BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.


Názov modulu Trieda Podtrieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-18609
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186132
AP1 SSOP24 ZIF 155mil universal (T)SSOP 71-18154
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186240
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal (T)SSOP 71-2749LD9
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal (T)SSOP 71-329624
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal (T)SSOP 71-1867LD12
AP1 SSOP8 ZIF 110mil universal (T)SSOP 71-49657
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-187439
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193768
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193828
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-1942102
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194711
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194922
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal (T)SSOP 71-1956D132
AP1 MLF32-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-244637
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal QFN (MLF) 71-244537
AP1 MLF44-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24443
AP1 QFN16-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-243732
AP1 QFN20-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243537
AP1 QFN20-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-23056
AP1 QFN24-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243330
AP1 QFN28-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-24719
AP1 QFN28-3 ZIF universal QFN (MLF) 71-155435
AP1 QFN40-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2419127
AP1 QFN44-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-246217
AP1 QFN48 ZIF universal QFN (MLF) 71-241540
AP1 QFN8-4 ZIF universal QFN (MLF) 71-29942
AP1 QFP44-4 ZIF universal QFP 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal QFP 71-1888106
AP1 TQFP44-1 ZIF universal QFP 71-189287
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal QFP 71-1893LD10
AP1 TQFP48-1 ZIF universal QFP 71-1895127
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal SOIC 71-183676
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal SOIC 71-183758
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal SOIC 71-1838127
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal SOIC 71-184030
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal SOIC 71-18413
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal SOIC 71-184230
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal SOIC 71-18447
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal SOIC 71-184532
AP1 SOIC32 ZIF 445mil universal SOIC 71-184816
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal SOIC 71-18575
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal SOIC 71-1850127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal SOIC 71-1853127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal TSOP 71-1932127
AP1 BGA-1372/0746 special ARM 71-20623
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2164LD127
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special ARM 71-2894RD87
AP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-49201
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special ARM 71-450637
AP1 QFN32 ZIF LPC-1 special ARM 71-24655
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special ARM 71-380838
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-538340
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-3 special ARM 71-503528
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special ARM 71-449350
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special ARM 71-3976127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special ARM 71-4752LD127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special ARM 71-4754LD127
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special ARM 71-1555127
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special ARM 71-1566127
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special ARM 71-1567127
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2163LD46
AP1 QFP144 ZIF LPC special ARM 71-165392
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-2 special ARM 71-4933127
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-5 special ARM 71-5199127
new converterAP1 QFP64-1.02 ZIF ARM-4 special ARM 71-53558
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special ARM 71-4201LD127
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special ARM 71-1789102
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special ARM 71-4714102
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special ARM 71-334322
new converterAP1 WLCSP56-1 ZIF ARM-1 special ARM 71-53641
AP1 WLCSP62-1 ZIF nRF-3 (LD) special ARM 71-5054LD2
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-24163
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-1558127
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-170187
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-391637
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special BGA modules 71-2810LD0
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special BGA modules 71-2762LD12
AP1 MLF56 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-244324
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-512030
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-521130
new converterAP1 QFN24-1.02 ZIF CY-3 special Cypress MCU 71-537830
AP1 QFN56-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-51587
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-240111
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-15600
AP1 QFP44-1.04 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-522187
AP1 QFP48-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5115127
AP1 QFP64-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5196127
new converterAP1 SSOP28-200 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-535712
AP1 QFN32-1.02 ZIF EFM-4 special ENERGY Micro MCU 71-511737
AP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special ENERGY Micro MCU 71-482840
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special Freescale/Motorola/NXP 71-3031127
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special Freescale/Motorola/NXP 71-300292
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx (obsolete) special Freescale/Motorola/NXP 71-277746
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx-a special Freescale/Motorola/NXP 71-2777A46
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special Freescale/Motorola/NXP 71-277546
new converterAP1 QFN24-1.02 ZIF NHS-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-527830
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-411730
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-415637
AP1 QFP100-1.02 ZIF HCS12-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-5046127
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-162124
AP1 QFP128 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-16319
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-443992
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-165192
AP1 QFP32-1.04 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-521294
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-5404127
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-1763127
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-3248127
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-177620
AP1 TSSOP16 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-504533
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-1479127
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special Fujitsu MCU 71-418640
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special Fujitsu MCU 71-160838
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special Fujitsu MCU 71-314138
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special Fujitsu MCU 71-314238
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-162716
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-264393
new converterAP1 QFP32-1.04 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-533594
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-4335127
AP1 QFP64 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-521449
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special Fujitsu MCU 71-4240102
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special MCS-51 71-1604127
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special MCS-51 71-354087
AP1 BGA-0395/0259 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33514
AP1 BGA100-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3346LD2
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3322LD10
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3323LD7
AP1 BGA162-2 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4239LD10
AP1 BGA169-3.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4827LD7
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-332913
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-309118
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4456LD8
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3669LD8
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-422411
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-453811
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4642LD5
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-365812
AP1 BGA64-7.1 ZIF STM32-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-48584
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2440A10
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-44955
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239873
new converterAP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-499620
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239766
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-23955
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3042
AP1 QFN8-5.02a ZIF eSD-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-51473
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-393161
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-308830
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3096128
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1851128
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3093127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1855127
AP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-19760
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-198312
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3097133
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1988127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199447
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200448
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199747
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1997RU0
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199847
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200247
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4175137
AP1 BGA-3266A/0955 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-43076
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3316109
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310387
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3103LD87
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2982127
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310419
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1488127
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326149
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3261LD49
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4453127
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3280131
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1486129
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2825LD19
new converterAP1 LQFP80-2 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2826102
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-450235
new converterAP1 QFN40-1.02 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5281127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3467LD127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4448127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-16 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4980127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4928127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4635128
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4659127
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160514
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1607127
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1615LD127
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-161618
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2687LD18
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3189127
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3151127
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-327416
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-499420
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-451393
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-16509
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326392
AP1 QFP176-1.02 ZIF NEC-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49224
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-457498
AP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5220127
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5380127
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3083127
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-171619
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4497127
new converterAP1 QFP64-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5356127
AP1 QFP64-1.02 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49930
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-172623
AP1 QFP80-2.03 ZIF HD64-15 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-50110
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-466124
AP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-483910
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-347037
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-45001
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1492LD25
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-3896102
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-11 special NEC MCU 71-1611127
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special NEC MCU 71-4153127
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special NEC MCU 71-1617LD37
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-1576127
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special NEC MCU 71-166092
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-323592
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-307494
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-171319
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-238449
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1765LD24
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special NEC MCU 71-1766LD23
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special NEC MCU 71-1769127
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special NEC MCU 71-44520
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-180626
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special NEC MCU 71-307619
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-3684RD32
AP1 QFN24-1.02 ZIF MLX-1 special other 71-489030
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special other 71-438537
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special other 71-430441
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special other 71-246937
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special other 71-242525
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special other 71-242425
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special other 71-4326127
AP1 QFN40-2.02 ZIF FL-1 special other 71-505068
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF MP-1 special other 71-531268
AP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special other 71-467668
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special other 71-408768
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special other 71-3619127
AP1 QFN40 ZIF SiM-1 special other 71-4565127
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special other 71-24850
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special other 71-365440
AP1 QFN48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-478429
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special other 71-419940
new converterAP1 QFN48-2.02 ZIF PS-1 special other 71-54806
AP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special other 71-480929
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special other 71-365728
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special other 71-46797
new converterAP1 QFN64-1.02 ZIF Si-1 special other 71-533250
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special other 71-261450
AP1 QFN64 ZIF SiM-1 special other 71-455450
AP1 QFP128 ZIF S3F-1 special other 71-497611
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2666RD87
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-3144RD87
AP1 QFP48-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-5102127
AP1 QFP48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-4772131
AP1 QFP64-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-5156127
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special other 71-3618RD35
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special other 71-2675LD102
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-2482RD35
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special other 71-2656RD35
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2610RD35
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special other 71-2667LD29
new converterAP1 SOIC14-150 ZIF ISD-1 special other 71-532676
AP1 SOIC8-150 ZIF MLX-1 special other 71-48880
AP1 SSOP20-155 ZIF ET-1 special other 71-454612
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special other 71-190224
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-4124RD127
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special other 71-42445
AP1 QFN64 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-245950
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special PICmicro 71-41365
new converterAP1 SSOP28-200 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-540840
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-1883127
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-189187
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-1905127
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-1906127
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-19150
AP1 BGA-0452/0453 special PLD 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special PLD 71-396730
AP1 BGA-0491/0453 special PLD 71-211050
AP1 BGA-0678/0453 special PLD 71-210550
AP1 BGA-0998/0999 special PLD 71-204110
AP1 BGA-1122/1121 special PLD 71-202916
AP1 BGA-1425/1426 special PLD 71-42291
AP1 BGA169-6 ZIF PLD-1 special PLD 71-5014
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special PLD 71-432420
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special PLD 71-445120
AP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-48513
AP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-43319
AP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special PLD 71-48376
AP1 BGA81-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-49412
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special PLD 71-1585127
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special PLD 71-3328127
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-158911
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special PLD 71-4088127
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special PLD 71-1590128
AP1 QFP100 ZIF PLD-4 special PLD 71-1591127
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special PLD 71-159318
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special PLD 71-1594127
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special PLD 71-166192
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special PLD 71-408992
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special PLD 71-166492
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special PLD 71-1706127
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special PLD 71-1735127
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-1884127
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-1879127
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-201628
AP1 BGA176-3 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-51311
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special ST MCU 71-331710
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special ST MCU 71-432110
AP1 QFN28-2 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-485035
AP1 QFN32-1.02 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-503437
AP1 QFN36 ZIF STM32 special ST MCU 71-228125
new converterAP1 QFN68-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-531711
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special ST MCU 71-2216127
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special ST MCU 71-1599LD127
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-221592
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-169994
AP1 QFP32 ZIF STM32 special ST MCU 71-334196
AP1 QFP44-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170287
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1708127
AP1 QFP48 ZIF STM32 special ST MCU 71-2280127
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1756127
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-3810127
AP1 QFP64 ZIF STR75x special ST MCU 71-1741127
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special ST MCU 71-1811LD41
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special ST MCU 71-1812LD37
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special ST MCU 71-1912127
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1945102
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-4145102
new converterAP1 WLCSP143-2 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-50301
AP1 BGA113-1 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-50514
AP1 QFN24-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-493030
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-327037
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-242625
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-2 special TI (TMS) MCU 71-527268
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special TI (TMS) MCU 71-478268
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-2422132
AP1 QFN48-1.02 ZIF CC-3 special TI (TMS) MCU 71-491919
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-54164
AP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special TI (TMS) MCU 71-477028
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special TI (TMS) MCU 71-433640
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-454924
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-329450
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special TI (TMS) MCU 71-1609127
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-2146127
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-3342127
AP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-476246
AP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-4808127
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-3299127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-1732127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-1733127
AP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-1803102
AP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special TI (TMS) MCU 71-4761102
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special TI (TMS) MCU 71-22190
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-3719LD131
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-2748LD23
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special Toshiba MCU 71-174624
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special Toshiba MCU 71-1746LD23
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special Toshiba MCU 71-2612LD42


cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.

Univerzálne

Špecializované

Výstavy

okraj

IFAM 2020

11th - 13th Feb 2020
Ljubljana Exhibition and Convention Centre
hall no.: Hall C
booth no.: 105
exhibitor: AX elektronika d.o.o.

NEPCON China 2020

22nd - 24th Apr 2020
Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
booth no.: 2Q01
exhibitor: Prosystems

Všetky výstavy »

------------
 
------------