BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

AP1 PLCC44 ZIF MCS51-1
(Obj. číslo 71-3541)

Viď: Manuál modulu | Akceptované puzdra | Podpora v programátoroch | Zoznam podporovaných obvodov

Discontinued product! Please go to discontinued products section to find the replacement.

 • 71-3541

 • špecializovaný programovací modul pre obvody SST89E516RD2 v puzdre PLCC44
 • prevádzková (mechanická) záruka na životnosť pätice ZIF - 10 000 otvorení (Prepáčte, ale nevieme zaručiť spoľahlivosť kontaktov ZIF pätice počas jej mechanickej životnosti - viď. poznámka nižšie)
 • podporované softvérom PG4UW od verzie 3.17d
 • vyrobené na Slovensku
Obj. číslo 71-3541
Pätica ZIF PLCC44, zhora otvorená
Spodná časť 2 konektory po 32 zdierok, DIN41612 B/2
Trieda Špecializované
Podtrieda MCS-51
Manuál modulu
 • Poznámka: Tento programovací modul bol navrhnutý pod tlakom zákazníka a neodporúčame ho používať pre programovanie. Dôvod: Kvalita PLCC ZIF pätice nie je dostatočná pre výrobu, ale je to jediná ZIF pätica typu zhora otvorená (typ OpenTop) o ktorej vieme (dostupná na trhu). Pre programovanie PLCC obvodov odporúčame manuálne programovanie so zaklapávacou ZIF päticou (typ Clamm Shell).

 • Programátor nemusí byť vypnutý a SW môže bežať počas vkladania/vyberenia programovacieho modulu
 • Chráňte kontakty konektorov modulu a pätice ZIF pred znečistením. Prípadné nečistoty alebo mastnota na kontaktoch môžu počas programovania spôsobovať chyby.
 • Postupujte dôsledne! Nesprávne vloženie obvodu do pätice ZIF na module môže mať za následok poškodenie programovaného obvodu.

 • Vyskrutkujte 2 skrutky s vrúbkovanou hlavou. Vložte programovací modul do konektorov rozhrania Programming Module Interface. Po založení budete počuť kliknutie. Tvar konektorov umožňuje založiť programovací modul do rozhrania Programming Module Interface jediným správnym spôsobom. Zaskrutkujte 2 skrutky s vrúbkovanou hlavou, čím upevníte programovací modul na programátore.
 • Otvorte päticu ZIF na module stlačením krytu pätice (horná pohyblivá časť). Vložte obvod do pätice. Správna poloha programovaného obvodu v pätici ZIF modulu je naznačená obrázkom v blízkosti (zvyčajne vľavo povyše) pätice. Referenčný roh obvodu (napr. poloha pinu 1) je na obrázku označený bodkou, číslicou 1, skoseným rohom alebo niektorou kombináciou uvedeného. Nakoniec uvoľnite päticu ZIF na module.
 • Pred vložením obvodu do pätice ZIF musí byť kryt úplne otvorený (stlačený). Pri vkladaní obvodu do iba čiastočne otvorenej pätice ZIF môže – po uvoľnení krytu – dôjsť k poškodeniu pinov obvodu.
 • Netlačte na obvod počas vkladania, ani počas uvoľňovania krytu.
 • Povytiahnite veko (horná pohyblivá čast ZIF) modulu pre zaručenie spoľahlivého kontaktu s obvodom.
 • Pohľadom skontrolujte uloženie programovaného obvodu v pätici ZIF na module. Ak všetko vyzerá v poriadku, obvod je pripravený na programovanie.
 • Pri vyberaní obvodu z modulu, stlačte kryt pätice ZIF na module a vyberte obvod.
 • Po ukončení práce s modulom vyskrutkujte 2 skrutky s vrúbkovanou hlavou a vyberte modul z konektorov rozhrania Programming Module Interface.

 • Prevádzkové podmienky: teplota 5 °C ÷ 40 °C (41 °F ÷ 104 °F), vlhkosť 20 % ÷ 80 % nekondenzujúca.

Programová poznámka
 • Ak Vaša verzia ovládacieho programu neobsahuje podporu tohto modulu, nekontaktujte, prosím, oddelenie podpory, ale najprv si prevezmite najnovšiu verziu programu - priamo z našej web stránky.
 
Akceptované puzdra
PLCC44 Package
Design

Podpora v programátoroch:
BeeHive204AP BeeHive204AP-AU BeeProg2APToto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.