BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.


Názov modulu Trieda Podtrieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-18602
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186119
AP1 SSOP24 ZIF 155mil universal (T)SSOP 71-18154
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186246
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal (T)SSOP 71-2749LD16
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal (T)SSOP 71-329613
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal (T)SSOP 71-1867LD12
AP1 SSOP8 ZIF 110mil universal (T)SSOP 71-49657
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-187439
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193730
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193828
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-1942113
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-19478
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194919
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal (T)SSOP 71-1956D127
AP1 MLF32-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2446110
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal QFN (MLF) 71-2445110
AP1 MLF44-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24440
AP1 QFN16-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-243732
AP1 QFN20-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243557
AP1 QFN20-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-23056
AP1 QFN24-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243389
AP1 QFN28-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-247115
AP1 QFN28-3 ZIF universal QFN (MLF) 71-155433
AP1 QFN40-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2419127
AP1 QFN44-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-24629
AP1 QFN48 ZIF universal QFN (MLF) 71-24150
AP1 QFN8-4 ZIF universal QFN (MLF) 71-299484
AP1 QFP44-4 ZIF universal QFP 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal QFP 71-1888127
AP1 TQFP44-1 ZIF universal QFP 71-189295
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal QFP 71-1893LD4
AP1 TQFP48-1 ZIF universal QFP 71-189534
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal SOIC 71-183624
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal SOIC 71-183751
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal SOIC 71-1838127
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal SOIC 71-184012
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal SOIC 71-18413
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal SOIC 71-184230
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal SOIC 71-184414
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal SOIC 71-184564
AP1 SOIC32 ZIF 445mil universal SOIC 71-18489
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal SOIC 71-18574
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal SOIC 71-185044
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal SOIC 71-1853116
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal TSOP 71-1932127
AP1 BGA-1372/0746 special ARM 71-20622
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2164LD127
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special ARM 71-2894RD95
AP1 QFN32-1.02 ZIF NUC-3 special ARM 71-5497110
AP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-492019
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special ARM 71-4506110
AP1 QFN32 ZIF LPC-1 special ARM 71-246510
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special ARM 71-3808111
AP1 QFN48-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-53830
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-3 special ARM 71-503539
new converterAP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-4 special ARM 71-562639
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special ARM 71-449363
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special ARM 71-3976127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special ARM 71-4752LD127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special ARM 71-4754LD127
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special ARM 71-1555127
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special ARM 71-1566127
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special ARM 71-1567127
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2163LD6
AP1 QFP144 ZIF LPC special ARM 71-1653110
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-2 special ARM 71-493334
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-5 special ARM 71-519934
AP1 QFP64-1.02 ZIF ARM-4 special ARM 71-53556
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special ARM 71-4201LD6
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special ARM 71-178978
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 special ARM 71-549116
new converterAP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 (LD) special ARM 71-5491LD16
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special ARM 71-4714113
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special ARM 71-334319
AP1 WLCSP56-1 ZIF ARM-1 special ARM 71-53644
AP1 WLCSP62-1 ZIF nRF-3 (LD) special ARM 71-5054LD2
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-24160
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-1558127
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-170195
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-3916110
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special BGA modules 71-2810LD0
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special BGA modules 71-2762LD12
AP1 MLF56 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-244323
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-512089
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-521189
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-3 special Cypress MCU 71-537889
new converterAP1 QFN40-1.02 ZIF CY-4 special Cypress MCU 71-5623127
AP1 QFN56-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-515829
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-240131
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-15600
AP1 QFP44-1.04 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-522195
AP1 QFP48-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-511534
AP1 QFP64-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-51966
AP1 SSOP28-200 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-535712
AP1 QFN32-1.02 ZIF EFM-4 special ENERGY Micro MCU 71-5117110
AP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special ENERGY Micro MCU 71-48280
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special Freescale/Motorola/NXP 71-3031127
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special Freescale/Motorola/NXP 71-3002110
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx (obsolete) special Freescale/Motorola/NXP 71-277726
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx-a special Freescale/Motorola/NXP 71-2777A26
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special Freescale/Motorola/NXP 71-277526
AP1 QFN24-1.02 ZIF NHS-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-527889
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-411789
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-4156110
AP1 QFP100-1.02 ZIF HCS12-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-5046127
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-162118
AP1 QFP128 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-16319
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-4439110
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-1651110
AP1 QFP32-1.04 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-5212127
AP1 QFP48-1.02 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-540434
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-17636
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-32486
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-177618
AP1 TSSOP16 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-50456
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-147934
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special Fujitsu MCU 71-41860
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special Fujitsu MCU 71-16086
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special Fujitsu MCU 71-31416
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special Fujitsu MCU 71-31426
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-162712
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-2643111
AP1 QFP32-1.04 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-5335127
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-433534
AP1 QFP64 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-521444
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special Fujitsu MCU 71-424078
new converterAP1 QFN32-1.02 ZIF IRMC-1 special Infineon MCU 71-5565110
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special MCS-51 71-1604127
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special MCS-51 71-354095
AP1 BGA-0395/0259 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33514
AP1 BGA100-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3346LD11
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3322LD8
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3323LD7
AP1 BGA162-2 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4239LD8
AP1 BGA169-3.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4827LD7
new converterAP1 BGA24-2 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-54814
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33295
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-309116
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4456LD34
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3669LD26
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-422410
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-453810
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4642LD2
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-365812
AP1 BGA64-7.1 ZIF STM32-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-48583
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2440A6
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-44955
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239818
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-499618
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239718
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-23955
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-304289
AP1 QFN8-5.02a ZIF eSD-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-51473
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-393143
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-308829
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3096127
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1859116
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-185146
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-185224
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3093121
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1855116
AP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-19760
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-19839
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3097127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1988127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199437
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200438
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199737
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1997RU0
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199837
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200237
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4175127
AP1 BGA-3266A/0955 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-43078
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-331685
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310395
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3103LD95
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-298234
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310478
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-14886
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326144
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3261LD44
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-44536
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-328010
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-14868
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2825LD17
AP1 LQFP80-2 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-282678
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-450236
AP1 QFN40-1.02 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5281127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3467LD127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4448127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-16 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4980127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4928127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4635128
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4659127
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160514
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1607127
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1615LD127
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-161618
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2687LD18
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3189127
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3151127
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-327412
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-499420
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4513111
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-16509
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3263110
AP1 QFP176-1.02 ZIF NEC-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49224
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4574131
AP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-522034
AP1 QFP48-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-538034
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-308334
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-171678
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-44976
AP1 QFP64-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-53566
AP1 QFP64-1.02 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49930
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-172632
AP1 QFP80-2.03 ZIF HD64-15 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-50110
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-466113
AP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-48396
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3470110
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-45000
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1492LD11
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-389678
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-11 special NEC MCU 71-1611127
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special NEC MCU 71-4153127
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special NEC MCU 71-1617LD32
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-1576127
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special NEC MCU 71-1660110
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-3235110
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-3074127
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-171378
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-238444
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1765LD33
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special NEC MCU 71-1766LD32
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special NEC MCU 71-17696
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special NEC MCU 71-44520
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-180612
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special NEC MCU 71-307617
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-3684RD2
AP1 QFN24-1.02 ZIF MLX-1 special other 71-489090
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special other 71-4385110
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special other 71-4304110
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special other 71-2469110
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special other 71-242521
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special other 71-242421
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special other 71-4326127
AP1 QFN40-2.02 ZIF FL-1 special other 71-505057
AP1 QFN40-2.02 ZIF MP-1 special other 71-531257
AP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special other 71-467657
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special other 71-408757
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special other 71-3619127
AP1 QFN40 ZIF SiM-1 special other 71-4565127
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special other 71-24850
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special other 71-36540
AP1 QFN48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-478439
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special other 71-41990
new converterAP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-1 special other 71-556939
AP1 QFN48-2.02 ZIF PS-1 special other 71-548039
AP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special other 71-480939
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special other 71-365739
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special other 71-467929
AP1 QFN64-1.02 ZIF Si-1 special other 71-533263
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special other 71-261463
AP1 QFN64 ZIF SiM-1 special other 71-455463
AP1 QFP128 ZIF S3F-1 special other 71-49765
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2666RD95
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-3144RD95
AP1 QFP48-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-510234
AP1 QFP48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-477238
AP1 QFP64-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-51566
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special other 71-3618RD36
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 special other 71-549536
new converterAP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-5495RD36
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special other 71-2675LD78
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-2482RD36
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special other 71-2656RD36
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2610RD36
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special other 71-2667LD25
AP1 SOIC14-150 ZIF ISD-1 special other 71-532624
AP1 SOIC8-150 ZIF MLX-1 special other 71-488824
AP1 SSOP20-155 ZIF ET-1 special other 71-454612
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special other 71-190233
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-4124RD6
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special other 71-42445
AP1 QFN64 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-245963
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special PICmicro 71-41364
AP1 SSOP28-200 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-540846
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-1883127
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-189195
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-19056
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-19066
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-19150
AP1 BGA-0452/0453 special PLD 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special PLD 71-396730
AP1 BGA-0491/0453 special PLD 71-211078
AP1 BGA-0678/0453 special PLD 71-210578
AP1 BGA-0998/0999 special PLD 71-204110
AP1 BGA-1122/1121 special PLD 71-202911
AP1 BGA-1425/1426 special PLD 71-42291
AP1 BGA169-6 ZIF PLD-1 special PLD 71-50143
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special PLD 71-432420
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special PLD 71-445120
AP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-485114
AP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-43310
AP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special PLD 71-48378
AP1 BGA81-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-49412
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special PLD 71-1585127
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special PLD 71-3328127
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-158911
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special PLD 71-4088127
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special PLD 71-1590128
AP1 QFP100 ZIF PLD-4 special PLD 71-1591127
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special PLD 71-159318
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special PLD 71-1594127
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special PLD 71-1661110
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special PLD 71-4089110
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special PLD 71-1664110
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special PLD 71-170634
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special PLD 71-17356
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-1884127
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-1879127
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-201623
AP1 BGA176-3 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-51314
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special ST MCU 71-33177
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special ST MCU 71-43217
AP1 QFN28-2 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-485033
AP1 QFN32-1.02 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-5034110
AP1 QFN36 ZIF STM32 special ST MCU 71-228121
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-56160
AP1 QFN68-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-531731
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special ST MCU 71-2216127
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special ST MCU 71-1599LD127
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-2215110
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1699127
AP1 QFP32 ZIF STM32 special ST MCU 71-3341129
AP1 QFP44-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170295
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170834
AP1 QFP48 ZIF STM32 special ST MCU 71-228034
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-17566
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-38106
AP1 QFP64 ZIF STR75x special ST MCU 71-17416
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special ST MCU 71-1811LD114
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special ST MCU 71-1812LD110
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special ST MCU 71-19126
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1945113
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-4145113
AP1 WLCSP143-2 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-50301
AP1 BGA113-1 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-50514
new converterAP1 LQFP64 ZIF LM4F-1 special TI (TMS) MCU 71-5568127
AP1 QFN24-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-493089
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-3270110
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-242621
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-2 special TI (TMS) MCU 71-527257
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special TI (TMS) MCU 71-478257
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-2422128
AP1 QFN48-1.02 ZIF CC-3 special TI (TMS) MCU 71-49190
AP1 QFN48-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-54160
AP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special TI (TMS) MCU 71-477039
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special TI (TMS) MCU 71-43360
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-454923
new converterAP1 QFN64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-240463
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-329463
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special TI (TMS) MCU 71-1609127
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-2146127
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-3342127
AP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-476226
AP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-480834
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-32996
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-17326
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-17336
AP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-180378
AP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special TI (TMS) MCU 71-476178
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special TI (TMS) MCU 71-22190
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-3719LD6
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-2748LD32
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special Toshiba MCU 71-174633
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special Toshiba MCU 71-1746LD32
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special Toshiba MCU 71-2612LD25
new converterAP1 QFN44-1.02 ZIF Z8F-1 special Zilog MCU 71-5624


cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.