Universal | Production | Device | Programmers | Adapters | Elnec
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Služba kalibrácie programátora

Elnec poskytuje zákazníkom službu kalibrácie na všetky podporované programátory zo svojej ponuky.

Popis služby kalibrácie

Po doručení bude Váš programátor dôsledne otestovaný naším kvalifikovaným personálom. Ak to bude nevyhnutné, parametre produktu budú prispôsobené súvisiacim štandardom a reguláciám. Všetky skúmané hodnoty výrobku sa budú po kalibrácii približovať parametrom nového programátora Elnec daného typu. Zásielka kalibrovaného programátora späť k zákazníkovi bude obsahovať správu o teste kalibrácie, výsledok ktorého certifikuje kalibráciu. Na požiadanie zákazníka bude zaslaný aj zoznam odchýliek zistených prvotným testom kalibrácie.


Cenník služby kalibrácie

Obj. číslo.: služba Cena v USD
CAL-1001 detailný rozpis nameraných výsledkov počas kalibrácie US $60,-
CAL-0054 kalibrácia BeeHive208S US $359,-
CAL-0062 kalibrácia BeeHive304 US $234,-
CAL-0053 kalibrácia BeeHive204 US $179,-
CAL-0055 kalibrácia BeeHive204AP US $179,-
CAL-0058 kalibrácia BeeHive204AP-AU US $179,-
CAL-0061 kalibrácia BeeProg3 US $132,-
CAL-0052 kalibrácia BeeProg2 US $102,-
CAL-0059 kalibrácia BeeProg2C US $102,-
CAL-0057 kalibrácia BeeProg2AP US $102,-

Procedúra objednávky služby kalibrácie

Pred zaslaním produktu na kalibráciu, prosím, kontaktujte Elnec s objednávkou a žiadosťou o RMA pre zásielku Vášho programátora. Môže byť použitý tento formulár. Zásielka s RMA urýchli vybavenie Vašej objednávky.

Po obdržaní RMA od firmy Elnec, prosím, zašlite Váš programátor na túto adresu:

Elnec s.r.o.
Jána Bottu 5
080 01 Prešov
Slovenská republika
EURÓPA

Poznámky:

  • pred odoslaním Vášho produktu odporúčame poznamenať si informácie o modele a sériovom čísle výrobku,
  • kvôli identifikácii zásielky je nevyhnutné uviesť RMA na dokumente, ktorý je priložený k zásielke s produktom a tiež je potrebné uviezť RMA aj na prepravnom obale,
  • štandardne bude kalibrácia vykonaná do 5 pracovných dní od doručenia produktu do firmy Elnec
  • prepravné náklady sú hradené zákazníkom
🍪
Naspäť HORE