Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam XTX zariadení podporovaných: SmartProg2

Počet podporovaných XTX zariadení 46 z 38922 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

PN24C02A PN24C02A (ISP) Poznámka: 138 PN24C02A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C02A [SOT23-5] Poznámka: 523
PN24C02A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C02B PN24C02B (ISP) Poznámka: 138
PN24C02B [SOP8] Poznámka: 950 PN24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 PN24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C02B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
PN24C04A (ISP) Poznámka: 138 PN24C04A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C08A (ISP) Poznámka: 138
PN24C08A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C128A PN24C128A (ISP) Poznámka: 138
PN24C128A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C128A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C16A (ISP) Poznámka: 138
PN24C16A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C256A PN24C256A (ISP) Poznámka: 138
PN24C256A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C256A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C32A
PN24C32A (ISP) Poznámka: 138 PN24C32A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C32A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121
PN24C512A PN24C512A (ISP) Poznámka: 138 PN24C512A [SOP8] Poznámka: 950 PN24C512A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
PN24C512A [TSSOP8] Poznámka: 121 PN24C64A PN24C64A (ISP) Poznámka: 138 PN24C64A [SOP8] Poznámka: 950
PN24C64A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 PN24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE