BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.


Názov modulu Trieda Podtrieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-186017
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186143
AP1 SSOP24 ZIF 155mil universal (T)SSOP 71-18153
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-186290
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal (T)SSOP 71-2749LD48
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal (T)SSOP 71-329622
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal (T)SSOP 71-1867LD15
AP1 SSOP8 ZIF 110mil universal (T)SSOP 71-49657
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-187426
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193739
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193816
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-1942127
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194711
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194920
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal (T)SSOP 71-1956D155
AP1 MLF32-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2446127
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal QFN (MLF) 71-2445127
AP1 MLF44-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-244413
AP1 QFN11-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24398
AP1 QFN16-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-2437
AP1 QFN20-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243535
AP1 QFN20-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-23056
new converterAP1 QFN20-6.02 ZIF universal QFN (MLF) 71-60742
AP1 QFN24-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2433109
AP1 QFN28-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24327
AP1 QFN28-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-247110
AP1 QFN28-3 ZIF universal QFN (MLF) 71-155418
AP1 QFN40-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2419107
AP1 QFN44-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-246214
AP1 QFN48 ZIF universal QFN (MLF) 71-24154
AP1 QFN8-4 ZIF universal QFN (MLF) 71-299425
AP1 QFP44-4 ZIF universal QFP 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal QFP 71-188873
AP1 TQFP44-1 ZIF universal QFP 71-189272
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal QFP 71-1893LD26
AP1 TQFP48-1 ZIF universal QFP 71-1895135
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal SOIC 71-183635
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal SOIC 71-183717
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal SOIC 71-1838131
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal SOIC 71-184020
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal SOIC 71-18413
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal SOIC 71-184220
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal SOIC 71-184411
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal SOIC 71-184566
AP1 SOIC32 ZIF 445mil universal SOIC 71-184817
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal SOIC 71-185712
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal SOIC 71-1850127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal SOIC 71-1853127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal TSOP 71-1932127
AP1 BGA-1372/0746 special ARM 71-206215
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2164LD58
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special ARM 71-2894RD72
AP1 QFN24-1.02 ZIF NHS-1 special ARM 71-5278109
AP1 QFN32-1.02 ZIF NUC-3 special ARM 71-5497127
AP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-49209
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special ARM 71-4506127
AP1 QFN32 ZIF LPC-1 special ARM 71-246510
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special ARM 71-3808128
AP1 QFN48-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-53834
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-3 special ARM 71-503531
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-4 special ARM 71-562631
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special ARM 71-449341
new converterAP1 QFN68-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-5993
AP1 QFP100-1.02 ZIF A34-1 (LD) special ARM 71-5920LD58
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special ARM 71-397658
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special ARM 71-4752LD58
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special ARM 71-4754LD58
AP1 QFP100-1.02 ZIF TXZ3-2 special ARM 71-564358
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special ARM 71-155558
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special ARM 71-156658
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special ARM 71-156758
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2163LD21
AP1 QFP144-1.02 ZIF TMPM38-1 special ARM 71-5893127
AP1 QFP144 ZIF LPC special ARM 71-1653127
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-2 special ARM 71-4933127
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-5 special ARM 71-5199127
AP1 QFP48 ZIF LPC-1 special ARM 71-1704127
AP1 QFP64-1.02 ZIF ARM-4 special ARM 71-53558
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special ARM 71-4201LD127
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special ARM 71-178941
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 special ARM 71-549148
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 (LD) special ARM 71-5491LD48
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special ARM 71-4714127
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special ARM 71-334320
AP1 WLCSP56-1 ZIF ARM-1 special ARM 71-53644
AP1 WLCSP62-1 ZIF nRF-3 (LD) special ARM 71-5054LD2
AP1 QFN44-1.02 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-519213
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-241613
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-155858
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-170172
AP1 TQFP64 ZIF AVRmega-2 special Atmel/Microchip AVR 71-189859
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-3916127
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special BGA modules 71-2762LD7
new converterAP1 BGA64-1.2 ZIF NOR-1 (LD) special BGA modules 71-5932LD3
AP1 MLF56 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-244331
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5120109
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-5211109
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-3 special Cypress MCU 71-5378109
AP1 QFN40-1.02 ZIF CY-4 special Cypress MCU 71-56230
AP1 QFN56-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-515832
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-240113
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-15600
AP1 QFP44-1.04 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-522172
AP1 QFP48-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5115127
AP1 QFP64-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5196127
AP1 SSOP28-200 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-535712
AP1 QFN32-1.02 ZIF EFM-4 special ENERGY Micro MCU 71-5117127
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF EFR-1 special ENERGY Micro MCU 71-60560
AP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special ENERGY Micro MCU 71-48284
AP1 QFN48-1.02 ZIF EZR-1 special ENERGY Micro MCU 71-5708
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special Freescale/Motorola/NXP 71-303158
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special Freescale/Motorola/NXP 71-3002127
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx (obsolete) special Freescale/Motorola/NXP 71-277737
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx-a special Freescale/Motorola/NXP 71-2777A37
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special Freescale/Motorola/NXP 71-277537
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-4117109
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-4156127
AP1 QFP100-1.02 ZIF HCS12-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-504658
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-162114
AP1 QFP128 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-16316
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-4439127
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-1651127
AP1 QFP32-1.04 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-521273
AP1 QFP48-1.02 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-5404127
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-1763127
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-3248127
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-177638
AP1 TSSOP16 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-504556
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-1479127
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special Fujitsu MCU 71-41864
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special Fujitsu MCU 71-160821
new converterAP1 QFP100 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-598358
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special Fujitsu MCU 71-314121
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special Fujitsu MCU 71-314221
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-16279
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-2643128
AP1 QFP32-1.04 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-533573
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-4335127
AP1 QFP64 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-57335
AP1 QFP64 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-521419
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special Fujitsu MCU 71-424041
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM3-3 special Fujitsu MCU 71-591241
AP1 QFN32-1.02 ZIF IRMC-2 special Infineon MCU 71-5565127
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special MCS-51 71-160458
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special MCS-51 71-354072
AP1 BGA-0395/0259 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33514
AP1 BGA100-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3346LD4
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3322LD6
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3323LD6
AP1 BGA162-2 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4239LD15
AP1 BGA169-3.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4827LD6
new converterAP1 BGA221-1.01 ZIF eMMC-2 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-5567LD3
AP1 BGA24-2 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-54814
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-332916
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-309119
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4456LD15
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3669LD15
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-42241
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45381
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4642LD5
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-365812
AP1 BGA64-7.1 ZIF STM32-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-48582
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2440A8
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-44953
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2398127
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-499620
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2397127
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-23953
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-304225
AP1 QFN8-5.02a ZIF eSD-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-51473
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-393183
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-308835
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3096127
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1851141
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3093127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1855127
AP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-19760
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-198320
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3097127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1988127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199422
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200423
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199722
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1997RU0
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199822
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200222
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4175125
AP1 BGA-3266A/0955 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-43076
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-331648
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310372
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3103LD72
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2982127
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310454
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1488127
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326119
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3261LD19
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4453127
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3280127
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1486127
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2825LD37
AP1 LQFP80-2 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-282641
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-45021
AP1 QFN40-1.02 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5281107
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-570936
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3467LD58
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-444858
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-16 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-498058
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-492858
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-463558
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-465958
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-19 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-6025LD58
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160516
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160758
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1615LD58
new converterAP1 QFP100-1 ZIF R5F-9 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-605958
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-161625
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2687LD25
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-318958
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-315158
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-32749
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49949
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4994LD9
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4513128
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-165014
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3263127
AP1 QFP176-1.02 ZIF NEC-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49224
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-457473
AP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5220127
AP1 QFP48-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5380127
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5996127
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3083127
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-171654
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4497127
AP1 QFP64-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5356127
AP1 QFP64-1.02 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49930
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-172643
new converterAP1 QFP80-1.02 ZIF RX-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-599841
AP1 QFP80-2.03 ZIF HD64-15 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-50110
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-466122
AP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-48396
new converterAP1 WQFN32 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-6086127
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3470127
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-45009
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1492LD76
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-389641
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-11 special NEC MCU 71-161158
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special NEC MCU 71-415358
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special NEC MCU 71-1617LD9
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-157658
new converterAP1 QFP100 ZIF NEC-8 special NEC MCU 71-158158
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special NEC MCU 71-1660127
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-3235127
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-307473
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-171354
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-238419
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1765LD44
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special NEC MCU 71-1766LD43
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special NEC MCU 71-1769127
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special NEC MCU 71-4452127
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-180677
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special NEC MCU 71-307637
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-3684RD61
AP1 QFN24-1.02 ZIF AUO-1 special other 71-5732109
AP1 QFN24-1.02 ZIF MLX-1 special other 71-4890110
AP1 QFN28-3.02 ZIF MP-1 special other 71-573718
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special other 71-4385127
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special other 71-4304127
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special other 71-2469127
new converterAP1 QFN36-1.02 ZIF ZL-3 special other 71-599036
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special other 71-242536
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special other 71-242436
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special other 71-4326107
AP1 QFN40-2.02 ZIF FL-1 special other 71-5050127
AP1 QFN40-2.02 ZIF MP-1 special other 71-5312127
AP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special other 71-4676127
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF MP-2 special other 71-6028127
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special other 71-4087127
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special other 71-3619107
AP1 QFN40 ZIF SiM-1 special other 71-4565107
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special other 71-24850
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special other 71-36544
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special other 71-41994
AP1 QFN48-1.02 ZIF TLSR-1 special other 71-5745
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF TLSR-2 special other 71-60474
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-1 special other 71-556931
AP1 QFN48-2.02 ZIF ITE-2 special other 71-478431
AP1 QFN48-2.02 ZIF PS-1 special other 71-548030
AP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special other 71-480931
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special other 71-365731
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-2 special other 71-574432
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special other 71-467932
AP1 QFN64-1.02 ZIF Si-1 special other 71-533241
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special other 71-261441
AP1 QFN64 ZIF SiM-1 special other 71-455441
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF MN1-1 (RD) special other 71-5988RD15
AP1 QFP128 ZIF S3F-1 special other 71-497614
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2666RD72
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-3144RD72
AP1 QFP48-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-5102127
AP1 QFP48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-4772131
AP1 QFP64-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-5156127
AP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 special other 71-58130
AP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 (LD) special other 71-5813LD127
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special other 71-3618RD1
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 special other 71-54951
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-5495RD1
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special other 71-2675LD41
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-2482RD1
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special other 71-2656RD1
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2610RD1
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special other 71-2667LD21
AP1 SOIC14-150 ZIF ISD-1 special other 71-532635
AP1 SOIC8-150 ZIF MLX-1 special other 71-4888127
AP1 SSOP20-155 ZIF ET-1 special other 71-454612
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special other 71-190244
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-4124RD127
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special other 71-42445
AP1 QFN64 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-245941
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-5589127
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special PICmicro 71-41365
AP1 SSOP28-200 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-540890
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-188358
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-189172
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-1905127
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-1906127
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-19150
AP1 BGA-0452/0453 special PLD 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special PLD 71-396730
AP1 BGA-0491/0453 special PLD 71-211091
AP1 BGA-0678/0453 special PLD 71-210591
AP1 BGA-0998/0999 special PLD 71-20413
AP1 BGA-1122/1121 special PLD 71-202910
AP1 BGA-1425/1426 special PLD 71-42291
AP1 BGA169-6 ZIF PLD-1 special PLD 71-50140
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special PLD 71-43248
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special PLD 71-44518
AP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-48510
AP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-43310
AP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special PLD 71-48376
AP1 BGA81-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-49412
AP1 QFN48-1.02 ZIF PLD-1 special PLD 71-47584
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special PLD 71-158558
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special PLD 71-332858
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-158912
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special PLD 71-408858
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special PLD 71-159059
AP1 QFP100 ZIF PLD-4 special PLD 71-159158
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special PLD 71-159325
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special PLD 71-159458
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special PLD 71-1661127
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special PLD 71-4089127
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special PLD 71-1664127
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special PLD 71-1706127
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special PLD 71-1735127
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-188458
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-187958
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-201622
AP1 BGA144-4.01 ZIF STM32-4 special ST MCU 71-57555
AP1 BGA176-3 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-51314
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special ST MCU 71-33179
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special ST MCU 71-43219
AP1 QFN28-2 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-485018
AP1 QFN32-1.02 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-5034
AP1 QFN36 ZIF STM32 special ST MCU 71-228136
AP1 QFN48-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-56164
AP1 QFN68-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-531713
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special ST MCU 71-221658
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special ST MCU 71-1599LD58
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-2215127
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-169973
AP1 QFP32 ZIF STM32 special ST MCU 71-334175
AP1 QFP44-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170272
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1708127
AP1 QFP48 ZIF STM32 special ST MCU 71-2280127
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1756127
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-3810127
new converterAP1 QFP64 ZIF STM32G-1 special ST MCU 71-6027127
AP1 QFP64 ZIF STR75x special ST MCU 71-1741127
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special ST MCU 71-1811LD131
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special ST MCU 71-1812LD127
AP1 SOIC8-150 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-5250127
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special ST MCU 71-1912127
AP1 TSSOP20-170 ZIF STM32G-1 special ST MCU 71-570717
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1945131
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-4145127
AP1 WLCSP143-2 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-50301
AP1 BGA113-1 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-50514
AP1 LQFP64 ZIF LM4F-1 special TI (TMS) MCU 71-5568127
AP1 QFN24-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-4930109
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-3270127
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-242636
new converterAP1 QFN40-1.02 ZIF UCD-2 special TI (TMS) MCU 71-6087111
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-2 special TI (TMS) MCU 71-5272127
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special TI (TMS) MCU 71-4782130
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-4 special TI (TMS) MCU 71-5702127
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-2422108
AP1 QFN48-1.02 ZIF CC-3 special TI (TMS) MCU 71-49194
AP1 QFN48-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-54164
AP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special TI (TMS) MCU 71-477031
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special TI (TMS) MCU 71-43364
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-454931
AP1 QFN64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-240441
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-329441
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special TI (TMS) MCU 71-160958
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-214658
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-334258
AP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-476237
AP1 QFP48-1.02 ZIF DRV-1 special TI (TMS) MCU 71-5875127
AP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-4808127
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-3299127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-1732127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-1733127
AP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-180341
AP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special TI (TMS) MCU 71-476141
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special TI (TMS) MCU 71-221941
AP1 TSSOP16-170 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-587016
new converterAP1 TSSOP28 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-607520
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-3719LD127
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-2748LD43
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special Toshiba MCU 71-174645
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special Toshiba MCU 71-1746LD43
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special Toshiba MCU 71-2612LD21
AP1 QFN44-1.02 ZIF Z8F-1 special Zilog MCU 71-562413


cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.

Univerzálne

Špecializované

Výstavy

okraj

NEPCON ASIA

25th - 27th Aug 2021
Shenzhen Convention and Exhibition Center, China
hall no.: A
booth no.: 1K06
exhibitor: Prosystems

Všetky výstavy »

------------
 
------------