Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Mitsubishi zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Mitsubishi zariadení 133 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

M30240ECFP [QFP80] Poznámka: 402 M30620ECFP [QFP100] Poznámka: 398 M30620ECFS [QFN100] Poznámka: 400 M30620ECGP [LQFP100] Poznámka: 399
M30621ECGP [QFP80] Poznámka: 401 M30622ECTFP [QFP100] Poznámka: 398 M30623ECTGP [QFP80] Poznámka: 401 M306V0EEFP [QFP100] Poznámka: 398
M306V0EEFS [QFN100] Poznámka: 400 M306V2EEFP [QFP100] Poznámka: 398 M306V2EEFS [QFN100] Poznámka: 400 M34513E4FP [LQFP32] Poznámka: 373
M34513E4SP [SDIP32] Poznámka: 372 M34513E8FP [LQFP32] Poznámka: 373 M34514E8FP [SSOP42] Poznámka: 374 M34518E8FP [LQFP32] Poznámka: 373
M34518E8SP [SDIP32] Poznámka: 372 M34519E8FP [SSOP42] Poznámka: 374 M34524EDFP [QFP64] Poznámka: 375 M34551E8FP [QFP48] Poznámka: 376
M34554EDFP [QFP64] Poznámka: 375 M34570E8FP [SSOP36] Poznámka: 377 M34570EDFP [SSOP36] Poznámka: 377 M34583EDFP [LQFP32] Poznámka: 373
M34584EDFP [SSOP42] Poznámka: 374 M37150EFFP [SSOP42] Poznámka: 673 M37151EFFP [SSOP42] Poznámka: 673 M37160EFFP [SSOP42] Poznámka: 673
M37161EFFP [SSOP42] Poznámka: 673 M37516E6HKP [QFN44] Poznámka: 397 M37516E6HP [LQFP48] Poznámka: 396 M37540E2FP [SSOP36] Poznámka: 394
M37540E2GP [LQFP32] Poznámka: 395 M37540E2SP [SDIP32] Poznámka: 393 M37540E8FP [SSOP36] Poznámka: 394 M37540E8GP [LQFP32] Poznámka: 395
M37540E8SP [SDIP32] Poznámka: 393 M37560EFDFP [QFP100] Poznámka: 390 M37560EFFP [QFP100] Poznámka: 390 M37560EFFS [QFN100] Poznámka: 392
M37560EFGP [LQFP100] Poznámka: 391 M37630E4FS [QFN80] Poznámka: 379 M37640E8FP [QFP80] Poznámka: 380 M37640E8FS [QFN80] Poznámka: 381
M37733EHBFP [QFP80] Poznámka: 403 M37733EHBFS [QFN80] Poznámka: 404 M37735EHBFP [QFP80] Poznámka: 403 M37735EHBFS [QFN80] Poznámka: 404
M37736EHBGP [QFP100] Poznámka: 405 M37736EHBGS [QFN100] Poznámka: 406 M37751E6CFP [QFP80] Poznámka: 403 M37751E6CFS [QFN80] Poznámka: 404
M37751F6CFP [QFP80] Poznámka: 403 M38039FFFP [QFP64] Poznámka: 409 M38039FFHP [LQFP64] Poznámka: 2703 M38039FFSP [SDIP64] Poznámka: 2576
M38049FFFP [QFP64] Poznámka: 409 M38049FFHP [LQFP64] Poznámka: 2703 M38049FFSP [SDIP64] Poznámka: 2576 M38223E4FP [QFP80] Poznámka: 386
M38223E4FS [QFN80] Poznámka: 385 M38223E4GP [QFP80] Poznámka: 387 M38223E4HP [LQFP80] Poznámka: 384 M38227ECFP [QFP80] Poznámka: 386
M38227ECFS [QFN80] Poznámka: 385 M38227ECHP [LQFP80] Poznámka: 384 M38267E8FP [QFP100] Poznámka: 390 M38267E8GP [LQFP100] Poznámka: 391
M3826AEFFP [QFP100] Poznámka: 390 M3826AEFFS [QFN100] Poznámka: 392 M3826AEFGP [LQFP100] Poznámka: 391 M38504E6FP [SSOP42] Poznámka: 383
M38504E6SP [SDIP42] Poznámka: 382 M38504E6SS [SDIP42] Poznámka: 382 M38514E6FP [SSOP42] Poznámka: 383 M38514E6SP [SDIP42] Poznámka: 382
M38514E6SS [SDIP42] Poznámka: 382 M38867E8AFS [QFN80] Poznámka: 385 M38867E8AHP [LQFP80] Poznámka: 384 M38869FFAGP [QFP80] Poznámka: 412
M38869FFAHP [LQFP80] Poznámka: 411 M38B79FFFP [QFP100] Poznámka: 413 M38C13E6FP [LQFP64] Poznámka: 388 M38C13E6HP [QFP64] Poznámka: 389
M38C89EFFP [LQFP144] Poznámka: 407 M5L2708 Poznámka: 2 M5L27128 M5L2716K
M5L27256 M5L2732K M5L27512 M5L2764
M5L27C128 M5M27256 M5M27401A M5M27401A [R-TSOP40] Poznámka: 56
M5M27401A [TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C100 M5M27C100 [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C100 [R-VSOP40] Poznámka: 56
M5M27C100 [VSOP40] Poznámka: 56 M5M27C101 M5M27C101 [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C101 [R-TSOP40] Poznámka: 56
M5M27C101 [TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C102 M5M27C102 [PLCC44] Poznámka: 155 M5M27C128
M5M27C201 M5M27C201 [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C201 [R-TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C201 [TSOP40] Poznámka: 56
M5M27C202 M5M27C202 [PLCC44] Poznámka: 155 M5M27C256 M5M27C256A
M5M27C256A [SOP28] Poznámka: 53 M5M27C256A [TSOP28] Poznámka: 54 M5M27C401 M5M27C401 [PLCC32] Poznámka: 59
M5M27C401A M5M27C401A [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C402 M5M27C512A
M5M27C512A [SOP28] Poznámka: 53 M5M28C64A M5M28C64A [SOP28] Poznámka: 53 M5M28F101
M5M28F101 [PLCC32] Poznámka: 59 M5M28F101 [TSOP32] Poznámka: 165 M6M80011 M6M80021
M6M80041 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 53 - DIL28/SOIC28 ZIF 330mil (70-0145)
Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 155 - DIL40/PLCC44 ZIF W-EPROM / MCS51 (70-0067)
Poznámka 165 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm Flash (70-0136)
Poznámka 372 - PCA7442SP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 373 - PCA7442FPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 374 - PCA7441; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 375 - PCA7448; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 376 - PCA7414; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 377 - PCA7425; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 379 - PCA7431; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 380 - PCA7440FP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 381 - PCA7440FS; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 382 - PCA4738S-42A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 383 - PCA4738F-42A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 384 - PCA4738H-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 385 - PCA4738L-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 386 - PCA4738F-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 387 - PCA4738G-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 388 - PCA7438F-64A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 389 - PCA7438H-64A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 390 - PCA4738F-100A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 391 - PCA4738G-100A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 392 - PCA4738L-100A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 393 - PCA7435SPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 394 - PCA7435FPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 395 - PCA7435GPG03; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 396 - PCA7419; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 397 - PCA7446; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 398 - PCA7412F-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 399 - PCA7412G-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 400 - PCA7412L-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 401 - PCA7413F-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 402 - PCA7302E1F-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 403 - PCA4774G05; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 404 - PCA4708G05; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 405 - PCA7422GPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 406 - PCA7422GSG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 407 - PCA7447FP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 409 - PCA4738FF-64; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 411 - PCA4738HF-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 412 - PCA4738GF-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 413 - PCA7438FF-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 673 - PCA7450FP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 2576 - DIL32/SDIP64 ZIF PCA4738SF-64 (70-2515)
Poznámka 2703 - DIL40/LQFP64 ZIF M38-3 (70-2651)
🍪
Naspäť HORE