BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Záruka & Opravy

Vo firme Elnec je kvalita produkcie jedna z najvyšších priorít. Vďaka tomu, že náš hardware je spoľahlivý a dobre navrhnutý, možeme poskytovať výnimočne dlhú záruku (3 roky) na všetky naše univerzálne a produkčné programátory. V prípade záručnej opravy zasielame výrobok späť zákazníkovi na naše náklady (platí aj pre zákazníkov so sídlom mimo Slovenskej republiky).

Záučná oprava bude vykonaná do 5 pracovných dní po prijatí poškodeného výrobku. Preferenčné vybavenie požiadavky na opravu výrobku zaručuje registrácia výrobku, ktorá by mala byť vykonaná do 60 dní od dátumu kúpy výrobku a to na tejto stránke.
Dlhší čas opravy výrobku môžete očakávať v prípade odoslania výrobku na opravu bez detailného popisu závady / chyby.

Poznámky:

 • detailné podmienky záruky môžete vidieť na tejto stránke: Obchodné podmienky.
 • pred odoslaním akejkoľvek zásielky do firmy Elnec sa oboznámte, prosím, s procesmi záručných a pozáručných opráv.
 • cena opravy nezahŕňa výmenu ZIF pätice. Ak je to potrebné, je možné si výmenu ZIF doobjednať.

Procesy opráv v rámci záruky

1. Sú dva druhy procesov opráv v rámci záruky:

 1.  Záručná oprava u autorizovaného distribútora firmy Elnec
  • určené len pre zákazníkov, ktorí si zakúpili produkt Elnec od autorizovaného distribútora Elnec v krajine, kde zákazník sídli (prehľad autorizovaných distribútorov nájdete na tejto stránke / ak vo vašej lokalite nemáme autorizovaného distribútora, prosím, kontaktujte Elnec priamo,
  • prosím, pozrite si tiež odsek 1.1. kde sú uvedené detailné inštrukcie.
 2.  Záručná oprava vo firme Elnec s.r.o.
  • určené pre zákazníkov, ktorí si kúpili a zaregistrovali originálny produkt priamo vo firme Elnec s.r.o.
  • prosím, pozrite si tiež odsek 1.2. kde sú uvedené detailné inštrukcie.

1.1. Proces žiadosti o záručnú opravu u autorizovaného distribútora Elnec

 1. zákazník kontaktuje autorizovaného distribútora Elnec, detailne popíše problém a požiada distribútora aby zvážil ďalšie kroky,
 2. ak sa ukáže, že je nevyhnutné zaslať produkt na opravu autorizovanému distribútorovi Elnec, náklady na dopravu sú hradené:
  • zákazníkom za zaslanie produktu autorizovanému distribútorovi Elnec,
  • autorizovaným distribútorom za zaslanie tovaru opraveného v rámci záruky späť zákazníkovi,
 3. pred odoslaním Vášho produktu odporúčame poznamenať si informácie o modele a sériovom čísle výrobku. Tiež odporúčame dodržať inštrukcie poskytnuté autorizovaným distribútorom.

1.2. Proces žiadosti o záručnú opravu vo firme Elnec s.r.o. - RMA (Return Merchandise Authorization):

 1.  zákazník predovšetkým vyplní a odošle formulár "Hlásenie problému" kde detailne popíše problém s výrobkom,
 2.  na základe informácií poskytnutých zákazníkom Elnec zváži ďalší postup a bude zákazníka obratom informovať,
 3.  ak sa ukáže, že je nevyhnutné zaslať produkt na opravu/diagnostiku do firmy Elnec, náklady na dopravu sú hradené:
  • zákazníkom za zaslanie produktu do firmy Elnec,
  • firmou Elnec za zaslanie tovaru opraveného v rámci záruky späť zákazníkovi,
 4.  ak sa ukáže, že je nevyhnutné zaslať produkt na opravu/diagnostiku do firmy Elnec, zákazník obdrží RMA (Return Merchandise Authorization).

Poznámky:
 1. je nevyhnutné uviesť RMA číslo na dokumente, ktorý je priložený k zásielke s poškodeným produktom a tiež je potrebné uviesť RMA číslo aj na prepravnom obale,
 2. Elnec si vyhradzuje právo neprevziať a/alebo odmietnuť zásielky bez RMA čísla a tiež v prípade ak inštrukcie firmy Elnec neboli dodržané,
 3. pred odoslaním Vášho produktu odporúčame poznamenať si informácie o modele a sériovom čísle výrobku,
 4. nevyžadujeme zasielanie príslušenstva výrobku spolu s výrobkom, s výnimkou prípadu ak nám príslušenstvo môže pomôcť lepšie posúdiť daný prípad,
 5. ak produkt nespĺňa podmienky záruky, pred vykonaním opravy zašleme zákazníkovi odhad nákladov opravy na odsúhlasenie.
 6. príklad adresy uvádzanej na balíku: (uveďte pridelené RMA číslo namiesto "R-040812/01" použitom v príklade):

 7. Elnec s.r.o.
  RMA č: R-040812/01
  Jána Bottu 5
  08001 Prešov
  Slovenská republika
  Tel.: +421-51-7734328

 8. ak je programátor odoslaný na opravu v rámci platnej záruky odoslaný bez popisu závady, a naše testy nepreukážu žiadnu závadu, tak budeme testovanie považovať za žiadosť o službu na pretestovanie. Takáto služba je spoplatnená polovicou sumy podľa platného cenníka za opravy v sekcii "Pozáručné opravy / Opravy výrobkov nespĺňajúcich podmienky záruky"

Pozáručné opravy / Opravy výrobkov nespĺňajúcich podmienky záruky

Elnec poskytuje veľmi flexibilný pozáručný servis, ktorý je možné využiť aj pre väčšinu už nevyrábaných produktov. Štandardne bude oprava vykonaná do 5 pracovných dní po doručení výrobku do firmy Elnec. Preferenčné vybavenie požiadavky na opravu výrobku zaručuje registrácia výrobku, ktorá by mala byť vykonaná do 60 dní od dátumu kúpy výrobku na tejto stránke.

Zaručujeme, že všetky opravy vykonané firmou Elnec s.r.o. nebudú obsahovať materiálové a výrobné chyby po dobu šesť (6) mesiacov od dátumu, kedy je takáto oprava vykonaná. Táto záruka je obmedzená iba na časti výrobku, ktoré boli vymenené, alebo inak ovplyvnené danou opravou *V prípade, že počas opravy bola vymenená DIL ZIF pätica programátora, platí tiež obmedzenie na 25,000-cyklov (alebo 10,000-cyklov u iných typov ZIF pätíc).

Prosím oboznámte sa s procesmi pozáručných opráv v nasledujúcom texte, pred odoslaním akejkoľvek zásielky do firmy Elnec.


Procesy pozáručných opráv

2. Proces žiadosti o pozáručnú opravu / opravu výrobku nespĺňajúceho podmienky záruky - RMA (Return Merchandise Authorization):

 1.  zákazník predovšetkým vyplní a odošle formulár "Hlásenie problému" kde detailne popíše problém s výrobkom,
 2.  na základe informácií poskytnutých zákazníkom Elnec zváži ďalší postup a bude zákazníka obratom informovať,
 3.  ak sa ukáže, že je nevyhnutné zaslať produkt na opravu/diagnostiku do firmy Elnec, zákazník obdrží RMA číslo (Return Merchandise Authorization) od firmy Elnec.

Poznámky:
 1. je nevyhnutné uviesť RMA číslo na dokumente, ktorý je priložený k zásielke s poškodeným produktom a tiež je potrebné uviesť RMA číslo aj na prepravnom obale,
 2. Elnec si vyhradzuje právo neprevziať a/alebo odmietnuť zásielky bez RMA čisla, alebo v prípade, ak inštrukcie firmy Elnec neboli dodržané,
 3. pred odoslaním Vášho produktu odporúčame poznamenať si informácie o modele a sériovom čísle výrobku,
 4. nevyžadujeme zasielanie príslušenstva výrobku spolu s výrobkom, s výnimkou prípadu ak nám príslušenstvo môže pomôcť lepšie posúdiť daný prípad.

2.1. U pozáručných opráv / opráv výrobkov nespĺňajúcich podmienky záruky budú zákazníkovi fakturované náklady na výmenu súšiastok, čas strávený opravou a prepravu produktu späť k zákazníkovi. Elnec s.r.o. rozhodne či poškodený produkt má byť opravený alebo vymenený a tiež či sa na danú opravu vzťahuje záruka.


Štandardné ceny opráv:

Order No. service Price USD
RP-0054 *oprava BeeHive208S $300 + $144/site
RP-0051 *oprava BeeHive8S $300 + $144/site
RP-0062 *oprava BeeHive304 $276 + $216/site
RP-0053 oprava BeeHive204 $240 + $144/site
RP-0059 oprava BeeHive204AP $240 + $144/site
RP-0058 oprava BeeHive204AP-AU $272 + $144/site
RP-0049 oprava BeeHive4+ $240 + $144/site
RP-0061 oprava BeeProg3 $348
RP-0052 oprava BeeProg2 $228
RP-0056 oprava BeeProg2C $228
RP-0057 oprava BeeProg2AP $228
RP-0044 oprava BeeProg+ $228
RP-0038 oprava SmartProg2 $120
RP-0045 oprava T51prog2 $84
RP-0046 oprava PIKprog2 $84
RP-0047 oprava MEMprog2 $84
RP-0039 oprava MEMprogL $60
RP-0037 oprava MEMprog $84
RP-0022 oprava SEEprog $48

Poznámky:
 1. *uvedené poplatky zahŕňajú iba výmenu súčastí programátora. O cene výmeny potrebných súčiastok počítača bude rozhodnuté po preskúmaní rozsahu poškodenia.
 2. poplatky uvedené v hornej časti neplatia v prípade, že produkt je "zhorený / zničený" (celkové poškodenie výrobku spôsobené vysokým napätím, mechanickým poškodením, ap.) a oprava nie je efektívna,
 3. oprava nezahŕňa kalibráciu. Táto služba by mala byť objednaná nezávisle.
 4. programovacie adaptry a moduly sú spotrebným tovarom. Z toho dôvodu neopravujeme programovacie adaptéry a moduly, ktoré sú po záruke
 5. príklad adresy uvádzanej na balíku: (uveďte pridelené RMA číslo namiesto "R-040812/01" použitom v príklade):

 6. Elnec s.r.o.
  RMA č: R-040812/01
  Jána Bottu 5
  08001 Prešov
  Slovenská republika
  Tel.: +421-51-7734328

2.2. Na niektoré dlhšie nevyrábané výrobky sa ponuka pozáručných opráv nevzťahuje. Detaily nájdete na stránke nevyrábaných produktov.

2.3. Náklady na prepravu výrobku nespĺňajúceho podmienky záruky späť k zákazníkovi sú v plnej výške hradené zákazníkom.