Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Lize zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Lize zariadení 78 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

L24C02 L24C02 (ISP) Poznámka: 138 L24C02 [SOP8] Poznámka: 950 L24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
L24C02B L24C02B (ISP) Poznámka: 138 L24C02B [SOP8] Poznámka: 950 L24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121
L24C04 L24C04 (ISP) Poznámka: 138 L24C04 [SOP8] Poznámka: 950 L24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
L24C08 L24C08 (ISP) Poznámka: 138 L24C08 [SOP8] Poznámka: 950 L24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
L24C08B L24C08B (ISP) Poznámka: 138 L24C08B [SOP8] Poznámka: 950 L24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121
L24C128 L24C128 (ISP) Poznámka: 138 L24C128 [SOP8] Poznámka: 950 L24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
L24C128A L24C128A (ISP) Poznámka: 138 L24C128A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 L24C128A [SOP8] Poznámka: 950
L24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 L24C16 L24C16 (ISP) Poznámka: 138 L24C16 [SOP8] Poznámka: 950
L24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 L24C256 L24C256 (ISP) Poznámka: 138 L24C256 [SOP8] Poznámka: 950
L24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 L24C32 L24C32 (ISP) Poznámka: 138 L24C32 [SOP8] Poznámka: 950
L24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 L24C32A L24C32A (ISP) Poznámka: 138 L24C32A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
L24C32A [SOP8] Poznámka: 950 L24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121 L24C512 L24C512 (ISP) Poznámka: 138
L24C512 [SOP8] Poznámka: 950 L24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 L24C64 L24C64 (ISP) Poznámka: 138
L24C64 [SOP8] Poznámka: 950 L24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 L93C46 (x16) L93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138
L93C46 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 L93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 L93C46 (x8) L93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
L93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 L93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 L93C56 (x16) L93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138
L93C56 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 L93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 L93C56 (x8) L93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
L93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 L93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 L93C66 (x16) L93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138
L93C66 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 L93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 L93C66 (x8) L93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138
L93C66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 L93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE