Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Xilinx zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných Xilinx zariadení 106 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

XC1701 XC1701L XC17128D XC17128E
XC17128E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17128EL XC17128EL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17128L
XC17128X XC1718D XC1718L XC17256D
XC17256E XC17256E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17256EL XC17256EL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17256L XC17256X XC1736A XC1736D
XC1736E XC1736E [SOIC8] Poznámka: 950 XC1736E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC1736L
XC1736L [SOIC8] Poznámka: 950 XC17512L XC1765D XC1765E
XC1765E [SOIC8] Poznámka: 950 XC1765E [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC1765EL XC1765EL [SOIC8] Poznámka: 950
XC1765EL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC1765L XC1765L [SOIC8] Poznámka: 950 XC1765X
XC1765X [SOIC8] Poznámka: 950 XC17S05 XC17S05 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S05L
XC17S05L [SOIC8] Poznámka: 950 XC17S05L [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S05XL XC17S05XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17S10 XC17S10 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S100A XC17S100A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17S100L XC17S100XL XC17S10L XC17S10XL
XC17S10XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S150A XC17S150A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S150L
XC17S150XL XC17S15A XC17S15A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S20
XC17S20 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S200A XC17S200A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S20L
XC17S20L [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S20XL XC17S20XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S30
XC17S30 [SOIC8] Poznámka: 950 XC17S30 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S30A XC17S30A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17S30L XC17S30XL XC17S30XL [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950 XC17S40
XC17S40L XC17S40XL XC17S50A XC17S50A [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC17S50L XC17S50XL XC17V01 [SOIC8] Poznámka: 950 XC17V01 [VOIC8/TSOP8] Poznámka: 950
XC18V01 (ISP) Poznámka: 138 XC18V01 [PLCC20] Poznámka: 47 XC18V01 [SOIC20] Poznámka: 119 XC18V02 (ISP) Poznámka: 138
XC18V04 (ISP) Poznámka: 138 XC18V128 (ISP) Poznámka: 138 XC18V128 [PLCC20] Poznámka: 47 XC18V128 [SOIC20] Poznámka: 119
XC18V256 (ISP) Poznámka: 138 XC18V256 [PLCC20] Poznámka: 47 XC18V256 [SOIC20] Poznámka: 119 XC18V512 (ISP) Poznámka: 138
XC18V512 [PLCC20] Poznámka: 47 XC18V512 [SOIC20] Poznámka: 119 XCF01S (ISP) Poznámka: 138 XCF01S [TSSOP20] Poznámka: 1089
XCF02S (ISP) Poznámka: 138 XCF02S [TSSOP20] Poznámka: 1089 XCF04S (ISP) Poznámka: 138 XCF04S [TSSOP20] Poznámka: 1089
XQ18V04 (ISP) Poznámka: 138 XQR18V04 (ISP) Poznámka: 138 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 47 - DIL20/PLCC20 ZIF-CS (70-0329) OR DIL20W/PLCC20 ZIF (discontinued)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
🍪
Naspäť HORE