BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.

Univerzálne

(T)SSOP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal 71-18607
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal 71-186148
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal 71-186227
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal 71-2749LD8
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal 71-329632
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal 71-1867LD13
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal 71-187416
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal 71-193730
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal 71-193838
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal 71-194274
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal 71-194711
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal 71-194913
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal 71-1956D135
Total of 13 modules.

PLCC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 PLCC20 ZIF universal 71-149720
AP1 PLCC44 ZIF universal 71-150047
Total of 2 modules.

QFN (MLF)

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 MLF32-1 ZIF universal 71-24462
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal 71-24450
AP1 MLF44-1 ZIF universal 71-244412
AP1 QFN16-2 ZIF universal 71-243712
AP1 QFN20-1 ZIF universal 71-243535
AP1 QFN20-2 ZIF universal 71-23052
AP1 QFN24-1 ZIF universal 71-2433
AP1 QFN28-2 ZIF universal 71-247124
AP1 QFN28-3 ZIF universal 71-155429
AP1 QFN40-1 ZIF universal 71-24199
AP1 QFN44-2 ZIF universal 71-246223
AP1 QFN48 ZIF universal 71-241511
AP1 QFN8-4 ZIF universal 71-299410
Total of 13 modules.

QFP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP44-4 ZIF universal 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal 71-188893
AP1 TQFP44-1 ZIF universal 71-189287
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal 71-1893LD15
AP1 TQFP48-1 ZIF universal 71-1895127
Total of 5 modules.

SOIC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal 71-183643
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal 71-183760
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal 71-1838131
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal 71-184024
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal 71-18418
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal 71-184299
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal 71-184412
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal 71-184555
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal 71-185711
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal 71-1850139
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal 71-1853127
Total of 11 modules.

TSOP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal 71-1932127
Total of 1 modules.

Špecializované

ARM

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-1372/0746 special 71-20622
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2164LD96
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special 71-2894RD87
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special 71-4506
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special 71-38081
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special 71-449340
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special 71-397696
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special 71-4752LD96
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special 71-155596
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special 71-156696
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special 71-156796
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2163LD61
AP1 QFP144 ZIF LPC special 71-165371
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special 71-4201LD60
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special 71-178974
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special 71-334313
Total of 16 modules.

Atmel/Microchip AVR

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special 71-241612
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special 71-155896
new converterAP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special 71-170181
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special 71-39160
Total of 4 modules.

BGA modules

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special 71-2810LD16
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special 71-2762LD8
Total of 2 modules.

Cypress MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
new converterAP1 MLF56 ZIF CY-1 special 71-244314
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special 71-24014
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special 71-156096
Total of 3 modules.

Fujitsu MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special 71-1479127
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special 71-418611
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special 71-160850
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special 71-314150
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special 71-314250
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special 71-162749
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special 71-264372
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special 71-4335127
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special 71-424074
Total of 9 modules.

MCS-51

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 PLCC44 ZIF MCS51-1 special 71-354147
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special 71-160496
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special 71-354081
Total of 3 modules.

Memory (NOR/NAND/eMMC)

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0395/0259 special 71-33514
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special 71-3322LD14
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special 71-3323LD11
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special 71-332911
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special 71-30914
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special 71-34093
new converterAP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special 71-4456LD4
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special 71-3669LD25
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special 71-422411
new converterAP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special 71-453811
new converterAP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special 71-4642LD
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special 71-365810
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special 71-44955
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special 71-239870
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special 71-239765
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special 71-23955
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special 71-304222
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special 71-393112
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special 71-308832
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special 71-3096141
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special 71-1851143
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special 71-3093151
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special 71-1855127
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special 71-198316
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special 71-3097133
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-1988129
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-199442
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special 71-200447
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-199744
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special 71-1997RU4
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special 71-199842
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special 71-200242
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special 71-4175129
Total of 39 modules.

Mitsubishi/Renesas MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-3266A/0955 special 71-43076
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special 71-331695
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special 71-310385
new converterAP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special 71-3103LD81
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special 71-2982127
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special 71-310417
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special 71-148860
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special 71-326184
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special 71-3261LD84
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special 71-445360
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special 71-328060
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special 71-148661
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special 71-2825LD8
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special 71-450258
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special 71-3467LD100
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special 71-444896
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special 71-463597
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special 71-465996
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special 71-16057
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special 71-160796
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1615LD97
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special 71-16169
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special 71-2687LD6
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special 71-3189102
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special 71-315196
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special 71-327449
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special 71-45131
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special 71-16503
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special 71-326371
new converterAP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special 71-4574
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special 71-3083127
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special 71-17169
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special 71-449760
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special 71-172651
new converterAP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special 71-466132
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special 71-34700
Total of 38 modules.

Motorola/Freescale MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special 71-303196
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special 71-300271
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx special 71-277723
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special 71-277523
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special 71-411731
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special 71-41560
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special 71-162129
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special 71-443971
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special 71-165171
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special 71-176360
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special 71-324860
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special 71-17768
Total of 12 modules.

NEC MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
new converterAP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special 71-45002
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1492LD44
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-389674
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special 71-415396
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special 71-1617LD37
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special 71-157696
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special 71-166071
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special 71-323571
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special 71-307477
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special 71-17139
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special 71-238484
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1765LD52
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special 71-1766LD51
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special 71-176960
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special 71-445260
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-180645
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special 71-30768
Total of 17 modules.

other

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-3684RD48
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special 71-43850
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special 71-43044
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special 71-24690
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special 71-242541
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special 71-242441
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special 71-43269
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special 71-467633
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special 71-408733
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special 71-36199
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special 71-248510
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special 71-365411
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special 71-419911
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special 71-365750
new converterAP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special 71-467931
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special 71-261440
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2666RD81
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special 71-3144RD81
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special 71-3618RD58
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special 71-2675LD74
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special 71-2482RD58
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special 71-2656RD58
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2610RD58
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special 71-2667LD22
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special 71-190252
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-4124RD60
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special 71-42445
Total of 27 modules.

PICmicro

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special 71-41367
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special 71-188396
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special 71-189181
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special 71-190560
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special 71-190660
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special 71-19150
Total of 6 modules.

PLCC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1 special 71-244040
Total of 1 modules.

PLD

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0452/0453 special 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special 71-396730
AP1 BGA-0998/0999 special 71-20415
AP1 BGA-1122/1121 special 71-20297
AP1 BGA-1425/1426 special 71-42291
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special 71-432421
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special 71-445121
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special 71-158596
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special 71-332896
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special 71-15893
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special 71-408896
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special 71-159097
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special 71-15936
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special 71-159496
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special 71-166171
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special 71-408971
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special 71-166471
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special 71-1706127
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special 71-173560
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special 71-188496
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special 71-187996
Total of 21 modules.

ST MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special 71-201630
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special 71-33175
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special 71-43213
AP1 QFN36 ZIF STM32 special 71-228141
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special 71-2216100
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special 71-1599LD97
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special 71-221571
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special 71-169977
AP1 QFP32 ZIF STM32 special 71-334179
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special 71-1708127
AP1 QFP48 ZIF STM32 special 71-2280127
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special 71-175660
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special 71-381068
AP1 QFP64 ZIF STR75x special 71-174160
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special 71-1811LD4
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special 71-1812LD0
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special 71-191260
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special 71-194576
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special 71-414574
Total of 19 modules.

TI (TMS) MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special 71-32700
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special 71-242641
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special 71-242213
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special 71-433611
new converterAP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special 71-454914
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special 71-329440
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special 71-160996
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special 71-214696
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special 71-334296
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special 71-329960
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special 71-173260
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special 71-173360
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special 71-221974
Total of 13 modules.

Toshiba MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special 71-3719LD69
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special 71-2748LD57
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special 71-174652
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special 71-1746LD51
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special 71-2612LD28
Total of 5 modules.

cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.

Univerzálne

Špecializované

Výstavy

okraj

Scandinavian Electronics Event

24th - 26th Apr 2018
Kista Science City, Stockholm Sweden
booth no.: C09:50
exhibitor: InstrumentCenter

Všetky výstavy »

------------
 
------------