BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.

Univerzálne

(T)SSOP

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal 71-186010
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal 71-186149
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal 71-186239
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal 71-2749LD8
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal 71-329636
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal 71-1867LD8
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal 71-18744
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal 71-193745
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal 71-193838
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal 71-1942127
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal 71-19479
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal 71-194913
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal 71-1956D79
Total of 13 modules.

PLCC

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 PLCC20 ZIF universal 71-149720
AP1 PLCC44 ZIF universal 71-150040
Total of 2 modules.

QFN (MLF)

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 MLF32-1 ZIF universal 71-244677
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal 71-244573
AP1 MLF44-1 ZIF universal 71-244412
AP1 QFN16-2 ZIF universal 71-24374
AP1 QFN20-1 ZIF universal 71-243517
AP1 QFN20-2 ZIF universal 71-23052
AP1 QFN24-1 ZIF universal 71-24330
AP1 QFN28-2 ZIF universal 71-247120
AP1 QFN28-3 ZIF universal 71-155423
AP1 QFN40-1 ZIF universal 71-241984
AP1 QFN44-2 ZIF universal 71-24623
AP1 QFN48 ZIF universal 71-241514
AP1 QFN8-4 ZIF universal 71-299447
Total of 13 modules.

QFP

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP44-4 ZIF universal 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal 71-1888129
AP1 TQFP44-1 ZIF universal 71-189248
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal 71-1893LD12
AP1 TQFP48-1 ZIF universal 71-1895127
Total of 5 modules.

SOIC

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal 71-183647
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal 71-183750
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal 71-1838131
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal 71-184023
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal 71-18418
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal 71-184241
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal 71-184412
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal 71-18455
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal 71-185711
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal 71-1850127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal 71-1853127
Total of 11 modules.

TSOP

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal 71-1932127
Total of 1 modules.

Špecializované

ARM

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-1372/0746 special 71-20622
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2164LD127
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special 71-2894RD4
new converterAP1 QFN32 ZIF ARM-1 special 71-450673
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special 71-380874
new converterAP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special 71-449318
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special 71-3976127
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special 71-1555127
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special 71-1566127
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special 71-1567127
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2163LD71
AP1 QFP144 ZIF LPC special 71-165332
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special 71-4201LD127
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special 71-1789118
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special 71-334313
Total of 15 modules.

Atmel/Microchip AVR

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special 71-241612
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special 71-1558127
new converterAP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special 71-170140
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special 71-391673
Total of 4 modules.

BGA modules

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0948/0724 (LD) special 71-2763LD0
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special 71-2810LD16
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special 71-2762LD8
Total of 3 modules.

Cypress MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special 71-24014
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special 71-1560127
Total of 2 modules.

Fujitsu MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special 71-1479127
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special 71-418614
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special 71-160856
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special 71-314156
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special 71-314256
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special 71-162733
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special 71-264333
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special 71-4335127
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special 71-4240118
Total of 9 modules.

MCS-51

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 PLCC44 ZIF MCS51-1 special 71-354140
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special 71-1604127
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special 71-354040
Total of 3 modules.

Memory (NOR/NAND/eMMC)

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0395/0259 special 71-33514
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special 71-3322LD14
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special 71-3323LD11
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special 71-332911
new converterAP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special 71-30918
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special 71-34093
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special 71-3669LD26
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special 71-422410
new converterAP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special 71-453810
new converterAP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special 71-365810
new converterAP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special 71-44955
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special 71-239853
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special 71-239752
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special 71-23955
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special 71-304255
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special 71-393115
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special 71-308832
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special 71-3096135
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special 71-1851133
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special 71-3093135
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special 71-1855127
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special 71-198316
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special 71-3097137
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-1988127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-199440
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special 71-200445
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-199746
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special 71-1997RU4
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special 71-199840
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special 71-200240
new converterAP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special 71-417586
Total of 37 modules.

Mitsubishi/Renesas MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-3266A/0955 special 71-430712
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special 71-3316139
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special 71-310340
new converterAP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special 71-3103LD40
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special 71-2982127
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special 71-310446
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special 71-1488127
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special 71-3261127
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special 71-3261LD127
new converterAP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special 71-4453127
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special 71-3280127
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special 71-24486
new converterAP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special 71-1486128
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special 71-2825LD7
new converterAP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special 71-450242
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special 71-3467LD127
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special 71-4448127
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special 71-4635127
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special 71-16057
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special 71-1607127
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1615LD128
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special 71-161614
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special 71-2687LD11
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special 71-3189131
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special 71-3151127
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special 71-327433
new converterAP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special 71-45131
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special 71-16503
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special 71-326332
new converterAP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special 71-4574120
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special 71-3083127
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special 71-171638
new converterAP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special 71-4497127
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special 71-17268
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special 71-347073
Total of 36 modules.

Motorola/Freescale MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special 71-3031127
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special 71-300232
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx special 71-277721
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special 71-277515
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special 71-411757
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special 71-415673
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special 71-162117
new converterAP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special 71-443932
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special 71-165132
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special 71-1763127
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special 71-3248127
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special 71-17767
Total of 12 modules.

NEC MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1492LD57
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-3896118
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special 71-4153127
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special 71-1617LD8
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special 71-1576127
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special 71-166032
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special 71-323532
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special 71-3074120
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special 71-171338
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special 71-2384127
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1765LD9
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special 71-1766LD8
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special 71-1769127
new converterAP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special 71-4452127
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-180658
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special 71-30767
Total of 16 modules.

other

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-3684RD8
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special 71-438573
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special 71-430477
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special 71-246973
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special 71-242513
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special 71-242413
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special 71-432684
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special 71-408762
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special 71-361984
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special 71-248510
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special 71-365414
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special 71-419914
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special 71-365777
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special 71-261418
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2666RD40
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special 71-3144RD40
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special 71-3618RD42
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special 71-2675LD118
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special 71-2482RD42
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special 71-2656RD42
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2610RD42
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special 71-2667LD31
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special 71-19029
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-4124RD127
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special 71-42445
Total of 25 modules.

PICmicro

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special 71-41367
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special 71-1883127
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special 71-189140
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special 71-1905131
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special 71-1906127
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special 71-19150
Total of 6 modules.

PLCC

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1 special 71-2440100
Total of 1 modules.

PLD

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0452/0453 special 71-211128
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special 71-396730
AP1 BGA-0998/0999 special 71-20418
AP1 BGA-1122/1121 special 71-20290
AP1 BGA-1425/1426 special 71-42291
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special 71-432421
new converterAP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special 71-445121
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special 71-1585127
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special 71-3328127
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special 71-15893
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special 71-4088127
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special 71-1590128
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special 71-159311
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special 71-1594127
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special 71-166132
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special 71-408932
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special 71-166432
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special 71-1706127
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special 71-1735127
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special 71-1884127
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special 71-1879127
Total of 21 modules.

ST MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special 71-201613
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special 71-33175
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special 71-43213
AP1 QFN36 ZIF STM32 special 71-228113
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special 71-2216127
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special 71-1599LD128
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special 71-221532
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special 71-1699120
AP1 QFP32 ZIF STM32 special 71-3341122
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special 71-1708127
AP1 QFP48 ZIF STM32 special 71-2280127
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special 71-1756127
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special 71-3810130
AP1 QFP64 ZIF STR75x special 71-1741127
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special 71-1811LD77
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special 71-1812LD73
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special 71-1912127
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special 71-1945129
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special 71-4145127
Total of 19 modules.

TI (TMS) MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special 71-327073
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special 71-242613
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special 71-242288
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special 71-433614
new converterAP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special 71-454920
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special 71-329418
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special 71-1609127
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special 71-2146127
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special 71-3342127
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special 71-3299127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special 71-1732127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special 71-1733127
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special 71-2219118
Total of 13 modules.

Toshiba MCU

MOD_NAME Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special 71-3719LD127
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special 71-2748LD16
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special 71-17469
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special 71-1746LD4
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special 71-2612LD5
Total of 5 modules.

cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.