BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Programovacie moduly pre BeeProg2AP a BeeHive204AP programátory

Označovanie programovacích modulov AP1:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
 • AP1- typ modulu: AP1 = modul pre programátor BeeHive204AP/BeeProg2AP
 • YYYY- názov puzdrenia programovacieho obdovu: typ ZIF pätice a počet pinov na obvode
 • ZIF- ZIF - Zero Insertion Force socket (môže byť vynechané)
 • AAAA- (nepovinné) doplnkové parametre (veľkosť, určenie) programovacieho modulu
 • (ZZ)- (nepovinné) orientácia pätice ZIF na programovacom module vo vzťahu na referenčný bod na obvode
  • ak chýba, tak je vychodzia orientácia referenčného bodu obvodu v ľavo hore (Left Up)
  • (LD) - referenčný bod obvodu je v ľavo dole (Left Down)
  • (RD) - referenčný bod obvodu je v pravo dole (Right Down)
  • (RU) - referenčný bod obvodu je v pravo hore (Right Up)

Príklad: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4

Pozrite prosím aj pojmy, súvisiace s programovacími adaptérmi.

Univerzálne

(T)SSOP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SSOP10 ZIF 120mil universal 71-18608
AP1 SSOP20 ZIF 200mil universal 71-18612
AP1 SSOP24 ZIF 155mil universal 71-18155
AP1 SSOP28 ZIF 200mil universal 71-1862100
AP1 SSOP30 ZIF 220mil (LD) universal 71-2749LD8
AP1 SSOP30 ZIF 240mil universal 71-329636
AP1 SSOP44 ZIF 240mil (LD) universal 71-1867LD10
AP1 SSOP8 ZIF 120mil universal 71-187412
AP1 TSSOP14 ZIF 170mil universal 71-193745
AP1 TSSOP16 ZIF 170mil universal 71-193816
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil universal 71-1942115
AP1 TSSOP24 ZIF 170mil universal 71-194720
AP1 TSSOP28 ZIF 170mil universal 71-194915
AP1 TSSOP8 ZIF(1) 170mil universal 71-1956D127
Total of 14 modules.

PLCC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
Total of 0 modules.

QFN (MLF)

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 MLF32-1 ZIF universal 71-244633
AP1 MLF32-1 ZIF-2 universal 71-244533
AP1 MLF44-1 ZIF universal 71-24447
AP1 QFN16-2 ZIF universal 71-243718
AP1 QFN20-1 ZIF universal 71-243514
AP1 QFN20-2 ZIF universal 71-23056
AP1 QFN24-1 ZIF universal 71-243356
AP1 QFN28-2 ZIF universal 71-247113
AP1 QFN28-3 ZIF universal 71-155448
AP1 QFN40-1 ZIF universal 71-241975
AP1 QFN44-2 ZIF universal 71-246219
AP1 QFN48 ZIF universal 71-241537
AP1 QFN8-4 ZIF universal 71-299495
Total of 13 modules.

QFP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP44-4 ZIF universal 71-23880
AP1 TQFP32-1 ZIF universal 71-1888127
AP1 TQFP44-1 ZIF universal 71-1892119
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) universal 71-1893LD11
AP1 TQFP48-1 ZIF universal 71-1895127
Total of 5 modules.

SOIC

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOIC14 ZIF 150mil universal 71-183629
AP1 SOIC16 ZIF 150mil universal 71-183779
AP1 SOIC16 ZIF 300mil universal 71-1838127
AP1 SOIC18 ZIF 300mil universal 71-184021
AP1 SOIC20 ZIF 200mil universal 71-18418
AP1 SOIC20 ZIF 300mil universal 71-184267
AP1 SOIC24 ZIF 300mil universal 71-184412
AP1 SOIC28 ZIF 300mil universal 71-184555
new converterAP1 SOIC32 ZIF 445mil universal 71-18488
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil universal 71-185711
AP1 SOIC8 ZIF 150mil universal 71-1850148
AP1 SOIC8 ZIF 200mil universal 71-1853127
Total of 12 modules.

TSOP

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm universal 71-1932127
Total of 1 modules.

Špecializované

ARM

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-1372/0746 special 71-20621
AP1 LQFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2164LD127
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) special 71-2894RD127
new converterAP1 QFN32-1.02 ZIF RTL-1 special 71-49200
AP1 QFN32 ZIF ARM-1 special 71-450633
AP1 QFN32 ZIF NUC-1 special 71-380834
AP1 QFN64-1.02 ZIF PN-1 special 71-449339
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM36-1 special 71-3976127
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM380-1 (LD) special 71-4752LD4
AP1 QFP100-1.02 ZIF TMPM47-1 (LD) special 71-4754LD127
AP1 QFP100 ZIF ARM-1 special 71-1555127
AP1 QFP100 ZIF LPC-1 special 71-1566127
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 special 71-1567127
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) special 71-2163LD48
AP1 QFP144 ZIF LPC special 71-1653107
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF NUC-2 special 71-4933127
AP1 QFP64-1.02 ZIF TMPM38-1 (LD) special 71-4201LD111
AP1 QFP80 ZIF LPC-1 special 71-178987
AP1 TSSOP20 ZIF 170mil NUC-1 special 71-4714115
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 special 71-334314
Total of 20 modules.

Atmel/Microchip AVR

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFN44 ZIF XMEGA-1 special 71-24167
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 special 71-1558127
AP1 QFP44 ZIF XMEGA-1 special 71-1701119
AP1 VQFN32 ZIF XMEGA-1 special 71-391633
Total of 4 modules.

BGA modules

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0948/0964 (LD) special 71-2810LD8
AP1 BGA-1114/1197 (LD) special 71-2762LD
Total of 2 modules.

Cypress MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 MLF56 ZIF CY-1 special 71-244317
AP1 QFN68 ZIF CY-2 special 71-24014
AP1 QFP100 ZIF CY-2 special 71-1560127
Total of 3 modules.

ENERGY Micro MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF EFM-1 special 71-482837
Total of 1 modules.

Fujitsu MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP48-1 ZIF MB9-1 special 71-1479127
AP1 QFN48-1.02 ZIF FM0-1 special 71-418637
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 special 71-160828
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 special 71-314128
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 special 71-314228
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 special 71-162728
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 special 71-2643108
AP1 QFP48 ZIF MB96-1 special 71-4335127
AP1 QFP80-1.02 ZIF FM4-1 special 71-424087
Total of 9 modules.

MCS-51

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP100-1 ZIF C8051 special 71-1604127
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 special 71-3540119
Total of 2 modules.

Memory (NOR/NAND/eMMC)

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0395/0259 special 71-33514
AP1 BGA153-1.01 eMMC-1 (LD) special 71-3322LD11
AP1 BGA153-2.01 eMMC-1 (LD) special 71-3323LD7
new converterAP1 BGA169-3.01 eMMC-1 (LD) special 71-4827LD7
AP1 BGA48-1.01 NOR-1 special 71-33295
AP1 BGA48-1.02 ZIF NOR-1 special 71-30914
AP1 BGA52-1.1 ZIF NOR-1 special 71-34314
AP1 BGA56-1.1 NOR-1 special 71-32679
AP1 BGA56-2.1 NOR-1 special 71-34093
AP1 BGA63-1.10 ZIF NAND-1 (LD) special 71-4456LD19
AP1 BGA63-1 ZIF NAND-1 (LD) special 71-3669LD18
AP1 BGA64-2.1 NOR-4 special 71-422411
AP1 BGA64-2.1 ZIF NOR-8 special 71-453811
AP1 BGA64-2.3 NOR-1 (LD) special 71-4642LD0
AP1 BGA64-3.1 ZIF NOR-7 special 71-45074
AP1 BGA64-4.1 ZIF NOR-3 special 71-365810
new converterAP1 BGA64-7.1 ZIF STM32-3 special 71-48584
new converterAP1 PLCC32 ZIF NOR-1a special 71-2440A5
AP1 QFN8-11 ZIF SFlash-1 special 71-44953
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-1 special 71-23981
AP1 QFN8-1 ZIF SFlash-2 special 71-239744
AP1 QFN8-3 ZIF SFlash-1 special 71-23953
AP1 QFN8-4 ZIF SFlash-1 special 71-304299
AP1 QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a special 71-393140
AP1 QFN8-5 ZIF SFlash-1a special 71-308820
AP1 SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a special 71-3096143
AP1 SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 special 71-1859127
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1 special 71-1851163
AP1 SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 special 71-1852127
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a special 71-3093147
AP1 SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2 special 71-1855127
new converterAP1 TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-2 special 71-197611
AP1 TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-2 special 71-198313
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 special 71-3097158
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-1988131
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-1991127
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-1 special 71-199459
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 special 71-200460
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 special 71-19977
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (RU) special 71-1997RU4
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-5 special 71-199859
AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-9 special 71-200259
AP1 TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1a special 71-4175155
Total of 43 modules.

Mitsubishi/Renesas MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-3266A/0955 special 71-430710
AP1 LFQFP80 ZIF RX-1 special 71-331694
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 special 71-3103129
AP1 LQFP44 ZIF R5F-1 (LD) special 71-3103LD119
AP1 LQFP48 ZIF R5F-1 special 71-2982127
AP1 LQFP52 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1480LD0
AP1 LQFP52 ZIF R5F-2 special 71-310450
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-1 special 71-1488111
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 special 71-326123
AP1 LQFP64-1 ZIF R5F-3 (LD) special 71-3261LD23
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-3 special 71-4453111
AP1 LQFP64-2 ZIF R5F-4 special 71-3280111
AP1 LQFP64 ZIF R5F-1 special 71-24486
AP1 LQFP64 ZIF R5F-2 special 71-1486112
AP1 LQFP80-1 ZIF R5F-2 (LD) special 71-2825LD22
AP1 LQFP80 ZIF H8S-1 special 71-450233
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-10 (LD) special 71-3467LD131
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-12 special 71-4448127
new converterAP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-5 special 71-4928127
AP1 QFP100-1.02 ZIF R5F-7 special 71-4635128
AP1 QFP100-1.02 ZIF R7F-2 special 71-4659127
AP1 QFP100-1 ZIF H8-1 special 71-16057
AP1 QFP100-1 ZIF M16C/62-1 special 71-1607127
AP1 QFP100-1 ZIF R5F-1 (LD) special 71-1615LD128
AP1 QFP100-2 ZIF M16C/62-1 special 71-16169
AP1 QFP100-2 ZIF R5F-1 (LD) special 71-2687LD6
AP1 QFP100 ZIF H8-2 special 71-3189135
AP1 QFP100 ZIF H8SX-1 special 71-3151127
AP1 QFP120 ZIF H8S-2 special 71-327428
AP1 QFP144-1.02 ZIF R7F-2 special 71-4513108
AP1 QFP144 ZIF H8S-6 special 71-16506
AP1 QFP144 ZIF R32C-1 special 71-3263107
new converterAP1 QFP176-1.02 ZIF NEC-3 special 71-49224
AP1 QFP32-1.04 ZIF R5F-1 special 71-4574119
AP1 QFP48 ZIF R7F-1 special 71-3083127
AP1 QFP52 ZIF R8C/Tiny-1 special 71-171634
AP1 QFP64-1.02 ZIF R4F-1 special 71-4497111
AP1 QFP64 ZIF HD64-2 special 71-172632
AP1 SSOP30-240 ZIF R5F-1 special 71-466136
new converterAP1 TSSOP10-170 ZIF R5F-1 special 71-483912
AP1 WQFN32 ZIF R5F-2 special 71-347033
Total of 41 modules.

Motorola/Freescale MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP100 ZIF KL2 special 71-3031127
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 special 71-3002107
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx special 71-277716
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x special 71-277516
AP1 QFN24 ZIF Kinetis-1 special 71-411748
AP1 QFN32 ZIF Kinetis-2 special 71-415633
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 special 71-162136
AP1 QFP144-1.02 ZIF K60-1 special 71-4439107
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 special 71-1651107
AP1 QFP64-3 ZIF HCS08-3 special 71-1763111
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 special 71-3248111
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 special 71-177623
Total of 12 modules.

NEC MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA672-1 ZIF NEC-1 special 71-45002
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1492LD48
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-389687
new converterAP1 QFP100-1 ZIF NEC-11 special 71-1611127
AP1 QFP100-1 ZIF NEC-12 special 71-4153127
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) special 71-1617LD38
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 special 71-1576127
AP1 QFP144 ZIF NEC-2 special 71-1660107
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 special 71-3235107
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 special 71-3074115
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 special 71-171334
AP1 QFP64-2 ZIF NEC-1 special 71-238423
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) special 71-1765LD33
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-2 (LD) special 71-1766LD32
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 special 71-1769111
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-5 special 71-4452111
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 special 71-180649
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 special 71-307622
Total of 18 modules.

other

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 LQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-3684RD44
new converterAP1 QFN24-1.02 ZIF MLX-1 special 71-489048
AP1 QFN32-1.02 ZIF AVR-1 special 71-438533
AP1 QFN32-1.02 ZIF MAX-1 special 71-430437
AP1 QFN32 ZIF ZL-1 special 71-246933
AP1 QFN36 ZIF ZL-1 special 71-242541
AP1 QFN36 ZIF ZL-2 special 71-242441
AP1 QFN40-1.02 ZIF LT-1 special 71-432675
AP1 QFN40-2.02 ZIF PX-2 special 71-467622
AP1 QFN40 ZIF CHIL-3 special 71-408722
AP1 QFN40 ZIF CS-1 special 71-361975
new converterAP1 QFN40 ZIF SiM-1 special 71-456575
AP1 QFN42 ZIF SI-1 special 71-248510
AP1 QFN48-1.01 ZIF PX8-2 special 71-365437
AP1 QFN48-1.02 ZIF ITE-2 special 71-478442
AP1 QFN48-1.02 ZIF LT-1 special 71-419937
AP1 QFN48-2.02 ZIF PX-5 special 71-48090
AP1 QFN48 ZIF CHIL-3 special 71-365740
AP1 QFN56-1.02 ZIF CHIL-3 special 71-46799
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 special 71-261439
new converterAP1 QFN64 ZIF SiM-1 special 71-455439
AP1 QFP44 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2666RD119
AP1 QFP44 ZIF MN103-2 (RD) special 71-3144RD119
new converterAP1 QFP48-1.02 ZIF ITE-2 special 71-4772131
AP1 QFP80-1.03 ZIF MN101-4 (RD) special 71-3618RD33
AP1 QFP80-1 ZIF MC-1 (LD) special 71-2675LD87
AP1 QFP80 ZIF MN101-1 (RD) special 71-2482RD33
AP1 QFP80 ZIF MN101-2 (RD) special 71-2656RD33
AP1 QFP80 ZIF MN103-1 (RD) special 71-2610RD33
AP1 QFP80 ZIF SAMS-1 (LD) special 71-2667LD39
new converterAP1 SOIC8-150 ZIF MLX-1 special 71-4888127
new converterAP1 SSOP20-155 ZIF ET-1 special 71-454612
AP1 TQFP64 ZIF HC908-1 special 71-190233
AP1 TQFP64 ZIF MN101-1 (RD) special 71-4124RD111
AP1 VQFN132 ZIF MV250 special 71-42445
Total of 35 modules.

PICmicro

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 SOT23-6 ZIF PIC special 71-41367
AP1 TQFP100-2 ZIF PIC-1A special 71-1883127
AP1 TQFP44 ZIF PIC-1 special 71-1891119
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A special 71-1905119
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 special 71-1906111
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 special 71-19150
Total of 6 modules.

PLD

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA-0452/0453 special 71-211133
AP1 BGA-0452/0453 (Enpl) special 71-396730
new converterAP1 BGA-0491/0453 special 71-211039
new converterAP1 BGA-0678/0453 special 71-210539
AP1 BGA-0998/0999 special 71-20416
AP1 BGA-1122/1121 special 71-202910
AP1 BGA-1425/1426 special 71-42291
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 special 71-432421
AP1 BGA256-3 ZIF PLD-23 (Enpl) special 71-445121
new converterAP1 BGA332-1 ZIF PLD-1 special 71-485113
AP1 BGA400-2 ZIF PLD-1 special 71-433111
new converterAP1 BGA484-1 ZIF PLD-9 special 71-48378
AP1 QFP100 ZIF PLD-12 special 71-1585127
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 special 71-3328127
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 special 71-158911
AP1 QFP100 ZIF PLD-22 special 71-4088127
AP1 QFP100 ZIF PLD-3 special 71-1590128
AP1 QFP100 ZIF PLD-4 special 71-1591127
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 special 71-15936
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 special 71-1594127
AP1 QFP144 ZIF PLD-1 special 71-1661107
AP1 QFP144 ZIF PLD-16 special 71-4089107
AP1 QFP144 ZIF PLD-2 special 71-1664107
AP1 QFP48 ZIF PLD-1 special 71-1706127
AP1 QFP64 ZIF PLD-1 special 71-1735111
AP1 TQFP100-2 ZIF PLD-1 special 71-1884127
AP1 TQFP100 ZIF PLD-2 special 71-1879127
Total of 27 modules.

ST MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 BGA144-1 ZIF STM32-1 special 71-201630
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 special 71-33178
AP1 QFN20-5 ZIF STM32 special 71-43218
AP1 QFN36 ZIF STM32 special 71-228141
AP1 QFP100 ZIF STM32-5 special 71-2216131
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) special 71-1599LD127
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 special 71-2215107
AP1 QFP32-1 ZIF STM8-1 special 71-1699115
AP1 QFP32 ZIF STM32 special 71-3341117
AP1 QFP48-1 ZIF STM8-1 special 71-1708127
AP1 QFP48 ZIF STM32 special 71-2280131
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 special 71-1756111
AP1 QFP64 ZIF STM32-3 special 71-3810116
AP1 QFP64 ZIF STR75x special 71-1741111
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-1 (LD) special 71-1811LD37
AP1 QFPN32-1 ZIF STM8-2 (LD) special 71-1812LD33
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 special 71-1912111
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 special 71-1945115
AP1 TSSOP20 ZIF STM32-2 special 71-4145115
Total of 19 modules.

TI (TMS) MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
new converterAP1 QFN24-1.02 ZIF MSP430-1 special 71-493048
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 special 71-327033
AP1 QFN36 ZIF CC-1 special 71-242641
AP1 QFN40-2.02 ZIF TPS53-3 special 71-478222
AP1 QFN40 ZIF CC-1 special 71-242285
new converterAP1 QFN48-1.02 ZIF CC-3 special 71-49195
AP1 QFN48-2.02 ZIF TPS53-1 special 71-477040
AP1 QFN48 ZIF UCD-1 special 71-433637
AP1 QFN56-2.02 ZIF CC-1 special 71-454917
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 special 71-329439
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 special 71-1609127
AP1 QFP100 ZIF MSP430-3 special 71-2146127
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 special 71-3342127
AP1 QFP176-1 ZIF TMS320-2 special 71-476216
AP1 QFP48-1 ZIF TMS320-1 special 71-4808127
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 special 71-3299111
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 special 71-1732111
AP1 QFP64 ZIF MSP430-2 special 71-1733111
new converterAP1 QFP80-1 ZIF MSP430-3 special 71-180387
AP1 QFP80-1 ZIF TMS320-1a special 71-476187
AP1 QFP80 ZIF MSP430-5 special 71-221987
Total of 21 modules.

Toshiba MCU

Názov modulu Trieda Obj. číslo Dostupnosť
 do 3 dní 
AP1 QFP64-1.02 TMP-4 (LD) special 71-3719LD123
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) special 71-2748LD34
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 special 71-174633
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) special 71-1746LD32
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) special 71-2612LD47
Total of 5 modules.

cyklus Pre Open-Top ZIF pätice: stlačenie pätice do otvorenej pozície a uvoľnenie (s alebo bez obvodu v pätici)
mil jednotka dĺžky, 1/1000 palca = 0.0254mm
univerzálny modul Modul určený na programovanie viacero typov programovateľných obvodov, napríklad AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, a iné v púzdre SOIC8 200mil
šírka puzdra rozmer puzdra SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP obvodov, meraný z jednej strany obvodu s vývodmi na protiľahlú stranu obvodu s vývodmi
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.