Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Atmel zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Atmel zariadení 4058 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

89C51RB2-xM 89C51RB2-xM [PLCC44] Poznámka: 155 89C51RB2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 89C51RC2-xM
89C51RC2-xM [PLCC44] Poznámka: 155 89C51RC2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 89C51RD2-xL 89C51RD2-xL [PLCC44] Poznámka: 155
89C51RD2-xL [PLCC68] Poznámka: 178 89C51RD2-xL [VQFP44] Poznámka: 160 89C51RD2-xL [VQFP64] Poznámka: 152 89C51RD2-xM
89C51RD2-xM [PLCC44] Poznámka: 155 89C51RD2-xM [PLCC68] Poznámka: 178 89C51RD2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 89C51RD2-xM [VQFP64] Poznámka: 152
AT17C002 [LAP8] Poznámka: 694 AT17C002 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C002A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C010
AT17C010 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C010A AT17C010A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C020 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17C020A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C128 AT17C128 (ISP) Poznámka: 138 AT17C128 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17C128 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17C128A (ISP) Poznámka: 138 AT17C128A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C128A [SOIC20] Poznámka: 119
AT17C256 AT17C256 (ISP) Poznámka: 138 AT17C256 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C256 [SOIC20] Poznámka: 119
AT17C256A (ISP) Poznámka: 138 AT17C256A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C256A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17C512
AT17C512 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C512A AT17C512A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C65
AT17C65 (ISP) Poznámka: 138 AT17C65 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C65 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17C65A (ISP) Poznámka: 138
AT17C65A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C65A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17F040 [LAP8] Poznámka: 694 AT17F040 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17F040A [LAP8] Poznámka: 694 AT17F040A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F040A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17F040-xxVJ [PLCC20] Poznámka: 47
AT17F080 [LAP8] Poznámka: 694 AT17F080 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F080A [LAP8] Poznámka: 694 AT17F080A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17F080A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17F16 [LAP8] Poznámka: 694 AT17F16 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F16A [LAP8] Poznámka: 694
AT17F16A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV002 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV002 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV002 [SOIC20] Poznámka: 119
AT17LV002A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV010 AT17LV010 [FP28] Poznámka: 1010 AT17LV010 [LAP8] Poznámka: 694
AT17LV010 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV010 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV010A AT17LV010A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17LV020 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV020A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV128 AT17LV128 (ISP) Poznámka: 138
AT17LV128 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV128 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV128 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV128 [SOIC8] Poznámka: 950
AT17LV128A AT17LV128A (ISP) Poznámka: 138 AT17LV128A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV128A [SOIC20] Poznámka: 119
AT17LV256 AT17LV256 (ISP) Poznámka: 138 AT17LV256 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV256 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17LV256 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV256 [SOIC8] Poznámka: 950 AT17LV256A AT17LV256A (ISP) Poznámka: 138
AT17LV256A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV256A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV512 AT17LV512 (ISP) Poznámka: 138
AT17LV512 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV512 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV512 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV512A
AT17LV512A (ISP) Poznámka: 138 AT17LV512A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV65 AT17LV65 (ISP) Poznámka: 138
AT17LV65 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV65 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV65 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV65 [SOIC8] Poznámka: 950
AT17LV65A (ISP) Poznámka: 138 AT17LV65A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV65A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17N002 [LAP8] Poznámka: 694
AT17N002 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17N010 AT17N010 [LAP8] Poznámka: 694 AT17N010 [SOIC20] Poznámka: 119
AT17N256 AT17N256 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17N256 [SOIC8] Poznámka: 950 AT17N512
AT17N512 [LAP8] Poznámka: 694 AT17N512 [SOIC20] Poznámka: 119 AT18F002 (ISP) Poznámka: 138 AT18F002 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT18F010 (ISP) Poznámka: 138 AT18F010 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT18F040 (ISP) Poznámka: 138 AT18F040 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT18F080 (ISP) Poznámka: 138 AT18F080 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT24C01 AT24C01 (ISP) Poznámka: 138
AT24C01 [MSOP8] Poznámka: 605 AT24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01A
AT24C01A (ISP) Poznámka: 138 AT24C01A [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C01A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C01A [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C01A [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C01A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01B AT24C01B (ISP) Poznámka: 138
AT24C01B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C01B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C01B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C01B [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C01B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01C AT24C01C (ISP) Poznámka: 138 AT24C01C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C01C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C01C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01C [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C01C [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C01D AT24C01D (ISP) Poznámka: 138 AT24C01D [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C01D [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C01D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT24C01D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02
AT24C02 (ISP) Poznámka: 138 AT24C02 [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C02 [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02A AT24C02A (ISP) Poznámka: 138 AT24C02A [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C02A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C02B
AT24C02B (ISP) Poznámka: 138 AT24C02B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C02B [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02C AT24C02C (ISP) Poznámka: 138
AT24C02C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C02C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C02C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02C [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24C02C [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02D AT24C02D (ISP) Poznámka: 138 AT24C02D [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT24C02D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C02D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT24C02D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C02N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C04 AT24C04 (ISP) Poznámka: 138 AT24C04 [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C04 [MAP8] Poznámka: 930 AT24C04 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C04 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C04A AT24C04A (ISP) Poznámka: 138 AT24C04A [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04A [MAP8] Poznámka: 930
AT24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C04AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C04B AT24C04B (ISP) Poznámka: 138
AT24C04B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C04B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C04B [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C04B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C04C (ISP) Poznámka: 138 AT24C04C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04C [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C04C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C04C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C04C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C04D
AT24C04D (ISP) Poznámka: 138 AT24C04D [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C04D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C04D [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C04D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT24C04D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C08
AT24C08 (ISP) Poznámka: 138 AT24C08 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08A
AT24C08A (ISP) Poznámka: 138 AT24C08A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C08A [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C08AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C08B AT24C08B (ISP) Poznámka: 138 AT24C08B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C08B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C08B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C08B [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C08C (ISP) Poznámka: 138 AT24C08C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C08C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C08C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C08C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C08C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08D AT24C08D (ISP) Poznámka: 138
AT24C08D [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C08D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C08D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
AT24C08D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C08N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C1024 AT24C1024 (ISP) Poznámka: 138
AT24C1024 [LAP8] Poznámka: 577 AT24C1024 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C1024 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C1024 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C1024B AT24C1024B (ISP) Poznámka: 138 AT24C1024B [SAP8] Poznámka: 577 AT24C1024B [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C1024B [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C1024B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C1024W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C11
AT24C11 (ISP) Poznámka: 138 AT24C11 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C11 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C11 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C128 AT24C128 (ISP) Poznámka: 138 AT24C128 [MAP8] Poznámka: 930 AT24C128 [SAP8] Poznámka: 577
AT24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128-1.8
AT24C128-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24C128-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C128-1.8 [MAP8] Poznámka: 930 AT24C128-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C128-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT24C128-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128B AT24C128B (ISP) Poznámka: 138
AT24C128B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C128B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C128B [SAP8] Poznámka: 577 AT24C128B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C128BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128C (Automotive) (ISP) Poznámka: 138 AT24C128C (Automotive) [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128C (Automotive) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C128C (ISP) Poznámka: 138 AT24C128C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128C [UFDN8] Poznámka: 4538
AT24C128C [VFBGA-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C128C [XDFN8] Poznámka: 5858 AT24C128N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C128W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C128W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C16 AT24C16 (ISP) Poznámka: 138
AT24C16 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C164 AT24C164 (ISP) Poznámka: 138
AT24C164 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C16A AT24C16A (ISP) Poznámka: 138 AT24C16A [MAP8] Poznámka: 930
AT24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C16AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C16B AT24C16B (ISP) Poznámka: 138
AT24C16B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C16B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C16B [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C16B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C16BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C16C AT24C16C (ISP) Poznámka: 138 AT24C16C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C16C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C16C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C16C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C16C [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C16C [XDFN8] Poznámka: 5858 AT24C16D AT24C16D (ISP) Poznámka: 138 AT24C16D [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT24C16D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C16D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C16D [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C16D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C16N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C21 AT24C21 (ISP) Poznámka: 138 AT24C21 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C256 AT24C256 (ISP) Poznámka: 138 AT24C256 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C256 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C256 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C256-1.8 AT24C256-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT24C256-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C256-1.8 [MAP8] Poznámka: 930 AT24C256-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT24C256B AT24C256B (ISP) Poznámka: 138 AT24C256B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C256B [MAP8] Poznámka: 930
AT24C256B [SAP8] Poznámka: 577 AT24C256B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256B [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C256B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C256C AT24C256C (Automotive) (ISP) Poznámka: 138 AT24C256C (Automotive) [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256C (Automotive) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C256C (ISP) Poznámka: 138 AT24C256C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C256C [SAP8] Poznámka: 577 AT24C256C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C256C [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C256C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C256C [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C256C [VFBGA-8U2-1] Poznámka: 713
AT24C256N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C256W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT24C32 AT24C32 (ISP) Poznámka: 138 AT24C32 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C32A AT24C32A (ISP) Poznámka: 138 AT24C32A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C32A [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32AW [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C32B
AT24C32B (ISP) Poznámka: 138 AT24C32B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32C
AT24C32C (ISP) Poznámka: 138 AT24C32C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C32C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C32C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C32C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32D AT24C32D (ISP) Poznámka: 138 AT24C32D [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C32D [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32D [SOIC8] (EPS-01) Poznámka: 950 AT24C32D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C32D [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C32D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C32D [XDFN8] Poznámka: 5858 AT24C32E AT24C32E (ISP) Poznámka: 138
AT24C32E [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C32E [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C32E [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32E [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24C32E [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C32N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C512
AT24C512 (ISP) Poznámka: 138 AT24C512 [LAP8] Poznámka: 577 AT24C512 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C512 [SOIC20] Poznámka: 119
AT24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C512-1.8 AT24C512-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24C512-1.8 [LAP8] Poznámka: 577
AT24C512-1.8 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C512-1.8 [SOIC20] Poznámka: 119 AT24C512-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C512B
AT24C512B (ISP) Poznámka: 138 AT24C512B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C512B [SAP8] Poznámka: 577 AT24C512B [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C512B [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C512B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C512C (ISP) Poznámka: 138 AT24C512C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT24C512C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C512C [SOIC8-208] Poznámka: 46 AT24C512C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C512C [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24C512N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C512N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C512W [SOIC8] Poznámka: 46 AT24C512W-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46
AT24C64 AT24C64 (ISP) Poznámka: 138 AT24C64 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C64A AT24C64A (ISP) Poznámka: 138 AT24C64A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C64A [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C64AW [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C64B
AT24C64B (ISP) Poznámka: 138 AT24C64B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C64C
AT24C64C (ISP) Poznámka: 138 AT24C64C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C64C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C64C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C64C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64D AT24C64D (ISP) Poznámka: 138 AT24C64D [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C64D [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C64D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C64D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C64D [XDFN8] Poznámka: 5858 AT24C64N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C64W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CM01 (ISP) Poznámka: 138
AT24CM01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CM01 [SOIC8-208] Poznámka: 46 AT24CM01 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CM02 (ISP) Poznámka: 138
AT24CM02 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24CS01 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS01 [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24CS01 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS01 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS01A (ISP) Poznámka: 138 AT24CS01A [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS01A [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS01A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS01A [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS02 (ISP) Poznámka: 138
AT24CS02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS02 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS02 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS02 [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24CS02A (ISP) Poznámka: 138 AT24CS02A [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS02A [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS02A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24CS02A [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS04 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS04 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS04 [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24CS04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS04 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS08 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS08 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS08 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS08 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS08 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS08A (ISP) Poznámka: 138
AT24CS08A [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS08A [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS08A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS08A [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24CS128 AT24CS128 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS128 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS128-1.8
AT24CS128-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS128-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS128N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS128N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS128W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CS128W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CS16 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS16 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS16 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS16 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS16 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS256
AT24CS256 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS256 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS256-1.8 AT24CS256-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT24CS256N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS256W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CS256W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CS32 (ISP) Poznámka: 138
AT24CS32 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS32 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS32 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS32 [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24CS64 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS64 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS64 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS64 [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24CSW020 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW021 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW022 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW023 (ISP) Poznámka: 138
AT24CSW024 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW025 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW026 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW027 (ISP) Poznámka: 138
AT24CSW040 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW042 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW044 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW046 (ISP) Poznámka: 138
AT24CSW080 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW084 (ISP) Poznámka: 138 AT24HC02B AT24HC02B (ISP) Poznámka: 138
AT24HC02B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24HC02B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24HC02C AT24HC02C (ISP) Poznámka: 138
AT24HC02C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24HC02C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24HC04B AT24HC04B (ISP) Poznámka: 138
AT24HC04B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24HC04B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24L02 AT24L02 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24L08 AT24L16 AT24L16 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24L21
AT24L32 AT24L32 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24L64 AT24LC01
AT24LC01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC01 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC01B AT24LC01B [SOIC8] Poznámka: 950
AT24LC01B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC02 AT24LC02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24LC02B AT24LC02B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC02B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC04
AT24LC04 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC08 AT24LC08 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC08B AT24LC08B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC08B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24LC16 AT24LC16 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC16B
AT24LC16B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC16B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC21 AT24LC21 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24LC256 AT24LC256 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC256 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC32
AT24LC32 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC32 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC64 AT24LC64 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24LC64 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC65 AT24LC65 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LCS21
AT24LCS21 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24MAC402 (ISP) Poznámka: 138 AT24MAC402 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24MAC402 [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24MAC402 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24MAC402 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24MAC602 (ISP) Poznámka: 138 AT24MAC602 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24MAC602 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24MAC602 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24MAC602 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24RF08B [SOIC8] Poznámka: 950
AT24RF08B [TSSOP14] Poznámka: 515 AT24RF08C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24RF08C [TSSOP14] Poznámka: 515 AT25010
AT25010 (ISP) Poznámka: 138 AT25010A AT25010A (ISP) Poznámka: 138 AT25010A [MAP8] Poznámka: 930
AT25010A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25010AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25010B (ISP) Poznámka: 138 AT25010B [SOIC8] Poznámka: 950
AT25010B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25010B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25010B [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT25010N [SOIC8] Poznámka: 950
AT25020 AT25020 (ISP) Poznámka: 138 AT25020A AT25020A (ISP) Poznámka: 138
AT25020A [MAP8] Poznámka: 930 AT25020A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25020AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25020B (ISP) Poznámka: 138
AT25020B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25020B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25020B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25020B [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT25020N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25040 AT25040 (ISP) Poznámka: 138 AT25040A
AT25040A (ISP) Poznámka: 138 AT25040A [MAP8] Poznámka: 930 AT25040A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25040AN [SOIC8] Poznámka: 950
AT25040B (ISP) Poznámka: 138 AT25040B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25040B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25040B [UDFN8] Poznámka: 4538
AT25040B [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT25040N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25080 AT25080 (ISP) Poznámka: 138
AT25080 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25080 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25080-1.8 AT25080-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25080-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25080-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25080A AT25080A (ISP) Poznámka: 138
AT25080A [MAP8] Poznámka: 930 AT25080A [MLP8] Poznámka: 4538 AT25080A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25080A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25080A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25080AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25080Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25080B
AT25080B (ISP) Poznámka: 138 AT25080B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT25080B [MLP8] Poznámka: 4538 AT25080B [SOIC8] Poznámka: 950
AT25080B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25080N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25080N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128
AT25128 (ISP) Poznámka: 138 AT25128 [LAP8] Poznámka: 577 AT25128 [SOIC16] Poznámka: 44 AT25128 [SOIC16] (32 byte page mode) Poznámka: 44
AT25128 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25128 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25128-1.8 AT25128-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25128-1.8 [SOIC16] Poznámka: 44 AT25128-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25128-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25128A
AT25128A (ISP) Poznámka: 138 AT25128A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25128A-1.8 AT25128A-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25128A-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25128A-1.8 [SAP8] Poznámka: 577 AT25128A-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25128A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25128AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128AN-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128AW [SOIC8] Poznámka: 46
AT25128AW-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25128Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25128B (ISP) Poznámka: 138 AT25128B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT25128B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25128B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25128B-SSP [SOIC8] Poznámka: 950
AT25128B-XP [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25128B-xxP (ISP) Poznámka: 138 AT25128N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25128W [SOIC8] Poznámka: 46 AT25160 AT25160 (ISP) Poznámka: 138 AT25160 [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT25160 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25160-1.8 AT25160-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25160-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT25160-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25160A AT25160A (ISP) Poznámka: 138 AT25160A [MAP8] Poznámka: 930
AT25160A [MLP8] Poznámka: 4538 AT25160A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25160A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25160A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25160AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25160Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25160B AT25160B (ISP) Poznámka: 138
AT25160B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT25160B [MLP8] Poznámka: 4538 AT25160B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25160B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25160N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25160N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256 AT25256 (ISP) Poznámka: 138
AT25256 [LAP8] Poznámka: 577 AT25256 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25256-1.8 AT25256-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25256-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25256A AT25256A (ISP) Poznámka: 138 AT25256A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25256A-1.8 AT25256A-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25256A-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25256A-1.8 [SAP8] Poznámka: 577
AT25256A-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25256A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25256AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256AN-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25256AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256AW [SOIC8] Poznámka: 46 AT25256AW-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25256Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138
AT25256B (ISP) Poznámka: 138 AT25256B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25256B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256B [SOIC8-200] Poznámka: 46
AT25256B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25256B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25256B-SSP [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256B-XP [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25256B-xxP (ISP) Poznámka: 138 AT25256N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256W [SOIC8] Poznámka: 46
AT25320 AT25320 (ISP) Poznámka: 138 AT25320 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25320 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25320-1.8 AT25320-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25320-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25320-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25320A AT25320A (ISP) Poznámka: 138 AT25320A [MAP8] Poznámka: 930 AT25320A [MLP8] Poznámka: 4538
AT25320A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25320A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25320A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25320AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950
AT25320Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25320B AT25320B (ISP) Poznámka: 138 AT25320B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT25320B [MLP8] Poznámka: 4538 AT25320B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25320B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25320N [SOIC8] Poznámka: 950
AT25320N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25512 AT25512 (ISP) Poznámka: 138 AT25512 [SAP8] Poznámka: 577
AT25512 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25512 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25640 AT25640 (ISP) Poznámka: 138
AT25640 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25640 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25640-1.8 AT25640-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25640-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25640-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25640A AT25640A (ISP) Poznámka: 138
AT25640A [MAP8] Poznámka: 930 AT25640A [MLP8] Poznámka: 4538 AT25640A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25640A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25640A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25640AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25640Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25640B
AT25640B (ISP) Poznámka: 138 AT25640B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25640B [MLP8] Poznámka: 4538 AT25640B [SOIC8] Poznámka: 950
AT25640B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25640N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25640N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25BCM512B (ISP) Poznámka: 138
AT25BCM512B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25C01 AT25C01 (ISP) Poznámka: 138 AT25C01 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25C02 AT25C02 (ISP) Poznámka: 138 AT25C02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25C04
AT25C04 (ISP) Poznámka: 138 AT25C04 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25DF021 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF021 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25DF021 [UDFN8] Poznámka: 577 AT25DF041A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF041A [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT25DF041A [SOIC8-200] Poznámka: 46
AT25DF041A [UDFN8] Poznámka: 577 AT25DF081 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF081A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF081A [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT25DF081A [SOIC8-200] Poznámka: 46 AT25DF081A [UDFN8] Poznámka: 577 AT25DF161 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF161 [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT25DF161 [SOIC8-200] Poznámka: 46 AT25DF161 [UDFN8] Poznámka: 577 AT25DF321 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF321 [SOIC16] Poznámka: 1060
AT25DF321 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25DF321A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF321A [SOIC16] Poznámka: 1060 AT25DF321A [SOIC8] Poznámka: 46
AT25DF321A [UDFN8] Poznámka: 577 AT25DF641 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF641 [SOIC16] Poznámka: 1060 AT25DF641 [VDFN8] Poznámka: 970
AT25DF641A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF641A [SOIC8] Poznámka: 46 AT25DF641A [UDFN8] Poznámka: 577 AT25DQ161 (ISP) Poznámka: 138
AT25DQ161 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT25DQ161 [SOIC8-200] Poznámka: 46 AT25DQ161 [UDFN8] Poznámka: 577 AT25DQ321 (ISP) Poznámka: 138
AT25DQ321 [SOIC16] Poznámka: 1060 AT25DQ321 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT25DQ321 [SOIC8-200] Poznámka: 46 AT25DQ321 [UDFN8] Poznámka: 577
AT25F1024 (ISP) Poznámka: 138 AT25F1024 [SAP8] Poznámka: 577 AT25F1024 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25F1024A (ISP) Poznámka: 138
AT25F1024A [SAP8] Poznámka: 577 AT25F1024A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25F2048 (ISP) Poznámka: 138 AT25F2048 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25F4096 (ISP) Poznámka: 138 AT25F4096 [SAP8] Poznámka: 577 AT25F4096 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25F512 (ISP) Poznámka: 138
AT25F512 [SAP8] Poznámka: 577 AT25F512 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25F512A (ISP) Poznámka: 138 AT25F512A [SAP8] Poznámka: 577
AT25F512A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25F512B (ISP) Poznámka: 138 AT25F512B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25F512B [UDFN8] Poznámka: 4538
AT25FS010 (ISP) Poznámka: 138 AT25FS010 [SAP8] Poznámka: 577 AT25FS010 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25FS040 (ISP) Poznámka: 138
AT25FS040 [SAP8] Poznámka: 577 AT25FS040 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25HP256 AT25HP256 (ISP) Poznámka: 138
AT25HP256 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP256 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25HP256-1.8 AT25HP256-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25HP256-1.8 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP256-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25HP512 AT25HP512 (ISP) Poznámka: 138
AT25HP512 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP512 [SOIC16] Poznámka: 44 AT25HP512 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25HP512-1.8
AT25HP512-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25HP512-1.8 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP512-1.8 [SOIC16] Poznámka: 44 AT25HP512-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46
AT25M01 (ISP) Poznámka: 138 AT25M01 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT25M01 [SOIC8-200] Poznámka: 46 AT25M02 (ISP) Poznámka: 138
AT25M02 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT25P1024 (ISP) Poznámka: 138 AT25P1024 [SOIC20] Poznámka: 119 AT25P1024-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25P1024-1.8 [SOIC20] Poznámka: 119 AT26DF041 (ISP) Poznámka: 138 AT26DF041 [MLF8] Poznámka: 577 AT26DF041 [SOIC8] Poznámka: 46
AT26DF081 (ISP) Poznámka: 138 AT26DF081A (ISP) Poznámka: 138 AT26DF081A-S [SOIC8] Poznámka: 46 AT26DF081A-SS [SOIC8] Poznámka: 950
AT26DF081-S [SOIC8] Poznámka: 46 AT26DF081-SS [SOIC8] Poznámka: 950 AT26DF161 (ISP) Poznámka: 138 AT26DF161A (ISP) Poznámka: 138
AT26DF161A [MLF8] Poznámka: 577 AT26DF161A [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT26DF161A [SOIC8-200] Poznámka: 46 AT26DF161-M [MLF8] Poznámka: 577
AT26DF161-S [SOIC8] Poznámka: 46 AT26DF321 (ISP) Poznámka: 138 AT26DF321 [SOIC16] Poznámka: 1060 AT26DF321 [SOIC8] Poznámka: 46
AT26F004 (ISP) Poznámka: 138 AT26F004-M [MLF8] Poznámka: 577 AT26F004-S [SOIC8] Poznámka: 46 AT26F004-SS [SOIC8] Poznámka: 950
AT27256 AT27BV010 AT27BV010 [LCC32] Poznámka: 561 AT27BV010 [PLCC32] Poznámka: 59
AT27BV010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27BV010 [VSOP32] Poznámka: 56 AT27BV020 AT27BV020 [LCC32] Poznámka: 561
AT27BV020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV020 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27BV020 [VSOP32] Poznámka: 56 AT27BV040
AT27BV040 [LCC32] Poznámka: 561 AT27BV040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV040 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27BV040 [VSOP32] Poznámka: 56
AT27BV1024 AT27BV1024 [PLCC44] Poznámka: 155 AT27BV256 AT27BV256 [PLCC32] Poznámka: 59
AT27BV256 [SOIC28] Poznámka: 53 AT27BV256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT27BV4096 AT27BV4096 [PLCC44] Poznámka: 155
AT27BV512 AT27BV512 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV512 [SOIC28] Poznámka: 53 AT27BV512 [TSOP28] Poznámka: 54
AT27C010 AT27C010 [LCC32] Poznámka: 561 AT27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C010 [TSOP32] Poznámka: 165
AT27C010L AT27C010L [LCC32] Poznámka: 561 AT27C010L [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C010L [TSOP32] Poznámka: 165
AT27C020 AT27C020 [LCC32] Poznámka: 561 AT27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C020 [TSOP32] Poznámka: 165
AT27C040 AT27C040 [LCC32] Poznámka: 561 AT27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C040 [TSOP32] Poznámka: 165
AT27C080 AT27C080 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C080 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27C1024
AT27C1024 [PLCC44] Poznámka: 155 AT27C128 AT27C128 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C2048
AT27C2048 [PLCC44] Poznámka: 155 AT27C256 AT27C256 [LCC32] Poznámka: 561 AT27C256 [PLCC32] Poznámka: 59
AT27C256R AT27C256R [LCC32] Poznámka: 561 AT27C256R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C256R [SOIC28] Poznámka: 53
AT27C256R [TSOP28] Poznámka: 54 AT27C4096 AT27C4096 [PLCC44] Poznámka: 155 AT27C512
AT27C512 [LCC32] Poznámka: 561 AT27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C512 [SOIC28] Poznámka: 53 AT27C512 [TSOP28] Poznámka: 54
AT27C512R AT27C512R [LCC32] Poznámka: 561 AT27C512R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C512R [SOIC28] Poznámka: 53
AT27C512R [TSOP28] Poznámka: 54 AT27C513 AT27C513 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C513 [SOIC28] Poznámka: 53
AT27C513R AT27C513R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C513R [SOIC28] Poznámka: 53 AT27C516
AT27C516 [PLCC44] Poznámka: 155 AT27C520 [SOIC20] Poznámka: 119 AT27C520 [TSOP28] Poznámka: 54 AT27C64
AT27C64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27HC1024 AT27HC1024 [PLCC44] Poznámka: 155 AT27HC256
AT27HC256 [LCC32] Poznámka: 561 AT27HC256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27HC256R AT27HC256R [LCC32] Poznámka: 561
AT27HC256R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27HC64 AT27HC64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27HC641
AT27HC641R AT27HC642 AT27HC642R AT27HC64L
AT27HC64L [LCC32] Poznámka: 561 AT27HC64L [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV010 AT27LV010 [LCC32] Poznámka: 561
AT27LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27LV010A AT27LV010A [PLCC32] Poznámka: 59
AT27LV010A [TSOP32] Poznámka: 165 AT27LV010A [VSOP32] Poznámka: 56 AT27LV020 AT27LV020 [LCC32] Poznámka: 561
AT27LV020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV020 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27LV020 [VSOP32] Poznámka: 56 AT27LV020A
AT27LV020A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV020A [TSOP32] Poznámka: 165 AT27LV020A [VSOP32] Poznámka: 56 AT27LV040
AT27LV040 [LCC32] Poznámka: 561 AT27LV040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV040 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27LV040 [VSOP32] Poznámka: 56
AT27LV040A AT27LV040A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV040A [TSOP32] Poznámka: 165 AT27LV040A [VSOP32] Poznámka: 56
AT27LV080 AT27LV080 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV080 [TSOP32] Poznámka: 165 AT27LV1024
AT27LV1024 [PLCC44] Poznámka: 155 AT27LV256A AT27LV256A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV256A [SOIC28] Poznámka: 53
AT27LV256A [TSOP28] Poznámka: 54 AT27LV256R AT27LV256R [LCC32] Poznámka: 561 AT27LV256R [PLCC32] Poznámka: 59
AT27LV256R [SOIC28] Poznámka: 4045 AT27LV256R [TSOP28] Poznámka: 54 AT27LV4096 AT27LV4096 [PLCC44] Poznámka: 155
AT27LV512A AT27LV512A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV512A [SOIC28] Poznámka: 53 AT27LV512A [TSOP28] Poznámka: 54
AT27LV512R AT27LV512R [LCC32] Poznámka: 561 AT27LV512R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV512R [SOIC28] Poznámka: 53
AT27LV512R [TSOP28] Poznámka: 54 AT27LV520 [SOIC20] Poznámka: 119 AT28BV16 AT28BV16 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV16 [SOIC24] Poznámka: 1062 AT28BV16 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28BV256 AT28BV256 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV256 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28BV256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28BV64 AT28BV64 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28BV64 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28BV64B AT28BV64B [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV64B [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28BV64B [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C010 AT28C010 [LCC32] Poznámka: 561
AT28C010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT28C010E AT28C010E [LCC32] Poznámka: 561
AT28C010E [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C010E [TSOP32] Poznámka: 165 AT28C020 AT28C04
AT28C04 [LCC32] Poznámka: 561 AT28C04 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C040 AT28C16
AT28C16 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C16 [SOIC24] Poznámka: 1062 AT28C16E AT28C16E [PLCC32] Poznámka: 59
AT28C16E [SOIC24] Poznámka: 1062 AT28C16-T [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C17 AT28C17 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28C17 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C17E AT28C17E [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C17E [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28C256 AT28C256 [LCC32] Poznámka: 561 AT28C256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C256 [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28C256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C256E AT28C256E [LCC32] Poznámka: 561 AT28C256E [PLCC32] Poznámka: 59
AT28C256E [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C256E [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C256F AT28C256F [LCC32] Poznámka: 561
AT28C256F [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C256F [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C256F [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C64
AT28C64 [LCC32] Poznámka: 561 AT28C64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C64 [TSOP28] Poznámka: 54
AT28C64B AT28C64B [LCC32] Poznámka: 561 AT28C64B [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C64B [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28C64B [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C64E AT28C64E [LCC32] Poznámka: 561 AT28C64E [PLCC32] Poznámka: 59
AT28C64E [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C64E [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C64X AT28C64X [LCC32] Poznámka: 561
AT28C64X [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C64X [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C64X [TSOP28] Poznámka: 54 AT28HC256
AT28HC256 [LCC32] Poznámka: 561 AT28HC256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC256 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28HC256 [TSOP28] Poznámka: 54
AT28HC256E AT28HC256E [LCC32] Poznámka: 561 AT28HC256E [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC256E [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28HC256E [TSOP28] Poznámka: 54 AT28HC256F AT28HC256F [LCC32] Poznámka: 561 AT28HC256F [PLCC32] Poznámka: 59
AT28HC256F [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28HC256F [TSOP28] Poznámka: 54 AT28HC256N [LCC32] Poznámka: 561 AT28HC256N [PLCC32] Poznámka: 59
AT28HC64 AT28HC64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28HC64 [TSOP28] Poznámka: 54
AT28HC64B AT28HC64B [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC64B [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28HC64B [TSOP28] Poznámka: 54
AT28HC64BF Poznámka: 4045 AT28HC64BF [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC64BF [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV010
AT28LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28LV010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT28LV256 AT28LV256 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28LV256 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28LV64 AT28LV64 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28LV64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV64 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28LV64B AT28LV64B [PLCC32] Poznámka: 59
AT28LV64B [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV64B [TSOP28] Poznámka: 54 AT28MC010 AT28MC020
AT28MC040 AT28PC64 AT28PC64 [LCC32] Poznámka: 561 AT28PC64 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28PC64 [TSOP28] Poznámka: 54 AT29BV010A [PLCC32] Poznámka: 59 AT29BV020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT29BV040A [PLCC32] Poznámka: 59
AT29BV040A [TSOP32] Poznámka: 165 AT29C010 AT29C010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT29C010 [TSOP32] Poznámka: 165
AT29C010A AT29C010A [PLCC32] Poznámka: 59 AT29C010A [TSOP32] Poznámka: 165 AT29C020
AT29C020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT29C020 [TSOP32] Poznámka: 165 AT29C040 AT29C040A
AT29C040A [PLCC32] Poznámka: 59 AT29C040A [TSOP32] Poznámka: 165 AT29C1024 [PLCC44] Poznámka: 155 AT29C256
AT29C256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT29C256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT29C257 [PLCC32] Poznámka: 59 AT29C512
AT29C512 [PLCC32] Poznámka: 59 AT29C512 [TSOP32] Poznámka: 165 AT29LV010 AT29LV010 [PLCC32] Poznámka: 59
AT29LV010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT29LV010A [PLCC32] Poznámka: 59 AT29LV010A [TSOP32] Poznámka: 165 AT29LV020 [PLCC32] Poznámka: 59
AT29LV020 [TSOP32] Poznámka: 165 AT29LV040A [PLCC32] Poznámka: 59 AT29LV040A [TSOP32] Poznámka: 165 AT29LV1024 [PLCC44] Poznámka: 155
AT29LV256 [PLCC32] Poznámka: 181 AT29LV256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT29LV256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT29LV512 [PLCC32] Poznámka: 59
AT29LV512 [TSOP32] Poznámka: 165 AT30TSE002B (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE002B [WDFN8] Poznámka: 2995 AT30TSE004A (ISP) Poznámka: 138
AT30TSE004A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT30TSE004A [WDFN8-2x3] Poznámka: 2995 AT30TSE752 (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE752 [MSOP8] Poznámka: 605
AT30TSE752 [SOIC8] Poznámka: 950 AT30TSE752 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT30TSE754 (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE754 [MSOP8] Poznámka: 605
AT30TSE754 [SOIC8] Poznámka: 950 AT30TSE754 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT30TSE758 (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE758 [MSOP8] Poznámka: 605
AT30TSE758 [SOIC8] Poznámka: 950 AT30TSE758 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT34C02 AT34C02 (ISP) Poznámka: 138
AT34C02 [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT34C02 [MAP8] Poznámka: 930 AT34C02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT34C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT34C02B (ISP) Poznámka: 138 AT34C02B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT34C02B [MLP8] Poznámka: 4538 AT34C02B [SOIC8] Poznámka: 950
AT34C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C02C (ISP) Poznámka: 138 AT34C02C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT34C02C [MLP8] Poznámka: 4538
AT34C02C [SOIC8] Poznámka: 950 AT34C02C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C02D (ISP) Poznámka: 138 AT34C02D [SOIC8] Poznámka: 950
AT34C02D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C02D [UDFN8] Poznámka: 4538 AT34C02D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT34C04 [SOIC8] Poznámka: 950
AT34C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT45CS1282 (ISP) Poznámka: 138 AT45CS1282 [TSOP40] Poznámka: 226
AT45D011 (ISP) Poznámka: 138 AT45D011 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT45D021 (ISP) Poznámka: 138 AT45D021 [SOIC28] Poznámka: 53
AT45D021 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D021A (ISP) Poznámka: 138 AT45D021A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D021A [TSOP28] Poznámka: 54
AT45D041 (ISP) Poznámka: 138 AT45D041 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D041 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D041A (ISP) Poznámka: 138
AT45D041A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D041A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D081 (ISP) Poznámka: 138 AT45D081 [SOIC28] Poznámka: 53
AT45D081A (ISP) Poznámka: 138 AT45D081A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D081A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D161 (ISP) Poznámka: 138
AT45D161 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D161 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB011 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB011 [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT45DB011B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB011B [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT45DB011D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021 (ISP) Poznámka: 138
AT45DB021 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB021 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB021A (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021A [SOIC28] Poznámka: 53
AT45DB021A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB021B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB021B [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB021D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041 [SOIC28] Poznámka: 53
AT45DB041 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB041A (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB041A [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB041A-2.5 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041A-2.5 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB041A-2.5 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB041B (ISP) Poznámka: 138
AT45DB041B [CASON8] Poznámka: 445 AT45DB041B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB041B [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB041D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB041E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB081 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB081 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB081A (ISP) Poznámka: 138
AT45DB081A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB081A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB081B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB081B [CASON8] Poznámka: 445
AT45DB081B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB081B [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB081D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB1282 (ISP) Poznámka: 138
AT45DB1282 [TSOP40] Poznámka: 226 AT45DB161 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB161 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB161 [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB161A (ISP) Poznámka: 138 AT45DB161A [CASON8] Poznámka: 445 AT45DB161A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB161A [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB161B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB161B [CASON8] Poznámka: 445 AT45DB161B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB161B [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB161D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB161D [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB161E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321 (ISP) Poznámka: 138
AT45DB321B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB321C (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321C [CASON8] Poznámka: 445
AT45DB321C [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB321C [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB321D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321D [CASON8] Poznámka: 445
AT45DB321D [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB321D-MW [MLF8] Poznámka: 445 AT45DB321E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB642 (ISP) Poznámka: 138
AT45DB642 [TSOP40] Poznámka: 226 AT45DB642D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB642D (ISP) (BSHG-1) Poznámka: 138 AT45DB642D [CASON8] Poznámka: 445
AT45DB642D [TSOP28] Poznámka: 54 AT49BV001 AT49BV001 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV001 [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV001 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV001A [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV001A [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV001A [VSOP32] Poznámka: 166
AT49BV001AN [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV001AN [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV001AN [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV001ANT [PLCC32] Poznámka: 59
AT49BV001ANT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV001ANT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV001AT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV001AT [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV001AT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV001N AT49BV001N [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV001N [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV001N [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV001NT AT49BV001NT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV001NT [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV001NT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV001T AT49BV001T [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV001T [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV001T [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002 AT49BV002 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002 [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002A AT49BV002A [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002A [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002A [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002AN AT49BV002AN [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002AN [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002AN [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002ANT AT49BV002ANT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002ANT [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002ANT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002AT AT49BV002AT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002AT [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002AT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002N AT49BV002N [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002N [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002N [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002NT AT49BV002NT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002NT [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002NT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV002T AT49BV002T [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV002T [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV002T [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV020 [PLCC32] Poznámka: 59
AT49BV020 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV020 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV040 [TSOP32] Poznámka: 165
AT49BV040 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV040A [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV040A [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV040A [VSOP32] Poznámka: 166
AT49BV040B [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV040B [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV040B [VSOP32] Poznámka: 166 AT49BV040T [PLCC32] Poznámka: 59
AT49BV512 AT49BV512 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49BV512 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49BV512 [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F001 AT49F001 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F001 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F001 [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F001A [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F001A [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F001A [VSOP32] Poznámka: 166 AT49F001AN [PLCC32] Poznámka: 59
AT49F001AN [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F001AN [VSOP32] Poznámka: 166 AT49F001ANT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F001ANT [TSOP32] Poznámka: 165
AT49F001ANT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49F001AT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F001AT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F001AT [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F001N AT49F001N [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F001N [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F001N [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F001NT AT49F001NT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F001NT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F001NT [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F001T AT49F001T [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F001T [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F001T [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002 AT49F002 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002 [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002A AT49F002A [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002A [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002A [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002AN AT49F002AN [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002AN [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002AN [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002ANT AT49F002ANT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002ANT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002ANT [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002AT AT49F002AT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002AT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002AT [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002N AT49F002N [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002N [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002N [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002NT AT49F002NT [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002NT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002NT [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F002T AT49F002T [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F002T [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F002T [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F010 AT49F010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F020
AT49F020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F020 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F040 AT49F040 [PLCC32] Poznámka: 59
AT49F040 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F040A AT49F040A [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F040A [TSOP32] Poznámka: 165
AT49F040T AT49F040T [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F040T [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F1025 [PLCC44] Poznámka: 155
AT49F512 AT49F512 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49F512 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49F512 [VSOP32] Poznámka: 166
AT49F516 AT49F516 [PLCC44] Poznámka: 155 AT49HBV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49HBV010 [TSOP32] Poznámka: 165
AT49HF010 AT49HF010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49HF010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49HLV010 [PLCC32] Poznámka: 59
AT49HLV010 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LH002 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49LH002 [TSOP40] Poznámka: 226 AT49LH004 [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LH004 [TSOP40] Poznámka: 226 AT49LH00B4 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49LH00B4 [TSOP40] Poznámka: 226 AT49LL020 [TSOP40] Poznámka: 226
AT49LL040 [TSOP40] Poznámka: 226 AT49LL080 [TSOP40] Poznámka: 226 AT49LV001 AT49LV001 [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV001 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV001 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV001N AT49LV001N [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV001N [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV001N [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV001NT AT49LV001NT [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV001NT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV001NT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV001T AT49LV001T [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV001T [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV001T [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV002 AT49LV002 [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV002 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV002 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV002N AT49LV002N [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV002N [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV002N [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV002NT AT49LV002NT [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV002NT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV002NT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV002T AT49LV002T [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV002T [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV002T [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49LV010 [TSOP32] Poznámka: 165
AT49LV020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49LV020 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV020 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV040 [PLCC32] Poznámka: 59
AT49LV040 [TSOP32] Poznámka: 165 AT49LV040 [VSOP32] Poznámka: 166 AT49LV040T [PLCC32] Poznámka: 59 AT49LV1025 [PLCC44] Poznámka: 155
AT49LW040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49LW080 [PLCC32] Poznámka: 59 AT49V002A AT49V002A [PLCC32] Poznámka: 59
AT49V002A [TSOP32] Poznámka: 165 AT49V002A [VSOP32] Poznámka: 166 AT49V002AN AT49V002AN [PLCC32] Poznámka: 59
AT49V002AN [TSOP32] Poznámka: 165 AT49V002AN [VSOP32] Poznámka: 166 AT49V002ANT AT49V002ANT [PLCC32] Poznámka: 59
AT49V002ANT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49V002ANT [VSOP32] Poznámka: 166 AT49V002AT AT49V002AT [PLCC32] Poznámka: 59
AT49V002AT [TSOP32] Poznámka: 165 AT49V002AT [VSOP32] Poznámka: 166 AT59C11 AT59C11 (ISP) Poznámka: 138
AT59C11 (x8) AT59C11 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT59C11 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C11 [SOIC8] Poznámka: 46
AT59C12 AT59C12 (ISP) Poznámka: 138 AT59C12 (x8) AT59C12 (x8) (ISP) Poznámka: 138
AT59C12 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C12 [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C13 AT59C13 (ISP) Poznámka: 138
AT59C13 (x8) AT59C13 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT59C13 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C13 [SOIC8] Poznámka: 46
AT59C22 AT59C22 (ISP) Poznámka: 138 AT59C22 (x8) AT59C22 (x8) (ISP) Poznámka: 138
AT59C22 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C22 [SOIC8] Poznámka: 46 AT87251G2D AT87251G2D-L
AT87C5103 [SSOP16] Poznámka: 1103 AT87C5103 [SSOP24] Poznámka: 1103 AT87C5111 AT87C5111 [SO20] Poznámka: 119
AT87C5111 [SO24] Poznámka: 1062 AT87C5111 [SSOP24] Poznámka: 1103 AT87C5112 [LQFP48] Poznámka: 168 AT87C5112 [PLCC52] Poznámka: 151
AT87C51RB2 AT87C51RB2 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87C51RB2 [VQFP44] Poznámka: 160 AT87C51RC2
AT87C51RC2 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87C51RC2 [VQFP44] Poznámka: 160 AT87C51RD2 AT87C51RD2 [PLCC44] Poznámka: 155
AT87C51RD2 [VQFP44] Poznámka: 160 AT87C52X2 AT87C52X2 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87C52X2 [VQFP44] Poznámka: 160
AT87C54X2 AT87C54X2 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87C54X2 [VQFP44] Poznámka: 160 AT87C58X2
AT87C58X2 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87C58X2 [VQFP44] Poznámka: 160 AT87F51 AT87F51 [PLCC44] Poznámka: 155
AT87F51 [TQFP44] Poznámka: 160 AT87F51RC AT87F51RC [PLCC44] Poznámka: 155 AT87F51RC [TQFP44] Poznámka: 160
AT87F52 AT87F52 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87F52 [TQFP44] Poznámka: 160 AT87F55
AT87F55 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87F55 [TQFP44] Poznámka: 160 AT87F55WD AT87F55WD [PLCC44] Poznámka: 155
AT87F55WD [TQFP44] Poznámka: 160 AT87LV51 AT87LV51 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87LV51 [TQFP44] Poznámka: 160
AT87LV52 AT87LV52 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87LV52 [TQFP44] Poznámka: 160 AT87LV55
AT87LV55 [PLCC44] Poznámka: 155 AT87LV55 [TQFP44] Poznámka: 160 AT88SC0104C AT88SC0104C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC0104C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC0104C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC0204C AT88SC0204C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC0204C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC0204C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC0404C AT88SC0404C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC0404C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC0404C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC0808C AT88SC0808C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC0808C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC0808C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC12816C AT88SC12816C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC12816C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC12816C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC153 AT88SC1616C
AT88SC1616C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC1616C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC1616C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC25616C
AT88SC25616C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC25616C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC25616C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC3216C
AT88SC3216C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC3216C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC3216C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC6416C
AT88SC6416C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC6416C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC6416C [SOIC8] Poznámka: 950 AT89C1051
AT89C1051 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89C1051U AT89C1051U [SOIC20] Poznámka: 119 AT89C2051
AT89C2051 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89C2051x2 AT89C2051x2 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89C4051
AT89C4051 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89C51 AT89C51 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89C5114 [SOIC20] Poznámka: 157 AT89C5115 [PLCC28] Poznámka: 141 AT89C5115 [SOIC28] Poznámka: 142 AT89C5115 [VQFP32] Poznámka: 159
AT89C5122 [VQFP64] Poznámka: 230 AT89C5122D [VQFP64] Poznámka: 230 AT89C5122DS [VQFP64] Poznámka: 230 AT89C5130A (ISP) Poznámka: 138
AT89C5130A-xM [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5130A-xM [QFN32] Poznámka: 517 AT89C5130A-xM [VQFP64] Poznámka: 458 AT89C5131 (ISP) Poznámka: 138
AT89C5131 [MLF48] Poznámka: 469 AT89C5131 [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5131 [SO28] Poznámka: 4045 AT89C5131 [VQFP64] Poznámka: 458
AT89C5131A (ISP) Poznámka: 138 AT89C5131A-xL [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5131A-xL [SO28] Poznámka: 4045 AT89C5131A-xL [VQFP64] Poznámka: 458
AT89C5131A-xM [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5131A-xM [QFN32] Poznámka: 517 AT89C5131A-xM [VQFP64] Poznámka: 458 AT89C5132 [TQFP80] Poznámka: 150
AT89C51AC2-xM [PLCC44] Poznámka: 140 AT89C51AC2-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51AC3-xM [PLCC44] Poznámka: 140 AT89C51AC3-xM [PLCC52] Poznámka: 527
AT89C51AC3-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51AC3-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC01CA-xM [CBGA64] Poznámka: 615 AT89C51CC01CA-xM [PLCC44] Poznámka: 140
AT89C51CC01CA-xM [TQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC01CA-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC01C-xM [CBGA64] Poznámka: 615 AT89C51CC01C-xM [PLCC44] Poznámka: 140
AT89C51CC01C-xM [TQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC01C-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC01UA-xM [CBGA64] Poznámka: 615 AT89C51CC01UA-xM [PLCC44] Poznámka: 140
AT89C51CC01UA-xM [TQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC01UA-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC01U-xM [CBGA64] Poznámka: 615 AT89C51CC01U-xM [PLCC44] Poznámka: 140
AT89C51CC01U-xM [TQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC01U-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC02CA-xM [PLCC28] Poznámka: 141 AT89C51CC02CA-xM [SOIC28] Poznámka: 142
AT89C51CC02CA-xM [VQFP32] Poznámka: 159 AT89C51CC02C-xM [PLCC28] Poznámka: 141 AT89C51CC02C-xM [SOIC28] Poznámka: 142 AT89C51CC02C-xM [VQFP32] Poznámka: 159
AT89C51CC02UA-xM [PLCC28] Poznámka: 141 AT89C51CC02UA-xM [SOIC28] Poznámka: 142 AT89C51CC02UA-xM [VQFP32] Poznámka: 159 AT89C51CC02U-xM [PLCC28] Poznámka: 141
AT89C51CC02U-xM [SOIC28] Poznámka: 142 AT89C51CC02U-xM [VQFP32] Poznámka: 159 AT89C51CC03CA-xM [PLCC44] Poznámka: 140 AT89C51CC03CA-xM [PLCC52] Poznámka: 527
AT89C51CC03CA-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC03CA-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC03C-xM [PLCC44] Poznámka: 140 AT89C51CC03C-xM [PLCC52] Poznámka: 527
AT89C51CC03C-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC03C-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC03UA-xM [PLCC44] Poznámka: 140 AT89C51CC03UA-xM [PLCC52] Poznámka: 527
AT89C51CC03UA-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC03UA-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC03U-xM [PLCC44] Poznámka: 140 AT89C51CC03U-xM [PLCC52] Poznámka: 527
AT89C51CC03U-xM [VQFP44] Poznámka: 139 AT89C51CC03U-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51ED2-xM AT89C51ED2-xM [PLCC44] Poznámka: 155
AT89C51ED2-xM [PLCC68] Poznámka: 178 AT89C51ED2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51ED2-xM [VQFP64] Poznámka: 152 AT89C51IC2-xL
AT89C51IC2-xL [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51IC2-xL [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51IC2-xM AT89C51IC2-xM [PLCC44] Poznámka: 155
AT89C51IC2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51ID2-xM AT89C51ID2-xM [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51ID2-xM [PLCC68] Poznámka: 178
AT89C51ID2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51ID2-xM [VQFP64] Poznámka: 152 AT89C51RB2-xL AT89C51RB2-xL [PLCC44] Poznámka: 155
AT89C51RB2-xL [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51RB2-xM AT89C51RB2-xM [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51RB2-xM [VQFP44] Poznámka: 160
AT89C51RC AT89C51RC [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51RC [TQFP44] Poznámka: 160 AT89C51RC2-xL
AT89C51RC2-xL [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51RC2-xL [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51RC2-xM AT89C51RC2-xM [PLCC44] Poznámka: 155
AT89C51RC2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51RD2-xM AT89C51RD2-xM [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51RD2-xM [PLCC68] Poznámka: 178
AT89C51RD2-xM [VQFP44] Poznámka: 160 AT89C51RD2-xM [VQFP64] Poznámka: 152 AT89C51SND1 [TQFP80] Poznámka: 150 AT89C51SND1C [CBGA81] Poznámka: 614
AT89C51SND1C [TQFP80] Poznámka: 150 AT89C51-x5 AT89C51-x5 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C51-x5 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89C52 AT89C52 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C52 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89C52-x5
AT89C52-x5 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C52-x5 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89C55 AT89C55 [PLCC44] Poznámka: 155
AT89C55 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89C55WD AT89C55WD [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C55WD [TQFP44] Poznámka: 160
AT89C55-x5 AT89C55-x5 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89C55-x5 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89EB5114 [SOIC20] Poznámka: 157
AT89LP2052 AT89LP2052 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP2052 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89LP2052 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT89LP213 AT89LP213 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP213 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT89LP214
AT89LP214 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP214 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT89LP216 AT89LP216 (ISP) Poznámka: 138
AT89LP216 [SOIC16] Poznámka: 1060 AT89LP216 [TSSOP16] Poznámka: 1088 AT89LP4052 AT89LP4052 (ISP) Poznámka: 138
AT89LP4052 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89LP4052 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT89LP428 AT89LP428 (ISP) Poznámka: 138
AT89LP428 [PLCC32] Poznámka: 59 AT89LP828 AT89LP828 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP828 [PLCC32] Poznámka: 59
AT89LS51 AT89LS51 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS51 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LS51 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89LS52 AT89LS52 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS52 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LS52 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89LS53 AT89LS53 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS53 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LS53 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89LS8252 AT89LS8252 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS8252 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LS8252 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89LS8253 AT89LS8253 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS8253 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LS8253 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89LV51 AT89LV51 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LV51 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89LV51-x5
AT89LV51-x5 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LV51-x5 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89LV52 AT89LV52 [PLCC44] Poznámka: 155
AT89LV52 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89LV52-x5 AT89LV52-x5 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LV52-x5 [TQFP44] Poznámka: 160
AT89LV55 AT89LV55 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89LV55 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89S2051
AT89S2051 (ISP) Poznámka: 138 AT89S2051 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89S4051 AT89S4051 (ISP) Poznámka: 138
AT89S4051 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89S51 AT89S51 (ISP) Poznámka: 138 AT89S51 [PLCC44] Poznámka: 155
AT89S51 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89S52 AT89S52 (ISP) Poznámka: 138 AT89S52 [PLCC44] Poznámka: 155
AT89S52 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89S52E AT89S52E (ISP) Poznámka: 138 AT89S52E [PLCC44] Poznámka: 155
AT89S52E [TQFP44] Poznámka: 160 AT89S53 AT89S53 (ISP) Poznámka: 138 AT89S53 [PLCC44] Poznámka: 155
AT89S53 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89S54-xM AT89S54-xM [PLCC44] Poznámka: 155 AT89S54-xM [VQFP44] Poznámka: 160
AT89S58-xM AT89S58-xM [PLCC44] Poznámka: 155 AT89S58-xM [VQFP44] Poznámka: 160 AT89S64-xM
AT89S64-xM [PLCC44] Poznámka: 155 AT89S64-xM [VQFP44] Poznámka: 160 AT89S8252 AT89S8252 (ISP) Poznámka: 138
AT89S8252 [PLCC44] Poznámka: 155 AT89S8252 [TQFP44] Poznámka: 160 AT89S8253 ver.A->G AT89S8253 ver.A->G (ISP) Poznámka: 138
AT89S8253 ver.A->G [PLCC44] Poznámka: 155 AT89S8253 ver.A->G [TQFP44] Poznámka: 160 AT89S8253 ver.H-> AT89S8253 ver.H-> (ISP) Poznámka: 138
AT89S8253 ver.H-> [PLCC44] Poznámka: 155 AT89S8253 ver.H-> [TQFP44] Poznámka: 160 AT90CAN128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT90CAN128 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90CAN128 [QFN64] Poznámka: 559 AT90CAN128 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90CAN32 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT90CAN32 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90CAN32 [QFN64] Poznámka: 559 AT90CAN32 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90CAN64 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT90CAN64 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90CAN64 [QFN64] Poznámka: 559 AT90CAN64 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90LS2323 AT90LS2323 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90LS2323 [SOIC8] Poznámka: 46 AT90LS2333 AT90LS2333 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS2333 [TQFP32] Poznámka: 892
AT90LS2343 AT90LS2343 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS2343 [SOIC8] Poznámka: 46 AT90LS4433
AT90LS4433 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS4433 [TQFP32] Poznámka: 892 AT90LS4434 AT90LS4434 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90LS8515 AT90LS8515 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS8515 [PLCC44] Poznámka: 155 AT90LS8515 [TQFP44] Poznámka: 160
AT90LS8535 AT90LS8535 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM1 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM1 [SOIC24] Poznámka: 1062
AT90PWM1 [SOIC24](SPI) Poznámka: 1062 AT90PWM161 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM161 [QFN32] Poznámka: 221 AT90PWM161 [SOIC20] Poznámka: 119
AT90PWM2 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM2 [SOIC24] Poznámka: 1062 AT90PWM2 [SOIC24](SPI) Poznámka: 1062 AT90PWM216 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90PWM216 [SOIC24] Poznámka: 1062 AT90PWM2B (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM2B [SOIC24] Poznámka: 1062 AT90PWM2B [SOIC24](SPI) Poznámka: 1062
AT90PWM3 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM3 [SOIC32] Poznámka: 233 AT90PWM3 [SOIC32](SPI) Poznámka: 233 AT90PWM316 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90PWM316 [SOIC32] Poznámka: 233 AT90PWM3B (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM3B [SOIC32] Poznámka: 233 AT90PWM3B [SOIC32](SPI) Poznámka: 233
AT90PWM81 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90PWM81 [QFN32] Poznámka: 221 AT90PWM81 [SOIC20] Poznámka: 119 AT90S1200
AT90S1200 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90S1200 [SOIC20] Poznámka: 119 AT90S1200 [SSOP20] Poznámka: 91 AT90S1200A
AT90S1200A [SOIC20] Poznámka: 119 AT90S1200A [SSOP20] Poznámka: 91 AT90S2313 AT90S2313 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90S2313 [SOIC20] Poznámka: 119 AT90S2323 AT90S2323 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90S2323 [SOIC8] Poznámka: 46
AT90S2333 AT90S2333 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90S2333 [TQFP32] Poznámka: 892 AT90S2343
AT90S2343 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90S2343 [SOIC8] Poznámka: 46 AT90S4414 AT90S4414 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90S4414 [PLCC44] Poznámka: 155 AT90S4414 [TQFP44] Poznámka: 160 AT90S4433 AT90S4433 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90S4433 [TQFP32] Poznámka: 892 AT90S4434 AT90S4434 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90S8515
AT90S8515 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90S8515 [PLCC44] Poznámka: 155 AT90S8515 [TQFP44] Poznámka: 160 AT90S8535
AT90S8535 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90USB1286 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT90USB1286 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90USB1286 [QFN64] Poznámka: 559
AT90USB1286 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90USB1287 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT90USB1287 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90USB1287 [QFN64] Poznámka: 559
AT90USB1287 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90USB162 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90USB646 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT90USB646 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90USB646 [QFN64] Poznámka: 559 AT90USB646 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90USB647 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT90USB647 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90USB647 [QFN64] Poznámka: 559 AT90USB647 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90USB82 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT93C46 (x16)
AT93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C46 (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C46 (x16) [DFN8] Poznámka: 2995 AT93C46 (x16) [MAP8] Poznámka: 930
AT93C46 (x16) [MLP8] Poznámka: 2995 AT93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C46 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 AT93C46 (x16)[SOIC8-209] Poznámka: 46
AT93C46 (x8) AT93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C46 (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C46 (x8) [DFN8] Poznámka: 2995
AT93C46 (x8) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C46 (x8) [MLP8] Poznámka: 2995 AT93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT93C46 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C46A (1.8V) AT93C46A (1.8V) (ISP) Poznámka: 138 AT93C46A (1.8V) [SOIC8] Poznámka: 950
AT93C46A (1.8V) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C46A (2.7V) AT93C46A (2.7V) (ISP) Poznámka: 138 AT93C46A (2.7V) [SOIC8] Poznámka: 950
AT93C46A (2.7V) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C46B AT93C46B (ISP) Poznámka: 138 AT93C46B [SOIC8] Poznámka: 950
AT93C46C (2.5V) AT93C46C (2.5V) (ISP) Poznámka: 138 AT93C46C (2.5V) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C46C (2.7V)
AT93C46C (2.7V) (ISP) Poznámka: 138 AT93C46C (2.7V) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C46D (x16) AT93C46D (x16) (ISP) Poznámka: 138
AT93C46D (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C46D (x16) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C46D (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C46D (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT93C46D (x16) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT93C46D (x16) [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C46D (x8) AT93C46D (x8) (ISP) Poznámka: 138
AT93C46D (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C46D (x8) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C46D (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C46D (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT93C46D (x8) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT93C46D (x8) [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C46E AT93C46E (ISP) Poznámka: 138
AT93C46E [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C46E [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C46R (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C46R (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
AT93C56 (x16) AT93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C56 (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C56 (x16) [MAP8] Poznámka: 930
AT93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C56 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 AT93C56 (x16)[SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C56 (x8)
AT93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C56 (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C56 (x8) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT93C56 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C56A (1.8V) (x16) AT93C56A (1.8V) (x16) (ISP) Poznámka: 138
AT93C56A (1.8V) (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C56A (1.8V) (x16) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C56A (1.8V) (x16) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C56A (1.8V) (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT93C56A (1.8V) (x16)[SOIC8] Poznámka: 950 AT93C56A (1.8V) (x8) AT93C56A (1.8V) (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C56A (1.8V) (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT93C56A (1.8V) (x8) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C56A (1.8V) (x8) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C56A (1.8V) (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C56A (1.8V) (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT93C56A (2.7V) (x16) AT93C56A (2.7V) (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C56A (2.7V) (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C56A (2.7V) (x16) [MAP8] Poznámka: 930
AT93C56A (2.7V) (x16) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C56A (2.7V) (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C56A (2.7V) (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C56A (2.7V) (x8)
AT93C56A (2.7V) (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C56A (2.7V) (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C56A (2.7V) (x8) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C56A (2.7V) (x8) [MLP8] Poznámka: 4538
AT93C56A (2.7V) (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C56A (2.7V) (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C56AW (1.8V) (x16)[SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C56AW (1.8V) (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT93C56AW (2.7V) (x16) [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C56AW (2.7V) (x8) [SOIC8] Poznámka: 46 AT93C56B (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C56B (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
AT93C56B (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C56B (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 AT93C56B (x16) [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C56B (x8) (ISP) Poznámka: 138
AT93C56B (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C56B (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C56B (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538 AT93C56B (x8) [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT93C57 (x16) AT93C57 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C57 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 AT93C57 (x16)[SOIC8-200] Poznámka: 46
AT93C57 (x8) AT93C57 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C57 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT93C57 (x8) [SOIC8-200] Poznámka: 46
AT93C66 (x16) AT93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C66 (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C66 (x16) [MAP8] Poznámka: 930
AT93C66 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT93C66 (x16) [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66 (x8)
AT93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C66 (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C66 (x8) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT93C66 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66A (1.8V) (x16) AT93C66A (1.8V) (x16) (ISP) Poznámka: 138
AT93C66A (1.8V) (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C66A (1.8V) (x16) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C66A (1.8V) (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66A (1.8V) (x16)[SOIC8] Poznámka: 950
AT93C66A (1.8V) (x8) AT93C66A (1.8V) (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C66A (1.8V) (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C66A (1.8V) (x8) [MLP8] Poznámka: 4538
AT93C66A (1.8V) (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C66A (1.8V) (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66A (2.7V) (x16) AT93C66A (2.7V) (x16) (ISP) Poznámka: 138
AT93C66A (2.7V) (x16) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C66A (2.7V) (x16) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C66A (2.7V) (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66A (2.7V) (x16)[SOIC8] Poznámka: 950
AT93C66A (2.7V) (x8) AT93C66A (2.7V) (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C66A (2.7V) (x8) [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C66A (2.7V) (x8) [MLP8] Poznámka: 4538
AT93C66A (2.7V) (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C66A (2.7V) (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66AW (1.8V) (x16)[SOIC8] Poznámka: 46 AT93C66AW (1.8V) (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT93C66AW (2.7V) (x16)[SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C66AW (2.7V) (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT93C66B (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C66B (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
AT93C66B (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66B (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 AT93C66B (x16) [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT93C66B (x8) (ISP) Poznámka: 138
AT93C66B (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C66B (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C66B (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538 AT93C66B (x8) [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT93C86 (x16) AT93C86 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C86 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C86 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT93C86 (x8) AT93C86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C86 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT93C86A (1.8V) (x16) AT93C86A (1.8V) (x16) (ISP) Poznámka: 138 AT93C86A (1.8V) (x16) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C86A (1.8V) (x16) [MLP8] Poznámka: 4538
AT93C86A (1.8V) (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C86A (1.8V) (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C86A (1.8V) (x16) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT93C86A (1.8V) (x8)
AT93C86A (1.8V) (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C86A (1.8V) (x8) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C86A (1.8V) (x8) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C86A (1.8V) (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
AT93C86A (1.8V) (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C86A (1.8V) (x8) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT93C86A (2.7V) (x16) AT93C86A (2.7V) (x16) (ISP) Poznámka: 138
AT93C86A (2.7V) (x16) [MAP8] Poznámka: 930 AT93C86A (2.7V) (x16) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C86A (2.7V) (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C86A (2.7V) (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
AT93C86A (2.7V) (x16) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT93C86A (2.7V) (x8) AT93C86A (2.7V) (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT93C86A (2.7V) (x8) [MAP8] Poznámka: 930
AT93C86A (2.7V) (x8) [MLP8] Poznámka: 4538 AT93C86A (2.7V) (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT93C86A (2.7V) (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT93C86A (2.7V) (x8) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
ATF16LV8C ATF16LV8C [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL10H8 ATF16LV8C as PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL10H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL10H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL10L8 ATF16LV8C as PAL10L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL10L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL10L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL10P8 ATF16LV8C as PAL10P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL10P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL10P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL12H6 ATF16LV8C as PAL12H6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL12H6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL12H6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL12L6 ATF16LV8C as PAL12L6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL12L6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL12L6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL12P6 ATF16LV8C as PAL12P6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL12P6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL12P6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL14H4 ATF16LV8C as PAL14H4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL14H4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL14H4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL14L4 ATF16LV8C as PAL14L4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL14L4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL14L4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL14P4 ATF16LV8C as PAL14P4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL14P4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL14P4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16H2 ATF16LV8C as PAL16H2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16H2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16H2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16H8 ATF16LV8C as PAL16H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16L2 ATF16LV8C as PAL16L2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16L2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16L2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16L8 ATF16LV8C as PAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16P2 ATF16LV8C as PAL16P2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16P2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16P2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16P8 ATF16LV8C as PAL16P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16R4 ATF16LV8C as PAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16R4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16R4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16R6 ATF16LV8C as PAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16R6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16R6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16R8 ATF16LV8C as PAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16R8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16R8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16RP4 ATF16LV8C as PAL16RP4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16RP4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16RP4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16RP6 ATF16LV8C as PAL16RP6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16RP6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16RP6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16LV8C as PAL16RP8 ATF16LV8C as PAL16RP8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16LV8C as PAL16RP8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16LV8C as PAL16RP8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B ATF16V8B [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL10H8 ATF16V8B as PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL10H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL10H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL10L8 ATF16V8B as PAL10L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL10L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL10L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL10P8 ATF16V8B as PAL10P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL10P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL10P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL12H6 ATF16V8B as PAL12H6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL12H6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL12H6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL12L6 ATF16V8B as PAL12L6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL12L6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL12L6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL12P6 ATF16V8B as PAL12P6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL12P6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL12P6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL14H4 ATF16V8B as PAL14H4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL14H4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL14H4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL14L4 ATF16V8B as PAL14L4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL14L4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL14L4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL14P4 ATF16V8B as PAL14P4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL14P4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL14P4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16H2 ATF16V8B as PAL16H2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16H2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16H2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16H8 ATF16V8B as PAL16H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16L2 ATF16V8B as PAL16L2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16L2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16L2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16L8 ATF16V8B as PAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16P2 ATF16V8B as PAL16P2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16P2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16P2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16P8 ATF16V8B as PAL16P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16R4 ATF16V8B as PAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16R4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16R4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16R6 ATF16V8B as PAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16R6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16R6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16R8 ATF16V8B as PAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16R8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16R8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16RP4 ATF16V8B as PAL16RP4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16RP4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16RP4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16RP6 ATF16V8B as PAL16RP6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16RP6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16RP6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8B as PAL16RP8 ATF16V8B as PAL16RP8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8B as PAL16RP8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8B as PAL16RP8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL ATF16V8BL [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL10H8 ATF16V8BL as PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL10H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL10H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL10L8 ATF16V8BL as PAL10L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL10L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL10L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL10P8 ATF16V8BL as PAL10P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL10P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL10P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL12H6 ATF16V8BL as PAL12H6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL12H6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL12H6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL12L6 ATF16V8BL as PAL12L6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL12L6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL12L6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL12P6 ATF16V8BL as PAL12P6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL12P6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL12P6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL14H4 ATF16V8BL as PAL14H4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL14H4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL14H4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL14L4 ATF16V8BL as PAL14L4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL14L4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL14L4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL14P4 ATF16V8BL as PAL14P4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL14P4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL14P4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16H2 ATF16V8BL as PAL16H2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16H2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16H2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16H8 ATF16V8BL as PAL16H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16L2 ATF16V8BL as PAL16L2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16L2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16L2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16L8 ATF16V8BL as PAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16P2 ATF16V8BL as PAL16P2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16P2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16P2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16P8 ATF16V8BL as PAL16P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16R4 ATF16V8BL as PAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16R4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16R4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16R6 ATF16V8BL as PAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16R6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16R6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16R8 ATF16V8BL as PAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16R8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16R8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16RP4 ATF16V8BL as PAL16RP4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16RP4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16RP4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16RP6 ATF16V8BL as PAL16RP6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16RP6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16RP6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BL as PAL16RP8 ATF16V8BL as PAL16RP8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BL as PAL16RP8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BL as PAL16RP8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ ATF16V8BQ [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL10H8 ATF16V8BQ as PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL10H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL10H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL10L8 ATF16V8BQ as PAL10L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL10L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL10L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL10P8 ATF16V8BQ as PAL10P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL10P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL10P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL12H6 ATF16V8BQ as PAL12H6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL12H6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL12H6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL12L6 ATF16V8BQ as PAL12L6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL12L6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL12L6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL12P6 ATF16V8BQ as PAL12P6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL12P6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL12P6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL14H4 ATF16V8BQ as PAL14H4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL14H4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL14H4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL14L4 ATF16V8BQ as PAL14L4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL14L4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL14L4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL14P4 ATF16V8BQ as PAL14P4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL14P4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL14P4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16H2 ATF16V8BQ as PAL16H2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16H2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16H2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16H8 ATF16V8BQ as PAL16H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16L2 ATF16V8BQ as PAL16L2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16L2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16L2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16L8 ATF16V8BQ as PAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16P2 ATF16V8BQ as PAL16P2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16P2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16P2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16P8 ATF16V8BQ as PAL16P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16R4 ATF16V8BQ as PAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16R4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16R4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16R6 ATF16V8BQ as PAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16R6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16R6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16R8 ATF16V8BQ as PAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16R8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16R8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16RP4 ATF16V8BQ as PAL16RP4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16RP4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16RP4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16RP6 ATF16V8BQ as PAL16RP6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16RP6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16RP6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQ as PAL16RP8 ATF16V8BQ as PAL16RP8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQ as PAL16RP8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQ as PAL16RP8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL ATF16V8BQL [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL10H8 ATF16V8BQL as PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL10H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL10H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL10L8 ATF16V8BQL as PAL10L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL10L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL10L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL10P8 ATF16V8BQL as PAL10P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL10P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL10P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL12H6 ATF16V8BQL as PAL12H6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL12H6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL12H6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL12L6 ATF16V8BQL as PAL12L6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL12L6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL12L6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL12P6 ATF16V8BQL as PAL12P6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL12P6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL12P6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL14H4 ATF16V8BQL as PAL14H4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL14H4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL14H4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL14L4 ATF16V8BQL as PAL14L4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL14L4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL14L4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL14P4 ATF16V8BQL as PAL14P4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL14P4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL14P4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16H2 ATF16V8BQL as PAL16H2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16H2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16H2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16H8 ATF16V8BQL as PAL16H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16L2 ATF16V8BQL as PAL16L2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16L2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16L2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16L8 ATF16V8BQL as PAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16P2 ATF16V8BQL as PAL16P2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16P2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16P2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16P8 ATF16V8BQL as PAL16P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16R4 ATF16V8BQL as PAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16R4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16R4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16R6 ATF16V8BQL as PAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16R6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16R6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16R8 ATF16V8BQL as PAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16R8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16R8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16RP4 ATF16V8BQL as PAL16RP4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16RP4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16RP4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16RP6 ATF16V8BQL as PAL16RP6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16RP6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16RP6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8BQL as PAL16RP8 ATF16V8BQL as PAL16RP8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8BQL as PAL16RP8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8BQL as PAL16RP8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C ATF16V8C [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL10H8 ATF16V8C as PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL10H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL10H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL10L8 ATF16V8C as PAL10L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL10L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL10L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL10P8 ATF16V8C as PAL10P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL10P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL10P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL12H6 ATF16V8C as PAL12H6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL12H6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL12H6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL12L6 ATF16V8C as PAL12L6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL12L6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL12L6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL12P6 ATF16V8C as PAL12P6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL12P6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL12P6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL14H4 ATF16V8C as PAL14H4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL14H4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL14H4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL14L4 ATF16V8C as PAL14L4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL14L4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL14L4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL14P4 ATF16V8C as PAL14P4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL14P4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL14P4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16H2 ATF16V8C as PAL16H2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16H2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16H2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16H8 ATF16V8C as PAL16H8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16H8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16H8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16L2 ATF16V8C as PAL16L2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16L2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16L2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16L8 ATF16V8C as PAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16L8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16L8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16P2 ATF16V8C as PAL16P2 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16P2 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16P2 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16P8 ATF16V8C as PAL16P8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16P8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16P8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16R4 ATF16V8C as PAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16R4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16R4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16R6 ATF16V8C as PAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16R6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16R6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16R8 ATF16V8C as PAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16R8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16R8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16RP4 ATF16V8C as PAL16RP4 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16RP4 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16RP4 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16RP6 ATF16V8C as PAL16RP6 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16RP6 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16RP6 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8C as PAL16RP8 ATF16V8C as PAL16RP8 [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8C as PAL16RP8 [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8C as PAL16RP8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8CZ ATF16V8CZ [PLCC20] Poznámka: 47 ATF16V8CZ [SOIC20] Poznámka: 119 ATF16V8CZ [TSSOP20] Poznámka: 1089
ATF16V8CZ as PAL10H8 ATF16V8CZ as PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: