BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.

Univerzálne

(T)SSOP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal 71-18607
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal 71-186147
new converterAP1 SSOP24 ZIF 155mil universal 71-18155
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal 71-186259
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal 71-2749LD8
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal 71-329626
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal 71-1867LD7
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal 71-187412
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal 71-193760
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal 71-193826
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal 71-194244
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal 71-194720
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal 71-194912
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal 71-1956D135
Total of 14 modules.

PLCC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
Total of 0 modules.

QFN (MLF)

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 MLF32-1 ZIF universal 71-244624
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal 71-244524
AP1 MLF44-1 ZIF universal 71-24448
AP1 QFN16-2 ZIF universal 71-243712
AP1 QFN20-1 ZIF universal 71-243527
AP1 QFN20-2 ZIF universal 71-23056
AP1 QFN24-1 ZIF universal 71-2433
AP1 QFN28-2 ZIF universal 71-247113
AP1 QFN28-3 ZIF universal 71-155437
AP1 QFN40-1 ZIF universal 71-2419102
AP1 QFN44-2 ZIF universal 71-246219
AP1 QFN48 ZIF universal 71-241564
AP1 QFN8-4 ZIF universal 71-29948
Total of 13 modules.

QFP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP44-4 ZIF universal 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal 71-188890
AP1 TQFP44-1 ZIF universal 71-1892127
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal 71-1893LD14
AP1 TQFP48-1 ZIF universal 71-1895127
Total of 5 modules.

SOIC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal 71-183624
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal 71-183754
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal 71-1838131
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal 71-184047
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal 71-18418
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal 71-184299
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal 71-184412
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal 71-184547
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal 71-185711
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal 71-1850130
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal 71-1853127
Total of 11 modules.

TSOP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal 71-1932127
Total of 1 modules.

Špecializované

ARM

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-1372/0746 special 71-20621
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2164LD127
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special 71-2894RD129
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special 71-450624
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special 71-380825
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special 71-449359
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special 71-3976127
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special 71-4752LD127
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special 71-4754LD127
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special 71-1555127
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special 71-1566127
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special 71-1567127
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2163LD64
AP1 QFP144 ZIF LPC special 71-165384
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special 71-4201LD127
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special 71-178992
new converterAP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special 71-471444
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special 71-334311
Total of 18 modules.

Atmel/Microchip AVR

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special 71-24168
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special 71-1558127
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special 71-1701127
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special 71-391624
Total of 4 modules.

BGA modules

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special 71-2810LD14
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special 71-2762LD7
Total of 2 modules.

Cypress MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
new converterAP1 MLF56 ZIF CY-1 special 71-24436
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special 71-24014
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special 71-1560127
Total of 3 modules.

ENERGY Micro MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special 71-482864
Total of 1 modules.

Fujitsu MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special 71-1479127
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special 71-418664
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special 71-160857
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special 71-314157
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special 71-314257
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special 71-162743
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special 71-264385
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special 71-4335127
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special 71-424092
Total of 9 modules.

MCS-51

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special 71-1604127
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special 71-3540127
Total of 2 modules.

Memory (NOR/NAND/eMMC)

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0395/0259 special 71-33514
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special 71-3322LD4
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special 71-3323LD4
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special 71-33295
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special 71-30914
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special 71-4456LD14
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special 71-3669LD21
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special 71-42248
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special 71-45388
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special 71-4642LD0
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special 71-365810
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special 71-44953
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special 71-239864
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special 71-239760
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special 71-23953
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special 71-30423
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special 71-39319
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special 71-308826
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special 71-3096136
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special 71-1851143
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special 71-3093127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special 71-1855127
new converterAP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special 71-197616
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special 71-198313
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special 71-3097127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-1988129
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-199439
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special 71-200444
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-199741
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special 71-1997RU4
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special 71-199839
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special 71-200239
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special 71-4175132
Total of 40 modules.

Mitsubishi/Renesas MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-3266A/0955 special 71-4307
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special 71-331699
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special 71-3103129
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special 71-3103LD127
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special 71-2982127
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special 71-310439
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special 71-1488127
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special 71-326158
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special 71-3261LD58
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special 71-4453127
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special 71-3280127
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special 71-1486128
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special 71-2825LD5
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special 71-450226
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special 71-3467LD131
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special 71-4448127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special 71-4635128
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special 71-4659127
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special 71-16057
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special 71-1607127
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1615LD128
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special 71-161613
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special 71-2687LD10
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special 71-3189133
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special 71-3151127
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special 71-327443
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special 71-45131
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special 71-16503
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special 71-326384
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special 71-457476
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special 71-3083127
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special 71-171633
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special 71-4497127
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special 71-172641
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special 71-466126
new converterAP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special 71-48395
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special 71-347024
Total of 39 modules.

Motorola/Freescale MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special 71-3031127
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special 71-300284
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx special 71-277727
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special 71-277527
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special 71-411766
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special 71-415624
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special 71-162124
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special 71-443984
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special 71-165184
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special 71-1763127
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special 71-3248127
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special 71-17766
Total of 12 modules.

NEC MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special 71-45002
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1492LD33
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-389692
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special 71-4153127
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special 71-1617LD29
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special 71-1576127
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special 71-166084
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special 71-323584
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special 71-307472
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special 71-171333
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special 71-238458
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1765LD38
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special 71-1766LD37
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special 71-1769127
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special 71-4452127
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-180634
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special 71-30765
Total of 17 modules.

other

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-3684RD38
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special 71-438524
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special 71-430428
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special 71-246924
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special 71-242541
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special 71-242441
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special 71-4326102
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special 71-467661
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special 71-408761
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special 71-3619102
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special 71-248510
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special 71-365464
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF ITE-2 special 71-478425
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special 71-419964
new converterAP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special 71-480921
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special 71-365721
new converterAP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special 71-467921
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special 71-261459
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2666RD127
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special 71-3144RD127
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special 71-3618RD26
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special 71-2675LD92
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special 71-2482RD26
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special 71-2656RD26
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2610RD26
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special 71-2667LD18
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special 71-190238
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-4124RD127
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special 71-42445
Total of 29 modules.

PICmicro

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special 71-41367
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special 71-1883127
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special 71-1891127
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special 71-1905135
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special 71-1906127
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special 71-19150
Total of 6 modules.

PLCC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
Total of 0 modules.

PLD

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0452/0453 special 71-211126
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special 71-396730
new converterAP1 BGA-0491/0453 special 71-211026
new converterAP1 BGA-0678/0453 special 71-210526
AP1 BGA-0998/0999 special 71-20414
AP1 BGA-1122/1121 special 71-20294
AP1 BGA-1425/1426 special 71-42291
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special 71-432421
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special 71-445121
new converterAP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special 71-485113
new converterAP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special 71-433125
new converterAP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special 71-48370
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special 71-1585127
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special 71-3328127
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special 71-158911
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special 71-4088127
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special 71-1590128
new converterAP1 QFP100 ZIF PLD-4 special 71-1591127
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special 71-159310
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special 71-1594127
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special 71-166184
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special 71-408984
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special 71-166484
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special 71-1706127
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special 71-1735127
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special 71-1884127
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special 71-1879127
Total of 27 modules.

ST MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special 71-201630
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special 71-33171
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special 71-43211
AP1 QFN36 ZIF STM32 special 71-228141
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special 71-2216127
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special 71-1599LD128
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special 71-221584
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special 71-169972
AP1 QFP32 ZIF STM32 special 71-334174
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special 71-1708127
AP1 QFP48 ZIF STM32 special 71-2280131
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special 71-1756127
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special 71-3810131
AP1 QFP64 ZIF STR75x special 71-1741127
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special 71-1811LD28
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special 71-1812LD24
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special 71-1912127
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special 71-194544
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special 71-414544
Total of 19 modules.

TI (TMS) MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special 71-327024
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special 71-242641
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special 71-478261
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special 71-2422102
new converterAP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special 71-477021
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special 71-433664
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special 71-45496
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special 71-329459
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special 71-1609127
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special 71-2146127
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special 71-3342127
new converterAP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special 71-476227
new converterAP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special 71-4808127
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special 71-3299127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special 71-1732127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special 71-1733127
new converterAP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special 71-180392
new converterAP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special 71-476192
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special 71-221992
Total of 19 modules.

Toshiba MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special 71-3719LD134
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special 71-2748LD43
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special 71-174638
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special 71-1746LD37
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special 71-2612LD22
Total of 5 modules.

cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.