BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.


Názov modulu Trieda Podtrieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-18605
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186140
AP1 SSOP24 ZIF 155mil universal (T)SSOP 71-18153
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186243
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal (T)SSOP 71-2749LD16
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal (T)SSOP 71-329617
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal (T)SSOP 71-1867LD18
AP1 SSOP8 ZIF 110mil universal (T)SSOP 71-49657
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-187436
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193799
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193826
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194255
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194712
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194946
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal (T)SSOP 71-1956D123
AP1 MLF32-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-244693
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal QFN (MLF) 71-244593
AP1 MLF44-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-244413
new converterAP1 QFN11-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24391
AP1 QFN16-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-243721
AP1 QFN20-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243554
AP1 QFN20-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-23056
AP1 QFN24-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243327
new converterAP1 QFN28-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243210
AP1 QFN28-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-247114
AP1 QFN28-3 ZIF universal QFN (MLF) 71-155425
AP1 QFN40-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-241970
AP1 QFN44-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-24629
AP1 QFN48 ZIF universal QFN (MLF) 71-241525
AP1 QFN8-4 ZIF universal QFN (MLF) 71-2994
AP1 QFP44-4 ZIF universal QFP 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal QFP 71-1888126
AP1 TQFP44-1 ZIF universal QFP 71-1892131
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal QFP 71-1893LD12
AP1 TQFP48-1 ZIF universal QFP 71-1895127
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal SOIC 71-183611
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal SOIC 71-183736
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal SOIC 71-1838131
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal SOIC 71-184060
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal SOIC 71-18413
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal SOIC 71-184234
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal SOIC 71-184414
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal SOIC 71-184521
AP1 SOIC32 ZIF 445mil universal SOIC 71-18489
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal SOIC 71-185712
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal SOIC 71-185073
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal SOIC 71-185337
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal TSOP 71-1932127
AP1 BGA-1372/0746 special ARM 71-206215
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2164LD42
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special ARM 71-2894RD131
AP1 QFN32-1.02 ZIF NUC-3 special ARM 71-549793
AP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-492014
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special ARM 71-450693
AP1 QFN32 ZIF LPC-1 special ARM 71-246510
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special ARM 71-380894
AP1 QFN48-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-538325
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-3 special ARM 71-503598
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-4 special ARM 71-562698
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special ARM 71-449370
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF A34-1 (LD) special ARM 71-5920LD42
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special ARM 71-397642
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special ARM 71-4752LD42
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special ARM 71-4754LD42
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF TXZ3-2 special ARM 71-564342
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special ARM 71-155542
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special ARM 71-156642
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special ARM 71-156742
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2163LD55
new converterAP1 QFP144-1.02 ZIF TMPM38-1 special ARM 71-589390
AP1 QFP144 ZIF LPC special ARM 71-165390
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-2 special ARM 71-4933127
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-5 special ARM 71-5199127
new converterAP1 QFP48 ZIF LPC-1 special ARM 71-1704127
AP1 QFP64-1.02 ZIF ARM-4 special ARM 71-53558
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special ARM 71-4201LD51
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special ARM 71-1789100
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 special ARM 71-549116
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 (LD) special ARM 71-5491LD16
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special ARM 71-471455
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special ARM 71-334346
AP1 WLCSP56-1 ZIF ARM-1 special ARM 71-53644
AP1 WLCSP62-1 ZIF nRF-3 (LD) special ARM 71-5054LD2
new converterAP1 QFN44-1.02 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-519213
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-241613
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-155842
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-1701127
AP1 TQFP64 ZIF AVRmega-2 special Atmel/Microchip AVR 71-18987
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-391693
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special BGA modules 71-2810LD
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special BGA modules 71-2762LD7
AP1 MLF56 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-244318
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-512027
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-521127
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-3 special Cypress MCU 71-537827
AP1 QFN40-1.02 ZIF CY-4 special Cypress MCU 71-56230
AP1 QFN56-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-515851
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-240131
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-15600
AP1 QFP44-1.04 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5221127
AP1 QFP48-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5115127
AP1 QFP64-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-519651
AP1 SSOP28-200 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-535712
AP1 QFN32-1.02 ZIF EFM-4 special ENERGY Micro MCU 71-511793
AP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special ENERGY Micro MCU 71-482825
AP1 QFN48-1.02 ZIF EZR-1 special ENERGY Micro MCU 71-570825
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special Freescale/Motorola/NXP 71-303142
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special Freescale/Motorola/NXP 71-300290
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx (obsolete) special Freescale/Motorola/NXP 71-277714
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx-a special Freescale/Motorola/NXP 71-2777A14
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special Freescale/Motorola/NXP 71-277514
AP1 QFN24-1.02 ZIF NHS-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-527827
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-411727
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-415693
AP1 QFP100-1.02 ZIF HCS12-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-504642
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-162118
AP1 QFP128 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-16313
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-443990
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-165190
AP1 QFP32-1.04 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-5212126
AP1 QFP48-1.02 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-5404127
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-176351
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-324851
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-17768
AP1 TSSOP16 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-504520
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-1479127
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special Fujitsu MCU 71-418625
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special Fujitsu MCU 71-160843
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special Fujitsu MCU 71-314143
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special Fujitsu MCU 71-314243
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-162710
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-264391
AP1 QFP32-1.04 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-5335126
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-4335127
AP1 QFP64 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-57335
AP1 QFP64 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-521439
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special Fujitsu MCU 71-4240100
new converterAP1 QFP80-1.02 ZIF FM3-3 special Fujitsu MCU 71-5912100
AP1 QFN32-1.02 ZIF IRMC-2 special Infineon MCU 71-556593
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special MCS-51 71-160442
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special MCS-51 71-3540127
AP1 BGA-0395/0259 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33514
AP1 BGA100-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3346LD2
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3322LD7
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3323LD7
AP1 BGA162-2 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4239LD4
AP1 BGA169-3.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4827LD7
AP1 BGA24-2 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-5481
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33291
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-309117
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4456LD25
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3669LD25
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-42242
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45382
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4642LD2
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-365812
AP1 BGA64-7.1 ZIF STM32-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-48583
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2440A8
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-44954
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239884
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-499620
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239777
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-23954
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-30420
AP1 QFN8-5.02a ZIF eSD-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-51473
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-393157
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-308844
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3096127
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-185937
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1851100
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-185271
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-309352
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-185537
AP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-19760
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-198313
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3097127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1988127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199434
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200435
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199734
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1997RU0
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199834
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200234
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4175113
AP1 BGA-3266A/0955 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-43077
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3316107
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3103127
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3103LD127
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2982127
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310454
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-148851
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326138
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3261LD38
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-445351
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-328051
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-148651
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2825LD7
AP1 LQFP80-2 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2826100
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-450247
AP1 QFN40-1.02 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-528170
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5709103
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3467LD42
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-444842
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-16 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-498042
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-492842
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-463542
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-465942
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160515
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160742
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1615LD42
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-161622
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2687LD22
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-318942
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-315142
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-327410
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-499416
new converterAP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4994LD16
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-451391
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-165014
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326390
AP1 QFP176-1.02 ZIF NEC-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49224
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4574126
AP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5220127
AP1 QFP48-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5380127
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3083127
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-171654
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-449751
AP1 QFP64-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-535651
AP1 QFP64-1.02 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49930
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-172635
AP1 QFP80-2.03 ZIF HD64-15 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-50110
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-466117
AP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-48396
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-347093
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-45000
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1492LD23
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-3896100
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-11 special NEC MCU 71-161142
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special NEC MCU 71-415342
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special NEC MCU 71-1617LD21
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-157642
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special NEC MCU 71-166090
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-323590
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-3074126
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-171354
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-238438
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1765LD36
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special NEC MCU 71-1766LD35
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special NEC MCU 71-176951
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special NEC MCU 71-44520
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-180624
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special NEC MCU 71-30767
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-3684RD7
new converterAP1 QFN24-1.02 ZIF AUO-1 special other 71-573227
AP1 QFN24-1.02 ZIF MLX-1 special other 71-489028
new converterAP1 QFN28-3.02 ZIF MP-1 special other 71-573725
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special other 71-438593
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special other 71-430493
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special other 71-246993
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special other 71-242520
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special other 71-242420
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special other 71-432670
AP1 QFN40-2.02 ZIF FL-1 special other 71-505072
AP1 QFN40-2.02 ZIF MP-1 special other 71-531272
AP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special other 71-467672
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special other 71-408772
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special other 71-361970
AP1 QFN40 ZIF SiM-1 special other 71-456570
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special other 71-24850
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special other 71-365425
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special other 71-419925
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF TLSR-1 special other 71-574525
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-1 special other 71-556998
AP1 QFN48-2.02 ZIF ITE-2 special other 71-478498
AP1 QFN48-2.02 ZIF PS-1 special other 71-548042
AP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special other 71-480998
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special other 71-365798
new converterAP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-2 special other 71-574451
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special other 71-467951
AP1 QFN64-1.02 ZIF Si-1 special other 71-533270
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special other 71-261470
AP1 QFN64 ZIF SiM-1 special other 71-455470
AP1 QFP128 ZIF S3F-1 special other 71-497614
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2666RD127
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-3144RD127
AP1 QFP48-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-5102127
AP1 QFP48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-4772131
AP1 QFP64-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-515651
new converterAP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 special other 71-58130
new converterAP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 (LD) special other 71-5813LD51
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special other 71-3618RD47
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 special other 71-549547
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-5495RD47
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special other 71-2675LD100
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-2482RD47
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special other 71-2656RD47
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2610RD47
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special other 71-2667LD21
AP1 SOIC14-150 ZIF ISD-1 special other 71-532619
AP1 SOIC8-150 ZIF MLX-1 special other 71-488871
AP1 SSOP20-155 ZIF ET-1 special other 71-454612
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special other 71-190236
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-4124RD51
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special other 71-42445
AP1 QFN64 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-245970
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special PICmicro 71-41367
AP1 SSOP28-200 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-540843
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-188342
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-1891127
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-190551
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-190651
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-19150
AP1 BGA-0452/0453 special PLD 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special PLD 71-396730
AP1 BGA-0491/0453 special PLD 71-211069
AP1 BGA-0678/0453 special PLD 71-210569
AP1 BGA-0998/0999 special PLD 71-20413
AP1 BGA-1122/1121 special PLD 71-20290
AP1 BGA-1425/1426 special PLD 71-42291
AP1 BGA169-6 ZIF PLD-1 special PLD 71-50143
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special PLD 71-432412
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special PLD 71-445112
AP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-485111
AP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-433114
AP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special PLD 71-48377
AP1 BGA81-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-49412
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF PLD-1 special PLD 71-475825
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special PLD 71-158542
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special PLD 71-332842
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-158914
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special PLD 71-408842
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special PLD 71-159043
AP1 QFP100 ZIF PLD-4 special PLD 71-159142
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special PLD 71-159322
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special PLD 71-159442
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special PLD 71-166190
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special PLD 71-408990
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special PLD 71-166490
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special PLD 71-1706127
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special PLD 71-173551
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-188442
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-187942
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-201616
new converterAP1 BGA144-4.01 ZIF STM32-4 special ST MCU 71-575510
AP1 BGA176-3 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-51314
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special ST MCU 71-33178
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special ST MCU 71-43218
AP1 QFN28-2 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-485025
AP1 QFN32-1.02 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-503493
AP1 QFN36 ZIF STM32 special ST MCU 71-228120
AP1 QFN48-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-561625
AP1 QFN68-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-531731
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special ST MCU 71-221642
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special ST MCU 71-1599LD42
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-221590
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1699126
AP1 QFP32 ZIF STM32 special ST MCU 71-3341128
AP1 QFP44-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1702127
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1708127
AP1 QFP48 ZIF STM32 special ST MCU 71-2280127
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-175651
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-381051
AP1 QFP64 ZIF STR75x special ST MCU 71-174151
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special ST MCU 71-1811LD97
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special ST MCU 71-1812LD93
new converterAP1 SOIC8-150 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-525071
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special ST MCU 71-191251
new converterAP1 TSSOP20-170 ZIF STM32G-1 special ST MCU 71-570714
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-194555
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-414555
AP1 WLCSP143-2 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-50301
AP1 BGA113-1 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-50514
AP1 LQFP64 ZIF LM4F-1 special TI (TMS) MCU 71-5568127
AP1 QFN24-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-493027
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-327093
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-242620
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-2 special TI (TMS) MCU 71-527272
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special TI (TMS) MCU 71-478272
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-4 special TI (TMS) MCU 71-570272
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-242271
AP1 QFN48-1.02 ZIF CC-3 special TI (TMS) MCU 71-49199
AP1 QFN48-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-541615
AP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special TI (TMS) MCU 71-477098
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special TI (TMS) MCU 71-433625
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-454918
AP1 QFN64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-240470
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-329470
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special TI (TMS) MCU 71-160942
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-214642
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-334242
AP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-476214
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF DRV-1 special TI (TMS) MCU 71-5875127
AP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-4808127
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-329951
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-173251
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-173351
AP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-1803100
AP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special TI (TMS) MCU 71-4761100
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special TI (TMS) MCU 71-2219100
new converterAP1 TSSOP16-170 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-587026
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-3719LD51
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-2748LD35
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special Toshiba MCU 71-174636
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special Toshiba MCU 71-1746LD35
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special Toshiba MCU 71-2612LD21
AP1 QFN44-1.02 ZIF Z8F-1 special Zilog MCU 71-562413


cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.