BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

DOMOV » Support » AlgOR »

AlgOR
(Algorithms On Request) formulár

Služba AlgOR je bezplatná služba, ktorou sa snažíme čo najpružnejšie reagovať na požiadavky našich zákazníkov vo veci implementácie podpory nových programovateľných obvodov do existujúcej verzie ovládacieho programu k programátorom. Túto službu je samozrejme možné využiť aj na požiadavku o doplnenie nových vlastností do ovládacieho programu.

Mechanizmus AlgOR je jednoduchý. Zašlete nám požiadavku o doplnenie podpory obvodu XXXX do ovládacieho programu (a ak je to možné aj vzorku požadovaného obvodu). Po zrealizovaní podpory Vám pošleme informáciu o dostupnosti novej verzie ovládacieho programu s Vami požadovanými vlastnosťami. Tiež Vám vrátime zapožičanú vzorku obvodu. Ak nie je doplnenie podpory pre tento obvod do ovládacieho programu z nejakých príčin možné (technicky nerealizovateľné, priveľmi nákladné, neexistencia programovacích algoritmov, nutnosť výroby drahého prídavného modulu), ihneď sa s Vami spojíme a pokúsime dohodnúť akceptovateľné alternatívne riešenie.

Poznámky:

 • Keďže služba AlgOR nie je platená, nie je ani nárokovateľná.
 • Vyhradzujeme si právo určiť priority práce na nových obvodoch podľa uváženia.
 • Služba AlgOR sa týka všetkých programátorov Elnec.
 • formulár AlgOR môže byť použitý ako požiadavka na podporu aj neprogramovateľných obvodov (napr. testovanie), resp. obvodov ktoré nemajú trvalo programovateľnú oblasť (napr. sRAM FPGA). Pre takýto prípad prosím špecifikujte v sekcii "Notes to request" aké akcie sú požadované realizovať pre obvod ktorý v tomto formulári spomínate. Precízny a úplný popis šetrí čas obidvoch zúčastnených strán.

Použite, prosím, nasledujúci formulár na požiadanie o doplnenie doteraz nepodporovaného obvodu do ovládacieho programu a tiež ako požiadavku o doplnenie nových vlastností do ovládacieho programu. Formulár vyplňte úplne, aby sme mali všetky potrebné informácie o obvode, ktorý chcete programovať. Neúplne vyplnený formulár je informáciou o nižšej dôležitosti požadovaného riešenia zo strany zákazníka. Rovnako nemožnosť overiť si implementáciu podpory na vzorke znamená oneskorenie (prípadne pozastavenie) realizácie Vašej požiadavky.

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Kontaktné informácie
Typ AlgOR požiadavky:*
Potrebné predbežné informácie o schopnosti programovať požadovaný obvod a vhodnom programovacom adaptére
naliehavá potreba programovania daného obvodu
bezpodmienečná potreba programovania daného obvodu (objednávka updatu SW)
  súhlasím s participáciou na vývojových a výrobných nákladov
Informácia o projekte kde bude programovateľný obvod využitý :
Meno projektu, aplikácia:
(telefón, MP3 prehrávač, ...)
www stránka koncového zákazníka:
Kontakt na koncového zákazníka:

telefón:

e-mail:


Odhadované celkové množstvo programovaných obvodov:*
Poznámka:
Odhadované množstvo týždenne:
Obvody budú programované:
Poznámka:
Očakávané množstvo programovacích adaptérov / modulov:
(kvôli rezervácii ZIF pätíc k projektu)
Informácie o odosielateľovi AlgOR formuláru:
Zákazník (meno spoločnosti):*
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Štát:*
Oslovenie:
Meno kontaktnej osoby:*
Priezvisko kontaktnej osoby:*
E-mail (Prosím čítajte túto info): *
Potvrďte, prosím, E-mail: *
Odosielateľ AlgOR formulára je: *
Koncový používateľ programovateľného obvodu (výrobca, laboratórium)
Programovacie centrum alebo poskytovateľ EMS služieb, ktorý chce programovať obvod pre koncového zákazníka
distribútor firmy Elnec, ktorý žiadosť podáva v mene inej spoločnosti
O spoločnosti, ktorá bude programovať požadovaný obvod
Prosíme o vyplnenie: *
obvody budú programované odosielateľom tohoto AlgOR formulára *
obvody budú programované inou spoločnosťou: *
 
Meno spoločnosti alebo www stránka:
Kontakt na spoločnosť, meno:
Telefón:
e-mail:
Informácie o programátore, ktorý chcete využiť:
Programátor (typ/modifikácia):*
Spôsob použitia programátora:* manuálne programovanie
v automatickom programátore
Kde ste zakúpili výrobok:* Elnec priamo
distribútor -
other:        
Nemám zatiaľ Elnec programátor (ak zakliknuté, 4 ďalšie polia nie sú povinné)
Dátum zakúpenia: (DD-MM-YYYY) *
Dátum zaslania registračnej karty: (DD-MM-YYYY)* Zaslaná
Nezaslaná
Sériové číslo programátora (Info):*
Verzia SW PG4UW:*
Informácie o programovateľnom obvode, ktorý chcete programovať
Typ obvodu (plný názov, vrátane prefixu/suffixu ):*
Vendor/Manufacturer (viď logá výrobcov):*
puzdrenie (DIL40, PLCC44, SOIC20, ...):*
Spôsob programovania:*
V pripade ze obvod umoznuje viacero rozhrani pre programovanie, specifikujte pozadovane (JTAG, SWD, UART, ... ):
Požadovaný limit pre koncové riešenie (DD-MM-RRRR)
Kontrolovali ste, či posledná verzia SW (3.79k) nepodporuje obvod o ktorý chcete programovať?* Áno
Nie - skontroluj (OnDemand 3.79k)
Je dostupná vzorka obvodu? * Áno (zasielam ju; poznámka)
Áno
Nie, bude dostupná:

Čítal som TÚTO INFORMÁCIU o vzorkách obvodov *
Upresnenie požiadavky

Popis v prípade požiadavky na zmenu ovládacieho programu. Uveďte predstavu, ako by sa mal program správať po úprave. Zašlite kópiu tohto formulára na môj E-mail
 Všetky informácie sú v čase odosielania tohoto formulára správne.
(Naša dpoveď je založená a platná na základe vami poskytnutých informácií. Nesprávne informácie môžu viesť k nesprávnej odpovedi alebo horšie - poskytnutá odpoveď nebude správna)
Kontrolný kód

Prosím vložte kontrolný kód z obrázka*

Ak sa Vám kontrolný kód zdá nečitateľný, prosím načítajte obrázok znova.


 Potvrdzujem, že som čítal a súhlasím s vyhlásením o ochrane súkromia

/>   

Poznámky:

 • v prípade posielania vzoriek zo zahraničia, priložte k zásielke sprievodný list, obsahujúci prehlásenie "bezplatná vzorka, nie pre komerčný predaj. Cena pre colné účely: 10.00 USD".
 • priklad adresy uvedenej na zásielke (namiesto "LPC1768FET100" uvedte názov požadovaného obvodu):

 • Elnec s.r.o.
  AlgOR: LPC1768FET100
  Jana Bottu 5
  08001 Presov
  Slovakia
  Tel.: +421-51-7734328


 • Informácia ohľadom vzoriek obvodov:
  • Vzorka programovateľného obvodu je potrebná na pretestovanie podpory programovania.
  • V prípade chýbajúcej vzorky žiadame výrobcu obvodov o zaslanie vzorky, ale ak nieje obvod dostupný - v puzdre ktoré vyžadujete - riešenie podpory bude oneskorené.
  • Vzorky sú rovnako potrebné aj v prípade spätnej kontroly podporovaných obvodov, preto môžeme zaslať vzorky obvodov späť iba v prípade, ak nám ich zašle priamo výrobca.