Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam VersaChips zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných VersaChips zariadení 4 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

V87C54 V87C54 [PLCC44] Poznámka: 155 V87C58 V87C58 [PLCC44] Poznámka: 155
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 155 - DIL40/PLCC44 ZIF W-EPROM / MCS51 (70-0067)
🍪
Naspäť HORE