Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky
Obj. číslo. 71-3097
Pätica ZIF TSOP48, zhora otvorená
Spodná časť 2 konektory po 32 zdierok, DIN41612 B/2
Trieda Špecializované
Podtrieda Memory (NOR/NAND/eMMC)
Dostupnosť na sklade
3 ks.
[
iné 23 ks.

Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.

do 3 pracovných dní ]
71-3097

Cena: US $172.00 [prečítaj toto!]

Cena 2-3: US $163.40

Cena 4-7: US $158.20

Cena 8+: Spýtaj sa na cenu [?]

Elnec plne rozumie potrebám zákazníkov programujúcich obvody vo veľkých sériách, u ktorých je cena konvertorov jedna z najdôležitejších súčastí nákladov. Preto Elnec ponúka:

    1. fixnú zľavu pri kúpe 4+ konvertorov určitého typu,

    2. individuálne zľavy pri nákupe 8+ konvertorov v závislosti typu a požadovanej kvantity.        V prípade, že máte záujem o zľavu 8+ kliknite prosím tu: Spýtaj sa na cenu: Spýtaj sa na cenu

Je nám ľúto, ale vaše územie pokrýva náš výhradný distribútor. Kontaktujte prosím distribútor pre vašu krajinu – uvedené na našej webovej stránke.

Nákupný košík

Názov modulu

  • Chráňte konektory modulu aj piny pätice ZIF na module pred znečistením. Nedotýkajte sa pinov nechránenou rukou. Prípadné nečistoty alebo mastnota môžu počas programovania spôsobovať chyby.
  • Postupujte dôsledne! Nesprávne vloženie obvodu do pätice ZIF na module môže mať za následok poškodenie programovaného obvodu.

  • Vyskrutkujte 2 skrutky s vrúbkovanou hlavou. Správne vložte programovací modul do konektorov rozhrania Programming Module Interface. Po založení budete počuť kliknutie. Tvar konektorov umožňuje založiť programovací modul do rozhrania Programming Module Interface jediným správnym spôsobom. Zaskrutkujte 2 skrutky s vrúbkovanou hlavou, čím upevníte programovací modul na programátore.
  • Stlačte kryt pätice ZIF na module (hornú pohyblivú časť) a otvorte päticu. Vložte obvod do pätice. Správna poloha programovaného obvodu v pätici ZIF modulu je naznačená obrázkom v blízkosti (zvyčajne vľavo povyše) pätice. Referenčný roh obvodu (napr. poloha pinu 1) je na obrázku označený bodkou, číslicou 1, skoseným rohom alebo niektorou kombináciou uvedeného. Nakoniec uvoľnite päticu ZIF na module.
  • Pred vložením obvodu do pätice ZIF musí byť kryt úplne otvorený (stlačený). Pri vkladaní obvodu do iba čiastočne otvorenej pätice ZIF môže – po uvoľnení krytu – dôjsť k poškodeniu pinov obvodu.
  • Pohľadom skontrolujte uloženie programovaného obvodu v pätici ZIF na module. Ak všetko vyzerá v poriadku, obvod je pripravený na programovanie.
  • Pri vyberaní obvodu z modulu, stlačte kryt pätice ZIF na module a vyberte obvod.
  • Po ukončení práce s modulom vyskrutkujte 2 skrutky s vrúbkovanou hlavou a vyberte modul z konektorov rozhrania Programming Module Interface.

  • Prevádzkové podmienky: teplota 5 °C ÷ 40 °C (41 °F ÷ 104 °F), vlhkosť 20 % ÷ 80 % nekondenzujúca.

Poznámka k softvéru

  • Ak verzia softvéru, ktorú momentálne používate, nepodporuje tento programovací modul, stiahnite si najnovšiu verziu softvéru – Regular alebo OnDemand – z našej webovej stránky.
 
 

Akceptované puzdra

TSOP48 Púzdrenie
Dizajn
TSOP48 (OCPL) Púzdrenie
Dizajn
TSOP48 (DSP) Púzdrenie
Dizajn
TSOP48 (2-layer stacked) Púzdrenie
Dizajn

Podpora v programátoroch:

BeeHive204AP BeeProg2AP
🍪
Naspäť HORE