Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ON Semiconductor zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných ON Semiconductor zariadení 774 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CAS24F64 (ISP) Poznámka: 138 CAS93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAS93C66 (x16) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 CAS93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAS93C66 (x8) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 CAT1021 CAT1021 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1021 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1021 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1022 CAT1022 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1022 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1022 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1023 CAT1023 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1023 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1023 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1024 CAT1024 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1024 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1024 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1025 CAT1025 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1025 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1025 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1026 CAT1026 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1026 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1026 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1027 CAT1027 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1027 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1027 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1161 CAT1161 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1162
CAT1162 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1163 CAT1163 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13001 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT13001 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13001 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13001 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13004 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT13004 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13004 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13004 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13008 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT13008 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13008 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13008 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13016 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT13016 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13016 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13016 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1320
CAT1320 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1320 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1321 CAT1321 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1321 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT14002 (ISP) Poznámka: 138 CAT14002 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT14004 (ISP) Poznámka: 138
CAT14004 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT14008 (ISP) Poznámka: 138 CAT14008 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT14016 (ISP) Poznámka: 138
CAT14016 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1640 CAT1640 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1640 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1641 CAT1641 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1641 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24AA01 (ISP) Poznámka: 138
CAT24AA01 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24AA01 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24AA02 (ISP) Poznámka: 138 CAT24AA02 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24AA02 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24AA04 (ISP) Poznámka: 138 CAT24AA04 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24AA04 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24AA08 (ISP) Poznámka: 138 CAT24AA08 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24AA08 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24AA16 (ISP) Poznámka: 138
CAT24AA16 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24AA16 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C01 CAT24C01 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C01 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C01 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C01 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C01 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C02 CAT24C02 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C02 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C02 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C02 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C03 CAT24C03 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C03 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C03 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C03 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C03 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24C04 CAT24C04 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C04 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C04 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C04 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C04 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C04 [UDFN8] Poznámka: 4538
CAT24C05 CAT24C05 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C05 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C05 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24C05 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C05 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C08 CAT24C08 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C08 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C08 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C08 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C08 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C128 CAT24C128 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C128 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C128 [UDFN8] Poznámka: 4538
CAT24C128 rev. C CAT24C128 rev. C (ISP) Poznámka: 138 CAT24C128 rev. C [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C128 rev. C [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C128 rev. C [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C128 rev. C [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C16 CAT24C16 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C16 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C16 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C16 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C16 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C164 CAT24C164 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C164 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C164 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C164 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C208 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C208 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C21 CAT24C21 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C21 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT24C21 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C21 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C256 CAT24C256 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C256 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C256 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24C256 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C256 rev. D CAT24C256 rev. D (ISP) Poznámka: 138 CAT24C256 rev. D [MSOP8] Poznámka: 605
CAT24C256 rev. D [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C256 rev. D [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24C256 rev. D [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C256 rev. D [UDFN8] Poznámka: 4538
CAT24C32 CAT24C32 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C32 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C32 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24C32 [TSOP-5] Poznámka: 523 CAT24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C32 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C32 rev. F
CAT24C32 rev. F (ISP) Poznámka: 138 CAT24C32 rev. F [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C32 rev. F [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C32 rev. F [TSOP-5] Poznámka: 523
CAT24C32 rev. F [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C32 rev. F [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C32BAC4 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C32BC4 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C44 CAT24C44 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C512 CAT24C512 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C512 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C512 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C512 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24C512 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C512 [WLCSP8] Poznámka: 6328 CAT24C64 CAT24C64 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C64 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C64 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24C64 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C64 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C64 rev. F CAT24C64 rev. F (ISP) Poznámka: 138
CAT24C64 rev. F [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C64 rev. F [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C64 rev. F [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24C64 rev. F [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24C64 rev. F [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C64 rev. F [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24C64BAC4 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C64BC4 (ISP) Poznámka: 138
CAT24M01 CAT24M01 (ISP) Poznámka: 138 CAT24M01 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24M01 [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT24M01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24M01 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24M01LV (ISP) Poznámka: 138 CAT24M01LV [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24M01LV [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24M01LV [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24M01LV [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT24WC66
CAT24WC66 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC66 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25010 CAT25010 (ISP) Poznámka: 138
CAT25010 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25010 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25010 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25010 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25010 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT25020 CAT25020 (ISP) Poznámka: 138 CAT25020 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT25020 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25020 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25020 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25020 [UDFN8] Poznámka: 4538
CAT25040 CAT25040 (ISP) Poznámka: 138 CAT25040 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25040 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT25040 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25040 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25040 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 CAT25080
CAT25080 (ISP) Poznámka: 138 CAT25080 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25080 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25080 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25080 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 CAT25128 CAT25128 (ISP) Poznámka: 138 CAT25128 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT25128 [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT25128 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25128 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25128 rev. E
CAT25128 rev. E [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT25128 rev. E [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT25128 rev. E [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 CAT25128 rev. E [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25128 rev. E [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 CAT25160 CAT25160 (ISP) Poznámka: 138 CAT25160 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT25160 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25160 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25160 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 CAT25256
CAT25256 (ISP) Poznámka: 138 CAT25256 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT25256 [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT25256 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25256 rev. E CAT25256 rev. E [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT25256 rev. E [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25256 rev. E [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
CAT25320 CAT25320 (ISP) Poznámka: 138 CAT25320 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25320 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT25320 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25320 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT25512 CAT25512 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT25512 [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT25512 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25512 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 CAT25640
CAT25640 (ISP) Poznámka: 138 CAT25640 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25640 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25640 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25640 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT25M01 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT25M01 [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT25M01 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25M02 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT28F001GxxxB [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28F001GxxxT [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28F001LxxxB
CAT28F001LxxxT CAT28F001NxxxB [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28F001NxxxT [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28F001PxxxB
CAT28F001PxxxT CAT28F001TxxxB [TSOP32] Poznámka: 165 CAT28F001TxxxT [TSOP32] Poznámka: 165 CAT28F002B [TSOP40] Poznámka: 226
CAT28F002T [TSOP40] Poznámka: 226 CAT28F015B CAT28F015B [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28F015B [TSOP32] Poznámka: 165
CAT28F015T CAT28F015T [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28F015T [TSOP32] Poznámka: 165 CAT29F002B
CAT29F002B [PLCC32] Poznámka: 59 CAT29F002B [TSOP32] Poznámka: 165 CAT29F002T CAT29F002T [PLCC32] Poznámka: 59
CAT29F002T [TSOP32] Poznámka: 165 CAT29F150B [PLCC32] Poznámka: 59 CAT29F150B [TSOP32] Poznámka: 165 CAT29F150T [PLCC32] Poznámka: 59
CAT29F150T [TSOP32] Poznámka: 165 CAT34C02 (ISP) Poznámka: 138 CAT34C02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT34C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT34C02 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT34TS02 (ISP) Poznámka: 138 CAT34TS02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT34TS04 (ISP) Poznámka: 138
CAT34TS04 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 CAT34TS04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 CAT93C46 (x16) CAT93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C46 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C46 (x8) CAT93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C46 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46B (x16) CAT93C46B (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C46B (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46B (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46B (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46B (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C46B (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT93C46B (x8) CAT93C46B (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46B (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C46B (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46B (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46B (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46B (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538
CAT93C46BW (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46BW (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46R (x16) CAT93C46R (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C46R (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46R (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46R (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46R (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C46R (x8) CAT93C46R (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46R (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46R (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C46R (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46R (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46RW (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46RW (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C46W (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46W (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56 (x16) CAT93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C56 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C56 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C56 (x8) CAT93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C56 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C56W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C56W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT93C57 (x16) CAT93C57 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C57 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C57 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C57 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C57 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C57 (x8) CAT93C57 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C57 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C57 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C57 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C57 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C57W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C57W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C66 (x16) CAT93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C66 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C66 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C66 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C66 (x8) CAT93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C66 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C66 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C66W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C66W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT93C76 (x16) CAT93C76 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C76 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C76 (x16) [TDFN8] Poznámka: 1420
CAT93C76 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C76 (x8) CAT93C76 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C76 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT93C76 (x8) [TDFN8] Poznámka: 1420 CAT93C76 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C76B (x16) CAT93C76B (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C76B (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 CAT93C76B (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C76B (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C76B (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538
CAT93C76B (x8) CAT93C76B (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C76B (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 CAT93C76B (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C76B (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C76B (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT93C86 (x16) CAT93C86 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C86 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C86 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C86 (x16) [TDFN8] Poznámka: 1420 CAT93C86 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C86 (x8) CAT93C86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C86 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C86 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C86 (x8) [TDFN8] Poznámka: 1420 CAT93C86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C86B (x16) CAT93C86B (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C86B (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 CAT93C86B (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C86B (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C86B (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C86B (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT93C86B (x8) CAT93C86B (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C86B (x8) [MSOP8] Poznámka: 605
CAT93C86B (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C86B (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C86B (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C86B (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538
CAT93C86W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C86W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAV24C02 (ISP) Poznámka: 138 CAV24C02 [SOIC8] Poznámka: 950
CAV24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV24C04 (ISP) Poznámka: 138 CAV24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 CAV24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV24C08 (ISP) Poznámka: 138 CAV24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CAV24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV24C128 (ISP) Poznámka: 138
CAV24C128 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV24C16 (ISP) Poznámka: 138 CAV24C16 [SOIC8] Poznámka: 950
CAV24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV24C256 (ISP) Poznámka: 138 CAV24C256 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV24C32 (ISP) Poznámka: 138 CAV24C32 [SOIC8] Poznámka: 950 CAV24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV24C512 (ISP) Poznámka: 138
CAV24C512 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV24C512 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAV24C64 (ISP) Poznámka: 138
CAV24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 CAV24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV24M01 (ISP) Poznámka: 138 CAV24M01 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAV24M01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV25010 (ISP) Poznámka: 138 CAV25010 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV25010 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV25020 (ISP) Poznámka: 138 CAV25020 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV25020 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV25040 (ISP) Poznámka: 138
CAV25040 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV25040 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV25080 (ISP) Poznámka: 138 CAV25080 [SOIC8] Poznámka: 950
CAV25080 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV25128 (ISP) Poznámka: 138 CAV25128 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV25128 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV25160 (ISP) Poznámka: 138 CAV25160 [SOIC8] Poznámka: 950 CAV25160 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV25256 (ISP) Poznámka: 138
CAV25256 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV25256 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV25320 (ISP) Poznámka: 138 CAV25320 [SOIC8] Poznámka: 950
CAV25320 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV25512 (ISP) Poznámka: 138 CAV25512 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV25512 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV25640 (ISP) Poznámka: 138 CAV25640 [SOIC8] Poznámka: 950 CAV25640 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAV25640 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV25M01 (ISP) Poznámka: 138 CAV25M01 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV25M01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAV93C46 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAV93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAV93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAV93C56 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAV93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAV93C66 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAV93C66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAV93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C76 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAV93C76 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV93C76 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAV93C76 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAV93C76 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV93C76 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C86 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAV93C86 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAV93C86 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAV93C86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAV93C86 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAV93C86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CHS34C02 (ISP) Poznámka: 138 CHS34C02 [TDFN8] Poznámka: 2995 LE24162LBXA (ISP) Poznámka: 138
LE2416DXA (ISP) Poznámka: 138 LE2416RDXA (ISP) Poznámka: 138 LE2432DXA (ISP) Poznámka: 138 LE2432RDXA (ISP) Poznámka: 138
LE24512 (ISP) Poznámka: 138 LE24512 [VSON8K] Poznámka: 2995 LE2464C (ISP) Poznámka: 138 LE2464DXA (ISP) Poznámka: 138
LE2464RDXA (ISP) Poznámka: 138 LE24C0221 (ISP) Poznámka: 138 LE24C0221 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C0221 [MSOP8] Poznámka: 605
LE24C023 (ISP) Poznámka: 138 LE24C023 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C042 (ISP) Poznámka: 138 LE24C042 [MFP8] Poznámka: 1313
LE24C043 (ISP) Poznámka: 138 LE24C043 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C082 (ISP) Poznámka: 138 LE24C082 [MFP8] Poznámka: 1313
LE24C162 (ISP) Poznámka: 138 LE24C162 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24C322 (ISP) Poznámka: 138 LE24C322 [MFP8] Poznámka: 1313
LE24CB1283 (ISP) Poznámka: 138 LE24CB1283 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB1283 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24CB642 (ISP) Poznámka: 138
LE24CB642 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24CB642 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24CB642 [SOP8J] Poznámka: 950 LE24CBK22 [MFP8] Poznámka: 1313
LE24CBK22 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24CBK23 [SOP8J] Poznámka: 950 LE24L042 (ISP) Poznámka: 138 LE24L043 (ISP) Poznámka: 138
LE24L082 (ISP) Poznámka: 138 LE24L082 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24L162 (ISP) Poznámka: 138 LE24L162 [MSOP8] Poznámka: 605
LE24L322 (ISP) Poznámka: 138 LE24L322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24LA162 (ISP) Poznámka: 138 LE24LA322 (ISP) Poznámka: 138
LE24LB1283 (ISP) Poznámka: 138 LE24LB1283 [MFP8] Poznámka: 1313 LE24LB1283 [MSOP8] Poznámka: 605 LE24LB642 (ISP) Poznámka: 138
LE24LB642 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25CA322 (ISP) Poznámka: 138 LE25CA322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25CA322 [MSOP8] Poznámka: 605
LE25CA322 [USLP8] Poznámka: 4538 LE25CB1282 (ISP) Poznámka: 138 LE25CB1282 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25CB5122 (ISP) Poznámka: 138
LE25CB5122 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25CB643TT-BH (ISP) Poznámka: 138 LE25CB643TT-BH [Micro8] Poznámka: 605 LE25LA322 (ISP) Poznámka: 138
LE25LA322 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25LA322 [MSOP8] Poznámka: 605 LE25LA322 [USLP8] Poznámka: 4538 LE25LA642 (ISP) Poznámka: 138
LE25LB1282 (ISP) Poznámka: 138 LE25LB1282 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25LB1282 [MSOP8] Poznámka: 605 LE25LB2562 (ISP) Poznámka: 138
LE25LB2562 [MFP8] Poznámka: 1313 LE25LB642 (ISP) Poznámka: 138 LE25LB643 (ISP) Poznámka: 138 LE25LB643 [MFP8] Poznámka: 1313
LE25LB643 [MSOP8] Poznámka: 605 LE25U40C (ISP) Poznámka: 138 LE25U40C [SOP8] Poznámka: 950 LE25U40C [VSON8 6x5] Poznámka: 577
N24C02 (ISP) Poznámka: 138 N24C02 [US8] Poznámka: 5834 N24C04 (ISP) Poznámka: 138 N24C04 [US8] Poznámka: 5834
N24C08 (ISP) Poznámka: 138 N24C08 [US8] Poznámka: 5834 N24C16 (ISP) Poznámka: 138 N24C16 [US8] Poznámka: 5834
N24C32 (ISP) Poznámka: 138 N24C32 [US8] Poznámka: 5834 N24C64 (ISP) Poznámka: 138 N24C64 [US8] Poznámka: 5834
N34C04 (ISP) Poznámka: 138 N34C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 N34TS04 (ISP) Poznámka: 138 N34TS04 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
N34TS04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 N84C161 [SOIC8] Poznámka: 950 N84C162 [SOIC8] Poznámka: 950 N84C163 [SOIC8] Poznámka: 950
N93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 N93C66 (x16) [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 N93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 N93C66 (x8) [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
NV24C02 (ISP) Poznámka: 138 NV24C02 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C04 (ISP) Poznámka: 138 NV24C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV24C04LV (ISP) Poznámka: 138 NV24C04LV [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV24C04LV [TSOP-5] Poznámka: 523 NV24C04LV [TSSOP8] Poznámka: 121
NV24C04LV [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C04LV [US8] Poznámka: 5834 NV24C08 (ISP) Poznámka: 138 NV24C08 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV24C08LV (ISP) Poznámka: 138 NV24C08LV [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV24C08LV [TSOP-5] Poznámka: 523 NV24C08LV [TSSOP8] Poznámka: 121
NV24C08LV [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C08LV [US8] Poznámka: 5834 NV24C128 (ISP) Poznámka: 138 NV24C128 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV24C16 (ISP) Poznámka: 138 NV24C16 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C16LV (ISP) Poznámka: 138 NV24C16LV [SOIC8-150] Poznámka: 950
NV24C16LV [TSOP-5] Poznámka: 523 NV24C16LV [TSSOP8] Poznámka: 121 NV24C16LV [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C16LV [US8] Poznámka: 5834
NV24C256 (ISP) Poznámka: 138 NV24C256 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C32 (ISP) Poznámka: 138 NV24C32 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV24C32LV (ISP) Poznámka: 138 NV24C32LV [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV24C32LV [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C512 (ISP) Poznámka: 138
NV24C512 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C64 (ISP) Poznámka: 138 NV24C64 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24C64LV (ISP) Poznámka: 138
NV24C64LV [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV24C64LV [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV24M01 (ISP) Poznámka: 138 NV24M01 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV25010DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121 NV25010DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25010MUW3VT [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV25020DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121
NV25020DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25020MUW3VT [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV25040DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121 NV25040DTVL [TSSOP8] Poznámka: 121
NV25040DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25040DWVL [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25040MUW3VT [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV25080DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121
NV25080DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25080MUW3VT [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV25128DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121 NV25128DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950
NV25160DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121 NV25160DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25160MUW3VT [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV25256DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121
NV25256DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25320DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121 NV25320DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25320MUW3VT [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV25640DTHF [TSSOP8] Poznámka: 121 NV25640DTVL [TSSOP8] Poznámka: 121 NV25640DWHF [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25640DWVL [SOIC8-150] Poznámka: 950
NV25640MUW3VT [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV25M01 [SOIC8-150] Poznámka: 950 NV25M01 [TSSOP8] Poznámka: 121 NV34C02 (ISP) Poznámka: 138
NV34C02 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV34C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV93C46WF (x16) (ISP) Poznámka: 138 NV93C46WF (x16) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV93C46WF (x8) (ISP) Poznámka: 138 NV93C46WF (x8) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV93C76WF (x16) (ISP) Poznámka: 138 NV93C76WF (x16) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV93C76WF (x8) (ISP) Poznámka: 138 NV93C76WF (x8) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 NV93C86WF (x16) (ISP) Poznámka: 138 NV93C86WF (x16) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
NV93C86WF (x8) (ISP) Poznámka: 138 NV93C86WF (x8) [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 165 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm Flash (70-0136)
Poznámka 226 - DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm Flash-1 (70-0204)
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 577 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS (70-0312)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1313 - DIL8/SOIC8-1 ZIF 170mil (70-0410)
Poznámka 1420 - DIL8/QFN8-6 ZIF-CS (70-1167)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5834 - DIL8/SSOP8-90 ZIF-CS (70-6017)
Poznámka 6328 - DIL8/BGA8-29 ZIF (70-6530)
🍪
Naspäť HORE