Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Holtek zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Holtek zariadení 171 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

HT2201 (ISP) Poznámka: 138 HT2201 [SOT25] Poznámka: 523 HT24C01 HT24C01 (ISP) Poznámka: 138
HT24C01 [SOP8] Poznámka: 950 HT24C02 HT24C02 (ISP) Poznámka: 138 HT24C02 [SOP8] Poznámka: 950
HT24C04 HT24C04 (ISP) Poznámka: 138 HT24C04 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC01
HT24LC01 (ISP) Poznámka: 138 HT24LC01 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC01 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC02
HT24LC02 (ISP) Poznámka: 138 HT24LC02 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC02A (ISP) Poznámka: 138
HT24LC02A [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC02A [SOT23-5] Poznámka: 523 HT24LC04 HT24LC04 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC04 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC08 HT24LC08 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC08 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC128 HT24LC128 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC128 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC128 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC16 HT24LC16 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC16 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC256 HT24LC256 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC256 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC256 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC32 HT24LC32 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC32 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC32 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC64 HT24LC64 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC64 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC64 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT25LC512 (ISP) Poznámka: 138 HT25LC512 [SOP8] Poznámka: 950
HT27C010 HT27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27C020 HT27C020 [PLCC32] Poznámka: 59
HT27C040 HT27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27C4096 HT27C4096 [PLCC44] Poznámka: 155
HT27C512 HT27C512 [PLCC32-A] Poznámka: 59 HT27C512 [PLCC32-B] Poznámka: 59 HT27C512 [SOIC28] Poznámka: 4045
HT27LC010 HT27LC010 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27LC010 [TSOP32-A] Poznámka: 165 HT27LC020
HT27LC020 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27LC020 [TSOP32-A] Poznámka: 165 HT27LC040 HT27LC040 [PLCC32] Poznámka: 59
HT27LC040 [TSOP32-A] Poznámka: 165 HT27LC4096 HT27LC4096 [PLCC44] Poznámka: 155 HT27LC512
HT27LC512 [PLCC32-A] Poznámka: 59 HT27LC512 [PLCC32-B] Poznámka: 59 HT27LC512 [TSOP28-A] Poznámka: 54 HT93C46
HT93C46 (ISP) Poznámka: 138 HT93C46-A [SOP8] Poznámka: 950 HT93C46-B [SOP8] Poznámka: 950 HT93C56-A
HT93C56-A (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-A (x8) HT93C56-A (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950
HT93C56-A [SOP8] Poznámka: 950 HT93C56-B (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-B (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950
HT93C56-B [SOP8] Poznámka: 950 HT93C56-C HT93C56-C (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-C [SOP8] Poznámka: 950
HT93C56-D (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-D [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-A HT93C66-A (ISP) Poznámka: 138
HT93C66-A (x8) HT93C66-A (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-A [SOP8] Poznámka: 950
HT93C66-B (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-B (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-B [SOP8] Poznámka: 950
HT93C66-C HT93C66-C (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-C [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-D (ISP) Poznámka: 138
HT93C66-D [SOP8] Poznámka: 950 HT93C76 (x16) HT93C76 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C76 (x8)
HT93C76 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C86 (x16) HT93C86 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C86 (x8)
HT93C86 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46 HT93LC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
HT93LC46 [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46-A (x16) HT93LC46-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46-A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
HT93LC46-A (x8) HT93LC46-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46-A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC46-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC46-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56 HT93LC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
HT93LC56 [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-A (x16) HT93LC56-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
HT93LC56-A (x8) HT93LC56-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC56-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC56-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-C HT93LC56-C [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-D [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC66 HT93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC66 [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC66-A (x16) HT93LC66-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC66-A (x8)
HT93LC66-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC66-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC66-C HT93LC66-C [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-D [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC76 (x16)
HT93LC76 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC76 (x8) HT93LC76 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC86 (x16)
HT93LC86 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC86 (x8) HT93LC86 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 155 - DIL40/PLCC44 ZIF W-EPROM / MCS51 (70-0067)
Poznámka 165 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm Flash (70-0136)
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE