Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam My-MS zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných My-MS zariadení 33 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

MM24C01-3 MM24C01-3 (ISP) Poznámka: 138 MM24C01-3 [SOIC8] Poznámka: 950 MM24C02-3
MM24C02-3 (ISP) Poznámka: 138 MM24C02-3 [SOIC8] Poznámka: 950 MM24C04-3 MM24C04-3 (ISP) Poznámka: 138
MM24C04-3 [SOIC8] Poznámka: 950 MM24C08-2/3 MM24C08-2/3 (ISP) Poznámka: 138 MM24C08-2/3 [SOIC8] Poznámka: 950
MM24C16-2/3 MM24C16-2/3 (ISP) Poznámka: 138 MM24C16-2/3 [SOIC8] Poznámka: 950 MM24C32-2/3
MM24C32-2/3 (ISP) Poznámka: 138 MM24C32-2/3 [SOIC8] Poznámka: 950 MM24C64-2/3 MM24C64-2/3 (ISP) Poznámka: 138
MM24C64-2/3 [SOIC8] Poznámka: 950 MM93C46-3 MM93C46-3 (ISP) Poznámka: 138 MM93C46-3G [SOIC8] Poznámka: 950
MM93C46-3GR [SOIC8] Poznámka: 950 MM93C56-3 MM93C56-3 (ISP) Poznámka: 138 MM93C56-3G [SOIC8] Poznámka: 950
MM93C56-3GR [SOIC8] Poznámka: 950 MM93C66-3 MM93C66-3 (ISP) Poznámka: 138 MM93C66-3G [SOIC8] Poznámka: 950
MM93C66-3GR [SOIC8] Poznámka: 950 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE