Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam NCR zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných NCR zariadení 4 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

NCR59306 NCR59306 (ISP) Poznámka: 138 NCR59308 NCR59308 (ISP) Poznámka: 138
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
🍪
Naspäť HORE