Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Eon Silicon Sol. zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Eon Silicon Sol. zariadení 358 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EN25B05 (ISP) Poznámka: 138 EN25B05 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25B05 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B05T (ISP) Poznámka: 138
EN25B05T [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25B05T [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B10 (ISP) Poznámka: 138 EN25B10 [SOP8-150] Poznámka: 950
EN25B10 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B10T (ISP) Poznámka: 138 EN25B10T [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25B10T [VDFN8] Poznámka: 577
EN25B16 EN25B16 (ISP) Poznámka: 138 EN25B16 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25B16 [SOP8] Poznámka: 46
EN25B16 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B16T EN25B16T (ISP) Poznámka: 138 EN25B16T [SOP16] Poznámka: 1060
EN25B16T [SOP8] Poznámka: 46 EN25B16T [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B20 (ISP) Poznámka: 138 EN25B20 [SOP8-150] Poznámka: 950
EN25B20 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B20T (ISP) Poznámka: 138 EN25B20T [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25B20T [VDFN8] Poznámka: 577
EN25B32 EN25B32 (ISP) Poznámka: 138 EN25B32 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25B32 [SOP8] Poznámka: 46
EN25B32 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B32T EN25B32T (ISP) Poznámka: 138 EN25B32T [SOP16] Poznámka: 1060
EN25B32T [SOP8] Poznámka: 46 EN25B32T [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B40 EN25B40 (ISP) Poznámka: 138
EN25B40 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25B40 [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25B40 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25B40T
EN25B40T (ISP) Poznámka: 138 EN25B40T [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25B40T [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25B40T [VDFN8] Poznámka: 577
EN25B64 (ISP) Poznámka: 138 EN25B64 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25B64T (ISP) Poznámka: 138 EN25B64T [SOP16] Poznámka: 1060
EN25B80 EN25B80 (ISP) Poznámka: 138 EN25B80 [SOIC8] Poznámka: 46 EN25B80 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25B80T EN25B80T (ISP) Poznámka: 138 EN25B80T [SOIC8] Poznámka: 46 EN25B80T [VDFN8] Poznámka: 577
EN25D16 EN25D16 (ISP) Poznámka: 138 EN25D16 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25D16 [SOP8] Poznámka: 46
EN25D16 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25D80 EN25D80 (ISP) Poznámka: 138 EN25D80 [SOP8] Poznámka: 46
EN25D80 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25F05 (ISP) Poznámka: 138 EN25F05 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25F05 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25F10 (ISP) Poznámka: 138 EN25F10 [SOP8] Poznámka: 950 EN25F10 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25F10A (ISP) Poznámka: 138
EN25F10A [SOP8] Poznámka: 950 EN25F10A [VDFN8 5x6] Poznámka: 577 EN25F10A [VSOP8-150] Poznámka: 950 EN25F16
EN25F16 (ISP) Poznámka: 138 EN25F16 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25F16 [SOP8] Poznámka: 46 EN25F16 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25F20 (ISP) Poznámka: 138 EN25F20 [SOP8] Poznámka: 950 EN25F20 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25F20A (ISP) Poznámka: 138
EN25F20A [SOP8] Poznámka: 950 EN25F20A [VDFN8 5x6] Poznámka: 577 EN25F20A [VSOP8-150] Poznámka: 950 EN25F32
EN25F32 (ISP) Poznámka: 138 EN25F32 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25F32 [SOP8] Poznámka: 46 EN25F32 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25F40 EN25F40 (ISP) Poznámka: 138 EN25F40 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25F40 [SOP8-200] Poznámka: 46
EN25F40 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25F40A (ISP) Poznámka: 138 EN25F40A [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25F40A [VDFN8 5x6] Poznámka: 577
EN25F40A [VSOP8-150] Poznámka: 950 EN25F64 EN25F64 (ISP) Poznámka: 138 EN25F64 [SOP16] Poznámka: 1060
EN25F64 [SOP8] Poznámka: 46 EN25F64 [VDFN8 5x6] Poznámka: 577 EN25F64 [VDFN8 6x8] Poznámka: 970 EN25F80
EN25F80 (ISP) Poznámka: 138 EN25F80 [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25F80 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25LF05 (ISP) Poznámka: 138
EN25LF05 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25LF05 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25LF10 (ISP) Poznámka: 138 EN25LF10 [SOP8] Poznámka: 950
EN25LF10 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25LF20 (ISP) Poznámka: 138 EN25LF20 [SOP8] Poznámka: 950 EN25LF20 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25LF40 EN25LF40 (ISP) Poznámka: 138 EN25LF40 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25LF40 [SOP8-200] Poznámka: 46
EN25LF40 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25P05 (ISP) Poznámka: 138 EN25P05 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25P05 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25P10 (ISP) Poznámka: 138 EN25P10 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25P10 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25P16
EN25P16 (ISP) Poznámka: 138 EN25P16 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25P16 [SOP8] Poznámka: 46 EN25P16 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25P20 (ISP) Poznámka: 138 EN25P20 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25P20 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25P32
EN25P32 (ISP) Poznámka: 138 EN25P32 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25P32 [SOP8] Poznámka: 46 EN25P32 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25P40 EN25P40 (ISP) Poznámka: 138 EN25P40 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25P40 [SOP8-200] Poznámka: 46
EN25P40 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25P64 (ISP) Poznámka: 138 EN25P64 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25P80
EN25P80 (ISP) Poznámka: 138 EN25P80 [SOIC8] Poznámka: 46 EN25P80 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25Q128 (ISP) Poznámka: 138
EN25Q128 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25Q128 [VDFN8 5x6] Poznámka: 577 EN25Q128 [VDFN8 6x8] Poznámka: 970 EN25Q16
EN25Q16 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q16 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25Q16 [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25Q16 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25Q16A EN25Q16A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q16A [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25Q16A [SOP8-200] Poznámka: 46
EN25Q16A [VDFN8] Poznámka: 577 EN25Q32 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32 [SOP8] Poznámka: 46 EN25Q32 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25Q32A EN25Q32A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32A [SOP16] Poznámka: 1060 EN25Q32A [SOP8] Poznámka: 46
EN25Q32A [VDFN8] Poznámka: 577 EN25Q32B EN25Q32B (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32B [SOP16] Poznámka: 1060
EN25Q32B [SOP8] Poznámka: 46 EN25Q32B [VDFN8] Poznámka: 577 EN25Q32C (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32C [SOP8] Poznámka: 46
EN25Q40 EN25Q40 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q40 [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25Q40 [SOP8-200] Poznámka: 46
EN25Q40 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25Q40A [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25Q40A [VSOP8-150] Poznámka: 950 EN25Q64
EN25Q64 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q64 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25Q64 [SOP8] Poznámka: 46 EN25Q64 [VDFN8 5x6] Poznámka: 577
EN25Q64 [VDFN8 6x8] Poznámka: 970 EN25Q80A EN25Q80A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q80A [SOP8-150] Poznámka: 950
EN25Q80A [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25Q80A [VDFN8] Poznámka: 577 EN25Q80B EN25Q80B (ISP) Poznámka: 138
EN25Q80B [SOP8-150] Poznámka: 950 EN25Q80B [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25Q80B [USON8] Poznámka: 2995 EN25Q80B [VSOP8-150] Poznámka: 950
EN25QA128 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA128 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25QA16 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA16 [SOP8] Poznámka: 46
EN25QA256 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA256 [VDFN8 6x8] Poznámka: 970 EN25QA32 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA32 [SOP8] Poznámka: 46
EN25QA64 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA64 [SOP8] Poznámka: 46 EN25QF256 (ISP) Poznámka: 138 EN25QF256 [VDFN8 6x8] Poznámka: 970
EN25QH128 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH128 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25QH128A EN25QH128A (ISP) Poznámka: 138
EN25QH128A [SOP16] Poznámka: 1060 EN25QH128A [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25QH128A [VDFN8 5x6] Poznámka: 577 EN25QH128A [VDFN8 6x8] Poznámka: 970
EN25QH128A [VSOP8] Poznámka: 46 EN25QH16 EN25QH16 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH16 [SOP16] Poznámka: 1060
EN25QH16 [SOP8] Poznámka: 46 EN25QH16 [VDFN8 5x6] Poznámka: 577 EN25QH256 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH256 [SOP16] Poznámka: 1060
EN25QH256 [VDFN8 6x8] Poznámka: 970 EN25QH32 EN25QH32 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH32 [SOP16] Poznámka: 1060
EN25QH32 [SOP8] Poznámka: 46 EN25QH32 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25QH32A [SOP16] Poznámka: 1060 EN25QH32A [SOP8] Poznámka: 46
EN25QH32A [VDFN8] Poznámka: 577 EN25QH64 EN25QH64 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH64 [SOP16] Poznámka: 1060
EN25QH64 [SOP8] Poznámka: 46 EN25QH64 [VDFN8 6x8] Poznámka: 970 EN25QH64A EN25QH64A (ISP) Poznámka: 138
EN25QH64A [SOP16] Poznámka: 1060 EN25QH64A [SOP8] Poznámka: 46 EN25QH64A [VDFN8 5x6] Poznámka: 577 EN25T16
EN25T16 (ISP) Poznámka: 138 EN25T16 [SOP16] Poznámka: 1060 EN25T16 [SOP8] Poznámka: 46 EN25T16 [VDFN8] Poznámka: 577
EN25T16A EN25T16A (ISP) Poznámka: 138 EN25T16A [SOP16] Poznámka: 1060 EN25T16A [SOP8] Poznámka: 46
EN25T16A [VDFN8] Poznámka: 577 EN25T40 EN25T40 (ISP) Poznámka: 138 EN25T40 [SOP8-150] Poznámka: 950
EN25T40 [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25T40 [VDFN8] Poznámka: 577 EN25T80 EN25T80 (ISP) Poznámka: 138
EN25T80 [SOP8-200] Poznámka: 46 EN25T80 [VDFN8] Poznámka: 577 EN27C010 EN27C010 [PLCC32] Poznámka: 59
EN27C010 [TSOP32] Poznámka: 165 EN27C020 EN27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 EN27C020 [TSOP32] Poznámka: 165
EN27C512 EN27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 EN27C512 [TSOP28] Poznámka: 54 EN27LV010
EN27LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 EN27LV010 [TSOP32] Poznámka: 165 EN27LV010B EN27LV010B [PLCC32] Poznámka: 59
EN27LV010B [TSOP32] Poznámka: 165 EN27LV020 EN27LV020 [PLCC32] Poznámka: 59 EN27LV020 [TSOP32] Poznámka: 165
EN27LV020B EN27LV020B [PLCC32] Poznámka: 59 EN27LV020B [TSOP32] Poznámka: 165 EN27LV512
EN27LV512 [PLCC32] Poznámka: 59 EN27LV512 [TSOP28] Poznámka: 54 EN27LV512B EN27LV512B [PLCC32] Poznámka: 59
EN27LV512B [TSOP28] Poznámka: 54 EN29F002AB EN29F002AB [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F002AB [TSOP32] Poznámka: 165
EN29F002ANB EN29F002ANB [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F002ANB [TSOP32] Poznámka: 165 EN29F002ANT
EN29F002ANT [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F002ANT [TSOP32] Poznámka: 165 EN29F002AT EN29F002AT [PLCC32] Poznámka: 59
EN29F002AT [TSOP32] Poznámka: 165 EN29F002B EN29F002B [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F002B [TSOP32] Poznámka: 165
EN29F002NB EN29F002NB [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F002NB [TSOP32] Poznámka: 165 EN29F002NT
EN29F002NT [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F002NT [TSOP32] Poznámka: 165 EN29F002T EN29F002T [PLCC32] Poznámka: 59
EN29F002T [TSOP32] Poznámka: 165 EN29F010 EN29F010 [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F010 [TSOP32 8x14] Poznámka: 166
EN29F010 [TSOP32 8x20] Poznámka: 165 EN29F040 EN29F040 [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F040 [TSOP32] Poznámka: 165
EN29F040A EN29F040A [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F040A [TSOP32] Poznámka: 165 EN29F080 [TSOP40] Poznámka: 226
EN29F512 EN29F512 [PLCC32] Poznámka: 59 EN29F512 [TSOP32 8x14] Poznámka: 166 EN29F512 [TSOP32 8x20] Poznámka: 165
EN29LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 EN29LV010 [TSOP32 8x14] Poznámka: 166 EN29LV010 [TSOP32 8x20] Poznámka: 165 EN29LV040 [PLCC32] Poznámka: 59
EN29LV040 [TSOP32 8x14] Poznámka: 166 EN29LV040 [TSOP32 8x20] Poznámka: 165 EN29LV040A [PLCC32] Poznámka: 59 EN29LV040A [TSOP32 8x14] Poznámka: 166
EN29LV040A [TSOP32 8x20] Poznámka: 165 EN29LV040J [PLCC32] Poznámka: 59 EN29LV040J [TSOP32] Poznámka: 166 EN29LV512 [PLCC32] Poznámka: 59
EN29LV512 [TSOP32 8x14] Poznámka: 166 EN29LV512 [TSOP32 8x20] Poznámka: 165 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 165 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm Flash (70-0136)
Poznámka 166 - DIL32/TSOP32 ZIF 12.4mm Flash (70-0137)
Poznámka 226 - DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm Flash-1 (70-0204)
Poznámka 577 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS (70-0312)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 970 - DIL8/QFN8-5 ZIF-CS (70-0751)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE