BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.


Názov modulu Trieda Podtrieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-186048
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-1861101
AP1 SSOP24 ZIF 155mil universal (T)SSOP 71-18153
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal (T)SSOP 71-1862127
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal (T)SSOP 71-2749LD8
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal (T)SSOP 71-329632
new converterAP1 SSOP38 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-18647
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal (T)SSOP 71-1867LD30
AP1 SSOP8 ZIF 110mil universal (T)SSOP 71-49656
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal (T)SSOP 71-187411
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-193773
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-19389
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-1942133
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-19476
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal (T)SSOP 71-194910
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal (T)SSOP 71-1956D129
AP1 MLF32-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2446127
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal QFN (MLF) 71-2445127
AP1 MLF44-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-244419
AP1 QFN11-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24394
AP1 QFN16-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-243737
AP1 QFN20-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243520
AP1 QFN20-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-23056
AP1 QFN20-6.02 ZIF universal QFN (MLF) 71-60744
AP1 QFN24-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-243348
AP1 QFN28-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24323
AP1 QFN28-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-247151
AP1 QFN28-3 ZIF universal QFN (MLF) 71-15546
AP1 QFN32-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-24667
AP1 QFN40-1 ZIF universal QFN (MLF) 71-2419106
AP1 QFN44-2 ZIF universal QFN (MLF) 71-24626
AP1 QFN48 ZIF universal QFN (MLF) 71-2415127
AP1 QFN8-4 ZIF universal QFN (MLF) 71-2994127
AP1 QFP44-4 ZIF universal QFP 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal QFP 71-1888101
AP1 TQFP44-1 ZIF universal QFP 71-189261
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal QFP 71-1893LD26
AP1 TQFP48-1 ZIF universal QFP 71-189578
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal SOIC 71-183692
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal SOIC 71-183752
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal SOIC 71-1838127
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal SOIC 71-184050
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal SOIC 71-18419
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal SOIC 71-184269
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal SOIC 71-184415
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal SOIC 71-184523
AP1 SOIC32 ZIF 445mil universal SOIC 71-18486
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal SOIC 71-185713
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal SOIC 71-1850127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal SOIC 71-1853127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal TSOP 71-1932127
AP1 BGA-1372/0746 special ARM 71-206224
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2164LD65
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special ARM 71-2894RD61
AP1 QFN24-1.02 ZIF NHS-1 special ARM 71-527848
AP1 QFN32-1.02 ZIF NUC-3 special ARM 71-5497127
AP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-49205
new converterAP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-2 special ARM 71-6341128
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special ARM 71-4506127
AP1 QFN32 ZIF LPC-1 special ARM 71-24657
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special ARM 71-3808128
AP1 QFN48-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-5383127
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-3 special ARM 71-5035127
AP1 QFN48-2.02 ZIF nRF-4 special ARM 71-5626127
new converterAP1 QFN56-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-632222
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special ARM 71-449321
AP1 QFN68-1.02 ZIF RTL-1 special ARM 71-5993123
AP1 QFP100-1.02 ZIF A34-1 (LD) special ARM 71-5920LD65
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special ARM 71-397665
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special ARM 71-4752LD65
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special ARM 71-4754LD65
AP1 QFP100-1.02 ZIF TXZ3-2 special ARM 71-564365
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special ARM 71-155565
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special ARM 71-156665
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special ARM 71-156765
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special ARM 71-2163LD12
AP1 QFP144-1.02 ZIF TMPM38-1 special ARM 71-5893118
AP1 QFP144 ZIF LPC special ARM 71-1653118
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-2 special ARM 71-493378
AP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-5 special ARM 71-519978
AP1 QFP48 ZIF LPC-1 special ARM 71-170478
AP1 QFP64-1.02 ZIF ARM-4 special ARM 71-53558
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special ARM 71-4201LD127
AP1 QFP64-1.01 ZIF NUC-8 special ARM 71-62037
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special ARM 71-1789102
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 special ARM 71-54918
AP1 SSOP30-200 ZIF TMPM37-1 (LD) special ARM 71-5491LD8
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special ARM 71-4714127
new converterAP1 TSSOP28-170 ZIF M03x-1 special ARM 71-634510
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special ARM 71-334310
AP1 WLCSP56-1 ZIF ARM-1 special ARM 71-53644
AP1 WLCSP62-1 ZIF nRF-3 (LD) special ARM 71-5054LD2
AP1 QFN44-1.02 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-519219
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-241619
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-155865
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-170161
new converterAP1 SOIC8 ZIF 150mil AVR-1 special Atmel/Microchip AVR 71-4879127
AP1 TQFP64 ZIF AVRmega-2 special Atmel/Microchip AVR 71-189869
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special Atmel/Microchip AVR 71-3916127
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special BGA modules 71-2762LD0
AP1 BGA64-1.2 ZIF NOR-1 (LD) special BGA modules 71-5932LD3
AP1 MLF56 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-244320
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-512048
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-521148
AP1 QFN24-1.02 ZIF CY-3 special Cypress MCU 71-537848
AP1 QFN40-1.02 ZIF CY-4 special Cypress MCU 71-5623102
AP1 QFN56-1.02 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-515824
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-2401103
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-15600
AP1 QFP44-1.04 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-522161
AP1 QFP48-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-511578
AP1 QFP64-1.02 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-5196127
AP1 SOIC8 ZIF CY-2 special Cypress MCU 71-618512
AP1 SSOP28-200 ZIF CY-1 special Cypress MCU 71-535712
AP1 QFN32-1.02 ZIF EFM-4 special ENERGY Micro MCU 71-5117127
AP1 QFN40-2.02 ZIF EFR-1 special ENERGY Micro MCU 71-60568
AP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special ENERGY Micro MCU 71-4828127
AP1 QFN48-1.02 ZIF EZR-1 special ENERGY Micro MCU 71-5708127
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special Freescale/Motorola/NXP 71-303165
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special Freescale/Motorola/NXP 71-3002118
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx (obsolete) special Freescale/Motorola/NXP 71-277738
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx-a special Freescale/Motorola/NXP 71-2777A38
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special Freescale/Motorola/NXP 71-277538
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-411748
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-4156127
AP1 QFP100-1.02 ZIF HCS12-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-504665
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-162113
AP1 QFP128 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-163117
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-4439118
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-1651118
AP1 QFP32-1.04 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-5212101
AP1 QFP48-1.02 ZIF MC56F-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-540478
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special Freescale/Motorola/NXP 71-1763127
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-3248127
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special Freescale/Motorola/NXP 71-17766
AP1 TSSOP16 ZIF Kinetis-1 special Freescale/Motorola/NXP 71-504559
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-147978
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special Fujitsu MCU 71-4186127
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special Fujitsu MCU 71-160812
AP1 QFP100 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-598365
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special Fujitsu MCU 71-314112
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special Fujitsu MCU 71-314212
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special Fujitsu MCU 71-162722
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-2643119
AP1 QFP176 ZIF FM3 special Fujitsu MCU 71-627310
AP1 QFP32-1.04 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-5335101
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special Fujitsu MCU 71-433578
AP1 QFP64 ZIF FM3-1 special Fujitsu MCU 71-573326
AP1 QFP64 ZIF FM3-2 special Fujitsu MCU 71-521425
new converterAP1 QFP64 ZIF MB96-3 special Fujitsu MCU 71-634625
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special Fujitsu MCU 71-4240102
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM3-3 special Fujitsu MCU 71-5912102
AP1 BGA400-2 ZIF AURIX-2 special Infineon MCU 71-625421
AP1 QFN32-1.02 ZIF IRMC-2 special Infineon MCU 71-5565127
new converterAP1 QFN56-1.02 ZIF XDPE-1 special Infineon MCU 71-636722
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special MCS-51 71-160465
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special MCS-51 71-354061
AP1 BGA-0395/0259 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-33514
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3322LD19
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3323LD11
AP1 BGA162-2 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4239LD35
AP1 BGA169-3.01 eMMC-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4827LD4
AP1 BGA221-1.01 ZIF eMMC-2 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-5567LD3
AP1 BGA24-2 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-548116
AP1 BGA24-3 ZIF HFlash-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-6191LD17
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-332916
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-30915
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4456LD27
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3669LD33
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-42241
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45381
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4642LD5
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-365812
AP1 BGA64-7.1 ZIF STM32-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-48582
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-2440A8
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-44955
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239857
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-499620
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-239757
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-23957
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3042127
AP1 QFN8-5.02a ZIF eSD-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-51471
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-393168
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-308830
AP1 QFN8-9 ZIF SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-36565
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3096129
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1b special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-548913
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1851127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3093127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1855127
AP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-19762
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-198320
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-3097127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1988127
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199418
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200419
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199718
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-1997RU0
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-199818
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-200218
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special Memory (NOR/NAND/eMMC) 71-4175127
AP1 BGA-3266A/0955 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-43074
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3316109
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310361
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3103LD61
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-298278
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-310420
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1488127
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-326125
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3261LD25
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4453127
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3280127
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1486127
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2825LD5
AP1 LQFP80-2 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2826102
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-450266
AP1 QFN32-2.02 ZIF ISL-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-611116
AP1 QFN40-1.02 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5281102
AP1 QFN40-2.02 ZIF ISL-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-6137127
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5709132
AP1 QFN52-1.02 ZIF ISL-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-61120
new converterAP1 QFN8-4.02 ZIF M88SDP-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-634075
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3467LD65
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-444865
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-16 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-498065
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-492865
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-463565
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-465965
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-19 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-6025LD65
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160520
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-160765
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-1615LD65
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-9 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-605965
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-161622
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-2687LD22
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-318965
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-315165
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-327422
AP1 QFP128-1.02 ZIF M16C-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-617117
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-499420
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-5 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4994LD20
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4513119
AP1 QFP144-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special Mitsubishi/Renesas MCU 71-6225LD41
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-165012
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3263118
AP1 QFP176-1.02 ZIF NEC-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49224
new converterAP1 QFP176-1.02 ZIF R7FA-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-631838
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4574101
AP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-6 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-522078
AP1 QFP48-1.02 ZIF R7F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-538078
AP1 QFP48-1.02 ZIF R5F-3 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-599678
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-308378
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-171620
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-4497127
AP1 QFP64-1.02 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5356127
AP1 QFP64-1.02 ZIF R7F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-49930
AP1 QFP64-1.02 ZIF R7FA-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-6115127
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-172629
AP1 QFP80-1.02 ZIF RX-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-5998102
AP1 QFP80-1.03 ZIF R5F-7 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-627015
AP1 QFP80-2.03 ZIF HD64-15 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-50110
AP1 QFP80-2.03 ZIF HD64-13 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-62725
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-466132
AP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-48394
AP1 WQFN32 ZIF R5F-1 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-6086127
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special Mitsubishi/Renesas MCU 71-3470127
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-45009
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1492LD35
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-3896102
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-11 special NEC MCU 71-161165
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special NEC MCU 71-415365
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special NEC MCU 71-1617LD39
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-157665
AP1 QFP100 ZIF NEC-8 special NEC MCU 71-158165
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special NEC MCU 71-1660118
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-3235118
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-3074101
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-171320
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special NEC MCU 71-238425
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special NEC MCU 71-1765LD30
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special NEC MCU 71-1766LD29
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special NEC MCU 71-1769127
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special NEC MCU 71-4452127
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special NEC MCU 71-180636
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special NEC MCU 71-30765
new converterAP1 BGA128-1 ZIF ITE-1 special other 71-6397
new converterAP1 BGA84-1 ZIF mXT-1 special other 71-63192
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-3684RD69
AP1 QFN24-1.02 ZIF AUO-1 special other 71-573248
AP1 QFN24-1.02 ZIF MLX-1 special other 71-489049
AP1 QFN28-3.02 ZIF MP-1 special other 71-57376
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special other 71-4385127
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special other 71-4304127
AP1 QFN32-1.02 ZIF FL-1 special other 71-6168137
AP1 QFN32-1.02 ZIF PD69-1 special other 71-620215
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special other 71-2469127
AP1 QFN36-1.02 ZIF ZL-3 special other 71-599033
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special other 71-242533
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special other 71-242433
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special other 71-4326102
AP1 QFN40-2.02 ZIF FL-1 special other 71-5050127
AP1 QFN40-2.02 ZIF MP-1 special other 71-5312127
AP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special other 71-4676127
AP1 QFN40-2.02 ZIF MP-2 special other 71-6028127
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special other 71-4087127
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special other 71-3619102
AP1 QFN40 ZIF SiM-1 special other 71-4565102
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special other 71-24850
AP1 QFN44-1.02 ZIF XRP-1 special other 71-61386
AP1 QFN44-1.02 ZIF ZL-1 special other 71-629519
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special other 71-3654127
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special other 71-4199127
AP1 QFN48-1.02 ZIF TLSR-1 special other 71-5745127
AP1 QFN48-1.02 ZIF TLSR-2 special other 71-6047127
AP1 QFN48-2.02 ZIF ISL-1 special other 71-5569127
AP1 QFN48-2.02 ZIF ITE-2 special other 71-4784127
AP1 QFN48-2.02 ZIF PS-1 special other 71-548045
AP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special other 71-4809127
new converterAP1 QFN48-2.02 ZIF MP-1 special other 71-6342127
AP1 QFN48-2.02 ZIF MP-3 special other 71-6292127
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special other 71-3657127
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-2 special other 71-574422
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special other 71-467922
AP1 QFN64-1.02 ZIF Si-1 special other 71-533221
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special other 71-261421
AP1 QFN64 ZIF SiM-1 special other 71-455421
AP1 QFP100-1.02 ZIF MN1-1 (RD) special other 71-5988RD19
AP1 QFP128 ZIF S3F-1 special other 71-497611
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2666RD61
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-3144RD61
AP1 QFP48-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-510278
AP1 QFP48-1.02 ZIF ITE-2 special other 71-477282
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF AT32-1 special other 71-635737
AP1 QFP64-1.02 ZIF IRMC-1 special other 71-5156127
AP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 special other 71-58130
AP1 QFP64-1.02 ZIF SW31-1 (LD) special other 71-5813LD127
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special other 71-3618RD66
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 special other 71-549566
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN103-2 (RD) special other 71-5495RD66
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special other 71-2675LD102
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-2482RD66
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special other 71-2656RD66
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special other 71-2610RD66
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special other 71-2667LD24
AP1 SOIC14-150 ZIF ISD-1 special other 71-532692
AP1 SOIC8-150 ZIF MLX-1 special other 71-4888127
AP1 SOT23-6 ZIF TP-2 special other 71-52474
AP1 SSOP20-155 ZIF ET-1 special other 71-45469
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special other 71-190230
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special other 71-4124RD127
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special other 71-42445
AP1 QFN28-3.02 ZIF PIC-3 special PICmicro 71-55806
AP1 QFN36-1.02 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-421717
AP1 QFN64 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-245921
AP1 QFP48-1.02 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-558978
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special PICmicro 71-41364
AP1 SSOP28-200 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-5408127
new converterAP1 SSOP28-200 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-5577127
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-188365
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special PICmicro 71-189161
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special PICmicro 71-1905127
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-1906127
new converterAP1 TQFP64 ZIF PIC-3 special PICmicro 71-1907127
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special PICmicro 71-19150
AP1 BGA-0452/0453 special PLD 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special PLD 71-396716
AP1 BGA-0491/0453 special PLD 71-211086
AP1 BGA-0620/0581 special PLD 71-20862
AP1 BGA-0678/0453 special PLD 71-210586
AP1 BGA-0998/0999 special PLD 71-20410
AP1 BGA-1122/1121 special PLD 71-202921
AP1 BGA-1425/1426 special PLD 71-42293
AP1 BGA169-6 ZIF PLD-1 special PLD 71-50143
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special PLD 71-432433
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special PLD 71-445116
AP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-485115
AP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-433118
AP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special PLD 71-48374
AP1 BGA81-1 ZIF PLD-1 special PLD 71-49412
AP1 QFN48-1.02 ZIF PLD-1 special PLD 71-4758127
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special PLD 71-158565
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special PLD 71-332865
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-158910
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special PLD 71-408865
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special PLD 71-159065
AP1 QFP100 ZIF PLD-4 special PLD 71-159165
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special PLD 71-159322
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special PLD 71-159465
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special PLD 71-1661118
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special PLD 71-4089118
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special PLD 71-1664118
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special PLD 71-170678
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special PLD 71-1735127
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special PLD 71-188465
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special PLD 71-187965
AP1 BGA100-5.01 ZIF STM32G4-1 special ST MCU 71-61886
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-201622
AP1 BGA144-4.01 ZIF STM32-4 special ST MCU 71-575510
AP1 BGA144-9 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-61344
new converterAP1 BGA176-3.1 ZIF STM32H7-1 special ST MCU 71-62841
AP1 BGA176-3 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-51314
new converterAP1 LGA86 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-63305
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special ST MCU 71-331710
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special ST MCU 71-432110
AP1 QFN28-2 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-48506
AP1 QFN32-1.02 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-5034127
new converterAP1 QFN32-1.02 ZIF STM32G-1 special ST MCU 71-6380127
AP1 QFN36 ZIF STM32 special ST MCU 71-228133
AP1 QFN36 ZIF STM32&GD32 special ST MCU 71-596133
AP1 QFN48-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-5616127
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF STM32G4-1 special ST MCU 71-6401
AP1 QFN68-1.02 ZIF STM32WB-1 special ST MCU 71-5317103
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special ST MCU 71-221665
AP1 QFP100 ZIF STM32-5&GD32 special ST MCU 71-590065
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special ST MCU 71-1599LD65
AP1 QFP128-1.01 ZIF STM32G4-1 special ST MCU 71-622711
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-2215118
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 (LD) special ST MCU 71-2215LD21
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1699101
AP1 QFP32 ZIF STM32 special ST MCU 71-3341103
AP1 QFP44-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170261
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-170878
AP1 QFP48 ZIF STM32 special ST MCU 71-228078
AP1 QFP48 ZIF STM32-3 (LD) special ST MCU 71-4967LD37
new converterAP1 QFP48 ZIF STM32-3&GD32 special ST MCU 71-595837
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1756127
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special ST MCU 71-3810127
AP1 QFP64 ZIF STM32G-1 special ST MCU 71-6027127
AP1 QFP64 ZIF STR75x special ST MCU 71-1741127
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special ST MCU 71-1811LD131
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special ST MCU 71-1812LD127
AP1 SOIC8-150 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-5250127
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special ST MCU 71-1912127
AP1 TSSOP20-170 ZIF STM32G-1 special ST MCU 71-570711
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special ST MCU 71-1945127
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special ST MCU 71-4145127
AP1 WLCSP143-2 ZIF STM32-1 special ST MCU 71-50301
AP1 BGA113-1 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-50514
AP1 LQFP64 ZIF LM4F-1 special TI (TMS) MCU 71-556898
AP1 QFN24-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-493048
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-3270127
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-242633
AP1 QFN40-1.02 ZIF UCD-2 special TI (TMS) MCU 71-6087102
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-2 special TI (TMS) MCU 71-5272127
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special TI (TMS) MCU 71-4782127
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-4 special TI (TMS) MCU 71-5702127
new converterAP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-5 special TI (TMS) MCU 71-6364127
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-2422102
AP1 QFN48-1.02 ZIF CC-3 special TI (TMS) MCU 71-491914
AP1 QFN48-1.02 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-541615
AP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special TI (TMS) MCU 71-4770127
new converterAP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-3 special TI (TMS) MCU 71-6365127
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special TI (TMS) MCU 71-4336127
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special TI (TMS) MCU 71-454920
AP1 QFN64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-240421
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-329421
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special TI (TMS) MCU 71-160965
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-214665
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-334265
AP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special TI (TMS) MCU 71-476238
AP1 QFP48-1.02 ZIF DRV-1 special TI (TMS) MCU 71-587578
AP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-480878
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special TI (TMS) MCU 71-3299127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-1732127
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special TI (TMS) MCU 71-1733127
AP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special TI (TMS) MCU 71-1803102
AP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special TI (TMS) MCU 71-4761102
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special TI (TMS) MCU 71-2219104
AP1 TSSOP16-170 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-58709
AP1 TSSOP28 ZIF MSP430-1 special TI (TMS) MCU 71-607510
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-3719LD127
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special Toshiba MCU 71-2748LD29
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special Toshiba MCU 71-174631
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special Toshiba MCU 71-1746LD29
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special Toshiba MCU 71-2612LD24
AP1 QFN44-1.02 ZIF Z8F-1 special Zilog MCU 71-562419


cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.