BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Služba kalibrácie programátora

Elnec poskytuje zákazníkom službu kalibrácie na všetky podporované programátory zo svojej ponuky.

Popis služby kalibrácie

Po doručení bude Váš programátor dôsledne otestovaný naším kvalifikovaným personálom. Ak to bude nevyhnutné, parametre produktu budú prispôsobené súvisiacim štandardom a reguláciám. Všetky skúmané hodnoty výrobku sa budú po kalibrácii približovať parametrom nového programátora Elnec daného typu. Zásielka kalibrovaného programátora späť k zákazníkovi bude obsahovať správu o teste kalibrácie, výsledok ktorého certifikuje kalibráciu. Na požiadanie zákazníka bude zaslaný aj zoznam odchýliek zistených prvotným testom kalibrácie.


Cenník služby kalibrácieProcedúra objednávky služby kalibrácie

Pred zaslaním produktu na kalibráciu, prosím, kontaktujte Elnec s objednávkou a žiadosťou o RMA pre zásielku Vášho programátora. Môže byť použitý tento formulár. Zásielka s RMA urýchli vybavenie Vašej objednávky.

Po obdržaní RMA od firmy Elnec, prosím, zašlite Váš programátor na túto adresu:

  Elnec s.r.o.
  Jána Bottu 5
  SK-08001 Prešov
  Slovenská republika

Poznámky:

 • pred odoslaním Vášho produktu odporúčame poznamenať si informácie o modele a sériovom čísle výrobku,
 • kvôli identifikácii zásielky je nevyhnutné uviesť RMA na dokumente, ktorý je priložený k zásielke s produktom a tiež je potrebné uviezť RMA aj na prepravnom obale,
 • štandardne bude kalibrácia vykonaná do 5 pracovných dní od doručenia produktu do firmy Elnec
 • prepravné náklady sú hradené zákazníkom