BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.


Názov modulu Trieda Podtrieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-18607
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186132
AP1 SSOP24 ZIF 155mil universal (T)SSOP 71-18153
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186241
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal (T)SSOP 71-2749LD8
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal (T)SSOP 71-329628
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal (T)SSOP 71-1867LD9
AP1 SSOP8 ZIF 110mil universal (T)SSOP 71-49657
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-187431
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193789
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193821
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-1942116
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-19479
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194940
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal (T)SSOP 71-1956D98
AP1 MLF32-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2446121
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal QFN (MLF) 71-2445121
AP1 MLF44-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-244413
AP1 QFN11-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24395
AP1 QFN16-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-243717
AP1 QFN20-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243543
AP1 QFN20-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-23056
AP1 QFN24-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243367
AP1 QFN28-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24329
AP1 QFN28-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-247110
AP1 QFN28-3 ZIF universal QFN (MLF) 71-155423
AP1 QFN40-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2419127
AP1 QFN44-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-24625
AP1 QFN48 ZIF universal QFN (MLF) 71-2415113
AP1 QFN8-4 ZIF universal QFN (MLF) 71-299497
AP1 QFP44-4 ZIF universal QFP 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal QFP 71-188831
AP1 TQFP44-1 ZIF universal QFP 71-189251
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal QFP 71-1893LD26
AP1 TQFP48-1 ZIF universal QFP 71-189553
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal SOIC 71-183670
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal SOIC 71-183736
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal SOIC 71-1838131
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal SOIC 71-184042
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal SOIC 71-18413
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal SOIC 71-184236
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal SOIC 71-184414
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal SOIC 71-184539
AP1 SOIC32 ZIF 445mil universal SOIC 71-184821
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal SOIC 71-18579
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal SOIC 71-1850134
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal SOIC 71-1853127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal TSOP 71-193279
AP1 BGA-1372/0746 special ARM 71-206215
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2164LD127
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special ARM 71-2894RD51
AP1 QFN32-1.02 ZIF NUC-3 special ARM 71-5497121
AP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-492014
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special ARM 71-4506121
AP1 QFN32 ZIF LPC-1 special ARM 71-246510
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special ARM 71-3808122
AP1 QFN48-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-5383113
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-3 special ARM 71-5035127
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-4 special ARM 71-5626127
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special ARM 71-449359
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF A34-1 (LD) special ARM 71-5920LD127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special ARM 71-3976127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special ARM 71-4752LD127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special ARM 71-4754LD127
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF TXZ3-2 special ARM 71-5643127
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special ARM 71-1555127
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special ARM 71-1566127
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special ARM 71-1567127
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2163LD38
new converterAP1 QFP144-1.02 ZIF TMPM38-1 special ARM 71-589334
AP1 QFP144 ZIF LPC special ARM 71-165334
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-2 special ARM 71-493353
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-5 special ARM 71-519953
new converterAP1 QFP48 ZIF LPC-1 special ARM 71-170453
AP1 QFP64-1.02 ZIF ARM-4 special ARM 71-53558
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special ARM 71-4201LD127
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special ARM 71-178980
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 special ARM 71-54918
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 (LD) special ARM 71-5491LD8
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special ARM 71-4714116
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special ARM 71-334340
AP1 WLCSP56-1 ZIF ARM-1 special ARM 71-53644
AP1 WLCSP62-1 ZIF nRF-3 (LD) special ARM 71-5054LD2
new converterAP1 QFN44-1.02 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-519213
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-241613
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-1558127
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-170151
AP1 TQFP64 ZIF AVRmega-2 special Atmel/Microchip AVR 71-189868
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-3916121
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special BGA modules 71-2810LD0
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special BGA modules 71-2762LD11
AP1 MLF56 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-244318
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-512067
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-521167
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-3 special Cypress MCU 71-537867
AP1 QFN40-1.02 ZIF CY-4 special Cypress MCU 71-56230
AP1 QFN56-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-515846
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-240120
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-15600
AP1 QFP44-1.04 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-522151
AP1 QFP48-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-511553
AP1 QFP64-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5196127
AP1 SSOP28-200 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-535712
AP1 QFN32-1.02 ZIF EFM-4 special ENERGY Micro MCU 71-5117121
AP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special ENERGY Micro MCU 71-4828113
AP1 QFN48-1.02 ZIF EZR-1 special ENERGY Micro MCU 71-5708113
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special Freescale/Motorola/NXP 71-3031127
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special Freescale/Motorola/NXP 71-300234
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx (obsolete) special Freescale/Motorola/NXP 71-27774
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx-a special Freescale/Motorola/NXP 71-2777A4
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special Freescale/Motorola/NXP 71-27754
AP1 QFN24-1.02 ZIF NHS-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-527867
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-411767
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-4156121
AP1 QFP100-1.02 ZIF HCS12-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-5046127
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-162110
AP1 QFP128 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-16313
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-443934
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-165134
AP1 QFP32-1.04 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-521223
AP1 QFP48-1.02 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-540453
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-1763127
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-3248127
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-17768
AP1 TSSOP16 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-504516
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-147953
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special Fujitsu MCU 71-4186113
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special Fujitsu MCU 71-160838
new converterAP1 QFP100 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-5983127
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special Fujitsu MCU 71-314138
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special Fujitsu MCU 71-314238
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-16277
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-264335
AP1 QFP32-1.04 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-533523
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-433553
AP1 QFP64 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-57335
AP1 QFP64 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-521413
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special Fujitsu MCU 71-424080
new converterAP1 QFP80-1.02 ZIF FM3-3 special Fujitsu MCU 71-591280
AP1 QFN32-1.02 ZIF IRMC-2 special Infineon MCU 71-5565121
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special MCS-51 71-1604127
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special MCS-51 71-354051
AP1 BGA-0395/0259 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33514
AP1 BGA100-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3346LD5
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3322LD7
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3323LD7
AP1 BGA162-2 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4239LD1
AP1 BGA169-3.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4827LD7
AP1 BGA24-2 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-54819
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-332916
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-309112
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4456LD20
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3669LD20
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-42242
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45382
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4642LD7
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-365812
AP1 BGA64-7.1 ZIF STM32-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-48583
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2440A8
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-44955
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239868
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-499620
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239760
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-23958
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3042106
AP1 QFN8-5.02a ZIF eSD-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-51473
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3931108
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-308839
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3096127
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1851155
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3093133
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1855127
AP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-19760
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-198322
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-309779
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-198879
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199179
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199423
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200424
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199723
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1997RU0
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199823
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200223
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-417592
AP1 BGA-3266A/0955 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-43078
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-331687
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310351
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3103LD51
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-298253
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310447
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1488127
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326113
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3261LD13
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4453127
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3280127
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1486127
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2825LD7
AP1 LQFP80-2 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-282680
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-450239
AP1 QFN40-1.02 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5281127
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5709132
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3467LD127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4448127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-16 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4980127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4928127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4635127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4659127
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-16055
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1607127
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1615LD127
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-161613
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2687LD13
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3189127
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3151127
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-32747
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-499413
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4994LD13
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-451335
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-165014
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326334
AP1 QFP176-1.02 ZIF NEC-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49224
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-457423
AP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-522053
AP1 QFP48-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-538053
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-308353
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-171647
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4497127
AP1 QFP64-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5356127
AP1 QFP64-1.02 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49930
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-172622
AP1 QFP80-2.03 ZIF HD64-15 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-50110
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-466128
AP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-48396
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3470121
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-45000
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1492LD39
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-389680
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-11 special NEC MCU 71-1611127
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special NEC MCU 71-4153127
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special NEC MCU 71-1617LD21
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-1576127
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special NEC MCU 71-166034
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-323534
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-307423
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-171347
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-238413
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1765LD23
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special NEC MCU 71-1766LD22
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special NEC MCU 71-1769127
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special NEC MCU 71-4452127
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-180640
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special NEC MCU 71-30767
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-3684RD72
AP1 QFN24-1.02 ZIF AUO-1 special other 71-573267
AP1 QFN24-1.02 ZIF MLX-1 special other 71-489068
AP1 QFN28-3.02 ZIF MP-1 special other 71-573723
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special other 71-4385121
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special other 71-4304121
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special other 71-2469121
new converterAP1 QFN36-1.02 ZIF ZL-3 special other 71-599015
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special other 71-242515
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special other 71-242415
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special other 71-4326127
AP1 QFN40-2.02 ZIF FL-1 special other 71-5050127
AP1 QFN40-2.02 ZIF MP-1 special other 71-5312127
AP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special other 71-4676127
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special other 71-4087127
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special other 71-3619127
AP1 QFN40 ZIF SiM-1 special other 71-4565127
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special other 71-24850
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special other 71-3654113
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special other 71-4199113
AP1 QFN48-1.02 ZIF TLSR-1 special other 71-5745113
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-1 special other 71-5569127
AP1 QFN48-2.02 ZIF ITE-2 special other 71-4784127
AP1 QFN48-2.02 ZIF PS-1 special other 71-548030
AP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special other 71-4809127
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special other 71-3657127
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-2 special other 71-574446
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special other 71-467946
AP1 QFN64-1.02 ZIF Si-1 special other 71-533259
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special other 71-261459
AP1 QFN64 ZIF SiM-1 special other 71-455459
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF MN1-1 (RD) special other 71-5988RD4
AP1 QFP128 ZIF S3F-1 special other 71-497610
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2666RD51
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-3144RD51
AP1 QFP48-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-510253
AP1 QFP48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-477257
AP1 QFP64-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-5156127
new converterAP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 special other 71-58130
new converterAP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 (LD) special other 71-5813LD127
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special other 71-3618RD39
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 special other 71-549539
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-5495RD39
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special other 71-2675LD80
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-2482RD39
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special other 71-2656RD39
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2610RD39
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special other 71-2667LD21
AP1 SOIC14-150 ZIF ISD-1 special other 71-532670
AP1 SOIC8-150 ZIF MLX-1 special other 71-4888127
AP1 SSOP20-155 ZIF ET-1 special other 71-454612
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special other 71-190223
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-4124RD127
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special other 71-42445
AP1 QFN64 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-245959
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special PICmicro 71-41367
AP1 SSOP28-200 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-540841
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-1883127
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-189151
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-1905127
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-1906127
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-19150
AP1 BGA-0452/0453 special PLD 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special PLD 71-396730
AP1 BGA-0491/0453 special PLD 71-211040
AP1 BGA-0678/0453 special PLD 71-210540
AP1 BGA-0998/0999 special PLD 71-20413
AP1 BGA-1122/1121 special PLD 71-20290
AP1 BGA-1425/1426 special PLD 71-42291
AP1 BGA169-6 ZIF PLD-1 special PLD 71-50143
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special PLD 71-432412
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special PLD 71-445112
AP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-48517
AP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-433118
AP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special PLD 71-483711
AP1 BGA81-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-49412
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF PLD-1 special PLD 71-4758113
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special PLD 71-1585127
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special PLD 71-3328127
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-158914
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special PLD 71-4088127
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special PLD 71-1590128
AP1 QFP100 ZIF PLD-4 special PLD 71-1591127
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special PLD 71-159313
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special PLD 71-1594127
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special PLD 71-166134
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special PLD 71-408934
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special PLD 71-166434
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special PLD 71-170653
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special PLD 71-1735127
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-1884127
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-1879127
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-201612
AP1 BGA144-4.01 ZIF STM32-4 special ST MCU 71-57558
AP1 BGA176-3 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-51314
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special ST MCU 71-331717
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special ST MCU 71-432117
AP1 QFN28-2 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-485023
AP1 QFN32-1.02 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-5034121
AP1 QFN36 ZIF STM32 special ST MCU 71-228115
AP1 QFN48-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-5616113
AP1 QFN68-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-531720
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special ST MCU 71-2216127
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special ST MCU 71-1599LD127
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-221534
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-169923
AP1 QFP32 ZIF STM32 special ST MCU 71-334125
AP1 QFP44-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170251
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170853
AP1 QFP48 ZIF STM32 special ST MCU 71-228053
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1756127
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-3810129
AP1 QFP64 ZIF STR75x special ST MCU 71-1741127
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special ST MCU 71-1811LD125
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special ST MCU 71-1812LD121
new converterAP1 SOIC8-150 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-5250127
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special ST MCU 71-1912127
AP1 TSSOP20-170 ZIF STM32G-1 special ST MCU 71-570710
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1945116
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-4145116
AP1 WLCSP143-2 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-50301
AP1 BGA113-1 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-50514
AP1 LQFP64 ZIF LM4F-1 special TI (TMS) MCU 71-556895
AP1 QFN24-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-493067
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-3270121
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-242615
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-2 special TI (TMS) MCU 71-5272127
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special TI (TMS) MCU 71-4782127
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-4 special TI (TMS) MCU 71-5702127
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-2422128
AP1 QFN48-1.02 ZIF CC-3 special TI (TMS) MCU 71-49199
AP1 QFN48-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-541615
AP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special TI (TMS) MCU 71-4770127
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special TI (TMS) MCU 71-4336113
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-454918
AP1 QFN64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-240459
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-329459
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special TI (TMS) MCU 71-1609127
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-2146127
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-3342127
AP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-47624
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF DRV-1 special TI (TMS) MCU 71-587553
AP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-480853
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-3299127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-1732127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-1733127
AP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-180380
AP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special TI (TMS) MCU 71-476180
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special TI (TMS) MCU 71-221980
new converterAP1 TSSOP16-170 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-587021
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-3719LD127
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-2748LD22
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special Toshiba MCU 71-174622
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special Toshiba MCU 71-1746LD22
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special Toshiba MCU 71-2612LD21
AP1 QFN44-1.02 ZIF Z8F-1 special Zilog MCU 71-562413


cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.

Univerzálne

Špecializované

Výstavy

okraj

NEPCON China

21st - 23rd Apr 2021
Shanghai World Expo Exhibition & Convention Centre, China
hall no.: A
booth no.: 1N01
exhibitor: Prosystems

Všetky výstavy »

------------
 
------------