BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Extrahovanie dát z Atmel AVR8/16 .elf projektu

Kým začnete:


Ak ste to ešte nespravili, nainštalujte si software “WinAVR”, ktorý si môžete stiahnuť na stránke: http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/
Bez tohto softvéru nebudete schopný extrahovať dáta z projektového súboru.

Postup extrahovania:


Krok-01

Spustite príkazový riadok


Krok-02


Použite príkazy “dir” a “cd” na vstup do priečinku, kde je uložený projekt

dir – vypíše zoznam priečinkov a súborov, ktoré sú uložené v aktuálnom priečinku

cd <názov priečinku> – vstúpi do požadovaného priečinku

cd .. - vystúpi z aktuálneho priečinkuPozor! Fakt, že náš vzorový príklad sa nachádza v adresári “avrworkspace” neznamená, že aj váš projekt musí byť umiestnený v adresári “avrworkspace”.

Krok-03


Použitím príkazu „avr-readelf -l <project_name.elf>“ môžete zobraziť programové hlavičky a hlavičky sekcií uložené v projektovom súbore.
Inými slovami súčasti projektu, ktoré môžete extrahovať.Krok-04


Použite príkaz „avr-objcopy -O binary -j .text <meno_projektového_súboru.elf> flash.bin“
Tento príkaz vytvorí súbor flash.bin a extrahuje doň súčasti flash-e.Krok-05


Použite príkaz „avr-objcopy -O binary -j .eeprom <meno_projektového_súboru.elf> eeprom.bin“
Tento príkaz vytvorí súbor eeprom.bin a extrahuje doň súčasti eeprom.Krok-06


Použite príkaz „avr-readelf -x .fuse <meno_projektového_súboru.elf>“
Tento príkaz zobrazí nastavenie fuse bitov.Krok-07


Použite príkaz „avr-readelf -x .lock <meno_projektového_súboru.elf>“
Tento príkaz zobrazí nastavenie lock bitov.Krok-08

Vymažte celý buffer.
Krok-09

Načítajte data určené do EEPROM.
Krok-10

Načítajte data určené do Flash.
Krok-11

Nastavte požadovanú hodnotu fuse bitov.
Krok-12

Nastavte požadovanú hodnotu Lock bitov.

Prešov, Január 2012
Úprava: Apríl 2015
Autor: Ján Dráb, ElnecReturn to Application notes