Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Intersil zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Intersil zariadení 76 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ISL22316 [MSOP10] Poznámka: 984 ISL22319 [MSOP8] Poznámka: 605 ISL22323 [TSSOP14] Poznámka: 1087 ISL22326 [TSSOP14] Poznámka: 1087
ISL22346 [TSSOP20] Poznámka: 1089 ISL22349 [TSSOP14] Poznámka: 1087 ISL95311 [MSOP10] Poznámka: 984 ISL95810 [MSOP8] Poznámka: 605
X28C010 X28C010 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C010 [TSOP40] Poznámka: 56 X28C512
X28C512 [LCC32] Poznámka: 561 X28C512 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C512 [TSOP40] Poznámka: 56 X28C513 [LCC32] Poznámka: 561
X28C513 [PLCC32] Poznámka: 59 X28HC256 X28HC256 [LCC32] Poznámka: 561 X28HC256 [PLCC32] Poznámka: 59
X28HC256 [SOIC28] Poznámka: 4045 X28HC64 X28HC64 [LCC32] Poznámka: 561 X28HC64 [PLCC32] Poznámka: 59
X28HC64 [SOIC28] Poznámka: 4045 X5043 X5043 (ISP) Poznámka: 138 X5043 [MSOP8] Poznámka: 605
X5043 [SOIC8] Poznámka: 950 X5045 X5045 (ISP) Poznámka: 138 X5045 [MSOP8] Poznámka: 605
X5045 [SOIC8] Poznámka: 950 X5083 X5083 (ISP) Poznámka: 138 X5083 [SOIC8] Poznámka: 950
X5163 (ISP) Poznámka: 138 X5163 [SOIC8] Poznámka: 950 X5168 X5168 (ISP) Poznámka: 138
X5168 [SOIC8] Poznámka: 950 X5168 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5169 X5169 (ISP) Poznámka: 138
X5169 [SOIC8] Poznámka: 950 X5169 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5323 (ISP) Poznámka: 138 X5323 [SOIC8] Poznámka: 950
X5323 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5325 (ISP) Poznámka: 138 X5325 [SOIC8] Poznámka: 950 X5328 (ISP) Poznámka: 138
X5328 [SOIC8] Poznámka: 950 X5328 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5329 (ISP) Poznámka: 138 X5329 [SOIC8] Poznámka: 950
X5329 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5643 X5643 (ISP) Poznámka: 138 X5643 [SOIC14] Poznámka: 951
X5645 X5645 (ISP) Poznámka: 138 X5645 [SOIC14] Poznámka: 951 X5648
X5648 (ISP) Poznámka: 138 X5648 [SOIC14] Poznámka: 951 X5649 X5649 (ISP) Poznámka: 138
X5649 [SOIC14] Poznámka: 951 X9221A X9221A [SOIC20] Poznámka: 119 X9241A
X9241A [SOIC20] Poznámka: 119 X9241A [TSSOP20] Poznámka: 1089 X95820 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X95840 [TSSOP20] Poznámka: 1089
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 984 - DIL10/SSOP10 ZIF 120mil (70-0794)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE