Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Nuvoton zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Nuvoton zariadení 325 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

N78E055A N78E059A N78E366A N78E517A
N79E342 N79E342 [SOP16] Poznámka: 1060 N79E342A N79E342A [SOP16] Poznámka: 1060
N79E342R N79E342R [SOP16] Poznámka: 1060 N79E342RA N79E342RA [SOP16] Poznámka: 1060
N79E352 N79E352 [PLCC44] Poznámka: 155 N79E352A N79E352A [PLCC44] Poznámka: 155
N79E352R N79E352R [PLCC44] Poznámka: 155 N79E352RA N79E352RA [PLCC44] Poznámka: 155
N79E822 N79E822 [SOP20] Poznámka: 119 N79E822 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E822A
N79E822A [SOP20] Poznámka: 119 N79E822A [SSOP20] Poznámka: 91 N79E823 N79E823 [SOP20] Poznámka: 119
N79E823 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E823A N79E823A [SOP20] Poznámka: 119 N79E823A [SSOP20] Poznámka: 91
N79E824 N79E824 [SOP20] Poznámka: 119 N79E824 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E824A
N79E824A [SOP20] Poznámka: 119 N79E824A [SSOP20] Poznámka: 91 N79E825 N79E825 [SOP20] Poznámka: 119
N79E825 [SSOP20] Poznámka: 91 N79E825A N79E825A [SOP20] Poznámka: 119 N79E825A [SSOP20] Poznámka: 91
W77E058A W77E058A [PLCC44] Poznámka: 155 W77E516 W77E516 [PLCC44] Poznámka: 155
W77E516A W77E516A [PLCC44] Poznámka: 155 W77E532 W77E532 [PLCC44] Poznámka: 155
W77E532A W77E532A [PLCC44] Poznámka: 155 W77E58 W77E58 [PLCC44] Poznámka: 155
W77I058A W77I058A [PLCC44] Poznámka: 155 W77IE58 W77IE58 [PLCC44] Poznámka: 155
W77L058A W77L058A [PLCC44] Poznámka: 155 W77L516A W77L516A [PLCC44] Poznámka: 155
W77L532A W77L532A [PLCC44] Poznámka: 155 W77LE516 W77LE516 [PLCC44] Poznámka: 155
W77LE532 W77LE532 [PLCC44] Poznámka: 155 W77LE58 W77LE58 [PLCC44] Poznámka: 155
W78E051A W78E051A [PLCC44] Poznámka: 155 W78E051A [TQFP44] Poznámka: 160 W78E051B
W78E051B [PLCC44] Poznámka: 155 W78E051B [TQFP44] Poznámka: 160 W78E051C W78E051C [PLCC44] Poznámka: 155
W78E051D W78E051D [PLCC44] Poznámka: 155 W78E052A W78E052A [PLCC44] Poznámka: 155
W78E052A [TQFP44] Poznámka: 160 W78E052B W78E052B [PLCC44] Poznámka: 155 W78E052C
W78E052C [PLCC44] Poznámka: 155 W78E052D W78E052D [PLCC44] Poznámka: 155 W78E054A
W78E054A [PLCC44] Poznámka: 155 W78E054A [TQFP44] Poznámka: 160 W78E054B W78E054B [PLCC44] Poznámka: 155
W78E054C W78E054C [PLCC44] Poznámka: 155 W78E054D W78E054D [PLCC44] Poznámka: 155
W78E058A W78E058A [PLCC44] Poznámka: 155 W78E058A [TQFP44] Poznámka: 160 W78E058B
W78E058B [PLCC44] Poznámka: 155 W78E058D W78E065A W78E065A [PLCC44] Poznámka: 155
W78E365 W78E365 [PLCC44] Poznámka: 155 W78E365A W78E365A [PLCC44] Poznámka: 155
W78E378 W78E378E W78E51 W78E51 [PLCC44] Poznámka: 155
W78E51 [TQFP44] Poznámka: 160 W78E516B W78E516B [PLCC44] Poznámka: 155 W78E516D
W78E51B W78E51B [PLCC44] Poznámka: 155 W78E51B [TQFP44] Poznámka: 160 W78E51C
W78E51C [PLCC44] Poznámka: 155 W78E52 W78E52 [PLCC44] Poznámka: 155 W78E52 [TQFP44] Poznámka: 160
W78E52B W78E52B [PLCC44] Poznámka: 155 W78E52C W78E52C [PLCC44] Poznámka: 155
W78E54 W78E54 [PLCC44] Poznámka: 155 W78E54 [TQFP44] Poznámka: 160 W78E54B
W78E54B [PLCC44] Poznámka: 155 W78E54C W78E54C [PLCC44] Poznámka: 155 W78E58
W78E58 [PLCC44] Poznámka: 155 W78E58 [TQFP44] Poznámka: 160 W78E58B W78E58B [PLCC44] Poznámka: 155
W78E65 W78E65 [PLCC44] Poznámka: 155 W78E858 W78E858 [PLCC44] Poznámka: 155
W78E858A W78E858A [PLCC44] Poznámka: 155 W78ERD2 W78ERD2 [PLCC44] Poznámka: 155
W78ERD2A W78ERD2A [PLCC44] Poznámka: 155 W78I051D W78I051D [PLCC44] Poznámka: 155
W78I052D W78I052D [PLCC44] Poznámka: 155 W78I054D W78I054D [PLCC44] Poznámka: 155
W78I058D W78I516D W78IE52 W78IE52 [PLCC44] Poznámka: 155
W78IE54 W78IE54 [PLCC44] Poznámka: 155 W78IE58 W78IE58 [PLCC44] Poznámka: 155
W78IRD2 W78IRD2 [PLCC44] Poznámka: 155 W78IRD2A W78IRD2A [PLCC44] Poznámka: 155
W78L051A W78L051A [PLCC44] Poznámka: 155 W78L051A [TQFP44] Poznámka: 160 W78L051C
W78L051C [PLCC44] Poznámka: 155 W78L052A W78L052A [PLCC44] Poznámka: 155 W78L052C
W78L052C [PLCC44] Poznámka: 155 W78L054A W78L054A [PLCC44] Poznámka: 155 W78L054A [TQFP44] Poznámka: 160
W78L054C W78L054C [PLCC44] Poznámka: 155 W78L058A W78L058A [PLCC44] Poznámka: 155
W78L365A W78L365A [PLCC44] Poznámka: 155 W78L516A W78L516A [PLCC44] Poznámka: 155
W78L812A W78L812A [PLCC44] Poznámka: 155 W78LE051A W78LE051A [PLCC44] Poznámka: 155
W78LE365 W78LE365 [PLCC44] Poznámka: 155 W78LE51 W78LE51 [PLCC44] Poznámka: 155
W78LE516 W78LE516 [PLCC44] Poznámka: 155 W78LE51C W78LE51C [PLCC44] Poznámka: 155
W78LE52 W78LE52 [PLCC44] Poznámka: 155 W78LE52C W78LE52C [PLCC44] Poznámka: 155
W78LE54 W78LE54 [PLCC44] Poznámka: 155 W78LE54 [TQFP44] Poznámka: 160 W78LE54C
W78LE54C [PLCC44] Poznámka: 155 W78LE58 W78LE58 [PLCC44] Poznámka: 155 W78LE812
W78LE812 [PLCC44] Poznámka: 155 W79A9311A [DIP20] W79A9311A [SOP20] Poznámka: 119 W79A9311A [SOP22] Poznámka: 1062
W79E201 [PLCC44] Poznámka: 563 W79E201A [PLCC44] Poznámka: 563 W79E342 [DIP16] W79E342 [SOP16] Poznámka: 1060
W79E532 W79E532 [PLCC44] Poznámka: 155 W79E532A W79E532A [PLCC44] Poznámka: 155
W79E548 [PLCC68] Poznámka: 562 W79E548A [PLCC68] Poznámka: 562 W79E549 [PLCC68] Poznámka: 562 W79E549A [PLCC68] Poznámka: 562
W79E632 W79E632 [PLCC44] Poznámka: 155 W79E632A W79E632A [PLCC44] Poznámka: 155
W79E648 [PLCC68] Poznámka: 562 W79E648A [PLCC68] Poznámka: 562 W79E649 [PLCC68] Poznámka: 562 W79E649A [PLCC68] Poznámka: 562
W79E801 W79E801 [SOP20] Poznámka: 119 W79E801A W79E801A [SOP20] Poznámka: 119
W79E802 W79E802 [SOP20] Poznámka: 119 W79E802A W79E802A [SOP20] Poznámka: 119
W79E803 W79E803 [SOP20] Poznámka: 119 W79E803A W79E803A [SOP20] Poznámka: 119
W79E804 W79E804 [SOP20] Poznámka: 119 W79E804A W79E804A [SOP20] Poznámka: 119
W79E821 W79E821 [SOP20] Poznámka: 119 W79E8213 [DIP20] W79E8213 [SOP20] Poznámka: 119
W79E8213A [DIP20] W79E8213A [SOP20] Poznámka: 119 W79E8213R [DIP20] W79E8213R [SOP20] Poznámka: 119
W79E8213RA [DIP20] W79E8213RA [SOP20] Poznámka: 119 W79E821A W79E821A [SOP20] Poznámka: 119
W79E822 W79E822 [SOP20] Poznámka: 119 W79E822A W79E822A [SOP20] Poznámka: 119
W79E822B W79E822B [SOP20] Poznámka: 119 W79E823 W79E823 [SOP20] Poznámka: 119
W79E823A W79E823A [SOP20] Poznámka: 119 W79E823B W79E823B [SOP20] Poznámka: 119
W79E824 W79E824 [SOP20] Poznámka: 119 W79E824A W79E824A [SOP20] Poznámka: 119
W79E825 W79E825 [SOP20] Poznámka: 119 W79E825A W79E825A [SOP20] Poznámka: 119
W79E82J [SOP24] Poznámka: 1062 W79E82JA [SOP24] Poznámka: 1062 W79E831A W79E831A [SOP20] Poznámka: 119
W79E832 W79E832 [SOP20] Poznámka: 119 W79E832 [SOP28] Poznámka: 4045 W79E832A
W79E832A [SOP20] Poznámka: 119 W79E832A [SOP28] Poznámka: 4045 W79E833 W79E833 [SOP20] Poznámka: 119
W79E833 [SOP28] Poznámka: 4045 W79E833A W79E833A [SOP20] Poznámka: 119 W79E833A [SOP28] Poznámka: 4045
W79E834 [SOP28] Poznámka: 4045 W79E834A [SOP28] Poznámka: 4045 W79E83J [SOP28] Poznámka: 4045 W79L532
W79L532 [PLCC44] Poznámka: 155 W79L532A W79L532A [PLCC44] Poznámka: 155 W79L548 [PLCC68] Poznámka: 562
W79L548A [PLCC68] Poznámka: 562 W79L549 [PLCC68] Poznámka: 562 W79L549A [PLCC68] Poznámka: 562 W79L632
W79L632 [PLCC44] Poznámka: 155 W79L632A W79L632A [PLCC44] Poznámka: 155 W79L648 [PLCC68] Poznámka: 562
W79L648A [PLCC68] Poznámka: 562 W79L649 [PLCC68] Poznámka: 562 W79L649A [PLCC68] Poznámka: 562 W83L950D [LQFP80] Poznámka: 582
W83L950G [LQFP80] Poznámka: 582 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 155 - DIL40/PLCC44 ZIF W-EPROM / MCS51 (70-0067)
Poznámka 160 - DIL40/TQFP44-1 ZIF MCS51 (70-0134)
Poznámka 562 - DIL40/PLCC68 ZIF W-1 (70-0278)
Poznámka 563 - DIL40/PLCC44 ZIF W-1 (70-0279)
Poznámka 582 - DIL40/QFP80 ZIF W83L950 (70-0314)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE