BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Hlásenie problému

Použite, prosím, tento formulár pri ľubovoľnom probléme pri práci s programovateľnými obvodmi na programátoroch Elnec. Formulár vyplňte úplne a pošlite nám ho. Neúplne vyplnený formulár je pre nás informáciou o nižšej dôležitosti požadovaného riešenia problému zo strany zákazníka.

Možno máte pocit, že dotazník je pridlhý a niektoré otázky sú zbytočné. Pozrite sa na formulár z inej stránky:

 • čas na vyplnenie formulára je maximálne 10 minút
 • otázky sú kladené tak, aby slúžili ako jednoduchý "troubleshooting guide". Teda pri odpovedaní na otázku sa môže vynoriť odpoveď - typický príklad je "Máte nainštalovanú najnovšiu verziu ovládacieho programu?"
 • oznámenie problému jednou vetou je z 99% nepostačujúce a je nutné položiť doplňujúce otázky, často až v rozsahu otázok tohto formulára. Riešenie problému sa môže v takom prípade predĺžiť o dobu, kým nezískame všetky potrebné informácie.
 • naozaj ľutujem, ale bez uvedenia všetkých okolností nevieme problém nasimulovať, a teda ani vyriešiť.

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Základné informácie
Vec (názov problému):*
Informácie o zákazníkovi:
Zákazník (meno spoločnosti):
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Štát:*
Kontaktná osoba:*
Meno:
Priezvisko:
E-mail (Prosím čítajte túto info):*
Potvrďte E-mail:*

Informácie o programátore:
Programátor (typ/prevedenie):*
Sériové číslo:*
Napájací zdroj:*
interný
Externý, dodaný s výrobkom. Skutočné napätie [V]:
Externý, iný (výst. napätie a prúd):
Napätie v napájacej sieti:* V
Verzia ovládacieho programu PG4UW:* (napr. 3.91f)
Kde ste zakúpili výrobok:*
priamo cez Elnec
Distribútor -
Iný               
Dátum zakúpenia:*
(DD-MM-YYYY)
Dátum zaslania registračnej karty:*
(DD-MM-YYYY)
Registrovaný
Neregistrovaný

Informácie PC, na ktorom je programátor prevádzkovaný:
Výrobca/prevedenie:*
Desktop  Notebook
Procesor, rýchlosť:*
Operačný systém a jeho verzia:*
Typ komunikačného portu:*
Umiestnenie komunikačného portu:*
Detaily komunikačného portu:*

Informácie o programovanom obvode, s ktorým máte problém a o spôsobe programovania
Typ/názov obvodu (úplné označenie):*
Výrobca (pozri logá výrobcov):*
Spôsob programovania obvodu:*
puzdrenie (DIL40, PLCC44, SOIC20, ...):*
Použitý konvertor (pre non-DIL puzdra): Elnec typ:*
Sériové číslo konvertora:*
Ďalší popis na hornej strane programovaného obvodu
(okrem názvu obvodu):*
Popis na spodnej strane programovaného obvodu (ak existuje):

Aktuálnosť problému:* do
Ako často pracujete s týmito obvodmi:*
Odhadovaný počet programovaní obvodu:* asi ks ročne
Sú k dispozícii vzorky?* Áno (zasielam pre urýchlenie riešenia; poznámka)
Áno
Nie
Doplňujúce otázky
Máte nainštalovanú najnovšiu verziu (3.91f) ovládacieho programu?* Áno Nie
Poznáte dôkladne vlastnosti a správne správanie sa programátora?* Áno Nie
Prečítali ste si informácie v PG4UW programe v časti "Informácie o obvode"?* Áno Nie
V prípade programovania obvodu v pätici ZIF:
Vložili ste obvod do ZIF pätice do správnej pozície a podľa správnej orientácie? *
Nie je ZIF pätica znečistená? *
Nie je ZIF pätica za hranicou životnosti? *
Ste si istý, že nejde o zlý kontakt na pätici ZIF? *
Sú kontakty obvodu čisté, bez zoxidovanej vrstvy a bez zvyškov po spájkovaní? *

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
V prípade programovania pomocou ISP konektora:
Dodržali ste všetky odporúčania, najmä časť "Doporučené pripojenie do cielovej aplikácie", ktoré poskytujeme v rámci položky "Informácie o obvode - Detaily ISP zapojenia" vybraného programovaného obvodu?*
Áno Nie
Overili ste, že pripojenie cielovej aplikácie z ISP konektora programátora je správne, kompletné a dĺžka použitého zapojenia medzi ISP konektorom a programovaným obvodom neprekročila odporúčanú dĺžku?* Áno Nie
Sú všetky nastavenia/parametre ISP programovania v okne "Podmienky pre činnost s obvodom" nastavené správne a odpovedajú skutočnosti?* Áno Nie
Máte datasheet a prípadne errata sheety (ak existujú) k programovanému obvodu?* Áno Nie
Poznáte dôkladne vlastnosti a správne správanie sa programovaného obvodu?* Áno Nie
Je problémový obvod nový, alebo používaný?* Nový Používaný
Koľko obvodov ste testovali?*  
Vyskytuje sa chyba u všetkých kusov obvodov tohto typu?* Áno
Nie
Mám iba jeden obvod
Vyskytuje sa rovnaká chyba aj u obvodov z inej série?* Áno
Nie
Mám iba jednu sériu
Koľko skupín obvodov (rôznych sérií) ste testovali?*  
Zadajte série testovaných obvodov (oddelené čiarkou):*
Pri akej činnosti s obvodom sa vyskytuje chyba?* Čítanie
Programovanie
Kontrola ID
Test vloženia obvodu
Je programátor úspešný pri iných typoch obvodov?* Áno Nie
Vyskytuje sa chyba trvale, alebo iba náhodne?* Opakovane Náhodne
Vyskytuje sa chyba aj na iných PC?* Áno
Nie
Netestoval som
Ako dopadol selftest programátora diagnostickým podom?*
Najlepšie je poslať výsledok selftestu ako súčasť protokolu o aktivite programátora (log) - pozrite nižšie
Bezchybne
Chyby
Netestoval som
Ako dopadol selftest ISP konektora (pri programovaní cez ISP)? Bezchybne
Chyby
Netestoval som
Popis problému

Tu, prosím, uveďte krok za krokom popis činností s programátorom a programovaným obvodom, po ktorých sa problém prejaví. Prosím o čo najpodrobnejší popis - zvýšite tým pravdepodobnosť úspešného a rýchleho vyriešenia situácie. Popis problému by mal zahŕňať aj informáciu o tom, čo funguje správne a čo nefunguje. Najlepšie je, ak pošlete na preverenie k nám problematický obvod, niekedy nemusíme mať k dispozícii vlastnú vzorku obvodu, ktorého sa problém týka. Uveďte prípadne aj Vaše predstavy a a očakávania, teda aký postup riešenia problému by ste si priali.

Obsah "Log okna" v SW

Popis problému MUSÍ zahŕňať aj presné hlásenia programu, ktoré sa objavia až do vzniku problému. Do nasledovného editačného poľa preto priložte obsah celého Log okna (Programmer activity log). Výsledok selftest plus procedúry nie je potrebný, ak nie je hlásená žiadna chyba.
Odporúčame nasledujúci postup pre získanie obsahu Log okna: použite menu Help/Create problem report, potvrďte zápis súboru PG4UW_LOG_windows_content_xxxxx.zip na desktop (plocha) Vášho PC. Otvorte daný súbor a potom skopírujte jeho obsah cez clipboard Ctrl+V do nasledujúceho editačného poľa.

Log súbor "PG4UW_LOG_windows_content_xxxxx.zip" je umiestnený na Pracovnej ploche (Desktop-e) a takisto v adresári:
"C:\Documents and Settings\VASE_KONTO\Desktop\". Maximálna veľkosť súboru, ktorý môžte priložiť, je 256kB.

Log súbor programu PG4UW:

 Zašlite kópiu tohto formulára na môj E-mail
Kontrolný kód

Prosím vložte kontrolný kód z obrázka*

Ak sa Vám kontrolný kód zdá nečitateľný, prosím načítajte obrázok znova.


 Potvrdzujem, že som čítal a súhlasím s vyhlásením o ochrane súkromia

  

Poznámky:

 • ak nemáte nainštalovanú najnovšiu verziu ovládacieho programu, získate ju zo sekcie Downloads. Mať v prípade problémov najnovšiu verziu SW je dôležité, lebo:
  1. je možné, že problém, ktorý máte, bol odstrániteľný zmenou programu a je už vyriešený
  2. staršie verzie ovládacieho programu nemáme k dispozícii, takže Vaša verzia SW sa môže po inštrukcii od nás "urobte to a to" správať odlišne aj v prípade dobrého programátora, čo naozaj sťažuje identifikáciu problému.
 • v prípade posielania vzoriek zo zahraničia, priložte k zásielke sprievodný list, obsahujúci prehlásenie "bezplatná vzorka, nie pre komerčný predaj. Cena pre colné účely: $10US".
 • priklad adresy uvedenej na zásielke (namiesto "LPC1768FET100" uvedte názov požadovaného obvodu):

 • Elnec s.r.o.
  Case: LPC1768FET100
  Jana Bottu 5
  08001 Presov
  Slovakia
  Tel.: +421-51-7734328