] Poznámka: 576 Z8F0831 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0831 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F0831 [SSOP20] Poznámka: 91
Z8F0831 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F083A (ISP) Poznámka: 138 Z8F083A [PDIP20] Z8F083A [QFN20] Poznámka: 1398
Z8F083A [QFN28] Poznámka: 576 Z8F083A [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F083A [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F083A [SSOP20] Poznámka: 91
Z8F083A [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F0880 [LQFP44] Poznámka: 94 Z8F0880 [PDIP20] Z8F0880 [PDIP28]
Z8F0880 [PDIP40] Z8F0880 [QFN44] Poznámka: 231 Z8F0880 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F0880 [SOIC28] Poznámka: 4045
Z8F0880 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F0880 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F1232 (ISP) Poznámka: 138 Z8F1232 [PDIP20]
Z8F1232 [PDIP28] Z8F1232 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F1232 [QFN28] Poznámka: 576 Z8F1232 [SOIC20] Poznámka: 119
Z8F1232 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F1232 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F1232 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F1233 (ISP) Poznámka: 138
Z8F1233 [PDIP20] Z8F1233 [PDIP28] Z8F1233 [QFN20] Poznámka: 1398 Z8F1233 [QFN28] Poznámka: 576
Z8F1233 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F1233 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F1233 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F1233 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F1601 (ISP) Poznámka: 138 Z8F1602 (ISP) Poznámka: 138 Z8F1621 Z8F1621 (ISP) Poznámka: 138
Z8F1621 [LQFP44] Poznámka: 94 Z8F1621 [PLCC44] Poznámka: 67 Z8F1622 (ISP) Poznámka: 138 Z8F1624QK [QFN32] Poznámka: 6022
Z8F1624QN [QFN44] Poznámka: 6023 Z8F1680 [LQFP44] Poznámka: 94 Z8F1680 [PDIP20] Z8F1680 [PDIP28]
Z8F1680 [PDIP40] Z8F1680 [QFN44] Poznámka: 231 Z8F1680 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F1680 [SOIC28] Poznámka: 4045
Z8F1680 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F1680 [SSOP28] Poznámka: 1103 Z8F1681AN [LQFP44] Poznámka: 3338 Z8F1681AR [LQFP64] Poznámka: 3388
Z8F1681QK [QFN32] Poznámka: 3337 Z8F1681QN [QFN44] Poznámka: 3607 Z8F1682AR [LQFP64] Poznámka: 3385 Z8F1682AT [LQFP80] Poznámka: 3386
Z8F2401 (ISP) Poznámka: 138 Z8F2402 (ISP) Poznámka: 138 Z8F2421 Z8F2421 (ISP) Poznámka: 138
Z8F2421 [LQFP44] Poznámka: 94 Z8F2421 [PLCC44] Poznámka: 67 Z8F2422 (ISP) Poznámka: 138 Z8F2480 [LQFP44] Poznámka: 94
Z8F2480 [PDIP20] Z8F2480 [PDIP28] Z8F2480 [PDIP40] Z8F2480 [QFN44] Poznámka: 231
Z8F2480 [SOIC20] Poznámka: 119 Z8F2480 [SOIC28] Poznámka: 4045 Z8F2480 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8F2480 [SSOP28] Poznámka: 1103
Z8F3201 (ISP) Poznámka: 138 Z8F3202 (ISP) Poznámka: 138 Z8F3221 Z8F3221 (ISP) Poznámka: 138
Z8F3221 [LQFP44] Poznámka: 94 Z8F3221 [PLCC44] Poznámka: 67 Z8F3222 (ISP) Poznámka: 138 Z8F3224QK [QFN32] Poznámka: 6022
Z8F3224QN [QFN44] Poznámka: 6023 Z8F3281AN [LQFP44] Poznámka: 3338 Z8F3281AR [LQFP64] Poznámka: 3388 Z8F3281QK [QFN32] Poznámka: 3337
Z8F3281QN [QFN44] Poznámka: 3607 Z8F3282AR [LQFP64] Poznámka: 3385 Z8F3282AT [LQFP80] Poznámka: 3386 Z8F4801 (ISP) Poznámka: 138
Z8F4802 (ISP) Poznámka: 138 Z8F4803 (ISP) Poznámka: 138 Z8F4821 Z8F4821 (ISP) Poznámka: 138
Z8F4821 [LQFP44] Poznámka: 94 Z8F4821 [PLCC44] Poznámka: 67 Z8F4822 (ISP) Poznámka: 138 Z8F4823 (ISP) Poznámka: 138
Z8F4823 [QFP80] Poznámka: 631 Z8F6081AN [LQFP44] Poznámka: 3338 Z8F6081AR [LQFP64] Poznámka: 3388 Z8F6081QK [QFN32] Poznámka: 3337
Z8F6081QN [QFN44] Poznámka: 3607 Z8F6082AR [LQFP64] Poznámka: 3385 Z8F6082AT [LQFP80] Poznámka: 3386 Z8F6401 (ISP) Poznámka: 138
Z8F6402 (ISP) Poznámka: 138 Z8F6403 (ISP) Poznámka: 138 Z8F6421 Z8F6421 (ISP) Poznámka: 138
Z8F6421 [LQFP44] Poznámka: 94 Z8F6421 [PLCC44] Poznámka: 67 Z8F6422 (ISP) Poznámka: 138 Z8F6423 (ISP) Poznámka: 138
Z8F6423 [QFP80] Poznámka: 631 Z8F6481AN [LQFP44] Poznámka: 3338 Z8F6481AR [LQFP64] Poznámka: 3388 Z8F6481QK [QFN32] Poznámka: 3337
Z8F6481QN [QFN44] Poznámka: 3607 Z8F6482AR [LQFP64] Poznámka: 3385 Z8F6482AT [LQFP80] Poznámka: 3386 Z8FMC04100 (ISP) Poznámka: 138
Z8FMC04100 [LQFP32] Poznámka: 159 Z8FMC04100 [QFN32] Poznámka: 221 Z8FMC08100 (ISP) Poznámka: 138 Z8FMC08100 [LQFP32] Poznámka: 159
Z8FMC08100 [QFN32] Poznámka: 221 Z8FMC16100 (ISP) Poznámka: 138 Z8FMC16100 [LQFP32] Poznámka: 159 Z8FMC16100 [QFN32] Poznámka: 221
Z8FS021AHH20 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8FS040BHH20 [SSOP20] Poznámka: 91 Z8FS040BSB20 (ISP) Poznámka: 138 Z8FS040BSB20 [SOIC8] Poznámka: 950
ZDU0110RFX [TSSOP16] Poznámka: 1088 ZDU0110RHX [TSSOP20] Poznámka: 1089 ZDU0210QUX [QFN32] Poznámka: 1294 ZDU0210RJX [TSSOP28] Poznámka: 172
ZGP323HxH2004 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323HxH2008 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323HxH2016 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323HxH2032 [SSOP20] Poznámka: 91
ZGP323HxH2804 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323HxH2808 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323HxH2816 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323HxH2832 [SSOP28] Poznámka: 1103
ZGP323HxH4804 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323HxH4808 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323HxH4816 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323HxH4832 [SSOP48] Poznámka: 194
ZGP323HxK2032 ZGP323HxK2832 ZGP323HxK4032 ZGP323HxP2004
ZGP323HxP2008 ZGP323HxP2016 ZGP323HxP2032 ZGP323HxP2804
ZGP323HxP2808 ZGP323HxP2816 ZGP323HxP2832 ZGP323HxP4004
ZGP323HxP4008 ZGP323HxP4016 ZGP323HxP4032 ZGP323HxS2004 [SOIC20] Poznámka: 119
ZGP323HxS2008 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323HxS2016 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323HxS2032 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323HxS2804 [SOIC28] Poznámka: 4045
ZGP323HxS2808 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZGP323HxS2816 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZGP323HxS2832 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZGP323LxH2004 [SSOP20] Poznámka: 91
ZGP323LxH2008 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323LxH2016 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323LxH2032 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323LxH2804 [SSOP28] Poznámka: 1103
ZGP323LxH2808 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323LxH2816 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323LxH2832 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323LxH4804 [SSOP48] Poznámka: 194
ZGP323LxH4808 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323LxH4816 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323LxH4832 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323LxK2032
ZGP323LxK2832 ZGP323LxK4032 ZGP323LxP2004 ZGP323LxP2008
ZGP323LxP2016 ZGP323LxP2032 ZGP323LxP2804 ZGP323LxP2808
ZGP323LxP2816 ZGP323LxP2832 ZGP323LxP4004 ZGP323LxP4008
ZGP323LxP4016 ZGP323LxP4032 ZGP323LxS2004 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323LxS2008 [SOIC20] Poznámka: 119
ZGP323LxS2016 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323LxS2032 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323LxS2804 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZGP323LxS2808 [SOIC28] Poznámka: 4045
ZGP323LxS2816 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZGP323LxS2832 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLF645x0H2032 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLF645x0H2064 [SSOP20] Poznámka: 91
ZLF645x0H2832 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLF645x0H2864 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLF645x0H4832 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLF645x0H4864 [SSOP48] Poznámka: 194
ZLF645x0P2032 ZLF645x0P2064 ZLF645x0P2832 ZLF645x0P2864
ZLF645x0Q2032 [QFN20] Poznámka: 1398 ZLF645x0Q2064 [QFN20] Poznámka: 1398 ZLF645x0S2032 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLF645x0S2064 [SOIC20] Poznámka: 119
ZLF645x0S2832 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLF645x0S2864 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLF645x0xxx32 (ISP) Poznámka: 138 ZLF645x0xxx64 (ISP) Poznámka: 138
ZLP12840H2028 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP12840H2032 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP12840H2064 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP12840H2096 [SSOP20] Poznámka: 91
ZLP12840H2828 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP12840H2832 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP12840H2864 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP12840H2896 [SSOP28] Poznámka: 1103
ZLP12840P2028 ZLP12840P2032 ZLP12840P2064 ZLP12840P2096
ZLP12840P2828 ZLP12840P2832 ZLP12840P2864 ZLP12840P2896
ZLP12840S2028 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP12840S2032 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP12840S2064 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP12840S2096 [SOIC20] Poznámka: 119
ZLP12840S2828 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP12840S2832 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP12840S2864 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP12840S2896 [SOIC28] Poznámka: 4045
ZLP32300H2004 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP32300H2008 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP32300H2016 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP32300H2032 [SSOP20] Poznámka: 91
ZLP32300H2804 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP32300H2808 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP32300H2816 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP32300H2832 [SSOP28] Poznámka: 1103
ZLP32300H4804 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLP32300H4808 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLP32300H4816 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLP32300H4832 [SSOP48] Poznámka: 194
ZLP32300P2004 ZLP32300P2008 ZLP32300P2016 ZLP32300P2032
ZLP32300P2804 ZLP32300P2808 ZLP32300P2816 ZLP32300P2832
ZLP32300P4004 ZLP32300P4008 ZLP32300P4016 ZLP32300P4032
ZLP32300S2004 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP32300S2008 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP32300S2016 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP32300S2032 [SOIC20] Poznámka: 119
ZLP32300S2804 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP32300S2808 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP32300S2816 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP32300S2832 [SOIC28] Poznámka: 4045
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 106 - DIL44/TQFP44-3 ZIF (70-0146)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 172 - DIL28/TSSOP28 ZIF 170mil (70-0164)
Poznámka 175 - DIL32/SDIP32 ZIF 400mil (70-0187)
Poznámka 194 - DIL48/SSOP48 ZIF-CS 300mil (70-0194)
Poznámka 221 - DIL32/MLF32-1 ZIF-CS (70-0190)
Poznámka 231 - DIL44/MLF44-1 ZIF-CS (70-0214)
Poznámka 233 - DIL32/SOIC32 ZIF 300mil (70-0183)
Poznámka 576 - DIL28/QFN28-1 ZIF-CS (70-0310)
Poznámka 577 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS (70-0312)
Poznámka 631 - DIL48/QFP80 ZIF-CS Z8F-1 (70-0375)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 965 - DIL48/PLCC68 ZIF Z8F-1 (70-0376)
Poznámka 966 - DIL48/QFP64 ZIF Z8F-1 (70-0377)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1088 - DIL16W/TSSOP16 ZIF 170mil (70-0913)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 1294 - DIL33/MLF32-1 ZIF-2 (70-2866) OR DIL33/MLF32-1 ZIF-CS-2 (70-1161)
Poznámka 1398 - DIL48/QFN20-2 ZIF-CS (70-1281)
Poznámka 1501 - DIL48/TQFP80-1 ZIF SAMS-1 (70-1378)
Poznámka 2320 - DIL48/QFP64 ZIF SAMS-1 (70-2232)
Poznámka 3032 - DIL24/QFN24-1 ZIF (id) (70-2911)
Poznámka 3064 - DIL48/QFP44-2 ZIF SAMS-1 (70-3054)
Poznámka 3337 - DIL48/QFN32 ZIF Z8F-1 (70-3354)
Poznámka 3338 - DIL48/QFP44 ZIF Z8F-1 (70-3355)
Poznámka 3363 - DIL32/SOIC32 ZIF-CS 330mil (70-3331)
Poznámka 3385 - DIL48/QFP64 ZIF Z8F-3 (70-3416)
Poznámka 3386 - DIL48/QFP80-2 ZIF Z8F-2 (70-3357)
Poznámka 3388 - DIL48/QFP64 ZIF Z8F-2 (70-3356)
Poznámka 3607 - DIL48/QFN44-1.02 ZIF Z8F-1 (70-3610)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 6022 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF Z8F-2 (70-6211)
Poznámka 6023 - DIL48/QFN44-1.02 ZIF Z8F-2 (70-6213)
🍪
Naspäť HORE